Történet

A MOGI Tanszék története


A tanszéket 1957-ben Bárány Nándor alapította Finommechanika- Optika Tanszék néven, részben a volt Hadmérnöki karon 1949-ben Dékány Sándor által alapított Katonai Műszerek, részben pedig a Villamosmérnöki karon 1954-ben Kolos Richárd által alapított Műszer- és Finommechanika Tanszék munkatársaiból (Petrik és Turi a Katonai Műszerek Tanszékről, Bárány és Mitnyán pedig a Műszer- és Finommechanika Tanszékről).

Ha tehát a művelt tudomány területeket nézzük, ekkor a tanszék a műszertechnikát, a finommechanikát és az optikát művelte.

1971-ben a tanszék akkori vezetője Petrik Olivér felügyelete alatt a kar létrehozta a Számítástechnikai Csoportot (a későbbi Informatikai Laboratóriumot) Cser László, majd később Kelemen Gáspár és Tóth Bertalan vezetésével. A MOGI tanszék informatikai kötődése tehát már ebből az időből származtatható.

Petrik professzor 1971-ben új tudományt hozott haza amerikai tanulmányútjáról – a rendszertechnikát.

7 évvel később, 1978-ban Szabó Imre vezetésével a Hőenergetika, a Hőerőművek és a Villamosmérnöki kar Géptan tanszéke összevonásával létrejött a HŐRI, a Hő- és Rendszertechnikai Intézet, amely a rendszertechnika művelését továbbfejlesztette a gépész és villamosmérnöki kari irányítástechnikai tudományok egyesítésével.
Közben 1986-ban a Greguss Pál által 1976-ban alapított Alkalmazott Biofizikai Laboratórium beolvadt a Finommechanika – Optika tanszékbe és létrejött a Finommechanikai, Optikai Intézet, amely nevét a rendszerváltáskor visszakapva ismét Finommechanika, Optika tanszék lett – a beolvadással az optikai profilja megerősödött.

1992-ben a HŐRI kettévált Energetika tanszékké (mai nevén Energetikai Gépek és Rendszerek tanszék) és Rendszer- és Irányítástechnika tanszékké.

Ekkor két párhuzamos folyamat zajlott le a tudományok fejlődésében, amelyek azonban egy irányba mutattak. A Finommechanika, Optika tanszéken meghirdetésre került a mechatronika modul és 2004-ben a tanszék nevét is korszerűsítve létrejött a Mechatronika, Optika és Műszertechnika tanszék (rövidítve a MOM tanszék) Halmai Attila vezetésével.

Ezzel szinkronban Monostori László vezetésével 2002-ben a Rendszer- és Irányítástechnika Tanszék és a kari Informatikai Labor összevonásával megalakult a Gépészeti Informatika Tanszék (a GIT).

És itt kell idézni azt a mondatot, hogy „ami összetartozik, az össze is nő”, hiszen a mai mechatronika alapvető tudományait képező informatika, rendszertechnika és maga a mechatronika sokáig nem lehetett két különböző tanszéken. Penninger dékán úr ezt felismerve Ábrahám Györgyöt bízta meg a GIT és MOM tanszékek egyesítésével és így 2007-ben megalapításra került a MOGI, a Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika tanszék, amely immár a korábbi Informatikai Laboratóriumot a rendszer és irányítástechnikát és a mechatronikát egyetlen szervezeti egységgé szervezve egy új, sikeres kari szak a mechatronikai mérnök szak anyatanszékévé válhatott.

A mai MOGI gondozza a Gépészmérnöki Karon a Mechatronikai Mérnök Szak alaptárgyát, a Mechatronikát, a Rendszer- és Irányítástechnikát, amelyből a Rendszertechnikát Szabó és Petrik professzorok korábban külön-külön műveltek. Ez a tanszék az alapító Bárány professzor emlékéhez hűen gondozza a Finommechanikát és az Optikát, Oktatja az egész Gépész Mérnöki Karnak az Informatikát és a kezdetektől műveli a Villamosmérnöki Karról áthozott Műszer- és Méréstechnikát.

Érdekes, hogy a mechatronika tantárgyat Halmai professzor 1987-ben hirdette meg először a Gépészmérnöki kar órarendjének tanúsága szerint.

A mechatronikai mérnök BSc illetve MSc szakokon működő specializációk közül a MOGI Tanszék az alábbiakat gondozza:

Adaptív Mechatronikai Rendszerek
Mechatronikai Berendezések
Okos Eszközök Tervezése
Optomechatronika és
Biomechatronika

A mechatronikai mérnök szak oktatása a villamos és gépész együttműködés jó példája. Így aztán érthető, hogy Korondi Péter a MOGI jelenlegi tanszékvezetője miért a VIK-ről jött át arra a Gépészmérnöki karra, amelyikről korábban az Elektrotechnika Tanszék került át a Villamosmérnöki karra.

https://www.bme.hu/hirek/20171114/Unnepelt_a_magyar_muszaki_optikai_felsooktatas https://www.facebook.com/1718629501488803