Motor és erőátviteli rendszerek mechatronikája

Dr. Bereczky, Ákos

Dr. Varga, Zoltán

A tananyag a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0042 azonosító számú „ Mechatronikai mérnök MSc tananyagfejlesztés ” projekt keretében készült. A tananyagfejlesztés az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Dr. Varga Zoltán (1-6. fejezetek) - egyetemi docens; SzIE

Dr. Bereczky Ákos (7-15. fejezetek) - egyetemi docens; BME

Lektorálták: Dr. Meggyes Attila, Dr. Kiss László

További közreműködők: Dr. Tamás Péter, Halas János

Kézirat lezárva: 2014 január

A kiadásért felel a(z): BME MOGI

Felelős szerkesztő: BME MOGI

2014


Tartalom
1. Bevezetés
2. Tengelykapcsoló működtető rendszerek
2.1. A tengelykapcsoló működtetés mechanikája
2.2. A tengelykapcsoló működtetés folyamata
Hivatkozások:
3. Sebességváltó és beavatkozó rendszerek (funkciók, aktuátorok, szabályozási körök)
3.1. Beavatkozó rendszerek és azok működése a fokozatkapcsolású szinkron sebességváltóknál
3.2. A kapcsolási folyamat irányítása automatikusan működtetett sebességválóknál
3.3. Az automatizált kapcsolású sebességváltó működtetése, használata
3.4. Tehergépkocsi automatizált sebességváltójának mechatronikai rendszere
3.5. Az automata sebességváltók mechatronikája
Hivatkozások:
4. Tervezési lépések és modellezési eljárások
4.1. Hajtáslánc dinamikai modellezése a tengelykapcsoló működése szempontjából
4.1.1. A fizikai modellek megalkotásának és alkalmazásának általános szempontjai
4.1.2. Dinamikai modellek megvalósítása lengőrendszerek csatolt modelljeivel
4.1.3. A hajtáslánc dinamikai modellje
4.1.4. Háromtömegű egyszerűsített hajtásláncmodell alkalmazása a tengelykapcsoló vizsgálatához
4.1.5. További szempontok tengelykapcsolók tervezéséhez
4.2. Irányítási rendszerek alkalmazása tengelykapcsolók automatikus működtetéséhez
4.2.1. Tengelykapcsoló automatikus működtetése
4.2.2. A dinamikai modell alkalmazása irányítási módszerek modellalapú fejlesztéséhez
Irodalmak:
5. Összkerékhajtási rendszerek, speciális váltóművek, kiegészítő hajtások
5.1. Az összkerékhajtású gépkocsik jellegzetességei
5.1.1. Hossz- és keresztirányú motorbeépítésű összkerékhajtás változatok
5.2. Mechatronikai rendszerű összkerékhajtás rendszerek
5.2.1. ZF elektrohidraulikusan önzáró kúpkerekes differenciálmű
5.2.2. Powerlock II elektronikusan működő differenciálzár
5.2.3. Nyomaték áthelyezéses differenciálmű
5.2.4. Olajlemezes tengelykapcsolók alkalmazása az összkerékhajtásnál
5.2.5. Haldex LSC korlátozott csúszású tengelykapcsoló
5.2.5.1. ZF torque vectoring nyomatékáthelyezéses differenciálmű
Irodalmak:
6. Hibrid-, hibrid-elektromos járművek, hajtásrendszerek architektúrája, szabályozása, menedzsmentje és energiaforrások
6.1. Hibridhajtás története
6.2. Üzemmódok a hibridhajtásban
6.2.1. Tisztán villamos hajtás
6.2.2. Hibrid üzemmód
6.2.3. Villamos rásegítés
6.2.4. Generátor üzemmód
6.3. Hibridizálás
6.3.1. Start/Stop rendszer
6.3.2. Mildhibrid
6.3.3. Fullhibrid
6.3.4. Plug-in hibrid
6.4. Hibrid-elektromos hajtásrendszerek architektúrái és szabályzásai
6.4.1. A Hibrid Elektromos hajtásláncok felépítése
6.4.2. Soros hibrid-elektromos hajtásrendszer
6.4.2.1. Párhuzamos hibrid-elektromos hajtásrendszer
6.4.2.1.1. Nyomatékösszegző hibrid-elektromos hajtásrendszer
6.4.2.1.2. Fordulatszám összegző hibrid-elektromos hajtásrendszer
6.5. Energiaforrások
6.5.1. Elektrokémiai akkumulátorok
6.5.2. Ultrakapacitások
6.5.3. Nagysebességű lendkerekek
6.5.3.1. Lendkerekek működési elve
Irodalmak
7. A Belsőégésű motor üzeme
7.1. A belsőégésű motorok
7.2. A belsőégésű motorok körfolyamatai, veszteségei és hatásfokok
7.3. Valóságos munkafolyamatok és a belső veszteségek
7.3.1. Töltet csere veszteségek
7.3.2. A kompresszió és az expanzió nem adiabatikus
7.3.3. Véges égési sebesség, égés során hő átadás a falak irányába és tökéletlen égés
7.3.4. Gázveszteségek
7.4. További fontos mérőszámok
7.5. Belsőégésű motorok teljes terheléses jelleggörbéi
Irodalmak
8. Keverékképzés az Ottó-motorokban
8.1. Ottó-motorok szabályozása
8.2. Ottó-motorok keverék képzése
8.2.1. Levegő-tüzelőanyag keverék megválasztása
8.3. Elemi karburátor és segéd berendezései
8.4. Benzinbefecskendező rendszerek
8.4.1. Hengerenkénti befecskendező rendszerek
8.4.2. Központi befecskendezők
8.4.3. Közvetlen befecskendezésű rendszerek
8.4.4. Benzin befecskendező rendszerek elemei és működésük
8.4.5. Rendszer elemek leírása
8.4.5.1. Torlasztó lapos levegőmennyiség jeladó
8.4.5.2. Hődrótos jeladó
8.4.5.3. Hőfilmes levegő mennyiség jeladó
8.4.5.4. Kétállású lambda-szonda
8.4.5.5. A szélessávú lambda-szonda
Irodalmak
9. Az Ottó-motorok gyújtás rendszerei és azok menedzsmentje
9.1. Hagyományos gyújtórendszerek
9.2. Tirisztoros gyújtás
9.3. Kettős szekunder kivezetésű vagy parazita gyújtó rendszerek
9.4. Hengerenkénti transzformátoros gyújtó rendszerek
9.5. Abnormális égési folyamatok
9.5.1. Kopogásos égés
9.5.1.1. Kopogásos égés felügyeleti rendszer
9.5.2. Öngyulladás
Irodalmak
10. Diesel-motorok keverékképző rendszerei és azok mechatronikai elemei
10.1. Diesel-motorok égési folyamatai
10.1.1. Soros rendszerű, állandó löketű adagoló szivattyú
10.1.2. Soros rendszerű, lökettolókás adagoló szivattyú
10.1.3. Elosztórendszerű adagoló szivattyúk
10.1.4. Radiál dugattyús elosztó rendszerű adagoló szivattyú
10.1.5. Adagoló-porlasztó rendszer működése (UI(S) vagy PD)
10.1.6. Common Rail rendszer
10.2. Befecskendező vezeték
10.3. Porlasztók
10.3.1. Nyitott vagy szabályzócsapos befecskendezők
10.3.2. Zárt vagy lyukporlasztók
10.4. Égésterek
10.4.1. Előkamrás égéstér
10.4.2. Örvénykamra
10.4.3. Hártyás keverékképzés
10.4.4. Direkt befecskendezés
10.5. Diesel motorok menedzsment rendszerek és szabályzó körök
10.5.1. A soros adagoló szivattyús rendszerek menedzsmentje.
10.5.2. Elosztó rendszerű befecskendező szivattyúk (axiál és radiál dugattyús) és adagoló-porlasztó rendszerek menedzsmentje
10.5.3. Common Rail rendszerek menedzsmentje
Irodalmak
11. Károsanyag kibocsátás csökkentő rendszerek és azok menedzsmentje
11.1. Motor paraméterek hatása a károsanyag kibocsátásra
11.2. Emisszió csökkentő eljárások
11.2.1. A motor előtti eljárások
11.2.2. A motorban megvalósított eljárások
11.2.3. Nagy légfeleslegű motorok
11.2.4. Füstgáz visszavezetés alkalmazása
11.2.5. Motor után megvalósítható (szekunder) eljárások
11.2.5.1. Nem szelektív katalizátorok
11.2.5.2. Szelektív katalizátorok
11.2.5.3. Részecske szűrők
Irodalmak
12. Teljesítmény növelési módszerek és azok menedzsmentje
12.1. Mechanikus feltöltés
12.2. Turbófeltöltés
12.3. Nyomáshullámmal történő feltöltés
12.4. Feltöltéssel elérhető teljesítménynövelés korlátai
Irodalmak
13. Belsőégésű motorok fedélzeti diagnosztikája
13.1. Bevezetés
13.2. Diagnosztikai hibakódok
13.3. Hibakijelzés
13.4. Az Ottó-motorok OBD rendszer elemei, felépítése
13.5. Ottó-motorok OBD rendszereinek funkciói (OBD II, EOBD)
13.5.1. Átfogó Komponens Felügyelet (Comprehensive Components Diagnose)
13.5.2. A katalizátor átalakítási hatékonyságának vizsgálata
13.5.3. Lambda–szabályozás az OBD II-ben
13.5.3.1. A lambda-szonda öregedésének vizsgálata
13.5.3.2. Az elő lambda-szonda reakcióidejének vizsgálata
13.5.3.3. Az elő lambda-szonda feszültségének vizsgálata
13.5.3.4. Az elő lambda-szonda feszültséggörbéje eltolódásának vizsgálata és adaptációja
13.5.3.5. Az utó lambda-szonda szabályozáshatárának diagnosztizálása
13.5.3.6. Az utó lambda-szonda mozgásának diagnosztikája
13.5.4. A tüzelőanyag tankszellőztető rendszer és diagnosztikája
13.5.5. A tüzelőanyag tank szivárgásvizsgálata
13.5.6. Füstgáz visszavezetés vizsgálata
13.5.7. Elektromos gázpedál-folytószelep kapcsolat, működtetés
13.5.8. Égéskimaradás vizsgálat
13.5.9. Alapjárat szabályozás
13.5.10. Töltőnyomás szabályzás
13.5.11. CAN adatbusz
13.6. Diesel-motorok ellenőrzési követelményei
Irodalmak
14. Az emissziós típusvizsgálatok során alkalmazott vizsgálati ciklusok
14.1. Az európai emissziós típusvizsgálati előírásokban szereplő határértékek csökkenési folyamatainak bemutatása
14.1.1. A benzinüzemű motorral hajtott személygépjárművek
14.1.2. A gázolajüzemű motorral hajtott személygépjárművek
14.1.3. A tehergépjármű motorok károsanyag-kibocsátásaira vonatkozó határértékek szigorodása
14.2. A személygépjárművek emissziós típusvizsgálatakor alkalmazott ciklus
14.3. A tehergépjárművek kiszerelt motorjainak típusvizsgálatakor alkalmazott ciklusok
14.3.1. Bevezetés
14.3.2. Az ESC vizsgálati ciklus
14.3.3. Az ELR vizsgálati ciklus
14.3.4. Az ETC vizsgálati ciklus
Irodalmak
15. A kipufogógáz-komponensek mérési elvei
15.1. Oxigén mérése paramágneses gázelemzővel
15.2. NOx mérése kemilumineszcens elven mérő műszerrel
15.3. CO mérése infravörös abszorpciós elven működő mérőműszerrel
15.4. THC mérése lángionizációs gázelemzővel
15.5. Részecske kibocsátás (PM) meghatározása [15.6.]
15.5.1. A teljes áramú hígító rendszer
15.5.2. Részleges átáramlású hígító rendszer
15.5.3. A részecske-mintavevő rendszerek
15.6. Részecske szám meghatározása
Irodalmak
A. Ellenőrző kérdések, jegyzőkönyvek
B. Rövidítések, idegen szakkifejezések jegyzéke
C. Fénykép melléklet
D. Animációs melléklet
Az ábrák listája
2.1. Egytárcsás száraz tengelykapcsoló elvi felépítése
2.2. Egytárcsás száraz tengelykapcsoló gyakorlati felépítése
2.3. Kéttárcsás száraz tengelykapcsoló
2.4. Kettős száraz tengelykapcsoló gépészeti rajza
2.5. Száraz tengelykapcsoló elvi rajza
2.6. Lemezes tengelykapcsoló metszete
2.7. Lemezes tengelykapcsoló motorkerékpár számára [2.4.]
2.8. Automatikus utánállító szerkezet
2.9. Automatikus utánállító szerkezet
2.10. Az automatikus után állító működése
2.11. Huzalos tengelykapcsoló működtető szerkezet
2.12. Hidraulikus tengelykapcsoló kiemelő szerkezet központi munkahengerrel
2.13. Automatizált tehergépkocsi tengelykapcsoló működtetés ZF AStronic
2.14. Indítási folyamat súrlódó tengelykapcsolóval
2.15. Egy tengelykapcsoló működtetés szabályzás a fejlesztések korábbi szakaszából
2.16. A tengelykapcsoló működtetés blokkvázlata tehergépkocsinál a biztonsági algoritmussal a középpontban
2.17. Indulás automatikus tengelykapcsoló működtetéssel teljes terhelés esetén tehergépkocsival
3.1. Az automatizált sebességváltók fajtái és várható fejlődési irányuk
3.2. DSG sebességváltó felépítése
3.3. DSG sebességváltó nyomatékátvivő elemei, a differenciálmű nélkül
3.4. Kettős tengelykapcsoló egybenyitás
3.5. DSG sebességváltó kettős tengelykapcsolója
3.6. Fokozatkapcsoló aktuátor DSG sebességváltóban
3.7. Visszakapcsolási folyamat idő-út és nyomás függvényei egy DSG sebességváltóban
3.8. A fokozatkapcsolás stratégiája automatikusan működtetett sebességváltóknál
3.9. A sebességváltó irányítás szoftverének felépítése
3.10. Az elektronikus rendszer (hardver) a mechatronikai egységre szerelve
3.11. A mechatronikai egység hidraulikus vezérlő része
3.12. A DSG sebességvéltó hidraulikus vezérlése
3.13. A sebességváltó használata az előválasztó karral
3.14. Száraz tengelykapcsolóval rendelkező DSG sebességváltó
3.15. Automatizált kapcsolású tehergépkocsi sebességváltó felépítése
3.16. Automatizált kapcsolású tehergépkocsi sebességváltó metszeti rajza
3.17. Tehergépkocsi sebességváltó kapcsoló egység
3.18. Az elektronikus irányítási szoftver rendszer felépítése
3.19. A sebességváltó elektronikus egysége
3.20. A hardver szerkezeti felépítése
3.21. A sebességváltó irányítási rendszerének szerkezeti kiépítése
3.22. Kapcsolási diagram a kapcsolási határmezők feltüntetésével
3.23. A felkapcsolás folyamata az idő függvényében
3.24. A visszakapcsolás folyamata az idő függvényében
3.25. A kezelőszervek:kapcsolókar és előválasztó gomb
3.26. Soros hidromechanikus automata sebességváltó
3.27. Átkötött hidromechanikus nyomatékváltó
3.28. Hidrodinamikus nyomatékváltó külső jelleggörbéje
3.29. Adaptív működtetésre képes automata sebességváltó szabályzás
4.1. Egytömegű lengőrendszer modellje
4.2. Kéttömegű lengőrendszer modellje
4.3. Egytömegű torziós lengőrendszer
4.4. Példa egytömegű lengőrendszer modelljének megvalósítására MATLAB/Simulink környezetben.
4.5. Példa egytömegű lengőrendszer modelljének egységugrás (F(t)=1 N, t≥0 s) gerjesztőerőre adott válaszfüggvényeire
4.6. Egységnyi paraméterű egytömegű lengőrendszer Bode-diagramjai különböző csillapítási arányszámok esetén
4.7. Hattömegű torziós lengőrendszer modellje (LuK)
4.8. Kéttömegű torziós lengőrendszer modellje, mint egyszerűsített hajtásláncmodell
4.9. Háromtömegű torziós lengőrendszer modellje, mint egyszerűsített hajtásláncmodell
4.10. Példa motornyomaték-fojtószelepállás-motorfordulatszám karakterisztikára
4.11. Háromtömegű hajtásláncmodell motor- és rugókarakterisztikával, valamint járművezető-modellel
4.12. Rezonanciaállapot kialakulása egytárcsás száraz tengelykapcsoló kapcsolási folyamata során
4.13. A kiindulási (rezonanciajelenséget mutató) és egy lehetséges módosított egytárcsás száraz tengelykapcsoló és a kapcsolódó hajtásláncelemek Bode-diagramjai
4.14. Módosított, dinamikai szempontból megfelelő egytárcsás száraz tengelykapcsoló kapcsolási folyamata
4.15. Sebességkülönbség és súrlódónyomaték a motor és a súrlódótárcsa között
4.16. Veszteségteljesítmény és kumulált veszteség
4.17. Vázlat az átvihető névleges nyomaték számításához a súrlódófelületen
4.18. A tengelykapcsolókban alkalmazott tányérrugó jellemző karakterisztikája és fontosabb munkapontjai
4.19. Nyílt hatásláncú irányítással (vezérléssel) megvalósított automatizált tengelykapcsoló működési vázlata
4.20. A belsőégésű motor fordulatszám-szabályozásával megvalósított automatizált tengelykapcsoló működési vázlata
4.21. A belsőégésű motor fordulatszám-szabályozásával és a kiemelőcsapágy pozíciószabályozásával megvalósított automatizált tengelykapcsoló működési vázlata
4.22. Irányítási algoritmus modellalapú fejlesztésének folyamata
5.1. Az összkerékhajtás alkalmazásának célja
5.2. Nyomaték áthelyezéses differenciálmű jelképes ábrázolása
5.3. Haldex LSC első generációs változat hidraulikus működési elve
5.4. Haldex LSC első generációs változat szerkezeti kialakítása
5.5. Haldex LSC első generációs változat hidraulika rendszere
5.6. Haldex LSC első generációs változat szivattyú, munkahenger és az olajlemezes tengelykapcsoló elvi ábrázolása
5.7. Haldex LSC hajtómű egységről elszerelt elektronika a szabályozó tolattyúval és részletei
5.8. Haldex LSC CAN hálózati kapcsolatai
5.9. Haldex LSC IV generáció hidraulikus működtetése
5.10. A nyomaték felosztása és a vonóerők kanyarban
5.11. AZF Torque Vectoring-nál alkalmazott elektronika működésének blokkvázlata
5.12. A ZF Torque Vectoring hatása a gépkocsi menetdinamikájára
6.1. Tisztán villamos hajtás
6.2. Villamos rásegítés
6.3. Járműhajtás és töltés üzemmód
6.4. Rekuperáló fékezés
6.5. Hibrid elektromos jármű hajtáslánc koncepciója
6.6. Vonóerő, dinamikus és statikus komponensekből
6.7. Soros hibrid
6.8. Párhuzamos hibrid
6.9. Soros - párhuzamos hibrid
6.10. Komplex hibrid
6.11. Soros hibrid-elektromos hajtáslánc
6.12. Párhuzamos hibrid-elektromos hajtáslánc
6.13. Nyomatékösszegzés az elméletben
6.14. Mechanikus nyomaték-összegzők
6.15. Kéttengelyes konstrukció
6.16. Kéttengelyes konstrukció jelleggörbével
6.17. „pretransmission” egytengelyes nyomatékösszegző párhuzamos hibrid
6.18. „posttransmission” egytengelyes nyomatékösszegző párhuzamos hibrid
6.19. Párhuzamos hibrid hajtás külön tengelyen
6.20. Sebesség összegző
6.21. Gyakori sebességösszegző berendezések
6.22. Bolygóműves sebességösszegző rendszer
6.23. Akkumulátor főbb részei
6.24. Kisülési feszültség esés
6.25. Kisülési karakterisztika a savas akkumulátoroknál
6.26. Lendkerék elvi ábra
6.27. Tipikus lendkerék geometriája
7.1. Dugattyús belsőégésű motorok alapvető elnevezései és jelölései [7.1.]
7.2. Elméleti indikátordiagram
7.3. A termikus hatásfok változása a kompresszió függvényében
7.4. A friss tölte kialakulása
7.5. A töltési fok a fordulatszám függvényében
7.6. Az elméleti és valóságos kompresszió
7.7. A valós égési folyamat az égéshossz függvényében
7.8. A gázveszteség kialakulása
7.9. A hengertérben kialakuló nyomás a térfogat függvényében [7.1.]
7.10. A hengertérben kialakuló nyomás a főtengelyfok függvényében [7.1.]
7.11. A hőveszteség és a mechanikai veszteség a fordulatszám függvényében
7.12. A jelleggörbék a fordulatszám függvényében [7.3.]
8.1. Ottó motor fojtásos szabályozása (- fojtás nélkül, --- fojtással)
8.2. Fojtószelep állító rendszer [8.4.]
8.3. A fajlagos fogyasztás és a töltési fok állandó fordulatszámon a terhelés függvényében
8.4. Hagyományos Ottó-motor jelleg mezője
8.5. Az effektív hatásfok és az effektív középnyomás a légfelesleg függvényében
8.6. Az elemi karburátor felépítése [8.5.]
8.7. A segédberendezésekkel ellátott karburátor [8.5.]
8.8. Hengerenkénti befecskendezés vázlata
8.9. Központi befecskendezés vázlata
8.10. Közvetlen befecskendezésű rendszer működése
8.11. A befecskendező rendszer működése [8.4.]
8.12. A főtengely helyzetet (CAS) jeladó a tárcsával.
8.13. A vezérműtengely helyzetet (CMP) jeladó a tárcsával.
8.14. Az befecskendezés vezérlés és szabályozás felépítése
8.15. Az alap befecskendezés mátrix a MOTEC programozható ECM szoftverében
8.16. A torlasztó lapos levegőmennyiség jeladó felépítése [8.3.]
8.17. A hődrótos levegőmennyiség jeladó felépítése [8.3.]
8.18. A hőfilmes levegőmennyiség jeladó felépítése [8.3.]
8.19. Két állású lambda-szonda karakterisztikája [8.3.]
8.20. Szélessávú lambda-szonda felépítése [8.3.]
8.21. A szélessávú lambda-szonda karakterisztikája [8.3.]
9.1. Az indikált nyomás a főtengely függvényében különböző előgyújtások esetében és a relatív nyomaték az előgyújtás függvényében [9.4.]
9.2. A primer áram és a szekunder feszültség az idő függvényében
9.3. A primer áram az idő függvényében optimális, rövid és túlságosan hosszú zárási szög esetén [9.6.]
9.4. A hagyományos gyújtás rendszer felépítése [9.6.]
9.5. A hagyományos gyújtás rendszer elosztóháza és a megszakító
9.6. A tirisztoros gyújtás rendszer felépítése [9.6.]
9.7. A tranzisztoros gyújtás rendszer felépítése [9.6.]
9.8. A parazita gyújtó rendszerfelépítése [9.6.]
9.9. A hengerenkénti gyújtótranszformátoros rendszerfelépítése [9.6.]
9.10. Kopogásos égés nyomáslefutása és a nyomás lengés frekvenciája.
9.11. Kopogásos szenzor [9.7.]
9.12. Előgyújtás szabályzása kopogás szenzor segítségével [9.8.]
10.1. Elégett tüzelőanyag hányad és annak deriváltja Diesel-motorok esetén a relatív égéshossz függvényében
10.2. A Common Rail rendszer alap befecskendezési lehetőségei [10.6.]
10.3. A hagyományos Diesel-motorok befecskendező rendszer elemei
10.4. Soros rendszerű, állandó löketű adagoló szivattyú [10.6.]
10.5. Soros rendszerű, állandó löketű adagoló szivattyú töltése (a), és szállítása (b) [10.6.]
10.6. Soros rendszerű, állandó löketű adagoló szivattyú szállítása vége (a), és üresjárás (b) [10.6.]
10.7. Lökettolókás adagoló szivattyú elrendezése és működése [10.6.]
10.8. BOSCH VE típusú elosztórendszerű adagoló szivattyú felépítése [10.6.]
10.9. BOSCH VE típusú elosztórendszerű adagoló szivattyú feltöltése [10.6.]
10.10. BOSCH VE típusú elosztórendszerű adagoló szivattyú befecskendezése [10.6.]
10.11. BOSCH VE típusú elosztórendszerű adagoló szivattyú befecskendezés vége [10.6.]
10.12. BOSCH VE típusú elosztórendszerű adagoló szivattyú fluxus befolyásolt (Féldifferencia híd) jeladós mennyiség állító mozgató rendszer
10.13. A BOSCH VP típusú elosztórendszerű adagoló szivattyú [10.6.]
10.14. Adagoló-porlasztó rendszer [10.6.]
10.15. Common Rail rendszer elemei [10.6.]
10.16. Első generációs rail nyomás szabályzás
10.17. Második generációs rail nyomás szabályzás
10.18. Harmadik generációs rail nyomás szabályzás
10.19. Szabályozócsapos porlasztó [10.2.]
10.20. Lyukporlasztó [10.2.]
10.21. Az elektromágneses befecskendező felépítése [10.6.]
10.22. Az elektromágneses befecskendező nyitása és zárása [10.6.]
10.23. A piezo aktuátoros porlasztóknál szervo-szelep [10.6.]
10.24. A szervo-szelep nyitása [10.6.]
10.25. A szervo-szelep zárása [10.6.]
10.26. Előkamrás égéstér [10.2.]
10.27. Örvénykamrás égéstér [10.2.]
10.28. Hártyás keverékképzés [10.2.]
10.29. Közvetlen befecskendezés különböző égéstér kialakításai [10.2.]
10.30. Dózis határoló tényezők a fordulatszám függvényében [10.4.]
10.31. A dózis a fordulatszám és a levegő térfogatáram függvényében [10.6.]
10.32. Az előbefecskendezés a dózis és a fordulatszám függvényében [10.6.]
11.1. A káros anyagok emissziója a légfelesleg függvényében [11.6.]
11.2. Másodlagos CO keletkezés mechanizmusa [11.4.]
11.3. NO keletkezés mechanizmusai
11.4. CH kibocsátás forrásai [11.4.]
11.5. A részecske keletkezés és kiégése [11.3.]
11.6. Részecske átlagos összetétele [11.2 és 11.7 alapján]
11.7. Az előgyújtás és tüzelőanyag mennyiségének hatása a fajlagos fogyasztásra
11.8. Az előgyújtás és tüzelőanyag mennyiségének hatása a NO kibocsátásra
11.9. Az előgyújtás és tüzelőanyag mennyiségének hatása a CO kibocsátásra
11.10. Az előgyújtás és tüzelőanyag mennyiségének hatása a nyomatékra
11.11. Feltöltött szikragyújtású motorok emissziója a légfelesleg függvényében [11.1.]
11.12. A füstgáz visszavezetés hatása a légfelesleg függvényében [11.1.]
11.13. Nagynyomású füstgáz visszavezető rendszer felépítése [11.8.]
11.14. Kisnyomású füstgáz visszavezető rendszer felépítése [11.8.]
11.15. A hármashatású katalizátor előtti és után károsanyag koncentrációk a légfelesleg függvényében [11.6.]
11.16. A „szinterfém” részecske szűrő felépítése [11.2.]
11.17. A „monolit kerámia” részecske szűrő felépítése [11.2.]
12.1. Mechanikus feltöltés (Roots-fúvó) [12.4.]
12.2. Mechanikus feltöltés munkafolyamatainak elvi vázlata
12.3. Térfogat kiszorításos mechanikus töltő és motor együttműködése [12.4.]
12.4. Centrifugál kompresszor járókereke
12.5. Centrifugál kompresszor sebességi háromszöge [12.5.]
12.6. Egy centrifugál kompresszor karakterisztikája
12.7. Centrifugál kompresszoros töltő és motor együttműködése [12.4.]
12.8. Turbótöltéses motor elvi elrendezése
12.9. Centripetál turbina járókereke
12.10. Centripetál turbina sebességi háromszöge [12.4.]
12.11. Állandó nyomású turbótöltés munkafolyamatainak elvi vázlata [12.4.]
12.12. Waste-gate szelepes töltési nyomás szabályzás [12.6.]
12.13. Változtatható lapát állas szögű töltési nyomás szabályzás [12.6.]
13.1. A Volkswagen VR6 motorjának OBD rendszere [13.4.]
13.2. A Volkswagen 1,8 liter Turbó 5V motorjának OBD rendszere [13.4.]
13.3. Helyesen működő katalizátor [13.4.]
13.4. Katalizátor hiba [13.4.]
13.5. Lassú válaszidő, hibás lambda-szonda [13.4.]
13.6. Alacsony feszültség amplitúdó, lambda-szonda hiba [13.4.]
13.7. Lambda-szonda adaptáció szabályozókör [13.4.]
13.8. EGR rendszer vizsgálat, (térfogatáram mérés és hőmérséklet mérés a EGR visszavezetés után) [13.3.]
13.9. Égéskimaradás vizsgálat [13.4.]
14.1. Az Otto-motorral hajtott személygépjárművek emissziós jóváhagyási határértékei
14.2. Az Otto-motorral hajtott személygépjárművek emissziós jóváhagyási határértékeinek tendenciája
14.3. Az dízelmotorral hajtott személygépjárművek emissziós jóváhagyási határértékei
14.4. A dízelmotorral hajtott személygépjárművek emissziós jóváhagyási határértékeinek tendenciája
14.5. A dízelmotorral hajtott személygépjárművek emissziós (részecske) jóváhagyási határértékének tendenciája
14.6. A tehergépjármű dízelmotorok emissziós jóváhagyási határértékei
14.7. A tehergépjármű dízelmotorok emissziós jóváhagyási határértékeinek tendenciája
14.8. Az Európai menetciklus [14.1.]
14.9. Az ESC vizsgálati ciklus [14.3.]
14.10. Az ESC ciklus vizsgálatakor kapott mérési eredmények
14.11. Az ESC ciklus vizsgálatakor kapott mérési eredmények
14.12. Az ELR vizsgálati ciklus [14.3.]
14.13. Az ETC vizsgálati ciklus [14.2.]
15.1. Paramágneses mérőműszer elvi felépítése [15.1.]
15.2. Az optikai módszeres O2 szenzor felépítése [15.4.]
15.3. Optikai módszeres paramágneses mérőműszer elvi felépítése [15.4.]
15.4. Kemilumineszcens elven mérő NOx elemző elvi felépítése [15.1.]
15.5. Hagyományos Infravörös abszorpció elvén működő műszer elvi felépítése [15.1.]
15.6. Sávszűrős Infravörös abszorpció elvén működő műszer elvi felépítése [15.5.]
15.7. Lángionizációs elven mérő műszer elvi felépítése [15.1.]
15.8. A teljes áramú hígító rendszer (állandó térfogatú mintavétel) elvi rajza [15.6.]
15.9. Részleges átáramlású higitó rendszer CO2 vagy NOx koncentráció méréssel és részmintavétellel [15.6.]
15.10. Részleges átáramlású hígító rendszer áramlás szabályzással és teljes mintavétellel [15.6.]
15.11. A részecske-mintavevő rendszer elvi rajza [15.6.]
15.12. Kétszeres hígítású részecske-mintavevő rendszer elvi rajza [15.6.]
15.13. A CPC (Condensation Particle Counter) rendszer működése [15.3.]
A táblázatok listája
6.1. Akkumulátorok tulajdonságai
13.1. A diagnosztikai hibakódok összefoglalása

1. fejezet - Bevezetés

A jelen jegyzet elsősorban Járműmechatronikus hallgatóknak szól akik eddigi tanulmányaik során jelentős tapasztalattal rendelkeznek szabályzástechnika, villamos gépek üzemeltetése és tervezése, valamint a beavatkozók és szenzorok területén. Viszont a belsőégésű motorok és hajtások területével csak érintőlegesen találkoztak. Így a jegyzetben részletesen foglalkozunk ezen rendszerek felépítésével és működésével.

A szerzők kiemelt szerepet tulajdonítanak arra, hogy a szükséges elméleti hátteret is bemutassák, ami elengedhetetlen a rendszerek működésének megértéséhez.

2. fejezet - Tengelykapcsoló működtető rendszerek

Tengelykapcsolókat nagy számban alkalmaznak a gépjárművekben, a jármű hajtásláncban, de az alábbiakban a belsőégésű motoros járművek indításában szerepet játszó súrlódó tengelykapcsolók működtetéséről lesz szó. Alapesetben ezt a működtetést a gépkocsivezető végzi a tengelykapcsoló pedál segítségével a jármű indításakor, sebességváltáskor és azokban a forgalmi helyzetekben, amikor a motort le kell választani a hajtásrendszerről. A leggyakrabban alkalmazott berendezés egytárcsás száraz tengelykapcsolóból és működtető rendszerből áll.

2.1. A tengelykapcsoló működtetés mechanikája

A tengelykapcsolóban a nyomatékot súrlódás viszi át, amelyet leginkább egy előfeszített membrán rugó által keltett normálerő hoz létre. A kiemelés során ezt a normál erőt szüntetjük meg a súrlódó felületek egymáshoz képesti eltávolításával. A működtetés fő szakaszai: zárt állapot, csúsztatás és nyitott állapot.

Egytárcsás száraz tengelykapcsoló elvi felépítése
2.1. ábra - Egytárcsás száraz tengelykapcsoló elvi felépítése


A száraz tengelykapcsolók működtetése a normálerőt létrehozó membrán rugó deformálásával történik. A fedélben rögzített rugó nyúlványainak benyomásával a rugó peremén kifejtett nyomóerő csökken és perem elmozdul a fedél irányában. Ezt a mozgást követi a fedélhez lágy rugókötegekkel kötött nyomólap. A kiemelés befejezésekor a nyomólap és a súrlódó tárcsa között hézag keletkezik. A nyúlványok benyomása a kinyomó csapággyal történik, amely a nyúlványok végére központosan rögzített golyóscsapágy.

Egytárcsás száraz tengelykapcsoló gyakorlati felépítése
2.2. ábra - Egytárcsás száraz tengelykapcsoló gyakorlati felépítése


A száraz tengelykapcsolók működtetése a normálerőt létrehozó membrán rugó deformálásával történik. A fedélben rögzített rugó nyúlványainak benyomásával a rugó peremén kifejtett nyomóerő csökken és perem elmozdul a fedél irányában. Ezt a mozgást követi a fedélhez lágy rugókötegekkel kötött nyomólap. A kiemelés befejezésekor a nyomólap és a súrlódó tárcsa között hézag keletkezik. A nyúlványok benyomása a kinyomó csapággyal történik, amely a nyúlványok végére központosan rögzített golyóscsapágy.

Kéttárcsás száraz tengelykapcsoló
2.3. ábra - Kéttárcsás száraz tengelykapcsoló


Az egytárcsás száraz tengelykapcsolók mellett a nagyobb nyomaték átvitel érdekében használhatnak kéttárcsás tengelykapcsolót is, amelyeknél a két súrlódó tárcsa közös tengelyen van, két nyomólapot nyom az egyetlen membrán rugó. A kiemelés a membránrugó közepére illesztett kinyomó csapággyal történik, mint az egytárcsás kapcsolóknál. Különbség, hogy a kiemelés hossza ezeknél nagyobb, mivel a szükséges légrést 4 helyen kell biztosítani a súrlódó felületek között kiemelésnél. A kiemelés problémája a közbenső nyomólap korrekt mozgatása: éppen annyit mozduljon el a súrlódó tárcsától, hogy a légrések mind a 4 helyen egyenlők legyenek a kopottsági állapotoktól függetlenül. A megoldás az, hogy a közbenső nyomólapot (is) laprugókötegek vezetik meg a fedélhez (motor főtengelyhez) képest és ezek húzzák el a fedél felé kiemeléskor. A korrekt légrést a nyomólapba épített ütköző csapok (az ábrán szürke) állítják be, amelyek súrlódással vannak a nyomólapba illesztve. A csapok illesztő ereje kisebb, mint a fő membrán rugó erő de nagyobb, mint a visszahúzó (laprugókötegek) rugók ereje. Ezért képesek a pontos hézagtartásra és az állandó kopáskorrekciókra.

Kettős száraz tengelykapcsoló gépészeti rajza
2.4. ábra - Kettős száraz tengelykapcsoló gépészeti rajza


Száraz tengelykapcsoló elvi rajza

1 - kéttömegű lendkerék motor oldali tömeg; 2 - nyomólap 1. (sebességváltó behajtó)tengely; 3 - súrlódótárcsa 1. tengely; 4 - súrlódótárcsa 2. tengely; 5 - nyomólap 2. tengely, motor főtengely; 7 - 2. tengely; 8 - 1. tengely; 9 - lendkerék sebességváltó oldali tömeg

2.5. ábra - Száraz tengelykapcsoló elvi rajza


A kéttárcsás száraz tengelykapcsolókkal nem szabad összetéveszteni a kettős tengelykapcsolót, amelyet a DSG sebességváltókban használnak. Ezeknél a szerkezeteknél két behajtó tengelyen keresztül jut a nyomaték a sebességváltóba. A két tengelykapcsoló egymástól függetlenül működtethető két kinyomó csapággyal. A kinyomó csapágyak lehetnek kívülről mozgatott kiemelő karokon, illetve központi hidraulikus munkahengeren.

Lemezes tengelykapcsoló metszete
2.6. ábra - Lemezes tengelykapcsoló metszete


Lemezes tengelykapcsoló motorkerékpár számára [2.4.]
2.7. ábra - Lemezes tengelykapcsoló motorkerékpár számára [2.4.]


A száraz tengelykapcsolókon kívül alkalmaznak olajban lévő lemezes szerkezeteket is, amelyeknél több tárcsát tekercs, membrán vagy tányérrugóval illetve hidraulikus munkahengerrel nyomnak össze. A főként motorkerékpároknál alkalmazott mechanikus kiemelésű tengelykapcsolóknál a nyomórugó(k) deformálása egy tárcsával történik, amit a tengelykapcsoló tengelyében lévő csappal nyomnak meg. A csap két része között a csapágyat helyettesítő golyó van. A hidraulikus működtetésű tengelykapcsolókról bővebben a sebességváltóról szóló fejezetben lesz szó.

A kiemelő szerkezet fontos része a szerkezet kopás utánállítására szolgáló együttes. Az utánállítást korábban a szervíztevékenység során végezték, a pedál holtjáték rendszeres beállításával. A korszerű tengelykapcsolókban automatikus utánállítókat használnak a folyamatos állításra.

Erre jó példa a LUK SAC (Self Adjusting Clutch=önszabályzó tengelykapcsoló) automatikus rendszere.

Automatikus utánállító szerkezet
2.8. ábra - Automatikus utánállító szerkezet


Automatikus utánállító szerkezet
2.9. ábra - Automatikus utánállító szerkezet


A hagyományos tengelykapcsoló (2.8. ábra - Automatikus utánállító szerkezet balra) hátránya, hogy ha kopik a súrlódó betét, akkor a nyomólap balra mozdul a rugó peremével együtt. Mivel a rugó közepe a csapágyra van ültetve, ami a pedálon keresztül felütközik, a tengelykapcsoló önmagát kezdi kiemelni, és az átvihető nyomaték csökken. A cél tehát a membrán rugó közepét a tengelykapcsoló kopása során is helyben tartani. Ezt az SAC rendszer a rugók megfogásának a mozgatásával éri el. A hagyományos tengelykapcsolónál a rugót két huzalkarikába ültetve szegecselik a fedélhez, tehát a feltámasztási pont nem tud mozogni, a rugó deformációt viszont megengedi ez a megfogás. Az SAC a membrán rugót ugyan azon a helyen egy tányérrugó (piros az ábrán, szenzor rugó) és egy állító gyűrű (sárga) között rögzíti. Amennyiben a membrán rugó karimája alaphelyzetben (zárt tengelykapcsoló) a kopás miatt balra elmozdul, a szenzor rugó deformálódni engedi a membrán rugót, és a membrán rugó érintkezési pontja balra mozdul az állítógyűrűhöz képest. A keletkező elmozdulás miatti résbe az állító gyűrű ék alakú szegmensei benyomódnak. Az ékeket a fedélhez képest kicsi csavarrugók mozgatják tangenciális irányban, az ékek pedig a fedélben kiképzett ferde felületsorra fekszenek fel. Ezzel a módszerrel a tengelykapcsoló a betétek teljes kopásáig karbantartásmentesen használható.

Az automatikus után állító működése
2.10. ábra - Az automatikus után állító működése


FA működtető erő, Fsensor a szenzor rugó alátámasztó ereje, MTF a rugó billentő nyomatéka. Kopott tárcsánál a rugó kúposabb, nagyobb erő keletkezik a kinyomócsapágyon, a szenzor rugó lenyomódik és a kis sárga ék az alátámasztást balra nyomja.

A működtetéshez szükséges erőt személygépkocsikban huzallal (bovden) vagy hidraulikával vezetik a pedáltól a tengelykapcsoló kinyomó csapágyig. Korszerű megoldás a központi kinyomó csapágynak nevezett hidraulikus működtetésű rendszer (2.12. ábra - Hidraulikus tengelykapcsoló kiemelő szerkezet központi munkahengerrel), amelyiknél a hidraulikus munkahenger és a csapágy egybe van építve. A működtetést tehát ennek a csapágynak a mozgatása jelenti, miközben erőt fejtünk ki a tengelykapcsolóban lévő membrán rugóra.

Huzalos tengelykapcsoló működtető szerkezet
2.11. ábra - Huzalos tengelykapcsoló működtető szerkezet


Hidraulikus tengelykapcsoló kiemelő szerkezet központi munkahengerrel
2.12. ábra - Hidraulikus tengelykapcsoló kiemelő szerkezet központi munkahengerrel


A tengelykapcsolók több fajtájánál a normálerőt hidraulikus úton hozzuk létre és a kiemelés a nyomás megszüntetésével történik. Főként az automata sebességváltóknál használnak ilyeneket.

A rugóval nyomott tengelykapcsolóknál beavatkozás nélküli állapotban a tengelykapcsoló zárt (energiatakarékos, passzív megoldás), míg az olajnyomással záródó tengelykapcsolókat a hidraulikus rendszer aktív állapotában tartja nyomatékot átvinni képes állapotban. A rugós rendszerek működtetéshez tehát egyenes vonalú elmozdulást kell létrehozni és erőt kell kifejteni, amelyre a hidraulikus munkahenger kiválóan alkalmas. Amennyiben tehát a rendszert függetleníteni akarjuk az embertől, akkor célszerű a hidraulikus munkahenger használata aktuátorként (központi kinyomócsapágy). A hidraulikus munkahengerrel nyomott tengelykapcsolón munkahengerében állandóan fenntartott nyomást kell létrehozni a normálerő kifejtéséhez.

Tehergépkocsiknál a tengelykapcsoló működtetés sűrített levegővel történik, amelyet vagy a tengelykapcsoló pedál vezérel vagy automatikusan vezérel/szabályoz egy elektronikus berendezés.

Automatizált tehergépkocsi tengelykapcsoló működtetés ZF AStronic
2.13. ábra - Automatizált tehergépkocsi tengelykapcsoló működtetés ZF AStronic


A tengelykapcsoló használata a gépkocsivezetés egyik kritikus eleme, gyakorlatot igényel, és közben igénybe veszi a gépkocsivezető figyelmét. Ezért a motorizáció kezdete óta törekednek a jármű indítás és a sebességváltás automatizálására, amelyre számtalan mechanikus, villamos, hidraulikus és hidrodinamikus megoldás született és létezik a gyakorlatban.

Ésszerű automatizálási törekvés a hagyományos tengelykapcsoló működtetés felváltására a széria autók átalakításával olyan járművezetők számára, akik képtelenek a pedálokat működtetni. Ezek utólagosan is beszerelhetők és kizárólag a tengelykapcsolót működtetik automatikusan indításkor és egyszerű kapcsolással sebességváltáskor. A fékpedál lenyomásakor egy villamos motor elforgatja a tengelykapcsoló pedált (kinyomja a tengelykapcsolót). Ekkor kapcsolhatjuk az induló fokozatot, és ha gázt adunk, akkor a motor a tengelykapcsolót egy megfelelő függvény szerint csúsztatási állapotba hozza, majd zárja. Sebességváltáskor egy a sebváltó karon lévő gombot kell megnyomni és old a tengelykapcsoló, gázadásra pedig ismét zár. A folyamat fizikailag átgondolva algoritmizálható a jármű indítás belsőégésű motorhoz kapcsolódó feltételrendszerének figyelembe vételével. Az algoritmus számítógépen futtatható szoftverben valósítható meg, amihez természetesen megfelelő hardver (számítógép) szükséges. A rendszer előre meghatározott függvények alapján működhet, nem veszi figyelembe a környezet (jármű, motor) jellemzőit, vagyis a tengelykapcsoló egyszerű vezérlése történik.

A tengelykapcsoló működtetésében a fentiek alapján két műveletsor van, amely mechatronizálható:

 1. a tengelykapcsoló oldás – nyitva tartás - zárás,

 2. a tengelykapcsoló csúsztatása

Az első műveletsorra sebességváltáskor van szükség. A hagyományos kéttengelyes és előtét tengelyes szinkron kapcsolású sebességváltóknál a sebességváltás terheletlen állapotban történhet, tehát a sebességváltás műveletei: gáz elvétel, tengelykapcsoló kiemelés, üres fokoztaba kapcsolás, sebesség fokozat választás, sebességfokozat kapcsolás, tengelykapcsoló zárás, gázadás. A folyamat egyszerűen végrehajtható és automatizálható. Hátránya ennek a kapcsolásnak, hogy a jármű hajtását abba kell hagyni egy bizonyos időre (néhány másodpercre), amely sem a motor vezérlésére, sem a jármű dinamikájára nincs jó hatással. A folyamat idejét lehetőség szerint minimalizálni kell.

Az automata bolygóműves és az automatizált kettős tengelykapcsolóval rendelkező nyomatékváltóknál két tengelykapcsoló (vagy súrlódó fék) együttes csúszása közben kapcsolódik a fokozat (változik a kinematikai áttétel), amit a sebességváltókról szóló fejezetben mutatunk be.

2.2. A tengelykapcsoló működtetés folyamata

A tengelykapcsoló csúsztatására a hagyományos sebességváltóknál a jármű indításakor kerül sor. A motor csak forgó főtengelyén ad le a jármű indításához elegendő nyomatékot és ezért a kezdetben álló később lassabban forgó sebességváltó behajtó tengely és a motor főtengely közé aszinkron gépet kell építeni. A későbbiekben tárgyalt kettős tengelykapcsolóval rendelkező (DSG) sebességváltók fokozatkapcsolásánál is csúsznak a tengelykapcsolók, itt a nyomaték átvitel itt is változó relatív fordulatszámok mellett. megy végbe.

A jármű indítása nem mindig előre meghatározott időbeli folyamatként játszódik le, a folyamat függvényei a motor állapotától (fordulatszám, gázpedálállás, üzemmeleg állapot), a járműre ható ellenállásoktól (külső erők, terheléstől függő tömegerő, emelkedési ellenállás) a külső hőmérséklettől, a gumiabroncs tapadási viszonyaitól függenek. Ez annyit jelent, hogy ha előre meghatározott körülmények alapján algoritmizáljuk az indítási folyamatot, akkor lesznek olyan esetek, amikor a járművel nem a megkívánt módon tudunk indulni.

Indítási folyamat súrlódó tengelykapcsolóval
2.14. ábra - Indítási folyamat súrlódó tengelykapcsolóval


A felpörgetett motor főtengely lassul a rá ható súrlódó nyomaték következtében, amely a csúsztatás elején meredeken emelkedik, majd a főtengely lassulás megszűnése után jelentősen csökken. A jármű a súrlódó nyomaték indítási küszöb értékénél elindul és csúsztatás közben gyorsulását a nyomatéklefutás határozza meg. A motor egyenetlen járásából adódó nyomatéklüktetés látható a nyomaték időfüggvényen. A nyomaték a gázpedál állásától (annak időbeli változásától, a lenyomás sebességétől, gyorsulásától), a motor fordulatszámtól (a fordulatszám időbeli változásától) és a kinyomó csapágy elmozdulástól (sebességétől) függ, amelyet az ún. indítási függvényekben adnak meg. Korlát, illetve határérték lehet a tengelykapcsoló hőmérséklete (túlterhelés védelem). Automatizált működtetés esetén a gépkocsivezető szándékát csak a gázpedálon keresztül képes érvényesíteni, tehát a szabályzás referencia (bemenő) jeleként csak ez használható. Az indítási stratégia céljai lehetnek: a nyomaték maximalizálása a hőterhelés és keréktapadás figyelembevételével (legnagyobb járműgyorsítás elérése), a tengelykapcsoló élettartam maximalizálása, a csúsztatási idő rövidítése (minimalizálása), a veszteségek minimalizálása a tengelykapcsolónál és a motornál. A stratégiák aktivizálására a jármű adaptív irányítása ad lehetőséget, amely a teljes járműirányítást felhasználva közelíti, vagy meghatározza az indítási folyamat jellegét (következtet a vezető szándékára, annak magatartásából). A stratégiák a szabályzásban indítási függvényként, fordulatszám-nyomaték függvények formájában vannak jelen.

A sebességváltáskor végzett tengelykapcsoló működtetés a szinkron kapcsolású automatizált váltóknál akár egyszerű vezérlésként is megoldható, de a legtöbb esetben két tengelykapcsoló együttműködésről van szó, amely szabályzást igényel. Erről a sebességváltó fejezetben lesz szó.

Kritikus körülmény a tengelykapcsoló csúsztatásnál a tengelykapcsoló és a teljes hajtáslánc illetve a jármű rezonálása (Rupf), amelyet az indítás szabályzásnál figyelembe kell venni. Szintén fontos eleme a szabályzásnak a tengelykapcsoló túlhevülésének megakadályozása, amelyet a hőmérséklet szabályzásnál való figyelembe vételével kell megoldani.

Egy tengelykapcsoló működtetés szabályzás a fejlesztések korábbi szakaszából
2.15. ábra - Egy tengelykapcsoló működtetés szabályzás a fejlesztések korábbi szakaszából


Itt a jármű még passzív elem, a kerék fordulatszám és a jármű mozgásállapota nem avatkozik a szabályzásba. A szabályzó (13) referencia jele a gázpedál állás (14). Beneneti jelei az egyes hajtóműelemek aktuális fordulatszámai, valamint a kiemelő aktuátor helyzete (1106 útadó). Kimeneti jel a szabályzott motor fordulatszám (Nmot, soll) és a kiemelő aktuátor állása (St).

A tengelykapcsoló működtetés blokkvázlata tehergépkocsinál a biztonsági algoritmussal a középpontban
2.16. ábra - A tengelykapcsoló működtetés blokkvázlata tehergépkocsinál a biztonsági algoritmussal a középpontban


A gépkocsivezető a gázpedállal avatkozik be, a motor nyomatékának referencia értékével. A működtetés jellegét az indítási stratégia határozza meg, amely a biztonsági rendszerben a fordulatszám különbségben és a csúsztatási időben jelentkezik. A túlmelegedés szempontjából kiértékelt vezérlő jelet kapja a tengelykapcsoló aktutátor és amennyiben mégis túlmelegedés veszélyhelyzetbe kerül a tengelykapcsoló, a rendszer a vezetőt figyelmezteti. (ne adjon akkora gázt!)

Indulás automatikus tengelykapcsoló működtetéssel teljes terhelés esetén tehergépkocsival
2.17. ábra - Indulás automatikus tengelykapcsoló működtetéssel teljes terhelés esetén tehergépkocsival


A fenti indulási folyamat során a motor fordulatszámot az aktuátor a folyamatosan növekvő nyomaték elérése érdekében szabályozza. Nincs hirtelen nyomaték ugrás a motor fordulatszám erős csökkenése miatt. Az indulási folyamatnak 4 szakasza van. Az elsőben a gázpedál lenyomást követően kiemelési holt tartományt mozogja be a működtető rendszer. A második szakaszban kezdődik a tengelykapcsoló szabályzás, amely az előírt motorfordulatszámra történik, az aktuátor helyzete és az átvitt nyomaték figyelembe vételével. A referencia fordulatszámot egy olyan függvény állítja elő, amelyet a bekapcsolt sebességfokozat, a sebességváltó behajtó fordulatszáma (tengelykapcsoló ki) és a motor üresjárati fordulatszáma alapján hoztak létre. Amint a tengelykapcsoló ki és bemenő fordulatszám különbsége elér egy bizonyos értéket (pl. 50 ford/perc) kezdődik a 3. szakasz, amikor a tengelykapcsolót lehetőség szerint gyorsan zárja a rendszer. Ha a zárás kb. 90%-ra megtörtént, akkor kezdődik a 4. szakasz, amikor a tengelykapcsoló zárt. Ebben a szakaszban a motornyomaték a vezető által kívánt értékre növekszik.

3. fejezet - Sebességváltó és beavatkozó rendszerek (funkciók, aktuátorok, szabályozási körök)

A belsőégésű motorral hajtott járműveknél a motor fordulatszám és nyomaték tartományának kiterjesztése érdekében változtatni kell a nyomaték és fordulatszám áttételt, amelyet leggyakrabban fokozatkapcsolású fogaskerék, illetve bolygókerék hajtóművekkel oldanak meg. Az áttétel változtatás más módjai is előfordulnak a gyakorlatban: hidrodinamikus nyomatékváltók és folyamatosan változtatható áttételű hajtóművek formájában, amelyek közül ez utóbbiak igényelnek magas szintű és bonyolult irányítást.

Az észak-amerikai járművekben főként a hidromechnikus nyomatékváltók terjedtek el, amelyekben automatizált a teljes hajtásrendszer működtetése, a vezetőnek csak különleges forgalmi helyzetekhez alkalmazkodva kell beavatkozni a fokozatkapcsolásba. A többi földrészen nagyrészt maradt a gépkocsivezető által működtetett tengelykapcsoló, de léteznek automatizált megoldások az amerikai gyakorlathoz igazodva, illetve újdonságok is születtek, amelyek egyszerűbbek és hatékonyabbak, mint az „igazi” automata váltók.

Az automatizált sebességváltók fajtái és várható fejlődési irányuk

(AT= automata váltó, CVT=folyamatosan változtatható áttételű sebességváltó, ASG=Automatizált fokozatkapcsolású sebességváltó, AMT=automatizált kézi kapcsolású sebességváltó)

3.1. ábra - Az automatizált sebességváltók fajtái és várható fejlődési irányuk


3.1. Beavatkozó rendszerek és azok működése a fokozatkapcsolású szinkron sebességváltóknál

Ezeknél a korszerű berendezéseket a kettős tengelykapcsolóval rendelkező (DSG=DoppelSchaltGetriebe) sebességváltók jelentik. Ezek a hajtóművek a korábbiakhoz képest könnyebben beépíthetők a keresztmotoros személygépkocsikba 6 vagy 7 fokozatú kivitelben is, fokozatkapcsolásuk jól automatizálható, és megvalósítható velük a nyomaték megszakítás nélküli sebességváltás.

DSG sebességváltó felépítése

motor felfogató perem, kettős tengelykapcsoló, 6 fokozatú szinkron kapcsolású sebességváltó, vezérlő egység, hidraulika olaj hőcserélő, kihajtó tengely differenciálművel

3.2. ábra - DSG sebességváltó felépítése


DSG sebességváltó nyomatékátvivő elemei, a differenciálmű nélkül
3.3. ábra - DSG sebességváltó nyomatékátvivő elemei, a differenciálmű nélkül


A DSG sebességváltó lényege, hogy két behajtó tengelye van (zöld és piros), amelyeket kettős tengelykapcsoló köt a motor főtengelyhez, illetve két kihajtó tengelye van amelyek a differenciálmű házhoz kötött nagy fogaskerékhez kapcsolódnak egy-egy lehajtó fogaskerékkel. A piros tengelyhez kapcsolódik az 1., 3., 5. és a hátrameneti fokozat szinkron szerkezete, míg a zöld behajtáshoz van kötve a 2., 4. és 6. fokozat kapcsolása. Ez azt jelenti, hogy amíg az egyik behajtó tengely a motorhoz van kötve, addig a másik tengelyen is bekapcsolható a fokozat, de azon nyomatékátvitel nem történik. A fokozatváltásnál a bekapcsolt pl. 3. fokozat előtti 2. vagy utáni 4. fokozat úgy kapcsolódik, hogy a nyomaték nélküli (zöld) tengelyhez kötött kapcsolót zárják hajtás közben és a tényleges kapcsolás a két tengelykapcsoló működtetésével, ebben az esetben a piros nyitásával és a zöld egyidejű zárásával történik. A kapcsolás tehát nyomatékkal terhelt hajtóműláncban történik a két tengelykapcsoló egyidejű csúszása és nyomaték átvitele mellett. Ezt a kinetikailag kedvezőtlen állapotot gondosan kell kezelni a kapcsolási folyamat vezérlése során tengelykapcsoló nyomások pontos szabályzásával, vagy a vezérlést irányító függvények pontos megadásával. A folyamat során a piros tengelykapcsoló nyomása és nyomaték átvitele csökken a zöld tengelykapcsolóé pedig egyidejűleg nő. A nyomás vezérlés vagy szabályzás a két tengelykapcsolóban PWM vezérlésű proporcionális hidraulikus szeleppel történhet pl. az alábbi ábra szerint.

Kettős tengelykapcsoló egybenyitás
3.4. ábra - Kettős tengelykapcsoló egybenyitás


Az ábrán két kapcsolási stratégia összehasonlítása látható [3.3.] . A PWM impulzus kitöltési tényező (duty ratio) a vékony vonal, a bekapcsoló tengelykapcsolónál o-val jelölt, a kikapcsolónál x-szel jelölt görbén látható. A kialakult nyomásokat vastag vonal mutatja az idő függvényében. Az alsó diagram aktívnak nevezett fejlesztett elektronikus nyomásvezérlése kedvezőbb tengelykapcsoló összenyitási állapotot eredményezett.

A tengelykapcsoló, amelyben a fenti átkapcsolás megvalósítható az alábbi ábrán látható:

DSG sebességváltó kettős tengelykapcsolója
3.5. ábra - DSG sebességváltó kettős tengelykapcsolója


Kék a motorhoz kapcsolódó elemek, piros és zöld a sebességváltó két behajtó tengelyéhez kapcsolódó elemek és bronz a működtető dugattyúk színe. A dugattyúk belső felületére jut a tengelyen keresztül az olajnyomás.

A fokozatok szinkron kapcsolóval történő kapcsolását hidraulikus munkahengerek (aktuátorok) végzik.

Fokozatkapcsoló aktuátor DSG sebességváltóban
3.6. ábra - Fokozatkapcsoló aktuátor DSG sebességváltóban


A kettős munkahengerrel rendelkező kapcsoló villák a szinkronkapcsolók kapcsológyűrű hornyaiba nyúlnak be, és azokat tengelyirányban mozgatják. A fokozat bekapcsolását mágneses (Hall) helyzet jeladók jelzik. A pontos és nagy élettartamú, játékmentes megvezetésről lineáris golyóscsapágyak gondoskodnak.

Visszakapcsolási folyamat idő-út és nyomás függvényei egy DSG sebességváltóban
3.7. ábra - Visszakapcsolási folyamat idő-út és nyomás függvényei egy DSG sebességváltóban


A felső szürke görbe ábrázolja a kikapcsoló 4. fokozat aktuátor elmozdulását.

Alatta a fekete görbe a bekapcsoló 2. fokozat aktuátor elmozdulását mutatja. A vezérlési diagramot (nyomás) a két kapcsolóhoz az alsó vékonyabb vonalak ábrázolják. A szétválasztás egyszeri ugrás függvénnyel, az összekapcsolás többlépcsős betolással történik.

A DSG sebességváltók szabályzó rendszere integráltan irányítja a kettős tengelykapcsoló működtetését, a fokozatok kapcsolását, a sebességváltó hűtését és a váltó elemeinek kenését.

A sebességváltó irányító rendszere elektronikus (hw és sw), villamos, hidraulikus és mechanikus elemekből áll.

3.2. A kapcsolási folyamat irányítása automatikusan működtetett sebességválóknál

Az irányítás alapelemei: irányítási algoritmus, irányító szoftver, a szoftver futtatására alkalmas hardver, működtetés (beavatkozók).

A szabályzási algoritmus az alábbi elvi fokozatkapcsolási stratégián alapul.

A fokozatkapcsolás stratégiája automatikusan működtetett sebességváltóknál
3.8. ábra - A fokozatkapcsolás stratégiája automatikusan működtetett sebességváltóknál


A kapcsolási stratégia függvényei a célzott vonóerő/motor nyomaték elérését jelentik a járműsebesség/motor fordulatszám függvényében. A stratégia kiválasztásához, amelynek alapján a sebességválás idejének meghatározása történik a következő jellemzőket veszi figyelembe a kacsolást irányító rendszer: a járműre ható külső terhelés (hegy menet, utánfutó), a járművezető vezetési jellemzői, kick down kapcsoló, telematika (külső logisztika, irányítás), különleges feladatok (haszonjármű esetén), ASR, motor fordulatszám korlátozás. A megfelelő célfüggvény kiválasztása után jelzi a rendszer a fokozatkapcsolás (motor fordulatszám) igényét és a végrehajtó (aktuátor) rendszer kapcsolja a fokozatot.

A fokozatkapcsolás figyelembe veszi a járművel kapcsolatos összes mérhető és kikövetkeztethető tényezőt természetesen rangsorolva és súlyozva. Az algoritmust leképező szoftver bemenete a kapcsolási stratégia.

A sebességváltó irányítás szoftverének felépítése
3.9. ábra - A sebességváltó irányítás szoftverének felépítése


A szabályzási folyamat a kapcsolási stratégia szerint megy végbe. A kapcsolás shift by wire rendszere annyit jelent, hogy közvetlen mechanikus összeköttetés nincs a gépkocsivezető és a kapcsolt elemek között (még akkor sem, ha a rendszert tengelykapcsoló pedállal és kézi váltóval szerelten adják el!). A jármű koordinátor a járművel kapcsolatos szoftver modult jelképezi, az összes váltón kívüli járműjellemző feldolgozását jelenti. A központi vezérlő modul végzi a fokozatkapcsolás futtatását, ehhez kapcsolódnak a beavatkozás moduljai: a tengelykapcsolóba, a fokozatkapcsolásba illetve a motorba történő interaktív beavatkozások irányítása céljából. A tengelykapcsoló modellje központi szerepű, mind a fokozatkapcsolásban, mind pedig az ezen kívüli hajtási eseményekben is szerepet játszik. A diagnosztikai modul minden egységgel kétirányú kapcsolatban van, felügyeli a rendszer állapotát és szükség esetén vész üzemmódra állítja át. A végrehajtás elemei hidraulikusan működnek, ezeket a nyomás vezérlő rendszer irányítja. A hardverekhez kapcsolódó szoftver jelenti az operációs rendszert.

A szoftverek futtatása a kapcsolódó hardver rendszeren történik, amely több processzorból és elektronikai egységből áll. A járműhöz illetve ezzel a gépkocsivezetőhöz az elektronikai egység a kommunikációs rendszere(ke)n keresztül kapcsolódik. Ki és bemeneti egységein keresztül közvetlenül a jeladókhoz, aktuátorokhoz, kijelzőhöz és a járműdiagnosztikához (csatlakozó) kapcsolódik. A bemeneti jelek a következők: Tápfeszültség, gyújtásjel, tengelykapcsoló jeladók, fordulatszám jeladók, fokozati jeladók, nyomásjeladók, hőmérséklet jeladók. A kimenetek: jeladók táplálása, táp kimenet, tengelykapcsoló szelepek, kapcsolószelepek, választó szelepek. Az interaktív kapcsolatokat a CAN hálózatokra, a kezelő kijelző egységre és a diagnosztikai rendszerre való kapcsolódások jelentik.

A példaként választott DSG sebességváltóban az alábbi jeladók találhatók:

 • 5 db fordulatszám érzékelő Hall szenzor

  • 1 db a sebesséváltó bemenetnél

  • 2 db a tengelykapcsolók kimeneténél

  • 2 db a két sebességváltó kihajtó tengelyen

 • 2 db nyomásszenzor (1-1 tengelykapcsolónként)

 • 1 központi nyomásszenzor

 • 2 olajhőmérsékletérzékelő

  • 1 db szelepegység hőmérséklet

  • 1 db a kifolyó olaj hömérséklet mérésére a tengelykapcsolóknál

 • 4 db kapcsolóvilla helyzetjeladaó ( Halljeladó)

A sebességváltó a fokozatkapcsolás aktuátor rendszerét

 • 4 db villamozgató kettős munkahenger

 • 6 db nyomás korlátozó szelep

 • 5 db kapcsolószelep képezi

A mechatronikának nevezett egység rétegezetten tartalmazza az elektronikát, a villamos és a hidraulikus vezérlőelemeket.

Az elektronikus rendszer (hardver) a mechatronikai egységre szerelve
3.10. ábra - Az elektronikus rendszer (hardver) a mechatronikai egységre szerelve


A mechatronikai egység hidraulikus vezérlő része
3.11. ábra - A mechatronikai egység hidraulikus vezérlő része


K1 és K2 a tengelykapcsolók vezérlő szelepei, a Schaltventil Gangsteller pedig a fokozatkapcsoló elektromágneses hidraulika szelepeket jelöli.

A kapcsolószelepek egy multiplexer nevű szeleprendszer segítségével két fokozatkapcsolására képesek.

A hidraulikus és elektronikus rendszer között villamos (nagy teljesítményű) elemek, főként PWM vezérlésű kapcsoló és nyomás szabályzó elektrohidraulikus szelepek vannak.

A hidraulikus rendszer részei:

A motor főtengelye állandóan hajtja a fogaskerekes hidraulika szivattyút (olajnyomás 0..20 bar        olaj térfogat áram 15..90 l/min teljesítmény felvétel: 2,0 kW a legnagyobb motor fordulatszámnál).

A DSG sebességvéltó hidraulikus vezérlése
3.12. ábra - A DSG sebességvéltó hidraulikus vezérlése


A hidraulikus vezérlés vezérlőegységből, a szelepblokkból, és a csatornablokkból áll.

Az összeköttetést a váltó és gépkocsi között egy 20 pólusú elektromos csatlakozó valósítja meg.

 1. központi nyomásszabályzó szelep

 2. központi nyomáselosztó

 3. tengelykapcsoló hűtés elosztó

 4. tengelykapcsoló nyomásszenzor

 5. K2 tengelykapcsoló szabályzószelep

 6. mágnesszelep multiplexer

 7. kapcsolóvilla-állító munkahengerek

 8. fokozatválasztás tollattyú

 9. villaállító szelepek 1-4

 10. K1 tengelykapcsoló szabályzószelep

 11. tengelykapcsoló nyomásszenzor

 12. biztonsági szelep 2

 13. biztonsági szelep 1

 14. olajteknö

 15. olajzó szórófuratok

 16. nyomóoldali olajszürö

 17. szívóoldali szürö

 18. váltóolaj hütö

 19. túlnyomásszelep

 20. olajszivattyú

3.3. Az automatizált kapcsolású sebességváltó működtetése, használata

A gépkocsivezető a sebességváltás folyamatába az előválasztó karral és a gázpedállal tud közvetve beavatkozni.

A sebességváltó használata az előválasztó karral
3.13. ábra - A sebességváltó használata az előválasztó karral


A járműmodelltől függő a külső kapcsolhatóság: előválasztó kar automata és tiptronic állásban, illetve kapcsológombokkal a kormánykeréken kézi kapcsolással, H rendszerű kézi kapcsolású sebességváltó kar.

Automata üzemmódban D és S kapcsolóprogramok közül lehet választani (D normál, S sportos kapcsolás). „D“ fokozatban alacsonyabb a kapcsolási fordulatszámtartomány és mérsékelt tüzelöanyag felhasználás jelentkezik.

Az un. MVEG ciklus alatti (Motor Vehicle Emission Group) a fogyaszási értékek hasonlóak a normál kéziváltós gépkocsikhoz.

A Tiptronic annyit jelent, hogy a fokozat kapcsolás kézzel a sebességváltó kar le föl mozgatásával történhet. Ekkor a vezető a karral a fokozatokat sorrendben le föl kapcsolgathatja mikrokapcsolók működtetésével. Egyes esetekben, ha többször billentjük a váltókart egymás után elvileg akár több fokozatot is kapcsolhat. A váltó szabályzó rendszer a kapcsoló működtetésre azonban csak egy fokozatkapcsolási kívánságot kap, a kapcsolást a szabályzó rendszer végzi, a vezető hibás vagy veszélyes működéshez vezető szándékát felülbírálja.

Kickdown lenyomás esetén a gázpedál állás a CAN-en keresztül „S“ programba kapcsol.

Creep-Szabályozás (kúszás szabályozás)

 • Segíti a manöverezést pl. emelkedönél, anélkül hogy a gázpedált müködtetjük.

 • A funkció kihasználja hogy alapjáraton, bekapcsolt sebességnél az átvitt csúsztatási nyomatékot egy adott értékre kell szabályozni, hasonlóan, mint a bolygómüves, hidraulikatengelykapcsolós váltónál.

 • A tengelykapcsoló nyomás célirányos illesztésével a meghajtó nyomatékot kúszási szinten tartják.

 • Álló gépkocsinál, megnyomott fékpedálnál, a komfort, üzemanyagfogyasztás, akusztika és környezeti terhelés javítása érdekében a tengelykapcsolókat nyitásra vezérlik.

Hillholder funkió: megtartás szabályozás

 • Ha a gépkocsi emelkedönél, elégtelenül megnyomott fékpedálnál visszagurul, az egyik tengelykapcsolón automatikusan megnövelt nyomás következtében a jármü állva marad.

Diagnosztika

 • Hibakijelzés

  3 fő hibaállapotot különböztetünk meg a váltó müködése illetve az utazási biztonság befolyásolása függvényében.

  A vezető az üzemzavarról a műszerfal kijelzőjén értesül.

 • 1-es hibaállapot

  A hiba letárolásra kerül és egy korlátozott üzem indul.

  A vezetö a hibát nagy valószínüséggel nem észleli, mert az utazási biztonságot illetően nem kritikus.

 • 2- es hibaállapot

  A hiba letárolásra kerül és korlátozott üzem indul.

  A kijelzö figyelmezteti a vezetöt, hogy hiba keletkezett.

  Ez az állapot az utazási biztonságot illetöen már kritikus!

 • 3-as hibaállapot

  A hiba letárolásra kerül és egy vészüzemmód indul.

  A kijelzö villog!

  Utazási biztonságot illetöen kritikus!

  „NOT“ üzemmód (vészjárati üzem)

  Amennyiben az egyik részváltó funkciópobléma miatt lekapcsol, a másik váltó egységen keresztül egy un. „vészjárati“ üzemmmód indul. Ebben az állapotban érezhetö vonóerömegszakítások tapasztalhatóak. Az egyik részváltó kapcsolja az 1. és 3. sebességet. A másik részváltó kapcsolja a 2. sebességet.

  Hátramenet nem lehetséges

Száraz tengelykapcsolóval rendelkező DSG sebességváltó
3.14. ábra - Száraz tengelykapcsolóval rendelkező DSG sebességváltó


A száraz tengelykapcsoló részint a korábbiakban márt írtak szerint energiatakarékosabb megoldás, mert a nyomaték átvitelhez szükséges normál erőt rugó hozza létre, másrészt a járművek indításánál és a fokozatkapcsolásnál a többi sebességváltóban jól bevált szerkezetet, annak elemeit itt is érdemes felhasználni. A fogaskerekes válót részének alapelvei egyeznek a korábban ismertetett váltóéval.

3.4. Tehergépkocsi automatizált sebességváltójának mechatronikai rendszere

Tehergépkocsik sebességváltói nem csak méretükben, fokozatszámban különböznek a személygépkocsikétól, hanem a felépítési szerkezetben is. A személygépkocsiktól eltérő használati feltételek, a gyártási példányszám valamint a fejlesztés történet a konstrukcióban is jelentős különbségeket eredményezett.

A haszonjárműveknél is léteznek kézi, automatizált kapcsolású és teljesen automata váltók. A kézi kapcsolású váltókban a mechatronika korlátozott szerepet játszik. Egyes típusokban működnek egyszerű mechatronikus elemek, de az igazi terepet az ilyen szerkezetek számára az automata és automatizált váltók jelentik.

Automatizált kapcsolású sebességváltó a ZF Astronic hajtómű család. Mechanikai felépítését tekintve rendkívül egyszerű: száraz súrlódó tengelykapcsoló és egy előtettengelyes sebességváltó felező előtét illetve szorzó utó hajtóművel.

Automatizált kapcsolású tehergépkocsi sebességváltó felépítése
3.15. ábra - Automatizált kapcsolású tehergépkocsi sebességváltó felépítése


A kék színű tengely a tengelykapcsoló súrlódó tárcsa nyeles tengelye, amihez a két fokozatú primer áttételt adó felező csoport kapcsolódik. Az alapváltó piros, két előtét tengellyel rendelkezik a nagyobb terhelhetőség és élettartam érdekében. A zöld bolygóműves szorzómű napkereke az alapváltó kihajtó tengelyén van a koszorúkerék fékezhető.

Automatizált kapcsolású tehergépkocsi sebességváltó metszeti rajza
3.16. ábra - Automatizált kapcsolású tehergépkocsi sebességváltó metszeti rajza


A váltó metszeti rajzán látszanak a kapcsoló szerkezetek szinkronizálva az előtét és szorzóműnél, szinkron nélküli bordás gyűrűk a fő (középső) váltó résznél.

Tehergépkocsi sebességváltó kapcsoló egység
3.17. ábra - Tehergépkocsi sebességváltó kapcsoló egység


A fokozatok kapcsolását a kapcsolóegység végzi pneumatikus munkahengerek segítségével. A felező- és a szorzó váltó működtetését egy-egy különálló kapcsolóhenger hajtja végre. A váltó felső részében lévő kapcsolóegységben integrált a sebességváltó elektronika, a „kapcsolás", “előválasztás", és a“váltófék“ működtető szelepek, a kapcsolóhengerek, fordulatszám, nyomás, stb. jeladók, a nyomáskorlátozó szelep, az elektromos és pneumatikus csatlakozások.

Az alapváltó körmösnek nevezett (igazából bordás) kapcsolású (nem szinkronizált), a felező és a tartományváltó szinkronizált kapcsolásúak. A fogaskerekek magas teljesítményű ferdefogazással rendelkeznek.

A sebességváltó főbb jellemzői:

 • egytárcsás száraz tengelykapcsoló központi olajszivattyús kenés egy központi kábelköteg az összes építési egység teljes integrációja alacsony üzemi hőmérséklet a részegységek élettartam növelése érdekében automatikus sebességváltó funkciók a gyorsabb kapcsolásért, terhelési csúcsok nélküli kapcsolások a hajtáslánc kímélése érdekében

 • rángatás mentes kapcsolási átmenetek a szabályozott tengelykapcsoló működtetés segítségével a kijelzőn megjelenő információk a tengelykapcsoló túlterhelése és a szükséges tengelykapcsoló csere esetén fedélzeti diagnosztika: a rendszer felismeri a zavarokat, megjeleníti a kijelzőn és egyidejűleg aktiválja a vészüzem programokat a továbbhaladás biztosítása érdekében egyszerű hibakeresés közvetlenül a járműben a rendszerbe beépített         hibatároló és diagnosztikai egység által.

Az elektronikus irányítási szoftver rendszer felépítése
3.18. ábra - Az elektronikus irányítási szoftver rendszer felépítése


A fenti szoftver struktúra a ZFASTRONIC szabályzó rendszer szoftver felépítését mutatja. A két fő részből álló informatikai rendszer funkcionális alapeleme CAN interfészből és egy működtető programból áll. A működtetés elemei: fokozatkapcsolás irányítás, tengelykapcsoló működtetés, diagnosztika, az aktuátorok vezérlése, boot szoftver, fenntartó rendszer. Az alaprendszerhez tartozik az összes szükséges jel fogadása és feldolgozása. Az út, fordulatszám, nyomás, hőmérséklet jeladók, illetve a külső jeladók jeleinek fogadását jelenti közvetlenül illetve a CAN hálózaton keresztül.

A másik rész az automatikus menetprogram fő blokkjai: jelfeldolgozás, a különböző üzemmódok irányítása, üzemmódok és kisegítő funkciók.

A sebességváltó elektronikus egysége
3.19. ábra - A sebességváltó elektronikus egysége


Az elektronikus egységben a két szoftver blokk fizikailag is el van különítve önálló hardverelemeken.

A hardver szerkezeti felépítése
3.20. ábra - A hardver szerkezeti felépítése


A sebességváltó irányítási rendszerének szerkezeti kiépítése
3.21. ábra - A sebességváltó irányítási rendszerének szerkezeti kiépítése


Az elektronikus rendszer, amely a szoftvert működteti a 2. sz. kapcsolóegységben van. A perifériákkal a CAN hálózaton kommunikál a szabályzó. A kijelző és működtető rendszer saját CAN-BUS-ra van illesztve.

A sebességváltó működtetés jelentős része a tengelykapcsolóra vonatkozik, amelynek indításhoz tartozó részeit a tengelykapcsolóknál ismertettük. A következőkben a sebességváltás folyamatát mutatjuk be, különös figyelemmel arra, hogy a váltó nem szinkronizált, tehát a körmös kapcsolók működtetését az irányító rendszernek kell szinkronizáltan végrehajtatni. Ez nagyon fontos újdonsága a sebességváltónak, mert szabályzással sikerült gépészeti rendszerelemeket megtakarítani.

A kapcsolandó fokozatot az irányítás a kapcsolási diagram alapján határozza meg.

Kapcsolási diagram a kapcsolási határmezők feltüntetésével
3.22. ábra - Kapcsolási diagram a kapcsolási határmezők feltüntetésével


A kapcsolás beépített függvények alapján megy végbe az alábbiak szerint.

A felkapcsolás folyamata az idő függvényében
3.23. ábra - A felkapcsolás folyamata az idő függvényében


A diagramok a motor (piros vonal) és a sebességváltó behajtó (kék vonal) fordulatszámát mutatják. A középső ábrán a zöld mező annyit jelent, hogy a tengelykapcsoló zárt. Az alsó ábrán fölül a zöld mező annyit jelent, hogy sebességben van a váltó, az alsó részen pedig annyit, hogy az előtéttengely fék bekapcsolt állapotban van.

Az A-B1 szakaszban a tengelykapcsoló részleges old és a motor befecskendezési dózis csökken. A B1-C szakasz során a tengelykapcsoló old. A B2-C szakaszban a kapcsolószerkezet oldja az aktuális fokozatot. C-D szakaszban be van kapcsolva a tengelyfék, hogy szinkronizálja a kapcsolandó bordás elemeket. D időpontban kapcsol ki a tengelyfék, amikor minimális fordulatszám különbséget számol a rendszer a két kapcsolandó elem között. A D-E szakasz során kapcsolja be a rendszer a következő fokozatot. E-F szakaszban kezd zárni a tengelykapcsoló az előírt nyomaték függvény alapján. F-G a tengelykapcsoló zárásával a kapcsolás befejeződik.

A visszakapcsolás folyamata az idő függvényében
3.24. ábra - A visszakapcsolás folyamata az idő függvényében


Visszakapcsolási folyamatnál a kapcsolás a következő: A-B szakaszban részben nyit a tengelykapcsoló és gázelvétel történik. B-C idő alatt a tengelykapcsoló gyorsan nyit. C-D szakaszban kapcsolja ki az aktuális fokozatot. D ponton jelenti a jeladó a kikapcsolt állapotot. D-E szakaszban a tengelykapcsoló részlegesen zár és részleges gázadás történik (gázfröccs), a kapcsolandó elemeket a motor felpörgeti. E-F szakaszban, érzékeli a rendszer a szinkron fordulatszámot és kinyomja a tengelykapcsolót, kapcsolja a következő fokozatot. F-G a kívánt nyomaték függvénynek megfelelően záródik a tengelykapcsoló.

A rendszer tehát a tengely fordulatszámok és az áttételek alapján meghatározza, hogy mikor forognak együtt a kapcsolandó bordás elemek és a kapcsolást ekkor hajtatja végre a pneumatikus munkahengerekkel.

A kezelőszervek:kapcsolókar és előválasztó gomb
3.25. ábra - A kezelőszervek:kapcsolókar és előválasztó gomb


A működtető kar joy-stick-ként használható. Jobbra-balra választható a kézi illetve automatikus üzemmód, előre-hátra pedig kézi üzemmódban szekvenciálisan kapcsolhatók a fokozatok.

Az automata üzemmód egy forgató gombbal állítható D drive=automata, R reverse= hátramenet illetve N neutral=fokozat nincs bekapcsolva állásba.

A kijelző informálja a vezetőt:

 • üzemállapotról (üzemmód, aktuális fokozat)

 • figyelmeztető jelzésekről

 • a rendszerben létrejött működési zavarokról

3.5. Az automata sebességváltók mechatronikája

Az eddigiekhez képest az automata sebességváltók a felhasználó szempontjából csaknem azonosan működnek, de felépítésük markánsan eltér ezektől. Általános felépítésük leginkább soros elrendezésű, csak néhány váltó típusnál (főként haszonjárműveknél) ettől eltérő ún. átkötött rendszerű. Az elrendezés a váltókban lévő hidrodinamikus nyomatékváltó és a kapcsolódó bolygóművek közötti viszonyra utal. A soros váltók a motorhoz Trilok típusú nyomatékváltóval kapcsolódnak, majd ezt követi a többfokozatú bolygómű. Az átkötött nyomatékváltóknál a hidrodinamikus gép a bolygómű egyes tengelyeit köti össze, teljesítmény elágazást megvalósítva.

Soros hidromechanikus automata sebességváltó
3.26. ábra - Soros hidromechanikus automata sebességváltó


Átkötött hidromechanikus nyomatékváltó
3.27. ábra - Átkötött hidromechanikus nyomatékváltó


Bár a két váltótípus jelentős mértékben eltér a felépítésben, vezérlési, fokozatkapcsolási elveik alapvetően azonosak az indítástól eltekintve nagyrészt megegyeznek az előzőekben tárgyalt automatizált kapcsolású homlok fogaskerekes sebességváltókkal.

Az automata sebességváltók lassan, evolúciós jelleggel fejlődtek az egyszerű járművezethetőség embertől lehetőleg függetlenítése és az adaptív fokozatkapcsolás között. Ebbe a folyamatba robbant be az automatizált váltó, leginkább annak DSG változata, amely a legújabb elvek szerinti mechatronizálással jelent meg. Mindkét váltó fajta jelen van az autózásban, a DSG váltó kétségtelen piaci előnyei pedig várhatóan ezt a fajtát fogják elterjedtebbé tenni.

Az indítás feladatait az automata váltóknál nem súrlódáson alapuló, hanem hidrodinamikus gépek végzik. Ezek az indítást teljesen automatikusan, mindenféle beavatkozás nélkül tudják megvalósítani, mégpedig jelentős tartományban kedvezőbb hatásfokkal a súrlódó gépeknél.

A hidrodinamikus nyomatékváltó előnyeit és használhatóságát a gyakorlat jól bizonyította. Fizikai állapotjellemzőit tekintve a használatos jellegmezői alapján kaphatunk róla képet.

Hidrodinamikus nyomatékváltó külső jelleggörbéje

kh - a nyomatékmódosítási tényező (kihajtó és behajtó nyomaték hányadosa)

3.28. ábra - Hidrodinamikus nyomatékváltó külső jelleggörbéje


Az ábra alapján megállapítható, hogy két nagy előnye van a súrlódó aszinkron géphez képest: a hatásfoka nagy szlip tartományban jobb, és nyomatékot növel a hidrodinamikus nyomatékváltó. A kisebb szlipnél jelentkező hatásfok romlást a vezetőkerékbe épített szabadonfutóval lehet megszüntetni, amely tengelykapcsoló üzemre állítja át a nyomatékváltót (automatikusan, minden beavatkozás nélkül). A hidrodinamikus váltóra csak indításkor van szükség, ezért a jobb (közel 100%-os) hatásfok érdekében a nyomatékváltót áthidalják egy hidraulikusan működtetett tengelykapcsolóval (lock up) az aszinkronitást nem igénylő fokozatokban.

Adaptív működtetésre képes automata sebességváltó szabályzás
3.29. ábra - Adaptív működtetésre képes automata sebességváltó szabályzás


Az adaptív kapcsolást a sebességváltásnak a vezető beavatkozása nélküli működtetését jelenti. A sebességfokozat kiválasztása automatikusan történik a gépkocsi sebességétől, a gázpedál pozíciójától és a választókar állásától függően, alkalmazkodva a vezetési stílushoz, az út jellegéhez, a domborzati és időjárási körülményekhez, a forgalmi viszonyokhoz. Az adaptív vezérlés a sebességváltó szabályzójába (TCU) közvetlenül bekerülő jeleken kívül felhasználja az összes jármű jellemzőt és adatot, amelyet a többi elektronikus egységtől (ECU-k) a kommunikációs rendszere(ke)n (CAN-BUS) kap meg. A jeleket kiértékelve számítja ki, hogy melyik fokozatban üzemeljen a sebességváltó. A fokozatszám akár 8 is lehet, tehát a fokozat meghatározása különösen a szélsőséges menethelyzetekben kritikus döntést jelent. A TCU által kivezérelt jelek a villamos vezérlő egységbe kerülnek, amelyek jórészt elektromágneses szelepeket és egyéb villamosan működtetett hidraulikus elemeket jelentenek. A hidraulikus rendszer vezérli a végrehajtó egységekett, amelyek általában lamellás szerkezetek beépített munkahengerrel. Ezek fékezik a bolygóműveket, kötik össze – kapcsolják szét tengelyeiket, zárják - nyitják a lock up (a hidrodinamikus nyomatékváltót rövidrezáró) tengelykapcsolót. A fékek, tengelykapcsolók működtetése, hasonlóan a DSG váltókhoz, gázelvétel nélkül, a nyomaték átvitel megtartásával történik. Ilyenkor a súrlódó elemek rövid időre egyszerre csúsznak, amely nagy igénybevételt jelent a súrlódó lamelláknak. A gépkocsivezető az előválasztó karral és a gázpedállal tudja befolyásolni a fokozatkapcsolás menetét. A PRND szelektornak is nevezett kar a különböző üzemállapotokat (Parkolás=rögzített kihajtó tengely, motor indítható, Reverse=hátramenet, N=neutral, sebességfokozat nincs bekapcsolva, motor indítható, D=Drive, automata üzemmód) határozza meg a váltó számára. A gázpedál lenyomásával a felkapcsolás sebesség értéke növelhető, illetve a gázpedál ütközésig nyomásával (kick down) visszakapcsolás kényszeríthető ki. Villamos vagy elektronikus hiba esetén a folyamatosan működő diagnosztikai rendszer átállíthatja a rendszert vész üzemmódra. Ilyen esetben a váltó az előválasztó karral vezérelhető, mert a hidraulikus rendszer önállóan (villamosság nélkül) is működőképes. Bár az adaptív kapcsolás az automata váltóknál fejlődött ki, ennek gyakorlata ugyanilyen formában a DSG és bármely más automatizált kapcsolású sebességváltónál is használható.

A hibakereső és értékelő öndiagnosztika (OBD) lényeges és igen hasznos része az elektronikus hajtóművezérlésnek. A diagnosztikai rendszerek kezelésének módja az egyes gyártóknál más és más, rendszerint speciális diagnosztikai célműszert és megfelelő szoftvert igényel. A diagnosztikai rendszer kijelzi a működés hibáit, azokat tárolja és a későbbi hibaelhárításban aktívan felhasználja. A hiba kiolvasás és elhárítás a diagnosztika csatlakozóra kötött kiolvasó műszerrel történik.

A sebességváltók fejlődése az automatikus fokozatkapcsolás jelentősebb elterjedése felé irányul. A kapcsolási folyamat lényege, irányítása mindegyik váltó és járműtípusnál azonos. A számítógépes rendszerekkel irányított jármű sebességváltója könnyen képessé tehető az adaptív sebességváltó működtetésre, ami megalapozhatja az intelligens járműhajtás kifejlesztését és elterjesztését.

Hivatkozások:

[3.3.] Seoul 2000 FISITA World Automotive Congress June 12-15, 2000, Seoul, Korea F2000A101A Study on Full Electronic Control of Automatic Transmission   : Direct Active Shift Control   Baek-Hyun Cho*, Hyoun-Woo Lee, Jong-Sun Oh1), Gyu-Hong Jung2), Kyo-Il Lee3).

[3.4.] Technisches Handbuch ZF Astronic.

[3.5.] VWDSG.PDF815.1245.12.01.

[3.6.] ZF ASTRONIC PB 003 1328 763001 b.

4. fejezet - Tervezési lépések és modellezési eljárások

4.1. Hajtáslánc dinamikai modellezése a tengelykapcsoló működése szempontjából

Ebben a fejezetben áttekintést nyújtunk a hajtásláncok, ill. különös tekintettel a tengelykapcsolók tervezési folyamata során alkalmazott dinamikai modellezési és szimulációs eljárásokról. A fejezet célja az általános kép kialakítása, ezért közel sem törekedtünk teljességre sem pedig szigorú formalitásra.

4.1.1. A fizikai modellek megalkotásának és alkalmazásának általános szempontjai

A fizikai modellek megalkotása és alkalmazása a tervezési feladatok során több lépésből álló feladat. Ezek a lépések röviden a következőképpen foglalhatók össze:

 1. A probléma felvetése (megfogalmazása)

 2. A probléma absztrakciója

 3. A modell matematikai megfogalmazása

 4. A modell alkalmazása

 5. A kapott eredmények összevetése a valósággal

Ezek között a lépések között sorrendi kapcsolat található ezért mindegyikük azonos jelentőségű a modellezési feladat megoldása során.

Első lépésként meg kell fogalmazni a problémát. Ez sok esetben annak a tervezési feladatnak a sajátságaiból adódik, amelyiknek a támogatásához modellt akarunk készíteni (pl. a feladatkitűzés eleve formális műszaki specifikáció által történik), ez azonban nem minden esetben nyilvánvaló. A feladat megfogalmazásakor meg kell határozni a tervezés (modellezés) célját, és fel kell felmérni a kiindulási információkat (pl. műszaki követelmények, szabványok, stb.).

A megfelelően megfogalmazott problémától el kell vonatkoztatnunk ahhoz, hogy modellt tudjunk építeni a probléma megoldásához. Az elvonatkoztatás célja, hogy a probléma számos tulajdonsága közül azokat emeljük ki, amelyek a modellezni kívánt jelenség szempontjából fontosak. Ez a folyamat mindig függ az adott feladat kitűzésétől, eltérő célok eltérő absztrakciót igényelnek.

Az absztrakt modellt meg kell fogalmaznunk matematikai formában, mivel a modellvizsgálat eredményeként számszerűsített jellemzőket kell kapnunk a fizikai folyamatról. A modell matematikai megfogalmazása különböző megközelítések szerint történhet, azonban a vizsgálandó problémák (hajtáslánc-modellezés) szempontjából jellemző az absztrakt fizikai modellre épülő, ún. white box megközelítés.

A modell alkalmazása a matematikai modellen végzett kísérletet jelent. Ez jellemzően valamilyen, a matematikai modellt magában foglaló szimuláció elvégzése. Fontos, hogy ez nem csak egyszeri alkalmazást jelent, mivel a szimuláció többször is elvégezhető és a kapott eredmények, ill. az újabb felmerülő problémák alapján többször el is kell végezni (másképpen: fejlesztési iteráció).

Végezetül a modell eredményeit össze kell vetni a valóságos tapasztalatokkal (pl. mérési eredményekkel). Ezzel az összevetéssel meghatározható, hogy a modell milyen pontossággal írja le a valóságot, ill. hogy a modell által tett előrejelzések igazak lesznek-e a modell érvényességi tartományán belül (validáció) [4.1.] .

4.1.2. Dinamikai modellek megvalósítása lengőrendszerek csatolt modelljeivel

A gépjárművek és a gépjármű-alrendszerek mozgásának vizsgálata általában valamilyen dinamikai probléma vizsgálatára vezethető vissza. Ezeknek a dinamikai problémáknak az elemi építőegysége jellemzően az ún. egyszabadságfokú, vagy egytömegű lengőrendszer[1], ami egy tömegpontszerűen kezelt test (tömeg) és a testet egy másik testtel összekötő rugó és lengéscsillapító együttes, absztrakt modellje.

Egytömegű lengőrendszer modellje
4.1. ábra - Egytömegű lengőrendszer modellje


Feltéve, hogy a vizsgált egytömegű lengőrendszer csak egy irány mentén végezhet mozgást, a rendszer modellje a dinamika alapegyenlete () szerint a következő, közönséges másodrendű differenciálegyenlet alkalmazásával írható le:

 

 

ahol m a tömeg, a tömeg gyorsulása, a tömeg sebessége, x a tömeg pillanatnyi pozíciója, x 0 a rugó terheletlen hossza, c a rugóállandó, d a csillapítási tényező, F(t) az esetleges (időben változó) külső gerjesztő erő.

A bemutatott egyenletet mozgásegyenletnek nevezzük [4.2.] . Megfigyelhető, hogy az egyes erőkomponensek (a csillapításból, ill. a rugóerőből adódóak) a test sebességétől, ill. pillanatnyi pozíciójától függenek. Ezt a megfontolást felhasználva két lengőrendszer összekapcsolható olyan formában, hogy a két testet összekötő elemekben ébredő erőkomponensek nem a testek abszolút sebességétől és pozíciójától függenek, hanem egymáshoz viszonyított helyzetüktől, ill. sebességkülönbségüktől. Az ilyen módon összekapcsolt lengőrendszert kéttömegű lengőrendszernek nevezzük.

Kéttömegű lengőrendszer modellje
4.2. ábra - Kéttömegű lengőrendszer modellje


A fenti megfontolások alapján a kéttömegű lengőrendszer első tömegének a mozgásegyenlete a következőképpen írható:

 

 

Az előzőhöz hasonlóan a második tömegé:

 

 

ahol a jelölések a megfelelő indexálást figyelembe véve megegyeznek az egytömegű lengőrendszernél bemutatott jelölésekkel.

A kéttömegű lengőrendszerhez hasonlóan tetszőlegesen sok tömegből, ill. a közöttük lévő tetszőleges kapcsolatokból álló lengőrendszer is definiálható. Ilyen esetben a lengőrendszert annyi egyenlet írja le, ahány szabadságfoka van, vagyis ahány tömeg alkotja.[2] Terjedelmi okokból nem térünk ki az összetett lengőrendszerek formális tárgyalására.

A lengőrendszerek nem csak longitudinális, hanem forgómozgást végző formában is értelmezhetők. Ezeket a lengőrendszereket torziós lengőrendszernek nevezzük [4.3.] . Ez a megközelítés különösen fontos a tengelykapcsolók vizsgálatánál, mivel a tengelykapcsolók, ill. a hajtáslánc hozzájuk kapcsolódó részei is rendszerint forgómozgást végeznek.

Egytömegű torziós lengőrendszer
4.3. ábra - Egytömegű torziós lengőrendszer


Forgómozgást végző rendszer esetén a dinamikai egyenletek azonos alakúak a korábban bemutatott egyenletekkel, viszont a mozgásmennyiségek és a jellemző paraméterek a forgómozgásnak feleltethetők meg. Az egytömegű lengőrendszer viselkedését leíró egyenlet torziós lengőrendszer esetén a következőképpen írható:

 

 

ahol Θ a tömegnek a torziós lengőrendszer forgástengelyére számított tehetetlenségi nyomatéka, a tömeg szöggyorsulása, a tömeg szögsebessége, φ a tömeg pillanatnyi pozíciója, φ 0 a rugó terheletlen pozíciója, c a torziós rugóállandó, d a torziós csillapítási tényező, M(t) az esetleges (időben változó) külső gerjesztő nyomaték.

A differenciálegyenlettel adott lengőrendszer a megfelelő kezdeti feltételek (x(0),(0)) hozzárendelésével kezdetiérték-feladatot jelent, amely numerikus módszerekkel megoldható. A különböző numerikus módszerek alkalmazásának számos módja van, többek között léteznek erre a célra szolgáló szoftverrendszerek, amelyek akár grafikus eszközökkel is segítik a felhasználót a probléma matematikai megfogalmazásában és megoldásában. Ilyen rendszer például a MATLAB/Simulink, amely elterjedten alkalmazott eszköz a dinamikai modellek és a hozzájuk kapcsolódó irányítási rendszerek szimulációs problémáinak megoldásában.

Példa egytömegű lengőrendszer modelljének megvalósítására MATLAB/Simulink környezetben.

Figyeljük meg a műveletvégző elemek megfeleltethetőségét a mozgásegyenlet szerint! (1/s az integrálás műveletét jelöli az integrálás Laplace-transzformáltjának jelölése szerint)

4.4. ábra - Példa egytömegű lengőrendszer modelljének megvalósítására MATLAB/Simulink környezetben.


Példa egytömegű lengőrendszer modelljének egységugrás (F(t)=1 N, t≥0 s) gerjesztőerőre adott válaszfüggvényeire

(a mozgásegyenletek megoldásai (0,0) kezdeti feltételekkel, m=1 kg, c=3 N/m, d=0,8 Ns/m, x0=0 m)

4.5. ábra - Példa egytömegű lengőrendszer modelljének egységugrás (F(t)=1 N, t≥0 s) gerjesztőerőre adott válaszfüggvényeire


A lengőrendszerek vizsgálata szempontjából nem csak az időtartományban kapott megoldásfüggvények jelentősek, hanem az is, hogy, ha F(t) gerjesztőerő harmonikus, vagy harmonikus komponenseket tartalmaz, akkor F(t) frekvenciájának függvényében milyen viselkedést mutat a lengőrendszer. Ennek leírásához – terjedelmi korlátok miatt bővebb magyarázat nélkül – vezessük be a (csillapítatlan) sajátkörfrekvencia fogalmát. A sajátkörfrekvencia a lengőrendszer tulajdonsága, értéke a rugóállandótól és a tömegtől függ, a következő összefüggés szerint:

 

 

Hasonlóképpen vezessük be a csillapítási arányszám fogalmát is:

 

 

A csillapítási arányszám kitüntetett értékekkel rendelkezik. Ha ξ<1, alulcsillapítottnak, ha ξ>1, túlcsillapítottnak, ha ξ=1 akkor kritikusan csillapítottnak, ha pedig ξ=0 akkor csillapítatlannak nevezzük a rendszert. A saját körfrekvencia és a csillapítási arányszám ismeretében számítható az ún. rezonanciafrekvencia:

 

 

A rezonanciafrekvencia tulajdonsága, hogy adott amplitúdójú F(t) gerjesztőerő esetén a lengőrendszer kitérése maximális, ha F(t) frekvenciája megegyezik a rezonanciafrekvenciával. A rezonanciaállapot, ill. a lengőrendszer maximális kitérése a gyakorlatban általában kerülendő, mivel a szerkezet tönkremenetelét okozhatja. A lengések amplitúdójának szerkezetre káros mértékű növekedése azonban nem csak a rezonanciafrekvencia értékénél, hanem annak környezetében is felléphet. Ahhoz, hogy minden frekvencián megvizsgálhassuk a rendszer viselkedését, elő kell állítani a rendszer ún. frekvenciaátviteli függvényét. (A frekvenciaátviteli függvény meghatározását terjedelmi okokból nem mutatjuk be. A gyakorlatban célszerű az elterjedt numerikus módszereket alkalmazni a frekvenciaátviteli függvény meghatározásához.) A frekvenciaátviteli függvény a gerjesztés frekvenciájának a függvényében megadja a gerjesztés és a gerjesztett rendszer amplitúdójának a viszonyát, valamint a gerjesztett rendszer lengéseinek a fázisát a gerjesztéshez viszonyítva. Ebből következően a jellemző ábrázolásmódja egy olyan diagrampár, ahol az egyik diagram az amplitúdóviszonyt, a másik pedig a fázist ábrázolja a frekvencia függvényében. Ezeknek a diagramoknak több, egymástól elsősorban elnevezésükben eltérő, de tartalmilag azonos változata is elterjedt, ilyenek pl. a lengéstani irodalomban megtalálható rezonanciadiagramok, vagy a rendszertechnikában használatos Bode-diagramok.

Egységnyi paraméterű egytömegű lengőrendszer Bode-diagramjai különböző csillapítási arányszámok esetén

(erőgerjesztés és elmozdulás közti átvitel)

4.6. ábra - Egységnyi paraméterű egytömegű lengőrendszer Bode-diagramjai különböző csillapítási arányszámok esetén


Az előzőleg bemutatott tulajdonságból következik, hogy a gépszerkezetek tervezésénél célszerű arra törekedni, hogy a csillapítási arányszámot növeljük, vagy a rezonanciafrekvenciát a szerkezet paramétereinek (tömeg, rugómerevség) megváltoztatásával olyan értékűre „hangoljuk”, ahol rendeltetésszerűen nem, vagy csak nagyon rövid ideig üzemel a rendszer.

Fontos megemlíteni, hogy a fentebb bemutatott modellek, illetve matematikai megfogalmazásaik lineárisak. Ez matematikai szempontból azt jelenti, hogy az egyenletek baloldala a mozgásmennyiségek legfeljebb elsőfokú (lineáris) függvénye, gyakorlati szempontból pedig azt, hogy érvényes rájuk a szuperpozíció elve. Ez az egyszerűsítés a gyakorlati alkalmazások során nem mindig állja meg a helyét, ilyen esetekben kiegészítő módszerek alkalmazása válik szükségessé.

4.1.3. A hajtáslánc dinamikai modellje

A gépjármű-hajtásláncok dinamikai modellje számos, különböző megközelítés szerint felépíthető. Az alkalmazott módszereket meghatározzák az aktuális tervezési, vizsgálati célok, elsősorban a 4.2.1. szakasz - Tengelykapcsoló automatikus működtetése pontban megfogalmazott általános elvek szerint. Eltérő modelleket célszerű alkalmazni például a belsőégésű motorok által gerjesztett rezgések hatásainak vizsgálatához, a nyomatékváltók tervezési feladataihoz, vagy éppen a tengelykapcsolók működésének vizsgálatához. A különböző modellek bonyolultságukat, az alkalmazott matematikai módszereket, vagy éppen a számításigényüket tekintve jelentősen eltérőek lehetnek, azonban közös jellemzőjük, hogy a megvalósítás általában valamilyen többtömegű csatolt lengőrendszer mozgásegyenleteinek megoldását jelenti.

Általánosan elmondható, hogy a hajtáslánc minél több alrendszerét vagy alkatrészét különböztetjük meg önálló tömegként (minél több tömegből álló lengőrendszermodellt alkotunk) annál pontosabb eredményeket kapunk és annál részletesebben vizsgálhatjuk a hajtásláncban fellépő tranziens jelenségeket.

Példaként a tengelykapcsolók kapcsolási folyamatainak, ill. a kapcsolás során fellépő rezgések járművezetőre gyakorolt hatását a LuK tengelykapcsoló-gyártó az alábbi, hat tömegből álló csatolt lengőrendszer-modell alkalmazásával vizsgálja [4.4.] . A modell előnye, hogy alkalmazásával közvetlenül vizsgálhatók a járművezetőt érő erőhatások, ill a járművezető mozgásállapota. Hátránya, hogy a leíráshoz szükséges hat egyenlet bizonyos problémák esetén nehezebben kezelhető, mint más, egyszerűbb modellek.

Hattömegű torziós lengőrendszer modellje (LuK)
4.7. ábra - Hattömegű torziós lengőrendszer modellje (LuK)


A modellben Θ m a belsőégésű motor, ill. lendkerék, Θ t a tengelykapcsoló-súrlódótárcsa. Θ e az erőátviteli berendezések (nyomatékváltó, kiegyenlítőmű, féltengelyek), Θ k a hajtott kerekek, Θ b a karosszéria, Θ j a járművezető redukált tehetetlenségi nyomatéka. Látható, hogy az összes tömeg, azok is, amelyek alapvetően nem forgómozgást végeznek, a belsőégésű motor forgattyústengelyére számított tehetetlenségi nyomatékként van jelen a modellben. Ez a tömegek és tehetetlenségi nyomatékok redukciójának következménye, ami a Steiner-tétel alkalmazásával adódik, amely a hajtáslánc elemeire általánosan a következő alakban írható:

 

 

ahol Θ red egy adott elem redukált tehetetlenségi nyomatéka, Θ az adott elem tehetetlenségi nyomatéka a saját forgástengelyére számítva, i j a j-edik módosítás (nyomatékváltó, vagy kiegyenlítőmű módosítása, kerék gördülési sugarából adódó módosítás, stb.), n a módosítások száma az adott elem és a redukált elem között.

Ezzel a módszerrel a probléma megoldása jelentősen egyszerűsíthető, mivel a mozgásegyenletek megoldásánál már nem kell tekintettel lenni a módosítások hatásaira (természetesen ehhez a gerjesztőnyomatékokat, erőket is a módosítások figyelembevételével kell meghatározni).

A modell másik meghatározó tulajdonsága, hogy a tengelykapcsoló-súrlódótárcsa és a lendkerék, valamint a nyomatékváltó kapcsolatát részben Coulomb-súrlódást leíró elemekkel modellezi. Ez az elem nehézséget okozhat a modell felépítésénél és alkalmazásánál, mivel a lengőrendszer mozgásegyenleteit nemlineárissá teszi. Másrészről viszont belátható, hogy legalább egy, Coulomb-súrlódást leíró elem alkalmazása megkerülhetetlen a tárcsás tengelykapcsolók dinamikai modelljében, azok működési alapelvéből adódóan. A nemlineáris tulajdonságokból adódó problémák kezelése érdekében ilyen esetekben célszerű a modellt két, szakaszonként lineáris modellre bontani, a jellemző munkapont(ok) körül linearizálni, vagy olyan numerikus megoldási módszert alkalmazni a mozgásegyenletek megoldásához, amely a nemlineáris egyenleteket is képes megoldani.

A fenti modellen túl, a hajtáslánc egyszerűbb modelljei is létrehozhatók és alkalmazhatók. Gyakori például a bemutatott modell öt tömeget magába foglaló változata (járművezető nélkül), amely csak a járműkarosszériáig bezáróan vizsgálja a hajtáslánc viselkedését.

Más megközelítésben a tengelykapcsoló viselkedése vizsgálható olyan modell alkalmazásával is, amelyikben a hajtott kerekek és a járműkarosszéria egy tömeget képez és végtelen tehetetlenségű. Ezzel a közelítéssel a hajtáslánc modellje egy kéttömegű lengőrendszer modelljévé egyszerűsödik [4.5.] . Nyilvánvaló, hogy ezzel az egyszerűsített modellel nem vizsgálható a tengelykapcsoló összes üzemállapota, hanem jellemzően csak a kapcsolás kezdeti, nagy sebességkülönbségű szakasza, ill. bizonyos lengéstani tulajdonságok.

Kéttömegű torziós lengőrendszer modellje, mint egyszerűsített hajtásláncmodell
4.8. ábra - Kéttömegű torziós lengőrendszer modellje, mint egyszerűsített hajtásláncmodell


4.1.4. Háromtömegű egyszerűsített hajtásláncmodell alkalmazása a tengelykapcsoló vizsgálatához

Az előzőleg bemutatott modellek tulajdonságai alapján adódik, hogy a tengelykapcsolók összes üzemállapotban történő vizsgálatához a hajtáslánc egy legalább három tömegből és egy nemlineáris elemből (Coulomb-súrlódás) álló modelljére van szükség [4.6.] [4.7.] .

Háromtömegű torziós lengőrendszer modellje, mint egyszerűsített hajtásláncmodell
4.9. ábra - Háromtömegű torziós lengőrendszer modellje, mint egyszerűsített hajtásláncmodell


Ez a modell egy olyan torziós lengőrendszerként hozható létre, amelyben a modellt alkotó három tömeg a következő: a motor forgattyústengelyének és a kapcsolódó alkatrészeknek a tehetetlenségi nyomatéka, a tengelykapcsoló súrlódótárcsájának a tehetetlenségi nyomatéka, és a nyomatékváltó, valamint a jármű összes többi részének (kiegyenlítőmű, kerekek, karosszéria) redukált tehetetlenségi nyomatéka. A modell matematikai megfogalmazása az alábbi egyenletrendszer szerint írható:

 

 
 

 
 

 

ahol Θ m a motor (forgattyústengely és kapcsolódó alkatrészek) tehetetlenségi nyomatéka, a motor szöggyorsulása, μ a tengelykapcsoló súrlódótárcsájának súrlódási tényezője, tengelykapcsoló-állandó. D k a tengelykapcsoló súrlódófelületének külső átmérője, D b a tengelykapcsoló súrlódófelületének belső átmérője, F n (t) a tengelykapcsolót összenyomó, időben változó normálerő, a motor szögsebessége, M m (t) az időben változó motornyomaték, Θ t a tengelykapcsoló súrlódótárcsájának tehetetlenségi nyomatéka, a tengelykapcsoló súrlódótárcsájának szöggyorsulása, a súrlódótárcsa szögsebessége, d a súrlódótárcsa és a nyomatékváltó közötti torziós csillapítási tényező, c a súrlódótárcsa torziós csillapítórugóinak torziós rugómerevsége, φ 0 a torziós rugó nyugalmi pozíciója, Θ Re a nyomatékváltó, és a teljes redukált járműtömeg tehetetlenségi nyomatéka, a redukált járműtömeg szöggyorsulása, a redukált járműtömeg szögsebessége, φ Re a redukált járműtömeg pozíciója, M t (t) a redukált járműtömegre ható, időben változó terhelés (pl. gördülési és légellenállás, stb.).

Figyelembe kell venni, hogy a modell, az előzőekben bemutatott lineáris rendszerekhez képest kibővült nemlineáris taggal, amire a Coulomb-súrlódás leírása miatt van szükség. Ez a tag súrlódásból adódó nyomatékot határozza meg a motor és a súrlódótárcsa szögsebesség-különbségének előjelétől függően.

A modellt részletesebben szemlélve felmerülhet, hogy M m (t), F n (t) és M t (t) függvények nincsenek egyértelműen meghatározva. Ennek oka, hogy a vizsgált problémától függően többféleképpen is megadhatók. Legegyszerűbb esetben ezek a függvények összetartozó idősorokként, vagy szimbolikusan adott közelítőfüggvényekként (pl. polinomfüggvények) illeszthetők a modellhez. Összetettebb modellek esetén ezek a függvények a teljes problémát leíró modell egy-egy önálló részmodelljeként tekinthetők. Például M m (t) megadható a belsőégésű motor nyomaték-fojtószelepállás-motorfordulatszám karakterisztikája alapján.

Példa motornyomaték-fojtószelepállás-motorfordulatszám karakterisztikára
4.10. ábra - Példa motornyomaték-fojtószelepállás-motorfordulatszám karakterisztikára


A motorkarakterisztika kiegészíthető a járművezető egy egyszerűsített modelljével, ami fordulatszám-szabályozást valósít meg egy PI szabályozóval, előállítva ezzel a motorkarakterisztikához szükséges másik szükséges információt, a fojtószelepállást, mint a szabályozás beavatkozójelét. Ezzel a módszerrel biztosítható, hogy a kapcsolási folyamatok szimulációja során a motor fordulatszáma nem csökken nagymértékben, mivel a járművezető-modell megpróbálja azt állandó értéken tartani. A motorfordulatszámot visszacsatolva a járművezető modellje és a motorkarakterisztika hozzákapcsolható a hajtáslánc modelljéhez. A modell tovább bővíthető a tengelykapcsoló-pedál működtetését és a tengelykapcsoló rugóját leíró modellekkel, ezáltal F n (t) pillanatnyi értéke is meghatározható. M t (t) pillanatnyi értéke jellemzően a gördülési ellenállás és a légellenállás ismert összefüggései, valamint mérések alapján határozható meg.

Háromtömegű hajtásláncmodell motor- és rugókarakterisztikával, valamint járművezető-modellel
4.11. ábra - Háromtömegű hajtásláncmodell motor- és rugókarakterisztikával, valamint járművezető-modellel


Az ilyen módon adott modellt szimulációs környezetben megvalósítva több különböző, a tengelykapcsoló működésére jellemző tranziens üzemállapotot vizsgálhatunk. Példaként a 2.2. szakasz - A tengelykapcsoló működtetés folyamata fejezetben is tárgyalt, a jármű álló helyzetből történő indulási folyamatának szimulációját mutatjuk be.

A szimuláció a következők szerint történik:

 1. A motor fordulatszáma 1000 ford./perc, amit a járművezető megpróbál állandó értéken tartani

 2. A járművezető t=0,5 s-nél egyenletes sebességgel elkezdi felengedni a tengelykapcsoló-pedált és ezáltal zárni a tengelykapcsolót

 3. A pedálelmozdulás függvényében a súrlódási nyomaték növekedni kezd

 4. A motorfordulatszám fokozatosan csökken, ahogy a tengelykapcsolón keresztül egyre nagyobb terhelés éri a motort

 5. t=1 s-ig a jármű nem mozdul meg, mivel csak ekkor visz át a tengelykapcsoló annyi nyomatékot, ami a járművet a nyugalmi állapotából ki tudja mozdítani (nyugvó súrlódás legyőzése)

 6. A tengelykapcsoló fokozatos zárásával egyre nagyobb nyomatékot visz át, ezáltal a jármű gyorsul, és a motor, valamint a nyomatékváltó közti fordulatszám-különbség fokozatosan kiegyenlítődik

 7. Amikor a fordulatszám-különbség kiegyenlítődik, a súrlódótárcsa nyugalmi helyzetbe kerül a motorhoz (lendkerékhez) képest és az összekapcsolódott hajtáslánc fokozatosan eléri az állandósult sebességet

A kapcsolási folyamat során elsősorban a szögsebesség-különbségek, ill. a szögsebesség-kiegyenlítődés vizsgálata által vonhatunk le következtetéseket a rendszer működésére vonatkozólag, ezért a szimulációban is elsősorban ezeket a mennyiségeket vizsgáljuk.

Első szimulációs eredményként egy olyan esetet mutatunk be, ahol a hajtáslánc kialakítása dinamikai szempontból nem megfelelő, ezért rezonanciaállapot alakul ki, amely károsíthatja a szerkezetet. Az ábrán látható rezonancia a kapcsolási folyamat során kismértékben változó súrlódási tulajdonságok, ill. a nemlineáris rugókarakterisztika következtében a súrlódónyomatékon keresztül történő gerjesztés következtében jön létre [4.4.] . A gerjesztés frekvenciája 22…24 Hz.

Rezonanciaállapot kialakulása egytárcsás száraz tengelykapcsoló kapcsolási folyamata során

(háromtömegű torziós lengőrendszer modelljén előállított szimulációs eredmény)

4.12. ábra - Rezonanciaállapot kialakulása egytárcsás száraz tengelykapcsoló kapcsolási folyamata során


Előállítva a rendszer frekvenciaátviteli függvényét a súrlódótárcsára ható gerjesztőnyomaték és a súrlódótárcsa szögsebessége között, a Bode-diagramon látható, hogy a frekvenciaátviteli függvény amplitúdóviszonyának maximuma van a 24 Hz-es frekvenciánál. Ez közelítőleg egybeesik a gerjesztés frekvenciájával ezért kialakul a rezonanciaállapot. Adódik, hogy a rezonanciaállapot kialakulása elkerülhető, ha a rendszert úgy módosítjuk, hogy a lokális maximum megszűnjön, vagy más frekvenciaértékhez kerüljön. Ez több paraméter változtatásával is elérhető, de nem minden változtatás előnyös egyéb konstrukciós szempontok miatt. A súrlódótárcsa tehetetlenségi nyomatékának megnövelésével például egyetlen paraméter változtatásával el tudjuk „hangolni” a rezonanciafrekvenciát olyan tartományba, amelyik már jellemzően nem esik egybe a gerjesztés frekvenciatartományával. Ennek a módosításnak a frekvenciaátvitelre gyakorolt a hatása látható az alábbi ábrán is.

A kiindulási (rezonanciajelenséget mutató) és egy lehetséges módosított egytárcsás száraz tengelykapcsoló és a kapcsolódó hajtásláncelemek Bode-diagramjai

(háromtömegű torziós lengőrendszer modelljén előállított szimulációs eredmény)

4.13. ábra - A kiindulási (rezonanciajelenséget mutató) és egy lehetséges módosított egytárcsás száraz tengelykapcsoló és a kapcsolódó hajtásláncelemek Bode-diagramjai


A módosítás után a szimulációt ismételten végrehajtva a kapott eredményeken látható, hogy a módosítás következtében a rezonanciaállapot kialakulása megszűnt a kapcsolási folyamat során.

Módosított, dinamikai szempontból megfelelő egytárcsás száraz tengelykapcsoló kapcsolási folyamata

(háromtömegű torziós lengőrendszer modelljén előállított szimulációs eredmény)

4.14. ábra - Módosított, dinamikai szempontból megfelelő egytárcsás száraz tengelykapcsoló kapcsolási folyamata


A modell nem csak a sebességkülönbségek és a frekvenciaátviteli tulajdonságok vizsgálatára alkalmas, vizsgálhatók vele olyan járulékos jelenségek, amelyek ideális esetben nem befolyásolják közvetlenül a kapcsolási folyamatot, de jelentős hatással lehetnek a szerkezet élettartamára. Ilyen vizsgálat lehet például a kapcsolási folyamat során keletkező veszteségteljesítmény, ill. a kupplungszerkezet túlhevülésének vizsgálata, amelyből következtetéseket lehet levonni a a szerkezet esetleges meghibásodására, ill. a várható élettartamára vonatkozólag. Mivel az alkalmazott modell meghatározza a motor és a súrlódótárcsa sebességét, ezért képezhető belőlük a sebességkülönbség.

Sebességkülönbség és súrlódónyomaték a motor és a súrlódótárcsa között

(háromtömegű torziós lengőrendszer modelljén előállított szimulációs eredmény)

4.15. ábra - Sebességkülönbség és súrlódónyomaték a motor és a súrlódótárcsa között


A sebességkülönbség és a súrlódónyomaték ismeretében számítható a pillanatnyi veszteségteljesítmény, ami a kapcsolási folyamat során a súrlódásból adódik. A veszteségteljesítmény idő szerinti integrálja alapján számítható a kumulált veszteség, amit felhasználva felső becslés adható a hőmérsékletnövekedés értékére a vizsgált alkatrészek hőkapacitása alapján.

Veszteségteljesítmény és kumulált veszteség

(háromtömegű torziós lengőrendszer modelljén előállított szimulációs eredmény)

4.16. ábra - Veszteségteljesítmény és kumulált veszteség


4.1.5. További szempontok tengelykapcsolók tervezéséhez

A tengelykapcsolók tervezésénél az egyik legfontosabb szempont, hogy a tengelykapcsoló a tervezési nyomatékot megfelelő biztonsággal képes legyen átvinni, másfelől viszont korlátozott a tengelykapcsoló súrlódótárcsáját terhelő felületi nyomás, valamint a tengelykapcsoló átmérője. A felsorolt megfontolásoknak megfelelően a tengelykapcsolót úgy méretezzük, hogy a felületi nyomásra teljesüljön a p ≤ p max összefüggés, ahol p max a maximálisan megengedhető felületi nyomás. Ezen túl a tengelykapcsoló súrlódó felületeit nyomatékra ellenőrizzük, ill egyéb kötéseit (pl. tengely-agy kapcsolat, súrlódóelemek rögzítése, stb.) nyomatékra méretezzük. Az említett számítások alapösszefüggése a súrlódófelületeken átvihető névleges nyomaték számítására szolgáló összefüggés, ami a következőképpen írható:

 

 

ahol z a súrlódófelületek száma, μ a tengelykapcsoló súrlódótárcsájának súrlódási tényezője, D k a tengelykapcsoló súrlódófelületének külső átmérője, D b a tengelykapcsoló súrlódófelületének belső átmérője, r a sugár, p pedig a felületi nyomás, ami a következő összefüggés szerint határozható meg:

 

 

ahol F n a tengelykapcsolót összenyomó normálerő [4.8.] .

Vázlat az átvihető névleges nyomaték számításához a súrlódófelületen
4.17. ábra - Vázlat az átvihető névleges nyomaték számításához a súrlódófelületen


Fenti összefüggésekkel kapcsolatban érdemes kiemelni, hogy az átvihető nyomaték a külső és a belső átmérő harmadik hatványának különbségétől függ. A gyakorlatban egyes esetekben egyszerűsítésként szokás az átmérők négyzetének különbségével és a középátmérővel számolni, azonban ez a közelítés csak akkor ad elfogadhatóan pontos eredményt, ha a (jellemzően pl. kis átmérőjű, soklemezes nedves tengelykapcsolók esetén).

A tengelykapcsolók és kötőelemeik részletes méretezésének bemutatására nem térünk ki, mivel a vonatkozó irodalom (pl. [4.8.] [4.9.] ) könnyen hozzáférhető, és részletes leírást ad a problémakörről.

A gépjármű-tengelykapcsolók tervezésénél további szempont a tengelykapcsolót alaphelyzetben zárva tartó rugó megfelelő kialakítása. A rugó karakterisztikája befolyásolja a járművezető által kifejtett erő nagyságát és a kapcsolási folyamatot is. A járművezető tehermentesítése és az egyenletes kapcsolási folyamat biztosítása érdekében általában tányérrugókat alkalmaznak erre a célra [4.10] .

A tengelykapcsolókban alkalmazott tányérrugó jellemző karakterisztikája és fontosabb munkapontjai
4.18. ábra - A tengelykapcsolókban alkalmazott tányérrugó jellemző karakterisztikája és fontosabb munkapontjai


Ezen túlmenően, a tengelykapcsoló axiális merevségének vizsgálatakor figyelembe kell venni a súrlódótárcsa és a ház axiális merevségét is.

4.2. Irányítási rendszerek alkalmazása tengelykapcsolók automatikus működtetéséhez

4.2.1. Tengelykapcsoló automatikus működtetése

A tengelykapcsolók automatikus működtetése szerteágazó problémakör, aminek a relevanciáját az ilyen megoldások egyre szélesebb körű járműipari alkalmazása adja. A tengelykapcsolók részben, vagy teljes mértékben automatizált működtetése több különböző szempont szerint is célszerű lehet. Ilyen szempontok lehetnek például:

 • terhelés alatt kapcsolható, több tengelykapcsolót alkalmazó nyomatékváltók kapcsolási folyamatának megvalósítása

 • hagyományos szerkezeti felépítésű nyomatékváltók működtetésének automatizálása

 • a kapcsolási folyamat minőségi jellemzőinek javítása

Általában elmondható, hogy a tengelykapcsolók automatikus működtetésére nincsenek általános megoldások, hanem adott jármű által meghatározott szempontrendszer szerint történik az irányítási rendszer kialakítása. Mivel a legtöbb automatizálási törekvés megközelíthető abból a szempontból, hogy célja az emberi közreműködés kiváltása, vagy akár az emberi közreműködés minőségi jellemzőit meghaladó irányítási megoldás megvalósítása, ezért a tengelykapcsolók automatizált működtetésének irányítási problémái is vizsgálhatók ebből a szempontból. Ezen túl a különböző automatizált tengelykapcsolóműködtető-rendszerek működési elvének áttekintéséhez célszerű figyelembe venni az irányítási rendszerek felépítésével kapcsolatos alapvető általános ismereteket is.

A problémakör további tárgyalása során – terjedelmi okokból – csak a tengelykapcsolók indítási folyamatával kapcsolatos automatizálási kérdések köréből mutatunk példákat. Ennek megfelelően a szerepeltetett működési elvek, ábrák és összefüggések egyszerűsítettek és hiányosak abban az értelemben, hogy lehetőség szerint nem tartalmazzák azokat az elemeket, amelyek nincsenek közvetlen összefüggésben az indítási folyamat automatizálásával.

A legegyszerűbb irányítási rendszerek, amelyek a tengelykapcsolók működtetéséhez alkalmazhatók, olyan vezérlések (nyílt hatásláncú irányítási rendszerek [4.15.] ), amelyek valamilyen előre meghatározott kiemelőcsapágy-elmozduláskarakterisztika szerint mozgatják a kiemelőcsapágyat a 2.1. szakasz - A tengelykapcsoló működtetés mechanikája fejezetben bemutatott elektrohidraulikus, elektropneumatikus, esetleg elektromechanikus beavatkozó szervek (aktuátorok) segítségével. A kiemelőcsapágy működtetése mellett gyakori megoldás, hogy az irányítási rendszer egyidejűleg módosítja a belsőégésű motor fojtószelepállását is, megnövelt teljesítményleadást biztosítva a kapcsolási folyamat során. Visszatekintve a korábban bemutatott szimulációs modellhez (amely a járművezető viselkedésének egyszerűsített modelljét is tartalmazta), az ilyen módon működtetett tengelykapcsoló jellemezhető a modell elemeivel. Ilyen vezérléssel megvalósított automatizált tengelykapcsoló működési vázlata látható az alábbi ábrán.

Nyílt hatásláncú irányítással (vezérléssel) megvalósított automatizált tengelykapcsoló működési vázlata
4.19. ábra - Nyílt hatásláncú irányítással (vezérléssel) megvalósított automatizált tengelykapcsoló működési vázlata


A korábban bemutatott modellhez képest különbség, hogy az ábrán nem egy modell elemei, hanem a megvalósított elemeket reprezentáló jelölések láthatók (tehát pl. a járművezető modellje helyett a járművezető, a hajtáslánc modellje helyett a hajtáslánc, stb.). További különbség, hogy ebben az esetben a járművezetőről nem feltételezzük, hogy szabályozóként működne (mindazonáltal ettől a feltételezéstől függetlenül működhet ilyen módon), valamint megjelent az irányítási rendszer és a beavatkozószervek.

A kapcsolási folyamat minőségét alapvetően befolyásolja az irányítási rendszer. A bemutatott példában az irányítási rendszer legfontosabb tulajdonsága, hogy nyílt hatásláncú, tehát nem tartalmaz semmilyen visszacsatolást az irányított szakasz állapotváltozóiról (pl. mozgásmennyiségek). Működése azt az egyszerű elvet követi, hogy, ha a járművezető a fojtószelep-referencián (gázpedálálláson) keresztül közli az indulási szándékát, akkor a vezérlés egy előre meghatározott karakterisztika szerint zárja a tengelykapcsolót, a kapcsolási folyamat során pedig kismértékben megnöveli a fojtószelep-referencia értékét, megnövelt motorteljesítmény-leadást biztosítva ezáltal [4.16] . Működési elvéből következően ez az irányítási rendszer csak a legegyszerűbb esetekben alkalmazható, mivel nem biztosítható, hogy az előre meghatározott kapcsolási karakterisztika a környezeti feltételek jelentős változása (pl. vízszintes felület helyett meredek emelkedőn történő indulás) esetén is megfelelő kapcsolási folyamatot fog biztosítani (ld. még.: 2.2. szakasz - A tengelykapcsoló működtetés folyamata).

Az említett problémák kiküszöbölése érdekében általában valamilyen zárt hatásláncú irányítást, vagyis szabályozást valósítanak meg az automatizált tengelykapcsolókat működtető irányítási rendszerek. Az alkalmazott szabályozási köröknek számos különböző megvalósítása lehetséges abban az értelemben, hogy a rendszer melyik állapotváltozója (ill. állapotváltozói) az irányított jellemző. Mivel a kapcsolási folyamat során elsősorban a belsőégésű motor és a hajtáslánc sebességének (fordulatszámának) tranzienseivel szemben támaszthatunk minőségi követelményeket ezért a legelterjedtebben alkalmazott megoldások a belsőégésű motor, ill. a nyomatékváltó fordulatszámának szabályozása a kapcsolási folyamat során. A továbbiakban a belsőégésű motor fordulatszám-szabályozására épülő szabályozási megoldásokon keresztül mutatunk be néhány egyszerűbb szabályozási lehetőséget.

A legegyszerűbb eset a belsőégésű motor fordulatszám-szabályozása olyan módon, hogy közben a tengelykapcsoló működtetése továbbra is vezérelt, vagyis előre meghatározott karakterisztika szerint történik. Ennek a szabályozási megoldásnak a működési vázlata (benne foglalva a szabályozás hatásvázlatát is) látható az alábbi ábrán.

A belsőégésű motor fordulatszám-szabályozásával megvalósított automatizált tengelykapcsoló működési vázlata
4.20. ábra - A belsőégésű motor fordulatszám-szabályozásával megvalósított automatizált tengelykapcsoló működési vázlata


Az ábrán látható, hogy a motor fordulatszáma az irányított jellemző, amely a negatív visszacsatolás révén szabályozási kört képez (Az ábrán a jelölés a különbségképzést jelenti). Ezt az irányítási megoldást önállóan ritkán alkalmazzák, de számos automatizált tengelykapcsoló-rendszer alapját képezi [4.12.] . A belsőégésű motor kapcsolás közbeni fordulatszám-szabályozásával kapcsolatban megjegyzendő, hogy, bár a bemutatott ábra az irányítási rendszert egyetlen, összefüggő egységként jelöli, a szabályozás, ill. az irányítás megvalósítása általában két alrendszer, a beágyazott hajtásláncirányító egység (Traction Control Unit - TCU) és a beágyazott motorirányító egység (Engine Control Unit - ECU) együttes, összehangolt működése révén történik.

A belsőégésű motor szabályozásán túl lehetőség van a tengelykapcsoló-működtetés szabályozására is. Ennek a jelentősége elsősorban abban áll, hogy az üzemi körülmények változása (pl. hőmérséklet, kopás, stb.) jelentősen befolyásolhatja a kapcsolási folyamatot, ami az előre definiált karakterisztika szerinti tengelykapcsoló-működtetés esetén a kapcsolási folyamat minőségi jellemzőinek romlásához vezethet. Ennek elkerülése érdekében bevezethető a tengelykapcsoló-működtetés szabályozása. Az alábbi egy olyan rendszer működési- ill. hatásvázlatát mutatja, amely a belsőégésű motor fordulatszám-szabályozása mellett a kiemelőcsapágy pozíciószabályozását is megvalósítja.

A belsőégésű motor fordulatszám-szabályozásával és a kiemelőcsapágy pozíciószabályozásával megvalósított automatizált tengelykapcsoló működési vázlata
4.21. ábra - A belsőégésű motor fordulatszám-szabályozásával és a kiemelőcsapágy pozíciószabályozásával megvalósított automatizált tengelykapcsoló működési vázlata


A bemutatott szabályozási módszereknek számos további változata létezik. Mivel a kapcsolási folyamat minőségi jellemzői a motor fordulatszám-tranziense mellett ugyanúgy a hajtáslánc többi elemének fordulatszám-tranzienseihez is köthetők, ezért gyakori a bemutatott szabályozásokhoz hasonló fordulatszám-szabályozás alkalmazása a nyomatékváltó oldalán is, akár a motor fordulatszám-szabályozásával együttesen. A kapcsolási folyamat minőségi jellemzőinek javítása érdekében (pl. ún. félaktív rezonanciacsökkentés céljából) a fordulatszám-szabályozás közvetett módon, a tengelykapcsoló működtetése révén is megvalósítható [4.11.] . Szintén jellemző megoldás a belsőégésű motor és a nyomatékváltó fordulatszám-különbségének szabályozása is [4.13.] [4.14.] . A legösszetettebb szabályozási megoldások egy ún. állapotbecslési algoritmus segítségével képesek meghatározni olyan állapotváltozók értékét is, amelyek nincsenek közvetlenül mérve, vagy a mért jelet jelentős zaj terheli. Az ilyen módon meghatározott értékek felhasználásával további szabályozási körök képezhetők, akár konkurens kialakítással is, amely kialakítás lehetővé teszi, hogy az üzemállapot jelentős megváltozása esetén a megváltozott feltételeknek leginkább megfelelő szabályozás lépjen működésbe [4.11.] [4.13.] .

4.2.2. A dinamikai modell alkalmazása irányítási módszerek modellalapú fejlesztéséhez

Irányított rendszerek esetén a szimulációs modell felhasználható arra a célra, hogy az irányítási algoritmus fejlesztési iterációinak egy részét a szimulációs környezetben tegyük meg. A tengelykapcsolók automatizált működtetése esetén az említett irányítási megoldásokat célszerű szimulációs környezetben, a bemutatott dinamikai modellel párhuzamosan fejleszteni.

A szimulációs környezetben létrehozott irányítási algoritmus automatizált eszközökkel átültethető a járműbe olyan módon, hogy a szimulációs környezetben megvalósított irányítási algoritmusból a beágyazott rendszerekben alkalmazható programkód generálható a megfelelő eszközök segítségével.

A szimulációs modell, ill. az általa biztosított szimulációs környezet, valamint az irányítási algoritmus fejlesztése nem sorrendi, hanem iteratív folyamat. Ez azt jelenti, hogy a fejlesztési iterációk jelentős része elvégezhető a szimulációs környezetben, majd, miután az ilyen módon fejlesztett irányítási algoritmus megfelelő viselkedést mutat szimulációs körülmények között, átültethető a járműbe épített beágyazott rendszerbe az említett módszerek alkalmazásával. A járműves mérések és tapasztalatok visszacsatolhatók a szimulációs környezet, ill. modell fejlesztésébe. A cél, hogy a fejlesztési iterációk ciklusainak a lehető legnagyobb hányadát a szimulációs környezetben tegyük meg, mivel ezáltal gyorsítható és olcsóbbá tehető az irányítási rendszer fejlesztése.

Irányítási algoritmus modellalapú fejlesztésének folyamata
4.22. ábra - Irányítási algoritmus modellalapú fejlesztésének folyamata


Irodalmak:

[4.1.] M. Csizmadia, B. és Nándori, E.. Modellalkotás. NTK. Budapest . 2013. 17-35p.

[4.2.] M. Csizmadia , B. és Nándori , E.. Mozgástan. NTK. Budapest . 1997. 470-536p.

[4.3.] Zobory , I.. Járművek és mobil gépek I., . Budapest . 2010. 29p.

[4.4.] Albers , A. és Herbst , D.. Ursachen und Abhilfen. 6. LuK Symposium. 1998. 139-159p.

[4.5.] Duan , C. és Singh , R.. Transient responses of a 2-dof torsional system with nonlinear dry friction under a harmonically varying normal load. 285. Journal of sound and vibration. 2005. 1223-1234p.

[4.6.] Bataus et al. , M.. Automotive clutch models for real time simulation. 12/2. Proceedings of the Romanian Academy Series A. 2011. 109-116p.

[4.7.] Dolcini et al. , P.. Improved optimal control of dry clutch engagement. 285. Proceedings of the 16th IFAC World Congress. 2005.

[4.8.] Szendrő , P.. Gépelemek I.. GATE egyetemi jegyzet. Gödöllő . 1978. 219p.

[4.9.] Terplán , P., Nagy , G., és Herczeg , I.. Mechanikus tengelykapcsolók. Műszaki Könyvkiadó. Budapest . 1966. 339-424p.

[4.10.] Szente , M. és Vas , A.. Mezőgazdasági traktorok elmélete és szerkezete. FVM MGI. Gödöllő . 2004. 293-310p.

[4.11.] Küpper , K., Serebrennikov , B., és Göppert , G.. Software for automatized transmissions. 14. LuK Symposium. 2006. 155-169p.

[4.12.] Vasca et al. , F.. Modeling torque transmissibility for automotive dry clutch engagement. American Control Conference. 2008. 306-311p.

[4.13.] Kim , J. és Choi , S. B. . trol of dry clutch engagement for vehicle launches via a shaft torque observer. American Control Conference. 2010. 676-681p.

[4.14.] Lagerberg , A. és Egardt , B. S.. Evaluation of control strategies for automotive powertrains with backlash. AVEC ’02 International Symposium on Advanced Vehicle Control. 2002.

[4.15.] Szabó , I.. Rendszer és irányítástechnika. Műszaki Könyvkiadó. Budapest . 2001. 320-328p..

[4.13.] Serrarens et al , A.. Simulation and control of an automotive ary clutch. 5. American Control Conference. 2004. 4078-4083p.[1]  Megj.: a lengőrendszer ennek az absztrakt fizikai modellnek csupán a megnevezése, amiből nem következik, hogy egy ilyen rendszer minden üzemi körülmények között periodikus mozgást (lengést) végez.

[2]  Itt csak azokat az eseteket tárgyaljuk, amikor egy tömeg legfeljebb egy szabadságfokkal rendelkezik, tehát csak egy irány mentén képes elmozdulni. Ellenkező esetben az egyenletek száma nem egyezik meg a tömegek számával, mivel általánosan a szabadságfokok száma határozza meg, hogy hány egyenlet szükséges a lengőrendszer leírásához.

5. fejezet - Összkerékhajtási rendszerek, speciális váltóművek, kiegészítő hajtások

5.1. Az összkerékhajtású gépkocsik jellegzetességei

Az összkerékhajtású rendszerek járműszerkezeti alapegysége a differenciálmű, egy olyan bolygómű, amely lehetővé teszi a kerekek különböző fordulatszámú forgatását, és a hajtónyomaték elosztását. A nyomaték az egyszerű differenciálművekben kerekenként közel egyforma és ez a kerekek hajtásánál nem mindig előnyös. Az összkerékhajtású fejlettebb rendszerek célja a hajtónyomaték kerekenkénti optimális elosztása.

5.1.1. Hossz- és keresztirányú motorbeépítésű összkerékhajtás változatok

A hosszanti motorbeépítésnél legtöbbször középső differenciálmű is van, mely szétosztja a nyomatékot az első és a hátsó futóművek között. Fékezés közben a nyitott középső differenciálmű dinamikailag kedvezőbb. A szabályozható hosszanti differenciálzár növeli a vonóerő nagyságát.

A kereszt irányú motorbeépítésnél a középső differenciálmű elhelyezési lehetősége korlátozott. Ezen autók jellemzője az úgynevezett „hang-on”, azaz kiegészítő hajtáslánc, mely szöghajtásból és rendszerint a hátsó futóműnél elhelyezett tengelykapcsolóból áll, melynek zárása automatikusan, vagy adaptív szabályozással működhet. Az utóbbi években egyre több autógyár alkalmazza ezt a hajtásláncot.

Az összkerékhajtás alkalmazásának célja
5.1. ábra - Az összkerékhajtás alkalmazásának célja


Az összkerékhajtás többlet tüzelőanyag fogyasztással és nagyobb tömeggel jár

5.2. Mechatronikai rendszerű összkerékhajtás rendszerek

5.2.1. ZF elektrohidraulikusan önzáró kúpkerekes differenciálmű

A differenciálmű háza és az egyik féltengely közé lemezes tengelykapcsolót szerelnek be, melyet elektrohidraulikus módon lehet működtetni. A zárás fokozatmentesen történik és ha szükséges elérheti a 100% - ot is. A bekapcsolás elektronikusan történik az ABS kerékfordulatszám érzékelő jelei alapján. Az egyik kerék csúszásától függően egy vagy két munkahenger dugattyúival történik a lemezek összeszorítása. Ennek mértéke az elektronikus működtetés miatt már nemcsak a fordulatszám különbségtől, hanem több más dinamikai paramétertől is függhet. Így a legoptimálisabb menetdinamikai állapot valósulhat meg.

A működtetési paraméterek:

 • A gépkocsi sebessége.

 • A kormánykerék elfordítási helyzete.

 • A gépkocsi gyorsulása.

 • A gázpedál pillanatnyi helyzete.

 • Bekapcsolt sebességfokozat.

 • A hajtott kerekek közötti fordulatszám különbség.

 • Fékezés.

Ez az egység együttműködhet az ABS és az ASR szabályozásokkal. Az első beépítése az Audi V8 automatikus sebességváltóval szerelt modelljébe történt.

5.2.2. Powerlock II elektronikusan működő differenciálzár

A GKN fokozatmentes, elektronikusan működtetett differenciálzárat úgy alakították ki, hogy egyaránt alkalmazható legyen a tengelyek közé beépített középső differenciálműbe, valamint az első és a hátsó futóműbe szerelve is.

Elektromos állítómotor kis belső súrlódású mozgató mechanizmus segítségével a differenciálműbe beépített olajlemezes tengelykapcsolót zár.

A villanymotor két fokozatú fogaskerék áttétellel ékpályákkal ellátott emelő lapot fordít el, ami golyósor segítségével hozza létre az axiális működtető erőt. A 10A - nél kisebb áramfelvételű villanymotort a differenciálmű közelében helyezik el. A jelentős mechanikai áttétel ellenére a működtetés reakcióideje kedvező. A differenciálzár oldása a villanymotor forgásirányának megváltoztatásával lehetséges. Nem szükséges visszaállító rugó.

A záró hatás befolyásolható

 • A tengelykapcsoló lemezeinek méretével és számával.

 • A fogaskerék áttétellel.

 • A golyós emelőpálya meredekségével.

 • A villanymotor nyomatékával.

Nyolc lemez párral például a differenciálzár 1600 Nm nyomatékot képes átvinni. Jól együttműködik az ABS rendszerrel, mert a fékpedál megmozdításától számított 100ms - on belül nyitja a differenciálzárat, így nem befolyásolja hátrányosan az ABS működését. Az ABS kerékfordulatszám érzékelők jeleit használja fel. Működése közben az elektronika a gépkocsi sebességén kívül figyelembe veszi a féklámpa kapcsoló jelét, a kormánykerék elfordítását, a bekapcsolt sebességfokozatot. Elektronikus vezérlésénél figyelembe vehetők az autógyárak speciális igényei is. Az érzékeny működtetés azt is lehetővé teszi, hogy első kerék hajtású autók differenciálművébe beszerelhető legyen. Zárási foka változtatható, emiatt személygépkocsiknál és terepjáróknál egyaránt alkalmazható.

5.2.3. Nyomaték áthelyezéses differenciálmű

A futóműbe, a differenciálmű közelébe beépített egynél nagyobb áttételű jobb és bal oldalon egy-egy hajtómű egység és két, többnyire elektronikusan működtetett olajlemezes tengelykapcsoló segítségével a hajtó nyomaték egy részét, a menetviszonyoktól függően az egyik, vagy a másik kerékre helyezi át. Ha az egyik futóműnél az egyik kereket ez a kiegészítő hajtómű egység gyorsítja, a gépkocsira az egy perdítő nyomatékot fejt ki és a hatása hasonló a kormányzáséhoz. Hasonló hatást fejt ki az ESP is, csak az egy kerék fékezésével teszi. Ezzel stabilizálja a gépkocsit úgy, hogy a vezető szándékának megfelelően fog haladni. A nyomaték áthelyezős differenciálmű tehát az egyik kerék fékezése helyett, a másik kereket gyorsítja. A nyomaték áthelyezéses, vagy más néven sport differenciálműnek is szokták nevezni, szorosan együttműködik az ESP rendszerrel. Több változatát is gyártják és sikerrel alkalmazzák a rally sportban. A nyomaték áthelyezős hajtómű egységgel ellátott differenciálművet rendeltetésének megfelelően, gyakran sport differenciálműnek is szokták nevezni. Az Audi -nál például ez „drive select” rendszer részét képezi.

Nyomaték áthelyezéses differenciálmű jelképes ábrázolása
5.2. ábra - Nyomaték áthelyezéses differenciálmű jelképes ábrázolása


5.2.4. Olajlemezes tengelykapcsolók alkalmazása az összkerékhajtásnál

Az összkerékhajtású személygépkocsiknál a visco technikát az olajlemezes tengelykapcsolók alkalmazása követte. Az elektronika ezt a pillanatnyi menetállapotnak megfelelően tudja működteti és összkerékhajtásúvá válik a gépkocsi. Ehhez különböző érzékelők jeleit veszi figyelembe.

A tengelykapcsoló működtethető:

 • hidraulikusan,

 • villanymotorral, mechanikus áttételek közbeiktatásával.

Ez az olajlemezes tengelykapcsoló a középső differenciálművet helyettesíti. Közvetlenül a hátsó futómű elé szerelik fel.

Amikor a gépkocsi első és hátsó kerekei között a különböző tapadási tényezők miatt fordulatszám különbség alakul ki, a lökettárcsa a görgők közvetítésével mozgatni kezdi az olajszivattyú gyűrű alakú dugattyúját. Az így létrejött olajnyomás egy csatornán keresztül a munkahenger dugattyújára hat és egymáshoz szorítja a tengelykapcsoló házba szerelt külső és belső lemezeket. A tengelykapcsolón keresztül nyomaték adódik át a hátsó kerekekre is. Az olajlemezes tengelykapcsoló által átvitt nyomatékot alapvetően az elektronikusan vezérelt fojtószelep helyzete határozza meg. Automatikus működéséhez a motor, a blokkolásgátló és a féklámpa kapcsoló elektromos jeleit használja fel az összkerékhajtást működtető elektronika. A bemeneti információk közül a legfontosabbak:

 • a belsőégésű motor fordulatszáma,

 • fojtószelep állása,

 • a kerekek fordulatszáma,

 • az ABS vagy az ESP aktív állapota.

Haldex LSC első generációs változat hidraulikus működési elve
5.3. ábra - Haldex LSC első generációs változat hidraulikus működési elve


5.2.5. Haldex LSC korlátozott csúszású tengelykapcsoló

Az első generációs változat

Ez az összkerékhajtás a gépkocsi menetdinamikai állapotát figyelembe veszi a különböző érzékelők jelei alapján. Elektronikusan működteti az olajlemezes tengelykapcsolót, mely megvalósítja az összkerékhajtást.

A Haldex LSC –t (Limited Slip Coupling) a korlátozott csúszású tengelykapcsolót A Haldex tengelykapcsoló a középső differenciálművet helyettesíti. Közvetlenül a hátsó futómű elé szerelik fel. A kardántengely forgatja a bemeneti tengelyt, a kimeneti a kúpkerék, mely a hátsó differenciálmű tányérkerekét hajtja.

Haldex LSC első generációs változat szerkezeti kialakítása
5.4. ábra - Haldex LSC első generációs változat szerkezeti kialakítása


Haldex LSC első generációs változat hidraulika rendszere
5.5. ábra - Haldex LSC első generációs változat hidraulika rendszere


A Haldex tengelykapcsolós összkerékhajtás előnyei:

 • a gépkocsi megtartja első kerék hajtású jellegét

 • gyorsan reagál a menetviszonyok változásaira

 • a hajtásláncban nem lép fel feszültség kis sebességű manőverezésnél

 • nem érzékeny a különböző méretű kerekekre (szükségpótkerék) és a hóláncra sem

 • nem korlátozott a vontatás (például: megemelt első futómű)

 • nem befolyásolja hátrányosan az ABS, EDS, ASR, EBV, ESP működését

Működés

Ha az első és a hátsó kerekek fordulatszáma azonos, a lökettárcsával működtetett szivattyú nem szállít olajat. Fordulatszám különbség esetén viszont azonnal elkezdődik az olajszállítás, ami a tengelykapcsolót működtető munkahengerben nyomást hoz létre. Az olaj mennyiségét és nyomását egy az elektronika által működtetett fojtószelep állítja be. A felesleges olaj visszakerül a kiegyenlítő tartályba. Ha a hajtott kerekek kipörgése miatt nagy fordulatszám különbség alakul ki, akkor nagyobb a tengelykapcsolót működtető nyomás, ha a kerekek fordulatszáma csak kissé tér el, például kanyarban, akkor lényegesen kisebb nyomást hoz létre a szivattyú.

A szabályozó szelepet mozgató villanymotort közvetlenül a tengelykapcsoló házba szerelik be. Közös egységet alkot a Haldex elektronikával, mely azt feszültséggel látja el. Fogaskerék-fogasléc áttétel segítségével állítja be a nyomásszabályozó tolattyú helyzetét. Ezzel változtatja a lemezeket egymáshoz szorító nyomást.

Az olajtérben egy hőmérséklet érzékelőt is elhelyeznek. Ennek jele alapján tudja az elektronika kiegyenlíteni a viszkozitás változását. Ha a mért hőmérséklet nagyobb 100°C-nál a tengelykapcsoló oldja az összkerékhajtást. Ha a hőmérséklet 100°C alá csökken a tengelykapcsoló ismét bekapcsol, ha a menetviszonyok miatt ez szükséges.

Haldex LSC első generációs változat szivattyú, munkahenger és az olajlemezes tengelykapcsoló elvi ábrázolása
5.6. ábra - Haldex LSC első generációs változat szivattyú, munkahenger és az olajlemezes tengelykapcsoló elvi ábrázolása


Az elektronika

A Haldex LSC elektronikája CAN bus hálózaton keresztül adatátviteli kapcsolatban van a gépkocsi többi elektronikájával. A motor, az automatikus sebességváltó a fékrendszer és az összkerékhajtás közötti adatcsere miatt a Haldex LSC nem igényel a működéséhez külön jeladókat. Ez alól csak az olajhőmérséklet érzékelő kivételével. A bemeneti információkat a tengelykapcsoló házára felszerelt elektronika dolgozza fel. Az adatok folyamatos elemzése révén a tengelykapcsoló működtetését a tényleges igénybevételnek megfelelően az elektronika végzi a vezető beavatkozása nélkül.

Az ABS elektronikától érkező kerékfordulatszám jelek alapján szabályzási folyamat során alakul ki a tengelykapcsolóval átvitt nyomaték, mely automatikusan alkalmazkodik a gépkocsi hajtásdinamikai állapotához. Ha például homokos talajon nagy gyorsulással indul a gépkocsi, akkor a tengelykapcsoló a lehető legnagyobb nyomatékot viszi át, hogy mind a négy keréken a lehető legnagyobb vonóerő valósulhasson meg. Kis ívű kanyarban, amikor a parkoló helyre állunk be a tengelykapcsoló teljesen nyitott, nem visz át nyomatékot, ami megkönnyíti a manőverezést. A Haldex LSC szabályozását nem befolyásolja, ha a gumiabroncsok különböző mintázatúak és a gépkocsi vontatható akkor is, ha az egyik futóművet megemelték.

A Haldex fejlesztette ki az elektronikát, melyet a tengelykapcsoló házba építik be. Multichip modul technológiával (MCM) készült és így elviseli a szélsőséges hőmérsékleteket, a rezgést és a különböző szennyeződéseket. A fojtószelep a teljesen nyitott, illetve zárt állapot között a pillanatnyi helyzete határozza meg a tengelykapcsolón kialakuló nyomaték nagyságát. A szoftver alap-, és alkalmazástechnikai részből áll. A tengelykapcsoló működését az alapszoftver irányítja, az alkalmazástechnikai szoftver pedig a külső kapcsolatrendszer valósítja meg a gépkocsi kommunikációs rendszerével, mely lehetővé teszi az illesztést a különböző gépkocsi típusokhoz.

A Haldex LSC nagyon gyors működésű, mintegy 10 fokos kerék elfordulási szög után már beavatkozik, ha szükséges és megszünteti a kerékcsúszást. Kisebb kerék fordulatszámoknál is hasonlóan gyorsan reagál. A tengelykapcsoló 3-4 1/perc kerékfordulatnál már működésbe lép, függetlenül attól, hogy a be-, vagy a kihajtó tengely forog gyorsabban. A fordulatszám különbség függvényében az átvitt nyomatékot az alsó és felső szint között a fojtószelep helyzete határozza meg, de ennek nagysága a tengelykapcsoló részek egymáshoz képesti elfordulási szögétől is függ. A meredek felfutás miatt a kerekek nem pörögnek ki, mert a tengelykapcsoló már akkor működésbe hozza az összkerékhajtást, amikor a gépkocsivezető még nem észlel kerékcsúszást.

Haldex LSC hajtómű egységről elszerelt elektronika a szabályozó tolattyúval és részletei
5.7. ábra - Haldex LSC hajtómű egységről elszerelt elektronika a szabályozó tolattyúval és részletei


Haldex tengelykapcsoló működése a gépkocsi különböző üzemi körülményei között:

 • Parkolás

  A tengelykapcsoló nem, vagy csak nagyon kicsi nyomatékot visz át a kanyarodás könnyen, jelentősebb erőkifejtés nélkül végrehajtható.

 • Gyorsítás

  A tengelykapcsolón nagy nyomatékot visz át, így mind a négy keréken a lehető legnagyobb vonóerő alakulhat ki.

 • Nagy sebességű haladás

  Csökkentett nyomatékátvitel

 • Haladás csúszós, nedves úton

  A tengelykapcsoló működése kerékcsúszás függő. Gyors működése a lehető legnagyobb vonóerőt támogatja, így növeli az aktív biztonságot.

 • Különböző gumiabroncs mintázatok, illetve nyomások

  A tengelykapcsoló működése közben az elektronika programja megállapítja a gumiabroncsok közötti átmérő különbséget és ennek megfelelően módosítja a nyomatékátvitelt.

 • Fékezés közben az ABS beavatkozik

  A Haldex LSC azonnal érzékeli a blokkolásgátló beavatkozását és az átvitt nyomaték csökkentésével biztosítja annak kifogástalan működését.

 • Fékvizsgálat

  A tengelykapcsoló addig nem működik, amíg a motor fordulatszáma egy bizonyos küszöbértéket nem ér el. Ezért a gyújtás bekapcsolását követően nem lép azonnal működésbe. A görgős fékpadi mérés a hagyományos berendezéseken is minden további nélkül végrehajtható.

 • Vontatás

  Ebben az esetben sem működik a tengelykapcsoló, mivel a motor nem működik. Ha szükséges, akkor a gyújtást is be lehet kapcsolni.

 • ESP beavatkozás

  A Haldex LSC azonnal érzékeli az elektronikus stabilizáló rendszer működését és nyomatékcsökkentéssel biztosítja annak zavartalan szabályozását.

A Haldex LSC műszaki jellemzői:

Haldex LSC CAN hálózati kapcsolatai
5.8. ábra - Haldex LSC CAN hálózati kapcsolatai


A Haldex LSC 4. generáció fontosabb jellemzői

Állandó, azonnali nyomaték átadás valósul meg a hátsó futómű felé is. Ez kiküszöböli az első kerékhajtású viselkedést induláskor. Javítja a kerekek tapadást csúszós útfelületeken, mint például jégen, vagy nedves füvön. Javítja a gépkocsi vezetési tulajdonságát, csökkenti az alulkormányzott viselkedést, különösen jó tapadású útfelületeken, mint például száraz aszfalton, betonon. Normális működés közben kis nyomaték veszteséggel működik. Gyorsan reagál a nagy kerékcsúszásra. A reakció idő normál hőmérsékleten kisebb 80ms - nál. Kedvezőbb a gépkocsi tüzelőanyag fogyasztása. Működés közben az átlagos áram felvétel kisebb 1A –nél. A legnagyobb áramfelvétel kisebb 7A - nél. A szerkezet teljes tömege 7,5 kg. Az átvitt nyomaték 1380 Nm.

További működési jellemzők:

 • Továbbfejlesztett ESP kompatibilitás.

 • A gépkocsi vontatható az első tengely felemelésével is.

 • Használható szükség pótkerékkel.

Haldex LSC IV generáció hidraulikus működtetése
5.9. ábra - Haldex LSC IV generáció hidraulikus működtetése


5.2.5.1. ZF torque vectoring nyomatékáthelyezéses differenciálmű

A nyomaték felosztása és a vonóerők kanyarban
5.10. ábra - A nyomaték felosztása és a vonóerők kanyarban


AZF Torque Vectoring-nál alkalmazott elektronika működésének blokkvázlata
5.11. ábra - AZF Torque Vectoring-nál alkalmazott elektronika működésének blokkvázlata


A ZF Torque Vectoring hatása a gépkocsi menetdinamikájára
5.12. ábra - A ZF Torque Vectoring hatása a gépkocsi menetdinamikájára


Irodalmak:

[5.1.] Schweizer, Walter. Pkw Allrad Antriebe. Krafthand Verlag.

[5.2.] Kratz , Paul, Krenn , Felizian, és Spangenberg , Gerhard. Kraftfahrzeuggewerbe Fachkunde. Österreichischer Gewerbeverlag.

[5.3.] Preukschat , Alfred . Fahrwerktechnik: Antriebsarten. Vogel Buchverlag.

[5.4.] Stockmar, Jürgen. Das groβe Buch der Allradtechnik. Motorbuch Verlag.

6. fejezet - Hibrid-, hibrid-elektromos járművek, hajtásrendszerek architektúrája, szabályozása, menedzsmentje és energiaforrások

6.1. Hibridhajtás története

A gépkocsi történelmében mindig is jelen voltak a hibridjárművek. A XX. század derekán már jelentős szerepet töltött be a villamos hajtás. Ebben az időben több villamos hajtású járművet gyártottak, mint belsőégésű motorral ellátottat. A törekvés már akkor is megvolt a két meghajtás kombinálására.

A hagyományos belső égésű motorral (ICE) szerelt járművek jó teljesítményt és hosszú hatótávolságot biztosítanak, az üzemanyagaik nagy energiasűrűségének kihasználásával. Ugyanakkor, ezeknek a járművek a hátránya, hogy nem üzemanyag takarékosak, valamint környezetszennyezők is. A nagy fogyasztás fő okai, hogy

 1. a motor hatásfoka alacsony és üzemi tartománya nem a legjobb hatásfok mezőben van

 2. a fékezésnél keletkező kinetikus energiát nem nyerik vissza, ami főleg városi környezetben fontos,

 3. a sebességváltók alacsony részterhelési hatásfokkal üzemelnek

Az akkumulátorokkal hajtott elektromos járművek (EV) azonban olyan előnyökkel bírnak a hagyományos belső égésű motoros járművekkel szemben, mint a jobb energia-hatékonyság és az üzem közbeni nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás. Mindazonáltal a teljesítménymutatóik, főleg a töltésenkénti hatótávolság, jelentősen elmaradnak a belső égésű motoros járművekétől, az akkumulátorok üzemanyagokhoz képest kisebb energisűrűsége miatt. A hibrid elektromos járművek (HEV), melyek két erőforrást használnak egy elsődleges és egy másodlagos erőforrást- elvileg ötvözik a belső égésű és az elektromos hajtás jó tulajdonságait, és kiküszöbölik a hátrányaikat. Ebben a fejezetben a hibrid elektromos járművek hajtásláncának felépítését és működését tárgyaljuk.

6.2. Üzemmódok a hibridhajtásban

Az üzemmódtól és a nyomatékigénytől függően különbözőképpen járul hozzá a belsőégésű motor és a villamos gép a jármű hajtásához. A motorvezérlő egység dönti el a nyomatékelosztást a két hajtóegység között.

6.2.1. Tisztán villamos hajtás

Ez a funkció a fullhibrid járműveknél lehetséges. Ilyenkor csak a villamos gép hajtja meg a járművet, a belsőégésű motor leválasztásra kerül. A jármű csöndben, szinte hangtalanul és lokális emisszió nélkül közlekedik

Tisztán villamos hajtás
6.1. ábra - Tisztán villamos hajtás


6.2.2. Hibrid üzemmód

A hibrid üzemmódba tartozik a belsőégés motor és a villamos gép közösen szolgáltatja a szükséges forgatónyomatékot a jármű hajtására (6.2. ábra - Villamos rásegítés). A nyomatékelosztáson kívül a vezérlőegység figyeli a káros anyag kibocsátást, az akkumulátor töltöttségi szintjét és az üzemanyag-fogyasztást is.

6.2.3. Villamos rásegítés

Villamos rásegítéskor a belsőégésű motor és a villamos gép forgatónyomatékot szolgáltat a jármű megfelelő hajtásához. Ha hirtelen megnő a nyomatékigény a hibridvezérlő utasítást ad a villamos gépnek, hogy támogassa a belsőégésű motort pozitív nyomatékkal. Gyorsításkor a belsőégésű motor alacsonyabb fordulatszámánál kevesebb nyomatékot szolgáltat, ilyenkor a villamos gép szolgáltatja a nagyobb nyomatékot (6.2. ábra - Villamos rásegítés).

Villamos rásegítés
6.2. ábra - Villamos rásegítés


6.2.4. Generátor üzemmód

Az energiatároló egység töltése a következőképpen történhet. A belsőégésű motor a kerekek hajtása mellet, a villamos gépet is meghajtja, így generátor üzembe helyeződik. Másik lehetőség a fékezés során villamos visszatöltés a kerekek felől. A visszatöltés során a belsőégésű motor több forgatónyomatékot szolgáltat, mint amennyi szükséges a jármű hajtásához. A többlet teljesítményt a villamos gép felhasználja az akkumulátorok töltésére (6.3. ábra - Járműhajtás és töltés üzemmód).

Járműhajtás és töltés üzemmód
6.3. ábra - Járműhajtás és töltés üzemmód


A fékenergia visszatöltésnél nem vagy csak részben fékeződig az üzemi fékek hatására, ilyenkor a villamos gép fékezőnyomatéka lassítja a járművet. A villamos gép generátor üzembe kapcsol és a jármű mozgási energiáját villamos energiává alakítja, amivel tölti az akkumulátorokat (6.4. ábra - Rekuperáló fékezés). A visszatápláló fékezést rekuperáló fékezésnek is nevezik.

Rekuperáló fékezés
6.4. ábra - Rekuperáló fékezés


6.3. Hibridizálás

6.3.1. Start/Stop rendszer

A hibrid járművekben alkalmazzák főként a Start/stop funkciót, de csak belsőégésű motorral ellátott járművek is rendelkezhetnek ilyen rendszerrel. Feladata, hogy álló járműnél a belsőégésű motort automatikusan leállítsa. A leállítás létrejön, ha:

 • a sebességváltó üres állapotban van,

 • az ABS jeladó zérót jelez,

 • az akkumulátor töltöttsége megfelelő szinten van.

Amint a járművezető a tengelykapcsolót benyomja, a megerősített indítómotor megforgatja a belsőégésű motor főtengelyét.

6.3.2. Mildhibrid

A mildhibridek az alábbi funkciókkal rendelkeznek:

 • Start/stop

 • villamos gép által biztosított rekuperációs fékezés

 • villamos rásegítés lehetőségével.

A villamos gép és a belsőégésű motor forgatónyomatéka összeadódik. Maximálisan 20kW kimenő teljesítményt tud biztosítani a villamos gép. Ezt a járműindulásnál és gyorsításnál használja.

A belsőégésű motor és a villamos gép együtt forognak mivel nem kapcsolható szét a két egység.

6.3.3. Fullhibrid

A fullhibrid tisztán villamos hajtásra is képes és ezekkel hosszabb távolságok megtételére is képes. Ilyenkor csak a villamos gép hajt, a belsőégésű motor nem működik. A villamos hajtás rendszer 200-350V-os feszültségen működik.

6.3.4. Plug-in hibrid

Plug-in, azaz a tölthető fullhibrid. Az akkumulátor pakk nem csak visszatáplálás révén belső hálózatról tölthető, hanem külső forrásból (például: hálózati csatlakozóból) is. A külső töltés speciális csatlakozón keresztül történik.

6.4. Hibrid-elektromos hajtásrendszerek architektúrái és szabályzásai

Alapvető követelmény egy erőátviteli berendezéssel kapcsolatban, hogy

 1. biztosítsa a jármű hajtásához szükséges vonóerőt,

 2. lehetővé tegye a jármű kívánt sebességgel való meghajtását

Lényegében egy járműnek lehet egynél több energiaforrása és energia-átalakítója úgy, mint benzin vagy dízelüzemű motor, hidrogén-üzemanyagcellás motor, akkumulátoros elektromos motor stb. Azt a járművet mely kettő vagy több energiaforrással és energia-átalakítóval rendelkezik, hibrid járműnek nevezzük. Az elektromos erőforrással rendelkező hibrid járművet nevezzük HEV-nek, azaz Hybrid Electric Vehicle-nek.

Hibrid elektromos jármű hajtáslánc koncepciója
6.5. ábra - Hibrid elektromos jármű hajtáslánc koncepciója


Egy hibrid jármű hajtáslánca általában két erőforrással rendelkezik. Ennél több alkalmazása túlságosan bonyolítaná a rendszert. A fékezésnél keletkező energia visszanyerésének érdekében, mely a hagyományos belső égésű motoroknál hő formájában elvész, a hibrid hajtásláncoknál általában egy kétirányú energiaforrást és energia-átalakítót alkalmaznak. A másik lehet egy vagy kétirányú is. A 6.5. ábra - Hibrid elektromos jármű hajtáslánc koncepciója mutatja a hibrid hajtáslánc koncepcióját és az energia áramlásának lehetséges útvonalait.

A hibrid hajtásláncok a hajtó nyomatékot egy illesztett erőátviteli berendezés segítségével biztosítják. Sok lehetséges módja van az energia áramlás kombinálásának:

 1. Az 1-es berendezés biztosítja a hajtóerőt

 2. Az 2-es berendezés biztosítja a hajtóerőt

 3. Az 1-es és 2-es berendezés együtt biztosítja a hajtóerőt

 4. A 2-es rendszer energiát nyer fékezéskor

 5. A 2-es rendszer energiát nyer az 1-es erőforrástól

 6. A 2-es rendszer energiát nyer fékezéskor és az 1-es erőátviteli berendezéstől is

 7. Az 1-es rendszer biztosítja a vonóerőt és energiával látja el a 2-es erőforrást

 8. Az 1-es berendezés energiája a 2-es rendszerbe jut, ami pedig a vonóerőt biztosítja

 9. Az 1-es berendezés biztosítja a vonóerőt, a 2-es pedig a mozgási energiát hasznosítja

Abban az esetben, ha a hibrid járműben egy folyékony üzemanyagú belső égésű motor (1-es berendezés) és egy akkumulátoros-elektromos motor (2-es berendezés) van, akkor az

 1. egyik mód, hogy a jármű kizárólag a belsőégésű motor által hajtott. Ez akkor használatos, ha az akkumulátorok teljesen lemerültek, és a motornak nincs elegendő teljesítménye a feltöltésükhöz, vagy ha az akkumulátorok teljesen fel vannak töltve és a belsőégésű motor egyedül képes elegendő erőt biztosítani a jármű számára.

 2. A második mód, a tisztán elektromos hajtású mód, melyben a belső égésű motor le van állítva. Ez akkor használatos, ha a belsőégésű motor nem képes hatékonyan működni, például nagyon kis sebességeknél, vagy olyan helyeken ahol a káros anyagok kibocsátása szigorúan tiltott.

 3. A harmadik mód a hibrid hajtású mód, mely akkor használható mikor nagy teljesítményre van szükség, például hirtelen gyorsításokkor vagy meredek hegyen való haladáskor.

 4. A negyedik mód a „visszatápláló” fékezési mód, melynél a kinetikus energiát az elektromos motor generátorként működve nyeri vissza. A visszanyert energia az akkumulátorokban tárolódik a későbbi felhasználásig.

 5. Az ötödik módban a belsőégésű motor tölti az akkumulátorokat miközben a jármű egyhelyben áll, völgymenetben halad vagy ereszkedik, mely esetekben nincs szükség vonóerőre.

 6. A hatodik módnál a kinetikus energia visszanyerése és a belső égésű motor egyaránt töltik az akkumulátorokat.

 7. A hetedik módban a belsőégésű motor egyszerre hajtja a járművet és tölti az akkumulátorokat.

 8. A nyolcadik módnál a belsőégésű motor tölti az akkumulátorokat, az elektromos motor pedig hajtja a járművet.

 9. A kilencedik módban az belsőégésű motor hajtja a járművet, a fékezést pedig a villamos gép végzi. Ennél a módnál legtöbbször a két hajtómű külön van szerelve az első és hátsó tengelyekre.

A változtatható üzemelési módok miatt a hibrid járművek nagyobb rugalmasságot tesznek lehetővé, mint az egy erőforrással rendelkező járművek. Pontos beállítással és irányítással, és minden üzemi szituációra a megfelelő mód alkalmazásával optimalizálható a teljesítmény, a hatékonyság és a károsanyag-kibocsátás. Mindazonáltal a gyakorlatban, a megfelelő mód kiválasztásánál sok tényezőt kell figyelembe venni, mint például a hajtáslánc fizikai összeállítását, az erőátvitel hatékonyságát stb.

Mindkét erőforrás optimális hatékonysággal való üzemeltetése elengedhetetlen a jármű hatékonyságának maximalizálásához. A belső égésű motor a legnagyobb hatékonysággal teljesen nyitott fojtószelepállásnál működik. Más beállítás esetén sokat romlik a hatékonysága. Ezzel szemben az elektromos motorok esetén nem olyan nagy a visszaesés, mint a belső égésű motoroknál.

Vonóerő, dinamikus és statikus komponensekből
6.6. ábra - Vonóerő, dinamikus és statikus komponensekből


A jármű vonóereje üzem közben változik a gyorsulástól, lassulástól, kapaszkodástól vagy ereszkedéstől függően (6.6. ábra - Vonóerő, dinamikus és statikus komponensekből). A vonóerő két komponensből áll: az egyik változatlan (átlagos) erő, melynek állandó értéke van, és a másik a dinamikus erő, melynek átlaga nulla. A hibrid járműveknél az átlagos erőt egy olyan erőforrással lehet biztosítani, mely előnyben részesíti a folyamatos működést, mint a belső égésű motorok. Ezzel párhuzamosan más erőforrások, mint az elektromos motorok jól használhatóak a dinamikus erőszükségletek kielégítésére. Összességében a dinamikus energiaforrásnak az energia-kibocsátása nulla lesz egy ciklusban. Ez azt jelenti, hogy a dinamikus erőátvitel energiaforrása nem veszít energiakapacitásából a ciklus végére. Tulajdonképpen csak energiatárolóként szolgál.

Egy hibrid járműben a változatlan teljesítményt biztosíthatja egy belső égésű motor, Stirling motor, üzemanyagcella stb. A belső égésű motor vagy az üzemanyagcella sokkal kisebb méretű lehet, mint egy-egy motorral szerelt jármű esetében, mert a dinamikus erőket a dinamikus erőforrás szolgáltatja, így folyamatosan üzemelhet a leghatékonyabb tartományban. A dinamikus erőket szolgáltathatják elektrokémikus akkumulátorok által táplált elektromos motorok, ultrakapacitorok, lendkerekek (mechanikus akkumulátorok), valamint ezek kombinációi.

6.4.1. A Hibrid Elektromos hajtásláncok felépítése

Egy hibrid jármű felépítése nagy vonalakban meghatározza a kapcsolat az energia áramlásának irányait meghatározó komponensek és az irányító portok között. Hagyományosan a „HEV”-ek két fő típusra bonthatóak: soros és párhuzamos. Érdekes lehet megjegyezni, hogy 2000-ben néhány újonnan bemutatott HEV egyik csoportba sem volt sorolható. Ezért a hibrid elektromos járműveket manapság négy csoportba sorolhatjuk: soros hibrid, párhuzamos hibrid, soros-párhuzamos hibrid illetve komplex hibrid (a következő ábrák mutatják be ezeket). Az ábrákon az üzemanyagtartály, belsőégésű motor, valamint az akkumulátor-elektromos motor párok adottak, mint példák az elsődleges (állandó) erőforrásra és a másodlagos (dinamikus) erőforrásra. Természetesen a belső égésű motor kicserélhető más típusú erőforrásra is, mint például üzemanyagcellára. Ugyanígy az akkumulátorok is kicserélhetőek ultrakapacitásokra, vagy lendkerekekre, esetleg ezek kombinációjára, melyeket részletesen tárgyalunk a következő fejezetekben.

Soros hibrid
6.7. ábra - Soros hibrid


Párhuzamos hibrid
6.8. ábra - Párhuzamos hibrid


Soros - párhuzamos hibrid
6.9. ábra - Soros - párhuzamos hibrid


Komplex hibrid
6.10. ábra - Komplex hibrid


6.4.2. Soros hibrid-elektromos hajtásrendszer

A soros hibrid hajtáslánc egy olyan hajtáslánc melynél a két erőforrás egy hajtóművet táplálnak (villamos gép) mely a járművet hajtja. A legelterjedtebb soros hibrid hajtáslánc a 6.11. ábra - Soros hibrid-elektromos hajtáslánc látható. Az egyirányú energiaforrás az üzemanyagtartály, az energia-átalakító pedig egy belsőégésű motor, egy elektromos generátorhoz csatlakoztatva. A generátor kimenete egy elektromos-átalakítón átmenő buszhoz csatlakozik (egyenirányító). A kétirányú energiaforrás egy akkumulátor, mely egy elektronikus átalakítón (DC/DC konverter) keresztülcsatlakozik a buszhoz. A busz ezen kívül csatlakozik még az elektromos motorvezérlő elektronika egységéhez is. A villamos gép használható erőforrásként vagy generátorként is, kétirányú nyomatékkal. Ehhez a hajtáslánchoz kellhet egy akkumulátortöltő is, mely az elektromos hálózatról tölti az akkumulátorokat, tehát Plug-in üzeme is van.

Soros hibrid-elektromos hajtáslánc
6.11. ábra - Soros hibrid-elektromos hajtáslánc


A soros hibrid elektromos hajtásláncnak a következő üzemi módjai lehetségesek:

 1. Tiszta villamos hajtás: A belsőégésű motor le van állítva, a járművet csak az villamos gép hajtja.

 2. Tiszta motorikus mód: A vonóerő kizárólag a belsőégésű motorból és a generátorból érkezik, míg az akkumulátorok nem biztosítanak számára, és nem is vesznek fel energiát a hajtáslánc felől. Az elektromos berendezések elektromos váltóként működnek a motortól a hajtott kerekekig.

 3. Hibrid mód: A vonóerő mind a motorból, mind pedig az akkumulátorokból egyaránt érkezik.

 4. Motorikus és akkumulátortöltő mód: A belsőégésű motor és a generátor szolgáltatja a vonóerőt, és közben tölti az akkumulátorokat is.

 5. „Visszatápláló” fékezési mód: A belsőégésű motor és a generátor le van állítva, és a vontatómotor generátorként üzemel. Az így keletkező erő tölti az akkumulátorokat.

 6. Akkumulátortöltő mód: A vontatómotor nem kap szerepet, a belsőégéű motor és a generátor tölti az akkumulátorokat.

 7. Hibrid akkumulátortöltő mód: A vontatómotor és a generátor is az akkumulátorokat tölti.

A soros hibrid hajtáslánc előnyei:

 1. A belsőégésű motor a jármű hajtásigényétől függetenül működik. Ezáltal a fordulatszám-nyomaték karakterisztikájának bármely tartományában üzemeltethető, és akár kizárólag a legnagyobb hatásfok közelében tartható. A motor hatásfoka és emissziója tovább javítható optimális tervezéssel és irányítással ebben a szűk tartományban. Ezen kívül a motor a hajtott kerekektől való elválasztása révén nagy fordulatszámú motorok használatát teszi lehetővé. Ez megnehezíti a kerekek mechanikus direkt hajtását, mint például a gázturbinák vagy hasonló hajtóművek esetében, illetve a Stirling motoroknál, ahol a vezérlési dinamika lassabb.

 2. Mivel az elektromos motorok jármű hajtás szempontjából kedvező fordulatszám nyomaték karakterisztikával rendelkeznek, ezért nincs szükség több fokozatú sebességváltókra. Emiatt felépítésük egyszerűbb és olcsóbak. Ezen kívül ahelyett, hogy egy motort és egy differenciálművet használnánk, két motort használhatunk úgy, hogy mindkettő egy kereket hajt. Ez sebességszétválasztást jelent a két kerék között, mint egy differenciálműnél, de korlátozott csúszású differenciálműként is működik, a kerekek kipörgésének megakadályozására. A legjobb verzió négy motort használna, így minden kerék hajtva lenne, differenciálművek és kardántengelyek bonyolultsága és költségessége nélkül.

 3. Egyszerű irányítás használható, az elektromos váltómű által végzett, mechanikus szétválasztás miatt.

A soros hibrid hajtásláncoknak vannak hátrányai is:

 1. A motorból érkező energia kétszer is átalakításra kerül, (mechanikusról elektromosra a generátorban és villamosból mechanikusra a vontatómotorban). A generátor és a vontatómotor hatásfoka szorzódik és a veszteség akár jelentős is lehet.

 2. A generátor plusz súly és költség.

 3. A vontatómotort úgy kell méretezni, hogy a maximális követelményeknek is megfeleljen, mert ez az egyetlen erőforrás mely a járművet hajtja.

6.4.2.1. Párhuzamos hibrid-elektromos hajtásrendszer

Párhuzamos hibrid-elektromos hajtáslánc
6.12. ábra - Párhuzamos hibrid-elektromos hajtáslánc


A párhuzamos hibrid elektromos hajtáslánc olyan hajtáslánc, amely a motor nyomatékot mechanikus módon juttatja el a kerekekhez úgy, mint egy hagyományos belső égésű motoros járműnél. Egy elektromos motor segíti, mely mechanikusan kapcsolódik a váltóműhöz. A belsőégésű motor és az villamos gép nyomatékát egy mechanikus csatolás egyesíti (6.12. ábra - Párhuzamos hibrid-elektromos hajtáslánc). A belsőégésű motor és a villamos gép mechanikai csatolása sok különböző beállításnak ad teret, melyeket később részletesebben tárgyalunk.

6.4.2.1.1. Nyomatékösszegző hibrid-elektromos hajtásrendszer

6.12. ábra - Párhuzamos hibrid-elektromos hajtáslánc látható mechanikus csatolás lehet nyomaték vagy sebesség-összegzéses. A nyomaték-összegzés a motor és az elektromos motor nyomatékát összeadja, vagy a motor nyomatékát két részre bontja: meghajtás és akkumulátortöltés. A 6.13. ábra - Nyomatékösszegzés az elméletben elméletben mutatja be a nyomaték-összegzést, melynek két bemenete van. Egyik a motorból a másik pedig az elektromos motorból. A mechanikus nyomaték-összegző kimenete a mechanikus váltóműbe megy.

Ha elhanyagoljuk a veszteséget, a kimeneti nyomaték és szögsebesség leírható:

 

 

és

 

 

ahol k 1 és k 2 konstansok, a nyomaték-összegzés paraméterei által meghatározva. A (6.14. ábra - Mechanikus nyomaték-összegzők) ábrán a leginkább használatos mechanikus nyomaték-összegzők listája látható.

Többféle változata van a nyomaték-összegzéses hibrid hajtásláncoknak. Két csoportra bonthatók, egy, illetve kéttengelyes típusokra. Mindkét kategóriában a váltómű különböző helyekre tehető, és más áttételekkel tervezhető, mely eltérő vonókarakterisztikát eredményez. Az optimális tervezés nagyrészt az elvárásoktól függ, például a motor mérete és karakterisztikája, vagy az villamos gép mérete és karakterisztikája stb.

Nyomatékösszegzés az elméletben
6.13. ábra - Nyomatékösszegzés az elméletben


Mechanikus nyomaték-összegzők
6.14. ábra - Mechanikus nyomaték-összegzők


A 6.15. ábra - Kéttengelyes konstrukció a két-tengelyes változatot mutatja be, ahol két váltóművet használunk: az egyik a belsőégésű motor és a nyomaték-összegző között helyezkedik el, a másik pedig a nyomatékösszegző és az villamos gép között kap helyet. Mindkét váltómű egy vagy többfokozatú. Egyértelmű, hogy a két váltó sok vonóerő profilt hoz létre. A hajtáslánc kihajtó nyomatéka sok féle és a hatékonysága kiemelkedő lehet, mert a két többsebességű váltó több lehetőséget teremt mind a motor mind az elektromos vontatórendszer (villamos gép és akkumulátor) számára, hogy az optimális tartományukban üzemeljenek. Ez a tervezés nagyobb rugalmasságot is biztosít a motor és az elektromos motor karakterisztikájának tervezésekor. Ugyanakkor két többsebességes váltómű nagyban megbonyolítja a hajtásláncot.

Kéttengelyes konstrukció
6.15. ábra - Kéttengelyes konstrukció


A 6.15. ábra - Kéttengelyes konstrukció alapján hajtóműként használható egy vagy több sebességes váltómű. Alapvetően a többfokozatú hajtómű a belsőégésű motorhoz az egyfokozatú a villamos motorhoz van kötve.

A sebességváltóként üzemelő hajtómű a belsőégésű motort illeszti a jármű hajtáshoz. Az általában lassító áttételű konstans áttételű hajtás a villamos motor méreteinek és leadott áramának a csökkentését teszi lehetővé, növelve a villamos hajtás hatásfokát.

Kéttengelyes konstrukció jelleggörbével
6.16. ábra - Kéttengelyes konstrukció jelleggörbével


A párhuzamos hibrid hajtásláncok egy másik fajtáját láthatjuk az 6.16. ábra - Kéttengelyes konstrukció jelleggörbével, ahol a váltómű a nyomatékösszegző és a kardántengely között helyezkedik el. A váltó így a belsőégésű motor és az elektromos motor nyomatékát egyszerre viszi át. A nyomatékösszegzőbe tervezett áttétel biztosítja az elektromos motor számára, hogy más fordulatszámtartományban üzemeljen, mint a belső égésű motor; így egy nagy fordulatszámú motor használható. Ez az összeállítás akkor használható, ha relatív kis belsőégésű motor és elektromos motor van használatban, és egy többsebességes váltó szükséges a vonóerő létrehozásához alacsony sebességeknél.

„pretransmission” egytengelyes nyomatékösszegző párhuzamos hibrid
6.17. ábra - „pretransmission” egytengelyes nyomatékösszegző párhuzamos hibrid


A nyomaték-összegzős párhuzamos hibrid egyszerű és kicsi verziója az egy tengelyes konfiguráció, ahol az elektromos motor rotorja működik nyomaték-összegzőként (k1=1 és k2=1), ahogy a 6.17. ábra - „pretransmission” egytengelyes nyomatékösszegző párhuzamos hibrid és 6.18. ábra - „posttransmission” egytengelyes nyomatékösszegző párhuzamos hibrid látható. A váltó lehet az villamos gép után, mely így egy tengelykapcsolón keresztül csatlakozik a belsőégésű motorhoz, vagy lehet a belsőégésű motor és a villamos gép között. Az első az úgynevezett „pretransmission” (a motor a váltó előtt van, 6.17. ábra - „pretransmission” egytengelyes nyomatékösszegző párhuzamos hibrid), utóbbi pedig ún. „posttransmission” (a belsőégésű motor a váltó után van, 6.18. ábra - „posttransmission” egytengelyes nyomatékösszegző párhuzamos hibrid).

A „pretransmission” konfigurációban, a váltó mind a motor nyomatékát mind pedig az elektromos motor nyomatékát átalakítja. A két erőforrásnak azonos fordulatszám tartományban van. Legtöbbször kis belsőégésű motor esetén használják, úgynevezett gyenge hibrid hajtásláncként, ahol az elektromos motor a motor beindítására, elektromos generátorként, motor erő segédként és a fékezési energia visszanyerésére szolgál.

„posttransmission” egytengelyes nyomatékösszegző párhuzamos hibrid
6.18. ábra - „posttransmission” egytengelyes nyomatékösszegző párhuzamos hibrid


Párhuzamos hibrid hajtás külön tengelyen
6.19. ábra - Párhuzamos hibrid hajtás külön tengelyen


A „posttransmission” konfiguráció esetén (lásd 6.18. ábra - „posttransmission” egytengelyes nyomatékösszegző párhuzamos hibrid) a váltómű csak a belsőégésű motor nyomatékát tudja átalakítani, míg az elektromos motor nyomatéka egyből a hajtott kerekekhez megy. Ez a hajtáslánc akkor használatos, ha egy nagy elektromos motor sokáig egy tartományban üzemel. A váltó feladata csak az, hogy változtassa a motor használatát, ezzel növelve a jármű teljesítményét és hatékonyságát. Fontos megjegyezni, hogy az akkumulátorok nem tölthetőek a motor által az elektromos motor generátorként való használatával, amikor a jármű egyhelyben áll és az elektromos motor közvetlenül a hajtott kerekekkel csatlakozik.

Az elválasztott tengelyes felépítés magában hordozza a hagyományos járművek néhány előnyét. A motort és a váltót változatlanul hagyja, és a másik tengelyre helyez egy elektromos rendszert. Ezen kívül négy kerék meghajtású lehet, mely csúszós úton nagyobb tapadást biztosít, és egy kerékre kevesebb vonóerőt juttat.

Hátránya, hogy az elektromos berendezések és az esetleges differenciálmű nagy helyet foglalnak, és így csökkentik az utasok és csomagok számára fenntartott helyet. Ez a probléma megoldható, ha a váltó egysebességes, és az elektromos motor helyét két kisebb elektromos motor veszi át, melyek két kerékhez külön helyezhetőek el. Megjegyzendő, hogy az akkumulátorok nem tölthetők a motor által álló helyzetben.

6.4.2.1.2. Fordulatszám összegző hibrid-elektromos hajtásrendszer

Két erőforrás ereje a sebességük összevonásával is egyesíthető (lásd: 6.20. ábra - Sebesség összegző). A sebesség-összegzés karakterisztikája leírható:

 

ω out =k 1 ω in1 +k 2 ω in2

 

és

 

T out =T in1 /k 1 =T in2 /k 2

 

Ahol k1 és k2 konstansok, az aktuális tervezéstől függőek.

Sebesség összegző
6.20. ábra - Sebesség összegző


A 6.21. ábra - Gyakori sebességösszegző berendezések két jellegzetes sebesség-összegző berendezést mutat be: az egyik egy bolygómű a másik pedig egy elektromos motor egy állórésszel, melyet ez a könyv csak „transmotor”-nak nevez. A bolygómű egy három részes egység, mely egy napkerékből (1), egy külső gyűrűből (2) és egy kengyelből (3) áll. Az elemek közötti nyomaték és sebességrelációk jelzik, hogy ez egy sebesség-összegző berendezés, melyben a sebesség, a napkerék és a külső gyűrű adódnak össze és a kengyelen át adják le az energiát. A k 1 és k 2 konstansokat a fogaskerekek mérete és fogainak száma határozzák meg.

Gyakori sebességösszegző berendezések
6.21. ábra - Gyakori sebességösszegző berendezések


Egy másik érdekes berendezés a transmotor, melynél az állórész, mely általában a kerethez rögzített, egy kimeneti port. Másik két része a rotor és a légnyílás melyeknél az elektromos energia mechanikus energiává alakul át. A motor sebessége, a rotornak az állórészhez viszonyított sebessége. Az akció-reakció törvény miatt, a rotoron és állórészen lévő nyomaték mindig ugyanakkora, és konstansként: k 1 =1 és k 2 =1.

Bolygóműves sebességösszegző rendszer
6.22. ábra - Bolygóműves sebességösszegző rendszer


Ugyan úgy, mint a nyomaték-összegzéses berendezésekkel, a sebesség-összegző berendezésekkel is többféle hajtáslánc hozható létre. A motor nyomatékát a napkerékig egy tengelykapcsoló és egy sebességváltó közvetíti.(lásd 6.22. ábra - Bolygóműves sebességösszegző rendszer). A váltó átalakítja a belsőégésű motor sebesség-nyomaték karakterisztikáját a kívánalmaknak megfelelően. Az elektromos motor nyomatékát egy fogaskerék adja át a bolygómű-külsőgyűrűéhez. Különböző üzemi módok eléréséhez az 1-es és a 2-es fékkel ( zárral ) rögzíthető a napkerék és a külső gyűrű a jármű fix keretéhez. A következő módok lehetségesek:

 1. Hibrid hajtás: mindkét fék nyitott állapotban van, akkor a motor és az elektromos motor is pozitív sebességet és nyomatékot szolgáltat a hajtott kerekeknek.

 2. Belsőégésű motorikus mód: a 2-es zár a kerethez zárja a külső gyűrűt, az 1-es zár nyitva van, csak a motor szolgáltat nyomatékot a hajtott kerekeknek.

 3. Elektromos mód: az 1-es zár a kerethez zárja a napkereket, (a motor le van állítva vagy a kuplung kikapcsolt állapotban van), a 2-es zár nyitva van és csak az elektromos motor szolgáltatja vonóerőt.

 4. Az 1-es zár zárva van, a belsőégésű motor leállt vagy a kuplung leválasztja, az elektromos motor pedig energia visszanyerő módban van (negatív nyomaték). A jármű kinetikus energiája az elektromos rendszer által tárolható.

 5. Akkumulátortöltő mód: ha az irányítás negatív sebességet ad meg az elektromos motornak, akkor az a motorból szerez energiát.

A sebesség-összegzéses hibrid hajtáslánc előnye, hogy a két erőforrás szétválasztott, így mindkettő szabadon választható. Ez az előny olyan erőforrásoknál fontos mint a Stirling motor vagy a gázturbinás motor, ahol a hatékonyság sokkal inkább a fordulatszámon múlik és nem a nyomatékon.

6.5. Energiaforrások

6.5.1. Elektrokémiai akkumulátorok

Elektrokémiai akkumulátorok, olyan elektrokémiai eszközök, amelyek kémiai úton elektromos energiát állítanak elő. Az akkumulátor több energia cellából épül fel.

A cella egy független és teljes egység, amely elektrokémiai tulajdonságokkal rendelkezik.

Alapvetően egy akkumulátor cella három főbb részből áll: két elektródát (pozitív és negatív) és az elektrolit, amibe az elektróda el van belemerítve.

Akkumulátor főbb részei
6.23. ábra - Akkumulátor főbb részei


Az akkumulátorgyártók meghatározzák az akkumulátor kapacitását (coulometriás, amper-óra), és a kisütési diagramot (6.24. ábra - Kisülési feszültség esés).

Kisülési feszültség esés
6.24. ábra - Kisülési feszültség esés


Kisülési karakterisztika a savas akkumulátoroknál
6.25. ábra - Kisülési karakterisztika a savas akkumulátoroknál


Általában, kisebb kapacitásnál, nagy kisülési áram arány, amint a 6.25. ábra - Kisülési karakterisztika a savas akkumulátoroknál is mutat. Az akkumulátorgyártók ezt az arányt adják meg a termékein.

Például egy akkumulátor címéjén 100Ah a C/5 kisütési sebesség van feltüntetve.

 • 100Ah kapacitás 5h kiáramlási sebességét (kisütési áram = 100/5 = 20A).

Egy másik fontos paramétere az akkumulátornak a SOC (State Of Charge=töltöttségi fok). Az SOC a teljesen feltöltött kapacitáshoz viszonyított fennmaradó kapacitás aránya.

Ezáltal egy teljesen feltöltött akkumulátort SOC értéke 100%-os, és egy teljesen lemerült akkumulátor SOC értéke 0%-os. Azonban, a "teljesen lemerült" akkumulátor néha okoz zavart, mert a különböző kapacitásoknak eltérő a kibocsátási aránya, és eltérő a kisütési cut-off feszültség (6.24. ábra - Kisülési feszültség esés).

Az SOC változás egy időbenintervallum, dt, a kisütés és töltés áram „i” lehet kifejezni

 

ΔSOC = idt/Q(i),

 

ha Q (i) az amper órás akkumulátor kapacitása a jelenlegi ütemben i.

A kisütés, i pozitív, és a töltés, i negatív. Így, a SOC az akkumulátor lehet kifejezni, ha SOC0 a kezdeti értéke SOC.

 

SOC = SOC0 − ∫idt/Q(i),

 

A EV és HEVjárműveknél az energia kapacitást fontosabbnak tartják, mint a coulometriás kapacitás (amper-óra), mivel az közvetlenül a jármű működését befolyásolja.

6.1. táblázat - Akkumulátorok tulajdonságai

Akkumulátor technológia

Energiasűrűség [Wh/kg]

Teljesítmény sűrűség [W/kg]

Hatásfok [%]

Ciklusszám

Önkisülés [%/48 óra]

Költség [USD/kWh]

Savas akkumulátor

35-50

150-400

>80

500-1000

0,6

120-150

Nikkel-kadmium

50-60

80-150

75

800

1

250-350

Nikkel-vas

50-60

80-150

75

1500-2000

3

200-400

Nikkel-cink

55-75

170-260

65

300

1,6

100-300

Nikkel-metal hidrid

75-95

200-300

70

750-1200+

6

200-350

Alumínium-levegő

200-300

160

<50

Nincs adat

Nincs adat

Nincs adat

Vas-levegő

80-120

90

60

500+

Nincs adat

50

Cink levegő

100-220

30-80

60

600+

Nincs adat

90-120

Cink-bromid

70-85

90-110

65-70

500-2000

Nincs adat

200-250

Vanádium redox

20-30

110

75-85

Nincs adat

Nincs adat

400-450

Nátrium-kén

150-240

230

80

800+

Nincs adat

250-450

Nátrium-nikkel- klorid

90-120

130-160

80

1200+

Nincs adat

230-345

Lítium-vas- szulfid

100-130

150-250

80

1000+

Nincs adat

110

Lítium- ion

80-130

200-300

>95

1000+

0,7

200


A táblázat bemutatja az elektrokémiai akkumulátorok tulajdonságait.

6.5.2. Ultrakapacitások

Az EV és a HEV járművek gyakori start/stop műveletei miatt, az energiatároló kisütés és a töltés profilja igen változatos. Az energiatároló átlagos energiafelhasználásánál energiacsúcsok jelentkeznek, mint például gyorsítás, vagy hegymenet, viszont vannak olyan helyzetek mikor visszatölthetünk az akkumulátorokba. Hogy megfelelő mennyiségű töltést használjunk, fel ultrakapacitásokat alkalmazunk. Az akkumulátorok egy lejtőn visszatáplált energiamennyiségének csupán egy részét képesek befogadni, míg a kapacitások nagy töltésmennyiséget tudnak raktározni rövid idő alatt. Természetesen ezt a töltésmennyiséget az energiacsúcsoknál használjuk fel. Így képesek vagyunk a csúcsokat „kisimítani”.

6.5.3. Nagysebességű lendkerekek

Nem újdonság kinetikai energiát hasznosítani energiatárolásra. 25 éve a svájci Oerlikon Engineering Company készítette el az első személyszállító busz energiatároló lendkereket. A lendkerék 1500kg tömegű és 3000 percenkénti fordulatű volt és az elektromos hálózatot táplálta, ha állt a jármű.

6.5.3.1. Lendkerekek működési elve

A forgó lendkerék kinetikus energiát tárol

 

,

 

ahol a J f a lendkerék pillanatnyi tehetetlensége [kgm2/sec], az ω f a lendkerék szögsebessége [rad/sec]. Az egyenlet azt mutatja, hogy a lendkerék szögsebességével, geometriájával és tömegével növelhető az energiakapacitás. Jelenleg egyes prototípusok 60,000 fordulat/perces fordulatszámmal forognak. A technika mai állása szerint, nehéz közvetlenül mechanikai energiát tárolni. A lendkerék meghajtásához szükséges egy fokozatmentesen változtatható váltómű, azaz CVT (continuous variation transmission) széles áttétel aránnyal. Általában használt megoldás, ha a villamos gép közvetlenül vagy áttétellel forgatja meg a lendkereket, vagy táplálja vissza, ez az úgynevezett mechanikus energiatároló. A villamos gép, úgy működik, mint energia bemenet és kimenet, Átalakítja a mechanikai energiát villamos energiává vagy fordítva, ahogy a 6.26. ábra - Lendkerék elvi ábra is mutatja.

Lendkerék elvi ábra
6.26. ábra - Lendkerék elvi ábra


Tipikus lendkerék geometriája
6.27. ábra - Tipikus lendkerék geometriája


Irodalmak

[8.1.] Bosch Automotive Handbook. 2004. ISBN 0-8379-1243-8.

[8.2.] Frank Dr , Tibor és Kováts Dr , Miklós. Benzinbefecskendező és motorirányító rendszerek. 2004. ISBN 963-9005-64-9.

[8.3.] Robert Bosch GmbH. Automative Sensors. 2007. ISBN 3-528-03877-2.

[8.4.] Robert Bosch GmbH. Ottomotor-Management. 1998. ISBN 3-528-03877-2.

[8.5.] Fülöp Dr , Zoltán. Belsőégésű motorok. Dabocsi, Lajos. 1990. ISBN 963-9005-64-9.

[8.6.] Heywood , John B.. Internal combustion engine fundamentals. 1989. ISBN 0-07-028637-X.

[8.7.] Kasedorf , Jürgen. Benzin-befecskendezők (vizsgálat és beállítás). 1994. ISBN 963-16-0450-0.

7. fejezet - A Belsőégésű motor üzeme

A belsőégésű motorokkal szembeni követelmények igen összetettek, gyakran egymással ellentétes igényeket kell a fejlesztőknek kielégíteni. Ezekben a fejlesztési irányokban igen fontos szerepet kap a mechatronika. Az itt kidolgozásra került anyag az olvasónak bemutatja a belsőégésű motorok, működését, az azokat irányító rendszerek elemeit és működését. Hangsúlyt helyez az ok-okozat bemutatására is. Természeten az adott keretek közt csak egy „rövid” összefoglaló készülhetett, de minden fejezet végén feltüntetésre kerültek források, melyek segítségével tovább lehet bővíteni az ismereteket.

7.1. A belsőégésű motorok

A belsőégésű motor olyan gép, amelyben a kémiai energia, égés útján hővé alakul, amit gázhalmazállapotú munkaközeg mechanikai munkává alakít át. A folyamatban az energia elsősorban potenciálisan nyomás formájában jelenik meg.

Napjainkban a belsőégésű motorok között a dugattyús motorok szinte egyeduralommal rendelkeznek. A náluk használatos alapvető elnevezések, jelölések az 7.1. ábra - Dugattyús belsőégésű motorok alapvető elnevezései és jelölései [7.1.] láthatók.

Dugattyús belsőégésű motorok alapvető elnevezései és jelölései [7.1.]
7.1. ábra - Dugattyús belsőégésű motorok alapvető elnevezései és jelölései [7.1.]


A motorok kialakítását alapvetően befolyásoló tényezők a munkafolyamat és a konstrukció. A munkafolyamat szempontjából meghatározó:

 • a motor működési elve

 • a friss töltet (levegő vagy keverék) hengerbe jutása

 • a tüzelőanyag jellege

 • a keverékképzés helye

 • az égéstér kialakítása

 • gyújtás jellege

A konstrukció szempontjából lényeges:

 • a hengerek elrendezése

 • a gázcserefolyamat vezérlése

 • a motor hűtése

A működési elv szerint megkülönböztetünk négyütemű (szívás, kompresszió, expanzió, kipufogás) és kétütemű (szívás + kompresszió, expanzió + kipufogás) illetve egyéb rendszereket pl. Atkinson ciklus, Wankel, stb.. Négyütemű motornál a teljes munkafolyamathoz négy löket szükséges, míg a kétütemű motornál két löketre van szükség. A friss töltet bejuthat a hengertérbe szívás, illetve feltöltés útján. Ha a közeg a külső atmoszférából közvetlenül a motorba áramlik, akkor szívómotorról beszélünk. Ha a motor hengerterébe a dugattyú elmozdulásának megfelelő térfogat-növekedésnél az atmoszférikus állapothoz képest több munkaközeg áramlik be, akkor a motor feltöltött. A nagyobb sűrűségű közegnek a hengertérbe juttatásához leggyakrabban centrifugális kompresszort és vele közös tengelyen található gázturbinát alkalmaznak, ilyenkor turbótöltött motorról beszélünk.

A belsőégésű motorok folyékony és gáznemű tüzelőanyagok alkalmazhatók - esetleg ezek keverékei. A leggyakrabban alkalmazott tüzelőanyagok a benzin, gázolaj, és különböző gázok. Gazdasági és környezetvédelmi meggondolásokból megújuló eredetű tüzelőanyagokat, illetve ezek és hagyományos tüzelőanyagok keverékeit is használják (növényi olaj észterek, etanol, DME, biometán stb.).

A levegő-tüzelőanyag keverék képzése történhet a motor hengerterén kívül (külső keverékképzés) és a motor hengerterén belül (belső keverékképzés). Míg a külső keverékképzés a hagyományos benzin- és gázmotorokra jellemző, addig a gázolajjal működő motorok és az un. direkt befecskendezése benzin motorok belső keverékképzést alkalmaznak.

A tüzelőanyag égése elsősorban a felső holtpont közelében az égéstérben (kompressziótérben) játszódik le. Az égéstér alakja az égés intenzitását és lefolyását alapvetően befolyásolja. Az égéstér a hengertérrel közös lehet (osztatlan égéstér). Osztatlan égéstér esetén a keverékképzéssel szembeni követelmények nagyobbak.

A tüzelőanyag-levegő keverék gyújtásához szükséges energia biztosítható külső energiával (pl. villamos szikrával). Ezek az un. szikragyújtású motorok, amiket feltalálójuk után Ottó-motoroknak is nevezünk. Ha a tüzelőanyag-levegő keverék hőmérséklete a kompresszió során a gyulladási hőmérséklet fölé emelkedik, akkor a keverék önmagától is meggyullad. Ezek a kompresszió gyújtású motorok, amiket népszerűen Diesel-motoroknak nevezünk.

A hengerek elrendezése szerint megkülönböztetünk: álló, fekvő, lógó, csillag, W, „bokszer”, V-motorokat, stb. A leggyakrabbak az álló motorok, illetve annak kissé dőlt változata a ferde motorok. A hengereket többnyire egymás után helyezik el (soros motorok), de elhelyezhetők egymással szemben is (pl.: 180fokos V-motor, illetve bokszer motorok).

A gázcsere folyamat vezérlése elsősorban szelepek segítségével történik, a kialakítás alapján több típus is létezik. Elhelyezés szempontjából lehet oldalt (SV) vagy felül szelepeltek. A szelep nyitás vezérlés is lehet alulvezérelt (OHV[3]), vagy felül vezérlet. Ez utóbbi lehet egy (OHC) vagy két vezérműtengelyes (DOHC). A szelepvezérlés nyitási és zárási időpontja lehet állandó vagy változtatható paraméterű, ezek számos típusa terjedt el pl. VVT-i, VANOS, AVS, VTECH, stb.. Résvezérlést (dugattyúvezérlést) elsősorban a (régebbi típusú) kétütemű motorokhoz alkalmaztak.

A motorok hűtése történhet levegő vagy víz segítségével. A léghűtés a kisebb motorokra jellemző, míg nagy motoroknál az intenzívebb hűtés érdekében kizárólag vizet alkalmaznak.

7.2. A belsőégésű motorok körfolyamatai, veszteségei és hatásfokok

A motorok hengerterében elégetett tüzelőanyag kémiai energiája (Q be –bevezetett hőenergia) a fellépő veszteségek miatt nem alakítható át teljes egészében a motor tengelyén hasznosítható W e effektív munkává. A bevezetett hőenergia:

 

       

Ahol d t a dózis (egy munkafolyamatba bevezetett tüzelőanyag tömege, H i a fűtőérték.

Effektív munka:

 

 

A motor veszteségeit három fő csoportba soroljuk:

 • alapvető veszteségek

 • motorikus veszteségek

 • mechanikai veszteségek

A veszteségek egy része jól szemléltethető a motorok p-v diagramjában. (7.2. ábra - Elméleti indikátordiagram)

Elméleti indikátordiagram
7.2. ábra - Elméleti indikátordiagram


Az elméleti körfolyamatban a sűrítés adiabatikusan történik (lásd 7.2. ábra - Elméleti indikátordiagram 1-2 görbe). A hőbevezetés történhet állandó térfogaton (2-3 szakasz) és/vagy állandó nyomáson (3-4 szakasz). Az állandó térfogaton történő hőbevezetést közelítő Ottó-körfolyamatnak, míg az állandó nyomáson történő hőbevezetést közelítő Diesel-körfolyamatnak szokás nevezni. Az expanzió adiabatikusan történik (4-5 görbe). Ahhoz, hogy a körfolyamatban visszajussunk az 1 kiindulási állapothoz, állandó térfogaton hőt kell elvonni (5-1 szakasz). A motor alapvető vesztesége a tökéletes motor munkafolyamatából (elméleti munkafolyamat) elvont hőmennyiség: Qel.

Az alapvető veszteséget a termikus hatásfokkal jellemezzük:

 

 
 

 

A termikus hatásfok elsősorban a kompresszió nagyságától () függ és csak kisebb mértékben egyéb paraméterektől (légfelesleg, κ, állandó térfogaton és állandó nyomáson bevezetett hőenergia aránya). Jellemző változása a 7.3. ábra - A termikus hatásfok változása a kompresszió függvényében látható.

Amint ez a 7.3. ábra - A termikus hatásfok változása a kompresszió függvényében kitűnik, a kisebb kompresszió értékeknél a sűrítés növelésével jelentős hatásfok-növekedés érhető el. Ezért van az, hogy Ottó-motoroknál, ahol az ε értéke kb. 6-12 között változik, törekednek a sűrítés növelésére. Ezzel szemben Diesel-motoroknál, ahol ε=16-24 között változik, a sűrítés növelése már nem eredményez jelentősebb hatásfok-növekedést.

A termikus hatásfok változása a kompresszió függvényében
7.3. ábra - A termikus hatásfok változása a kompresszió függvényében


A valóságos motor égésterében a nyomás lefutása – indikátordiagramja - lényegesen eltér az elméleti körfolyamattól a motorikus belső veszteségek miatt.

7.3. Valóságos munkafolyamatok és a belső veszteségek

A valóságos munkafolyamat számos tényező miatt eltér az elméleti körfolyamatoktól. Ezek a tényezők a következők:

 • Töltet csere veszteségek

 • A kompresszió és az expanzió nem adiabatikus

 • Véges égési sebesség, égés során hő átadás a falak irányába és tökéletlen égés

 • Gázveszteségek

7.3.1. Töltet csere veszteségek

A töltet csere folyamatkor a friss töltet a hengerbejutáskor felmelegszik és a nyomása csökken az áramlási veszteségek (elsősorban a szívó csatorna és a szelepek ellenállása) miatt. A szívószelepek a kipufogásó ütem vége (a felsőholtpont) előtt nyitnak és csak az alsóholtpont után zárnak teljesen. A kipufogó szelep az expanzió végé előtt nyílik, a közeg nyomása pedig csökken, de az áramlási veszteségek miatt a nyomása környezeti nyomás felett marad. A fentiek hatására a közegcsere folyamat során, a közegen kell munkát végezni, azaz egy negatív munkaterület alakul ki

A friss tölte kialakulása
7.4. ábra - A friss tölte kialakulása


A belépő levegő, illetve levegő tüzelőanyag keverék tömegének (m lev ) egy része a szelep együtt nyitás miatt a kipufogó rendszeren keresztül távozik az égéstérből, mint öblítő levegő (m ö ). Így a friss töltet:

 

m f = m lev - m ö

 

Azonban még a az öblítő levegő hatására sem zárható ki, hogy füstgázok maradnak (m m ) az égéstérben, így a valós kialakuló töltet tömege (m t ):

 

m t =m f +m m

 

A szelep együttnyitás és az égéstérben kialakuló áramlási viszonyok optimalizálásával elő lehet segíteni a töltési fok növelését a távozó füstgázok szívóhatásának segítségével. Ezen dinamikus hatás optimalizálását változtatható szelepvezérléssel oldják meg.

A kialakuló töltetett a töltési fokkal (λ t ) jellemezzük. Ez a hengerbe bejutott valóságos friss töltet tömegének viszonya az elméleti friss töltet tömegéhez.

 

 

Az elméleti friss töltet:

 

 

A töltet tömege:

 

 

- az elméleti töltet környezeti állapotú közeggel töltve fel a hengert.

 

 

Így a töltési fok:

 

 

A töltési fok növelés lehetőségei:

 • Dp csökkentése pl.:

  • több szívószelep alkalmazása

  • kis szelep ellenállás

  • szívócsatorna kis ellenállás

 • DT csökkentése pl.:

  • szívócső ne a ”meleg” részeknél legyen

 • Dinamikus töltés kihasználása (pl. szelep együttnyitás).

 • Feltöltés alkalmazása

A töltési fok a fordulatszám függvényében
7.5. ábra - A töltési fok a fordulatszám függvényében


A kialakuló töltetre és így a töltési fokra jelentős hatást gyakorol fordulatszám. Alacsony fordulatszámon az alacsony áramlási sebességek miatt nem alakul ki megfelelő áramlás. A fordulatszám növekedésével javul ez a hatás így nő a töltési fok. Azonban a fordulatszám növekedésével nőnek az áramlási veszteségek és a motor hőterhelése, így a töltet melegszik és bizonyos fordulatszám felett ismét romlik a töltési fok. Ez a jelenség hatással van a motorok jelleg görbéjére.

7.3.2. A kompresszió és az expanzió nem adiabatikus

A kompresszió kezdetén a friss töltet átlag hőmérséklete alacsonyabb mint fal hőmérséklete, így hőt vesz fel a falaktól (7.6. ábra - Az elméleti és valóságos kompresszió). A kompresszió folyamán a közeg hőmérséklete növekszik, egy adott helyzetben a fal és a közeg átlag hőmérséklete megegyezik, és kialakul egy un,. adiabatikus pont. Utána a közeg hőmérséklete tovább nő és a hőátadás iránya megváltozik a közeg ad le hőt a falak irányban. A hőátadás az égési folyamat során tovább növekszik, majd csökken az expanzió során. Az égéstérben kialakuló hőátadást három típusba lehet sorolni:

Konvektív hőátadás

Legjelentősebb hőátadási tag, jelentősen függ az áramlási és hőmérséklet viszonyoktól. Számítására és mérésére számos módszert ismert.

Gázsugárzásos hőátadás

Égési folyamat során illetve az expanzió elején a különböző égéstermék gázok által kibocsátott keskeny hullámhossz tartományban kibocsátott illetve elnyelt hőt értjük gázsugárzásos hőátadásnak

Lángsugárzási hőátadás

Az égési folyamat során kialakuló magas hőmérsékletű részecskék –világító láng– által folyamatos színképű hő kibocsátást nevezzük lángsugárzásnak

Az elméleti és valóságos kompresszió
7.6. ábra - Az elméleti és valóságos kompresszió


7.3.3. Véges égési sebesség, égés során hő átadás a falak irányába és tökéletlen égés

A normális égési folyam során a tüzelőanyagot a égéskezdeti pont(ok)ból elinduló lángfront gyújtja meg. A lángfront terjedési sebességét számos tényező befolyásolja:

 • Közeg hőmérséklete

 • A keverék légfeleslege

 • Tüzelőanyag fajtája

 • Az égéstérben kialakuló áramlás, perdület

 • Az égéstér kialakítása, geometriája

Az égési folyamatot az un. elégett tüzelőanyag hányaddal lehet jellemezni, jelölése xb. Az elégett tüzelőanyag hányad az égéskezdetékor 0 (0%), számos definíció alapján akkor beszélünk valós égéskezdetkor, ha a tüzelőanyag 5% már elégett. Az égés végén ha a tüzelőanyag 100 %-a elég, más definíciók szerint akkor lehet égésvégről beszélni ha a tüzelőanyag 95%-a már elégett.

A valós égési folyamat az égéshossz függvényében
7.7. ábra - A valós égési folyamat az égéshossz függvényében


Az égési folyamatot szemléletesebben az elégett tüzelőanyag hányad idő vagy főtengely szög szerinti deriváltjával lehet bemutatni (7.7. ábra - A valós égési folyamat az égéshossz függvényében).

Az égési folyamatot gyakran az un. „Vibe” függvény segítségével írják le. Az égéstérben legyen „n” tüzelőanyag-levegő keverék molekula, ebből „n e ” lép reakcióba [7.1.] . A keverék molekulák változása a reakcióba lépő molekulák figyelembe vételével:

 

-dn=a dn e

 

Ahol „a” az arányossági tényező. Ezt idő szerint differenciálva:

 

 

A reakcióba lépő molekulák változási sebességét az összes molekula számához viszonyítva egy relatív sűrűség határozható meg:

 

 

Ezt a relatív sűrűséget az időszerinti differenciál egyenletbe helyettesítve és integrálva 0-τ időtartam között:

 

 

Figyelembe véve, hogy az égés kezdetén a molekulák száma „n 0 ” az égéstérben lévő tüzelőanyag hányad:

 

 

Így az elégett tüzelőanyag hányad:

 

 

Vibe a következő közelítést adja a relatív sűrűség integráltájára 0-t időtartam között:

 

 

Így:

 

 

Ahol

 

φ

– az aktuális főtengely szög

 

φ égésk

– az égéskezdethez tartozó főtengely szög

 

φ égésv

– az égésvéghez tartozó főtengely szög

 

m e

– un. alaktényező

7.3.4. Gázveszteségek

A főmunkafolyamat során főként az égési folyamat során a gázok egy része a dugattyú és persely közti réseken a kartertér felé távozik. Ez a közeg nem végez munkát így veszteséget okoz. Ezt a veszteséget nevezzük gázveszteségnek vagy „Blow-by”-nak. Mértéke függ a motor kopottságától és a hőmérsékletétől (7.8. ábra - A gázveszteség kialakulása).

A korszerű motorokon a kartertérből távozó gázt nem lehet a környezetben engedni a szigorú károsanyag kibocsátási előírások szerint, hanem általában egy folyadék leválasztó után –esetleg egy szelepen keresztül– a szívóvezetékbe vezetik vissza!

A gázveszteség kialakulása
7.8. ábra - A gázveszteség kialakulása


7.4. További fontos mérőszámok

A tárgyalt motorikus belső veszteségeket figyelembe véve jutunk el a valóságos folyamathoz. Ez az indikált munka, amely a gáz által (W+) és a gázon végezett (W-) munka eredője.

A belső veszteségeket a jósági fok jellemzi:

 

 

Az indikált hatásfok pedig:

 

 

A hengertérben kialakuló nyomás a térfogat függvényében [7.1.]
7.9. ábra - A hengertérben kialakuló nyomás a térfogat függvényében [7.1.]


A hengertérben kialakuló nyomás a főtengelyfok függvényében [7.1.]
7.10. ábra - A hengertérben kialakuló nyomás a főtengelyfok függvényében [7.1.]


Az indikált munkának csak egy része jelenik meg a motor tengelyén a mechanikai veszteségek miatt. A mechanikai veszteségek egyrészt a mozgó alkatrészek súrlódási veszteségeiből, másrészt a segédberendezések (olajszivattyú, vízszivattyú, hűtőventilátor, adagolószivattyú, gyújtóberendezés, stb.) hajtásához szükséges energiából tevődik össze. A mechanikai veszteségeket a mechanikai hatásfokkal jellemezhetők:

 

 

A motor tengelyén kinyerhető munkát pedig az effektív hatásfok fejezi ki:

 

 

A motor munkafolyamatát a motor hengerterében kialakuló nyomással jellemezzük. A nyomás térfogat szerinti vagy szögelfordulás szerinti változását indikátordiagramnak szokásnevezni. A diagramok jellemző alakjai és elnevezései (7.2. ábra - Elméleti indikátordiagram) ábrán láthatóak p-v diagram egy „+” részből (főmunkafolyamat) és egy „-„ részből (gázcsere) áll. Ha ezeket a területeket egy téglalappá alakítjuk át, akkor annak függőleges oldalát a piindikált középnyomás alkotja. A pi olyan képzeletbeli állandó nyomás, amely a löket mentén ugyanazon munkát eredményezi, mint a tényleges nyomáslefutás. (pi azért indikált, mert az indikátordiagram segítségével származtatjuk). A motor egyik alapvető jellemzője az indikált teljesítmény a következő képlet segítségével számítható:

 

 

ahol:

 

p i [N/m2]

- indikált középnyomás

 

V L,H [m3]

- henger lökettérfogata

 

z [-]

- hengerszám

 

n [1/sec]

- fordulat

 

i [-]

- működések száma (2 ütem estén 0.5, 4 ütem esetén 1)

Az indikált középnyomás analógiájára beszélünk effektív középnyomásról is, ez az effektív teljesítményből számított középnyomás. Amely jó összehasonlító adat, meghatározása:

 

[Pa]

 

A motor másik alapvető jellemzője a tüzelőanyag fogyasztása, ami a munkafolyamat fenntartására fordított tüzelőanyag tömeg- vagy térfogatáramával illetve a bejuttatott hő-árammal jellemezhető. Mivel ezen értékek alapvetően függenek a motor teljesítményétől, ezért a P [kW] teljesítményre vonatkoztatott B [g/h] a fajlagos tüzelőanyag-fogyasztás használata terjedt el.

 

 

Dugattyú középsebessége az a képzeletbeli sebesség, amellyel a dugattyú ugyanolyan utat tesz meg, mint változó sebesség mellett.

 

 

ahol:

 

s [m]

- löket

 

n [1/sec]

- fordulat

Tüzelőanyag-adag (dózis) alatt a munkafolyamat egy periódusába (ciklusába) bevezetett tüzelőanyag mennyiséget értjük, amelyet tömeg-, illetve térfogategységre adunk meg.

d t [mg/cikl.] illetve d v [mm3/cikl.]

Az tüzelési folyamatok, így a belsőégésű motorokban is lezajlódó égési folyamat tüzelőanyag-levegő keverék egyik fontos mérőszáma a légfelesleg tényező. Ennek megértéséhez célszerű felírni az pl. az oktán elméleti égési folyamatát:

 

1kmol C8H18 + 12,5kmol O2 = 8kmol CO2 + 9kmol H2O

 

Levegővel felírva:

 

1kmol C8H18+12,5kmol (O2 +79/21N2) = 8kmol CO2+9kmol H2O+12,5*79/21kmol N2

 

Tömegekkel felírva:

 

114 kg C8H18 + 400 kg O2 + 1316,67 kg N2 = 352kgCO2+ 162kgH2O + 1316,67kgN2

 

Végig osztva 114-el:

 

1 kg C8H18+ 15,06 kg levegő = 3,09 kg CO2 + 1,42 kg H2O + 11,55 kg N2

 

Ezek alapján 1 kg oktán tökéletes elégetéséhez 15,06 kg levegőre van szükség és 16,06 kg füstgáz keletkezik (V 0 ). Ez az L 0 értéket (oktán) elméleti égési levegő igénynek nevezzük. A légfelesleg tényező (λ) megadja, hogy a tüzelőanyaghoz rendelkezésre álló levegő tömege hogyan viszonyul az égéshez szükséges elméleti levegő tömegéhez:

 

λ= m valós /m elm = m valós /B* L0

 

A légfelesleg tényező jelentősen befolyásolja a motor hatásfokát, teljesítményét és a károsanyag kibocsátást. Legnagyobb teljesítményt 0,9-0,95 légfelesleg tényező (léghiányos keveréknél) esetén lehet elérni, míg legnagyobb hatásfokot ~1,1-es légfelesleg tényező mellet lehet elérni.

A motorok összehasonlítása céljából további jellemzők alakultak ki:

 • literteljesítmény: a teljesítmény viszonya az össz lökettérfogathoz [kW/l]

 • fajlagos dugattyúteljesítmény (dugattyúterhelés) a dugattyú felületre vonatkoztatott teljesítmény [kW/m 2]

 • fajlagos tömeg: a motor száraz tömege az effektív teljesítményre, illetve össz lökettérfogatra vonatkoztatva [kg/kW] ill. [kg/l].

7.5. Belsőégésű motorok teljes terheléses jelleggörbéi

A fejezetben a belsőégésű motorok teljes terheléses jelleggörbéi az adott fordulatszámokhoz tartozó maximális azaz nem leszabályozott paraméterinek változás a fordulatszám függvényében. Ezek a paraméterek a nyomaték (M), fajlagos fogyasztás (b e ) és effektív teljesítmény (P e ). Amint azt az előző fejezetben is láthattuk a töltési fok jelentősen függ a fordulatszámtól. Azonban nem csak a töltési fok befolyásolja a vizsgálat paramétereket. A fordulatszám függvényében a mechanikai veszteségek négyzetesen növekednek, miközben az egy ciklusra vonatkoztatott hőveszteség csökken mivel a hőátadás időtartama folyamatosan csökken. Ezt részben kompenzálja, hogy a nagyobb áramlási sebességek hatására nő a hőátadás (7.11. ábra - A hőveszteség és a mechanikai veszteség a fordulatszám függvényében).

A hőveszteség és a mechanikai veszteség a fordulatszám függvényében
7.11. ábra - A hőveszteség és a mechanikai veszteség a fordulatszám függvényében


A fentiek alapján a következő tartományokra bonthatók a vizsgálat paraméterek a fordulatszám függvényében:

A jelleggörbék a fordulatszám függvényében [7.3.]
7.12. ábra - A jelleggörbék a fordulatszám függvényében [7.3.]


 • 0-nmin. között:

  A lendkerék nem tárol elég energiát a közegcsere folyamat fent tartására, rossz keverékképzés és nagy a hőveszteség,

 • nmin.-nM max. (nbe min) között:

  Javul a keverékképzés, nő a töltési fok, csökken a hőveszteség (csökken a munkafolyamat időtartama),

 • nM max. (nbe min) - nPe max. között:

  Csökken a töltési fok (áramlási vesztségek nőnek), romlik a keverékképzés (csökken az idő) és növekszik a mechanikai veszteség

 • nPe max. – nmax között

  nPe max.-nál és nagyobb fordulatszámok esetén a súrlódási veszteség növekmény (f[n2]) jelentősebb, mint a fordulatszám szám növekedés hatása (f[n]) a teljesítményre

A nyomaték maximuma és a fajlagos fogyasztás minimuma nem feltételen ebben a sorrendben jelentkeznek minden típusnál!

Irodalmak

[7.1.] Fülöp , Zoltán. Belsőégésű motorok. Budapest . 1990. ISBN 963-18-2336-9.

[7.2.] Heywood , John B.. Internal combustion engine fundamentals. ISBN 0-07-028637-X.

[7.3.] Dezsényi , György és Emőd, István. Belsőégésű motorok tervezése és vizsgálata. 1989. ISBN: 963-18-4566-4.[3]  OHC- Overhead Camshaft, DOHC – Double Overhead Camshaft, OHV- Over Head Valve, SV - Side Valve

8. fejezet - Keverékképzés az Ottó-motorokban

A hagyományos Ottó-motorok külső keverékképzéssel működnek, ha eltekintünk a napjainkban terjedő direktbefecskendező rendszerektől. A keverék létrehozásáért a keverékképző rendszer a felelős. Ennek feladata az adott üzemállapotnak megfelelő levegő-tüzelőanyag keverék létrehozása, törekedve annak minél jobb homogenitására.

8.1. Ottó-motorok szabályozása

A hagyományos Ottó-motorokra a mennyiségi szabályozás a jellemző. Lényege az, hogy a terhelésnek megfelelően a beszívott keverék mennyiségét változtatjuk –általában- változatlan minőség (légfelesleg) mellett. A mennyiség szabályozására a szívóvezetékbe fojtószelepet építenek be. A fojtás következtében kevesebb keverék lép be az égéstérbe és a szívás alacsonyabb nyomáson történik, ezért csökken a kompresszió és az expanzió nyomása is, (lásd: 8.1. ábra - Ottó motor fojtásos szabályozása (- fojtás nélkül, --- fojtással)). Fojtás hatására a negatív terület nő, a pozitív terület pedig csökken. A mennyiségi szabályozás hátránya, hogy a teljesítmény csökkentésével csökken a motor hatásfoka.

Ottó motor fojtásos szabályozása (- fojtás nélkül, --- fojtással)
8.1. ábra - Ottó motor fojtásos szabályozása (- fojtás nélkül, --- fojtással)


A klasszikus rendszereknél a fojtószelep mozgatása az un. „gázbovden” segítségével történt. A kezdeti motor irányító rendszerek esetén az irányító rendszer a fojtószelep szögállásról egy a szelep tengelyére épített potenciométer rendszerek segítségével határozta meg. Ezek kezdetben egyszeres később kétszeres potenciométerrel rendelkeztek, gyakran alapjárati –közel tejesen zárt helyzeti- kapcsolóval egészültek ki. A korszerű rendszerek – drive-by–wire – esetén a gázpedál helyzetéről szintén általában kétszeres potenciométerrel vagy hall jeladós egység segítségével határozza meg a motorvezérlő egység. Ezen jelek alapján a motor többi paraméterével korrigálva a motorvezérlő a fojtószelep állító motor szabályzásával állítja a fojtószelepet melynek helyzetét szintén méri (TPS - throttle position sensor, 8.2. ábra - Fojtószelep állító rendszer [8.4.] )

Fojtószelep állító rendszer [8.4.]
8.2. ábra - Fojtószelep állító rendszer [8.4.]


A fojtásos szabályzás hatására állandó fordulatszám mellett a terhelés csökkentésével a motor töltési foka csökken, a közegcsere folyamat negatív munkaterülete nő, azaz a veszteségek nőnek. Továbbá minél alacsonyabb terhelés mellett a tüzelőanyaggal bevezetett hő nagy része a mechanikai veszteségekre fordítódik, így a fajlagos fogyasztás nő (8.3. ábra - A fajlagos fogyasztás és a töltési fok állandó fordulatszámon a terhelés függvényében).

A fajlagos fogyasztás és a töltési fok állandó fordulatszámon a terhelés függvényében
8.3. ábra - A fajlagos fogyasztás és a töltési fok állandó fordulatszámon a terhelés függvényében


A 7.5. szakasz - Belsőégésű motorok teljes terheléses jelleggörbéi fejezetben leírtak (teljes terheléses jelleggörbék) és a fenti részterheléses üzem paramétereit együttesemen vizsgáljuk jutunk el a belsőégésű motorok jelleg mezőihez.

Az egyes fordulatszámokon a más-más fajlagos fogyasztás görbéket kapunk a terhelés változtatás függvényében. Ezeket minél több fordulatszámon vizsgálva és összeszerkesztve meghatározható a motor jelleg mezője. Ez általában a fordulatszám és a nyomaték függvényében a fajlagos fogyasztás felülete, ahol a megegyező fajlagos fogyasztás pontok kerülnek összekötésre – ez a felület a hagyományos motoroknál kialakuló felület alakja alapján kapta az un. „kagyló görbe” elnevezést (8.4. ábra - Hagyományos Ottó-motor jelleg mezője). Ez alapján meghatározható a motor optimális működésének munkapontjai a fogyasztásra nézve.

Hagyományos Ottó-motor jelleg mezője
8.4. ábra - Hagyományos Ottó-motor jelleg mezője


8.2. Ottó-motorok keverék képzése

8.2.1. Levegő-tüzelőanyag keverék megválasztása

Az adott üzemmódhoz tartozó levegő-tüzelőanyag keverék meghatározása tervezési kérdés. Ennek oka, hogy más-más légfelesleg tartozik az optimális fogyasztáshoz, teljesítményhez és károsanyag kibocsátáshoz (8.5. ábra - Az effektív hatásfok és az effektív középnyomás a légfelesleg függvényében).

Az effektív hatásfok és az effektív középnyomás a légfelesleg függvényében
8.5. ábra - Az effektív hatásfok és az effektív középnyomás a légfelesleg függvényében


Legnagyobb effektív nyomás és az ezzel arányos maximális teljesítmény levegőben szegény keverék esetén adódik (λ=0,9-0,95). Ennek magyarázata elsősorban a lángterjedési sebességben keresendő. A folyamat termodinamikai hatásfoka akkor a legmagasabb, ha felső holtpontban történik a hőfelszabadulás (égés) azaz a dugattyú felső holtpontjában égetjük el a keveréket végtelen égési sebességgel. Ez azonban nem megvalósítható, így a legjobb hatásfokot akkor tudjuk megvalósítani, ha az égési sebesség a maximális. Legnagyobb lángterjedési sebesség léghiányos keveréknél adódik (λ=0,85-0,9), nem a sztöchiometrikus (λ=1) keveréknél.

Optimális fajlagos fogyasztás levegőben dús keverékhez tartozik (λ=1,05-1,10). Ennek két legfőbb oka, hogy itt a munkaközeg fajlagos hőkapacitása növekszik, így kisebb a lánghőmérséklet, és a falnak leadott hő, továbbá az inhomogenitások miatt ennél a keveréknél a legjobb tüzelőanyag kihasználtsága (elégése).

A hármashatású katalizátor (NSCR) szempontjából optimális a sztöchiometrikus (λ=1) körüli keverék.

Az adott, megválasztott optimumtól bizonyos üzemmódokban el kell térni:

 • Indítás: dús keverék (kondenzáció)

 • Alapjárat: dús keverék (kondenzáció)

 • Maximális nyomaték: dús keverék (nagyobb nyomaték)

 • Gyorsítás: dús keverék (nagyobb nyomaték)

8.3. Elemi karburátor és segéd berendezései

Az elemi karburátor volt az Ottó-motorok legelterjedtebb keverékképző rendszere. Ennek legfőbb oka az egyszerű felépítés, könnyű kezelhetőség, viszonylag jó, a működési tartományt magába foglaló keverék aránytartási képesség. (lásd 8.6. ábra - Az elemi karburátor felépítése [8.5.] ) A karburátor alapvető egysége levegőszűrő után a motorba vezető csatornába elhelyezett Venturi-cső. Ez felgyorsítja az áramlást, így az adott szakaszban a levegőnyomás (po) lecsökken, depresszió alakul ki. Ebbe a térrészbe csatlakozik az állandó tüzelőanyag szintet biztosító úszóházból egy kalibrált furatot tartalmazó fúvókacső. Ezen a furaton (főfúvóka) keresztül a kialakuló depresszió (pt) és szintkülönbség hatására indul meg a tüzelőanyag áramlása. A fúvóka csövön kilépő tüzelőanyag cseppek keverednek a levegővel, és az így létrejövő keverék jut a motor égésterébe. Vizsgáljuk meg, hogy az így kialakított rendszer milyen keverékképzést valósít meg:

Az elemi karburátor felépítése [8.5.]
8.6. ábra - Az elemi karburátor felépítése [8.5.]


Nem részletezett levezetések alapján a légfelesleg tényező:

 

 

Ahol

Az elemi porlasztó változó motor fordulatszámon .. a légfelesleg nem lesz állandó. Az adott beállítási fordulatszámnál nagyobb fordulatszámnál a légfelesleg-tényező csökken (tüzelőanyagban dús keverék), míg alacsonyabb fordulatszámon a légfelesleg-tényező nő (tüzelőanyagban szegény keverék). A szerkezet tökéletesítésére különböző kiegészítő rendszereket kell alkalmazni. A magasabb fordulatszámnál a légfelesleg-tényező csökkenés kompenzálására szolgál, az un. fékfúvóka. A fékfúvóka (féklevegős kompenzálás) legegyszerűbb modellje egy a fúvóka csőhöz kapcsolódó az úszóház tüzelőanyag szintjénél magasabb cső, amely a felső végén nyitott (lásd 8.7. ábra - A segédberendezésekkel ellátott karburátor [8.5.] ). Abban az esetben, ha növeljük a motor fordulatszámát, növekszik szívótérben a depresszió, így az adott csőben a tüzelőanyag szint csökken. Ha a tüzelőanyag szint egy adott (konstrukció függő) szint alá csökken a cső felső nyitott végén keresztül levegő lép be, így a fúvóka csövön keresztül levegő-tüzelőanyag keverék távozik, csökkentve a keverékbe jutott tüzelőanyag mennyiségét.

Abban az esetben, ha növelni szeretnénk a motor teljesítményét jobban kinyitjuk a pillangó (fojtó) szelepet. Amennyiben ez hirtelen történik a levegő sebessége hirtelen megnő, ezzel nő a depresszió, viszont a tüzelőanyag tehetetlensége miatt a benzin mennyisége állandó marad, így a keverék elszegényedik. Az elszegényedés a motor leállását is eredményezheti. A fenti hatás elkerülésére alkalmazzák, az un. gyorsító fúvókát. A gyorsító fúvóka legegyszerűbb modellje egy perforált dugattyú, amely a lyukak segítségével tudja biztosítani, hogy amikor lassan növeljük a motor teljesítményét a tüzelőanyag átáramlik a dugattyún, így ezen a rendszeren nem kerül többlet tüzelőanyag a rendszerben. Viszont ha hirtelen nyomjuk le a dugattyút a tüzelőanyag nem tud átáramolni a furatokon, így az e célra külön kialakított csövön keresztül többlet tüzelőanyag kerül a keverékbe.

A karburátorokat felszerelik a fenti rendszereken kívül az un. üresjárati fúvókával, amely gondoskodik a motor alapjárati működtetéséről. Ebben az esetben a fojtószelep teljesen zárva van, így külön rendszeren keresztül kell gondoskodni, a levegő-tüzelőanyag keverék bejutásáról.

Érdemes megemlíteni még az un. dúsító rendszereket, amelyek feladata a motor maximális teljesítmény igénye esetén a maximális teljesítményhez tartózó dúsabb keverék létrehozása. Ezen rendszerek általában a fojtószelep maximális nyitásakor mechanikus kapcsolat segítségével indulnak el.

A segédberendezésekkel ellátott karburátor [8.5.]
8.7. ábra - A segédberendezésekkel ellátott karburátor [8.5.]


8.4. Benzinbefecskendező rendszerek

A keverék létrehozásának másik elterjedt megoldása a tüzelőanyag befecskendezés. Működési elvük alapján három típusra lehet osztani ezeket:

 • hengerenkénti befecskendezés,

 • központi befecskendezés,

 • direkt (közvetlen) befecskendezés.

8.4.1. Hengerenkénti befecskendező rendszerek

A hengerenkénti befecskendező rendszerek terjedtek el először, ennek főbb okai a következők:

 1. optimális tüzelőanyag mennyiség bejuttatása minden üzemmódban

 2. egyforma keveréket lehet létrehozni minden egyes hengerben

 3. feltöltés jobb megvalósíthatósága

 4. jobb motor dinamika, gyorsulás, lassítás

 5. szabályzó körök kialakításának lehetősége

Hengerenkénti befecskendezés vázlata
8.8. ábra - Hengerenkénti befecskendezés vázlata


A hengerenként befecskendező rendszerekben (MPI, Multi Point Injection vagy Port Injection) minden henger szívó vezetékben található egy befecskendező amely által porlasztott tüzelőanyag elsősorban a zárt szívószelepre fecskendezi be a tüzelőanyagot, amely elsősorban annak a felületéről párolog el és ezzel elkezdődik a homogén tüzelőanyag gőz és levegő keverék kialakulása. A kezdeti rendszerek esetén a befecskendezők folyamatosan adagolták a tüzelőanyagot (pl. Bosch-K Jetronik rendszerek), később egyszerre, vagy párokban szekvenciálisan, majd minden befecskendező szekvenciálisan fecskendez be.

Ezen rendszereknél un. felső betáplálású befecskendezőket alkalmaznak. A befecskendezőket több szempontból is lehet típusokra bontani. Egyik megoldás az un. csapos befecskendezők, itt a szeleptű és a fúvóka furat között a tekercs által kinyitott gyűrűrésen keresztül áramlik ki kúp formájában a tüzelőanyag. Furatos kialakítású befecskendezők a tű előtt elhelyezett lap furatain keresztül áramlik ki a tüzelőanyag. Ezt a megoldást elsősorban több –szívó- szelepes konstrukciók esetén alkalmazzák. Az úgynevezett oldalsó bevezetéses befecskendezőket központi befecskendező rendszereknél alkalmaznak. Fontos megemlíteni, hogy a befecskendezők jelentkeznek holtidővel, amely időnél rövidebb nyitási idő esetén nincs befecskendezés. A befecskendezett tüzelőanyag mennyiségét elsősorban a tüzelőanyag viszkozitása és sűrűsége befolyásolja.

8.4.2. Központi befecskendezők

Központi befecskendezés vázlata
8.9. ábra - Központi befecskendezés vázlata


A központi befecskendezők (SPI, Single Point Injection; 8.9. ábra - Központi befecskendezés vázlata) egyszerűbb kialakításúak, elsősorban a katalizátorok megjelenésével terjedtek el. A hengerenkénti egyforma keverék létrejötte nem biztosított ezeknél a rendszereknél, viszont a légfelesleg tényező szabályzása megoldható. Ezen rendszereknél un. oldalsó betáplálású befecskendezőket alkalmaznak.

8.4.3. Közvetlen befecskendezésű rendszerek

A közvetlen befecskendezésű rendszerek részben egyesítik a Diesel-motorok és az Ottó-motorok előnyeit. Kis terhelésnél a fojtószelep igen nagy fojtást, veszteséget okoz az Ottó-motorban. A direkt befecskendező rendszer ilyenkor teljesen kinyitja a fojtószelepet, így az égéstérben igen nagy légfelesleggel jön létre a keverék. A gyújthatóság illetve a tökéletes égés csak az un. réteges keverékképzéssel valósítható meg. Ez azt jelenti, hogy az égéstér gyújtógyertya körüli térrészben van csak tüzelőanyag, illetve ennek keveréke levegővel. Ehhez a befecskendezés a kompresszió-ütemben történik (8.10. ábra - Közvetlen befecskendezésű rendszer működése)

Közvetlen befecskendezésű rendszer működése
8.10. ábra - Közvetlen befecskendezésű rendszer működése


Ma ezt az inhomogén keverékképzésű üzemmódot kevés gyártó alkalmazza, azonban a direkt befecskendezés igen elterjedt. Ennek előnyei a hagyományos külső keverékképzéssel szemben elsősorban köztes terhelési üzemmódokban a következők:

 • Kisebb a hőveszteség

 • Nagyobb kompresszió viszonyt lehet megvalósítani

 • Javul a töltési fok

Viszont számos hátrányt is lehet tapasztalni:

 • Nő az el nem égett tüzelőanyag mennyisége

 • Kevesebb idő áll rendelkezésre a keverékképzésre, emiatt romlik az égési folyamat

 • Növekszenek a mechanikai veszteségek

8.4.4. Benzin befecskendező rendszerek elemei és működésük

A benzin befecskendező rendszerek három fő egységből épülnek fel; a tüzelőanyag rendszer, melynek eleme a befecskendező, a levegő rendszer és a vezérlő-szabályzó elektronika (ECM, vagy ECU; 8.11. ábra - A befecskendező rendszer működése [8.4.] ). A tüzelőanyag rendszer a benzintartályban tárolja a tüzelőanyagot, innen a általában egy szűrő után a táp szivattyú továbbítja a tüzelőanyagot a befecskendező felé, 2-3 bar nyomáson. Több féle tüzelőanyag szivattyú konstrukció létezik:

 • tűgörgős

 • térfogat kiszorítás

 • lapát kerekes

A hagyományos rendszereknél a tüzelőanyag – szívótér nyomást - a vezérlés egyszerűsítése érdekében- állandó értékre szabályozzák, erre a célra szolgál a tüzelőanyag rendszerben található nyomás szabályozó, azonban számos korszerű rendszernél ezt már elhagyják.

A befecskendező rendszer működése [8.4.]
8.11. ábra - A befecskendező rendszer működése [8.4.]


A korszerű belsőégésű motorok el-nem égett szénhidrogén kibocsátása alacsonyabb mint a tüzelőanyag tartály párolgása –főleg magas környezeti hőmérsékleten- ezért gondoskodni kell a tüzelőanyag gőzök ártalmatlanításáról, erre a célra egy regeneráló rendszert építenek be, amely megfelelő körülmények –elsősorban nagy teljesítmény és üzem meleg rendszer- között a gőzöket a szívó vezetékbe visszavezeti (EVAP szelep) így azok a motorban kerülnek felhasználásra.

A levegő a levegőszűrön keresztül lép be a szívó rendszerbe, a következő elem általában levegő hőmérséklet jeladó. Ennek segítségével tudja a ECM meghatározni és korrigálni levegő sűrűségét. Erre a célra a korszerű rendszereknél általában NTC illetve PTC ellenállás-hőmérőket alkalmaznak. A következő elem a teljesítmény szabályzásra szolgáló fojtó szelep. Hagyományos rendszerekben (pl. gázbovdenes) alapjárat esetén a fojtó szelep teljesen bezáródik. Ezeknél a rendszereknél az alapjárati levegő szabályzására egy megkerülő ágat alkalmaznak, melyen áramló levegő mennyiségét pl. egy kitöltési tényezővel vezérelt szelep (ISC) segítségével szabályozza az ECM. Korszerűbb rendszerek esetétén a szervo vezérlésű fojtószelep nem záródik be teljesen, a helyzetével szabályozható az alapjárati levegő mennyisége. Így szabályozható az alapjárati fordulatszám. A rendszer következő fontos eleme a levegő mennyiség jeladó. Ennek legelterjedtebb változatai:

 • Szívótér nyomás (vákuum, vagy MAP) jeladó,

 • Torlasztó lapos levegőmennyiség jeladó,

 • Hődrótos vagy anemométeres jeladó,

 • Hőfilmes levegőmennyiség jeladó

Ezután a szívócsőben keveredik a levegő a tüzelőanyaggal. A harmadik elem a vezérlő-szabályzó elektronika.

A motorirányító rendszernek számos típustól függő bemenete van, ezek közül a legáltalánosabb jeladó és jelek:

 • Motor hőmérséklet,

 • Kenőolaj hőmérséklet,

 • Akkumulátor feszültség,

 • Lambda-szonda,

 • Fordulatszám jeladó,

 • Fordulat szinkron jeladó,

 • stb.

Az motor hőmérséklet jeladó általában NTC vagy PTC jeladó, ennek az alapján végzi a hidegindítási dúsítást az ECM, illetve bizonyos rendszerek esetén csak az üzem meleg motor esetén engedélyezi a teljes terhelést. Egyes rendszereknél ez kiegészül a kenőolaj hőmérséklet mérésével is.

A megfelelő akku feszültség a feltétele a motor indításának, de jelentős a szerepe a befecskendező szelep(ek) karakterisztikájára is (pl. szelep holtideje).

A lambda-szonda segítségével nyílik lehetőség a füstgáz O2 tartalmából meghatározni a keverék minőségét és arra szabályozni. A lambda szondák két alapvető típusa:

 • Kétállású lambda-szonda,

 • Szélessávú lambda-szonda.

A főtengely helyzetet (CAS) jeladó a tárcsával.
8.12. ábra - A főtengely helyzetet (CAS) jeladó a tárcsával.


A fordulatszám jeladók általában egy fogas vagy jeladó tárcsa mellett elhelyezet induktív magnetosztatikus vagy magnetorezisztív vagy Hall jeladó amely segítségével az ECM meghatározza a fogak közti időből a fordulatszámot, valamint leggyakrabban fog kihagyásból az időzítéshez szükséges főtengely helyzetet (CAS, 8.12. ábra - A főtengely helyzetet (CAS) jeladó a tárcsával.). Ez elegendő információ egy központi befecskendezéses és parazita vagy mechanikus gyújtású rendszer üzemeltetéséhez. Viszont egy szekvenciális hengerenként MPI rendszernél, vagy tisztán elektromos gyújtás rendszernél nem elegendő tudni a felsőholtpont (FHP) időpontját, szükséges tudni, hogy az munka ütemi vagy közegcsere FHP. Erre a célra szolgál általában a vezérmű tengelyen található jeladó (CMP, 8.13. ábra - A vezérműtengely helyzetet (CMP) jeladó a tárcsával.).

A vezérműtengely helyzetet (CMP) jeladó a tárcsával.
8.13. ábra - A vezérműtengely helyzetet (CMP) jeladó a tárcsával.


A befecskendező rendszer vezető ECM működése több részre osztható. Az alap vezérlő rendszer a motor fordulatszáma a beszívott levegő mennyiség alapján rendelkezik egy alap befecskendező mátrixszal, ennek több elnevezése ismert, angolul a „map” németül a „kennfeld” kifejezést használják, melyek gyakran a magyar nyelvbe is beszivárognak (8.15. ábra - Az alap befecskendezés mátrix a MOTEC programozható ECM szoftverében). Ennek alapján lehet vezérelni az alapműködést, azaz a befecskendező (SPI) vagy befecskendezők (MPI, FSI) nyitási idejét és a befecskendezés időpontját, a nyitási időt a fejletség alapján különböző paraméterek (hűtővíz hőmérséklet, levegő hőmérséklet, akkumulátor feszültség, stb.) segítségével tovább lehet korrigálni. A következő szinten a megfelelő feltételek teljesülése esetén –pl. szélessávú lambda-szonda üzem készsége- a lambda szabályzás korrigálja a befecskendezés idejét. Ebben a mátrixban a programozó megadhatja, hogy az egyes üzemi pontokban milyen légfeleslegre kíván a szabályozni a rendszer. A következő szint a terhelésváltozás igény, azaz a dinamikus tulajdonságok. Erre vonatkozó igényt az ECM a gázpedál, vagy a szabályzó szelep pozíció változásából határozza meg. Ebben az esetben vagy csak egy vektor, vagy ismét egy mátrix segítségével növeli vagy csökkenti a befecskendezés idejét az ECM. Ilyenkor a lambda szabályzás ki is kapcsolhat. Természetesen nem csak a befecskendezés idejét vezérli a rendszer, hanem hasonló módszerrel a gyújtás és egyéb rendszerek pl. füstgáz visszavezetés mértékére is léteznek hasonló mátrixok (lásd 8.14. ábra - Az befecskendezés vezérlés és szabályozás felépítése)

Az befecskendezés vezérlés és szabályozás felépítése
8.14. ábra - Az befecskendezés vezérlés és szabályozás felépítése


Az alap befecskendezés mátrix a MOTEC programozható ECM szoftverében
8.15. ábra - Az alap befecskendezés mátrix a MOTEC programozható ECM szoftverében


8.4.5. Rendszer elemek leírása

Az alábbi fejezetben részletesebben bemutatjuk azokat a szenzorokat, melyek speciálisan a belsőégésű motor menedzsment rendszerekben kerülnek felhasználásra, többségük nem csak Otto- de pl. Diesel-motorokban is felhasználásra kerülnek.

8.4.5.1. Torlasztó lapos levegőmennyiség jeladó

A torlasztó lapos levegőmennyiség jeladót leginkább a kezdeti rendszereknél alkalmazták, mivel jelentő méretű és szívási veszteségeket is okoz. Az áramlásba egy rugóval ellen feszített torlasztó lap helyezkedik el, melyet a belépő levegő a mennyiséggel arányosan nyit ki. A nyitás mértékét egy potenciométer jelez az ECM számára. A tömegáram meghatározásához egy levegő hőmérséklet jeladóval egészül ki a rendszer. A torlasztó lap lengéseit az oldalkamrában elhelyezkedő kiegyenlítő lap csillapítja (8.16. ábra - A torlasztó lapos levegőmennyiség jeladó felépítése [8.3.] ).

A torlasztó lapos levegőmennyiség jeladó felépítése [8.3.]
8.16. ábra - A torlasztó lapos levegőmennyiség jeladó felépítése [8.3.]


8.4.5.2. Hődrótos jeladó

A Hődrótos vagy hőhuzalos levegőmennyiség működése során az áramlásba helyezett SF ellenállás hőmérsékletét azaz annak ellenállását a szabályzó elektronika állandó értéken tartja. Az áramlási sebesség növekedésével az ellenállás hűtése nő, azaz növelni kell a fűtést az állandó hőmérsékleten tartás érdekében. A közeg hőmérsékletének változását a S0 segítségével kompenzálja a szabályzó (8.17. ábra - A hődrótos levegőmennyiség jeladó felépítése [8.3.] ).

A hődrótos levegőmennyiség jeladó felépítése [8.3.]

SF –hődrót, S0 –környezeti hőmérséklet kompenzáció

8.17. ábra - A hődrótos levegőmennyiség jeladó felépítése [8.3.]


8.4.5.3. Hőfilmes levegő mennyiség jeladó

A hőfilmes rendszereknél az áramló levegő egy bizonyos részáramát bevezetik a mérőeszközbe. Fontos, hogy ez a bevezető geometria úgy legyen kialakítva, hogy ne tudjon turbulens áramlás kialakulni (8.18. ábra - A hőfilmes levegőmennyiség jeladó felépítése [8.3.] ).

A szenzor mérőcellájának közepén található egy fűtő ellenállás. Ehhez viszonyítva a belépő és kilépő oldalon, szimmetrikusan a két, NTC (esetleg PTC) hőmérséklet jeladó helyezkedik el (S1 S2). Ha nem áramlik levegő a mérőcellában, a hőmérséklete a két jeladónak megegyezik (T1=T2)

Amikor levegő áramlik, a fűtő ellenállás felmelegíti azt, így a kilépő oldalon lévő ellenálláshoz melegebb levegő jut, mint mikor a belépő oldalon beáramlott, vagyis különbözni fog a jeladó hőmérséklete (T1<T2).

S2 hőmérséklete arányos a beáramlott levegő mennyiségével, mivel két hőmérséklet különbségét hasonlítjuk össze. Beszívott levegő hőmérséklet független lesz az eljárás, az előjel megkülönböztetése pedig az áramlás irányára ad következtetést. A nagyon kis méretek miatt a szenzor reakció-ideje jellemzően <15 ms.

A hőfilmes levegőmennyiség jeladó felépítése [8.3.]
8.18. ábra - A hőfilmes levegőmennyiség jeladó felépítése [8.3.]


8.4.5.4. Kétállású lambda-szonda

A kétállású szonda mérőcellája egy ZrO2 (cirkonoxid) kerámia szilárdtest-elektrolit –aktív- jeladó, amely összehasonlítja a kipufogógázok oxigén tartalmát a referencia légkörben lévő oxigén koncentrációval. A szilárdtest-elektrolit hozzávetőleg 350 °C felett engedi át az oxigén ionokat. Hideg motornál, illetve hidegebb füstgáz mérését is lehetővé téve, fűtött kivitelben is készülnek.

A λ=1 tartományban a füstgáz oxigéntartalma ugrásszerűen változik, a két határfelület között a különböző oxigénhányad miatt a szenzor két oldala között elektromos feszültség mérhető. A kialakuló szondafeszültség λ<1 értéknél 800..1000 mV, míg λ>1 esetén 100 mV körüli (8.19. ábra - Két állású lambda-szonda karakterisztikája [8.3.] ). A λ=1 értéknél az Us feszültség 450..500 mV. A feszültsége függ a kipufogógáz hőmérsékletétől.

Két állású lambda-szonda karakterisztikája [8.3.]
8.19. ábra - Két állású lambda-szonda karakterisztikája [8.3.]


8.4.5.5. A szélessávú lambda-szonda

A széléssávú lambda-szondával a kipufogógáz oxigén tartalmát szélesebb tartományban meg lehet határozni. Megfelelő szabályozó elektronikával a 0,7 < λ < ∞ tartományban meg tudja határozni a λ pontos értékét.

A szonda alapvetően egy Nerst-cellából (kétállású lambda-szonda) és egy oxigénszivattyú cellából épül fel (8.20. ábra - Szélessávú lambda-szonda felépítése [8.3.] ).

Szélessávú lambda-szonda felépítése [8.3.]

1: kipufogó cső, 2: érzékelő fűtés, 3: szabályzó elektronika, 4: referencia lev. cella, 5: diffúziós rés, 6: Nerst cella, 7: oxigénszivattyú cella, 8: védőréteg, 9: porozús diffúziós gát

8.20. ábra - Szélessávú lambda-szonda felépítése [8.3.]


Működése során a szivattyúcella elektródáit Up szivattyúfeszültség alá helyezzük, ennek hatására megindul az oxigén beáramlása vagy kiszivattyúzása a diffúziós gáton át a kipufogógázból. Az Up feszültséget pedig úgy szabályozzák a Nerst-cella alapján, hogy a diffúziós résben a λ=1 állandó érték álljon fenn. Az Up érték negatív, ha levegőben szegény a keverék, pozitív, ha levegőben dús, értéke pedig Up=0, ha a sztöchiometrikus arány áll fenn. (lásd 8.21. ábra - A szélessávú lambda-szonda karakterisztikája [8.3.] )

A szélessávú lambda-szonda karakterisztikája [8.3.]
8.21. ábra - A szélessávú lambda-szonda karakterisztikája [8.3.]


Irodalmak

[8.1.] Bosch Automotive Handbook. 2004. ISBN 0-8379-1243-8.

[8.2.] Frank Dr , Tibor és Kováts Dr , Miklós. Benzinbefecskendező és motorirányító rendszerek. 2004. ISBN 963-9005-64-9.

[8.3.] Robert Bosch GmbH. Automative Sensors. 2007. ISBN 3-528-03877-2.

[8.4.] Robert Bosch GmbH. Ottomotor-Management. 1998. ISBN 3-528-03877-2.

[8.5.] Fülöp Dr , Zoltán. Belsőégésű motorok. Dabocsi, Lajos. 1990. ISBN 963-9005-64-9.

[8.6.] Heywood , John B.. Internal combustion engine fundamentals. 1989. ISBN 0-07-028637-X.

[8.7.] Kasedorf , Jürgen. Benzin-befecskendezők (vizsgálat és beállítás). 1994. ISBN 963-16-0450-0.

9. fejezet - Az Ottó-motorok gyújtás rendszerei és azok menedzsmentje

Az Ottó-motorok égési folyamatát és ezen keresztül a teljesítményét, hatásfokát és károsanyag kibocsátását jelentősen befolyásolja az égés kezdetének időpontja. Ezen motorok égés indítását külső energiaforrás felhasználásával, általánosan a gyújtógyertyában lezajló ívkisülés (szikra) gyújtja meg.

A teljesítmény és hatásfok szempontjából optimuma van az égéskezdetnek, ha túl korai a gyújtás az kompresszió során jelentősen megnő a nyomás, így a kompresszió munka nő jelentősen, míg kései gyújtás során az expanzióban jelentős a nyomás növekedés ami csökkenti a hasznos munkát (lásd 9.1. ábra - Az indikált nyomás a főtengely függvényében különböző előgyújtások esetében és a relatív nyomaték az előgyújtás függvényében [9.4.] ).

Az indikált nyomás a főtengely függvényében különböző előgyújtások esetében és a relatív nyomaték az előgyújtás függvényében [9.4.]
9.1. ábra - Az indikált nyomás a főtengely függvényében különböző előgyújtások esetében és a relatív nyomaték az előgyújtás függvényében [9.4.]


A gyújtó rendszereket több szempontból lehet csoportokra bontani:

 • Induktív energia tárolású rendszerek,

  • Mágneses gyújtó rendszerek

  • Hagyományos gyújtó rendszerek

  • Tranzisztoros gyújtó rendszerek

  • Parazita gyújtó rendszerek

  • Hengerenkénti gyújtó rendszerek

 • Kapacitív energia tárolású rendszerek,

  • Tirisztoros gyújtás

9.1. Hagyományos gyújtórendszerek

A hagyományos gyújtórendszereknél az energia tárolásról a gyújtó transzformátor gondoskodik amely lemezelt vasmagból és az azt körülvevő 100-200 menetszámú nagy átmérőjű (0,4-0,6 mm) primer, valamint a 10 000-20 000 menetszámú kis átmérőjű (0,05-0,1 mm) szekunder tekercsekből áll (9.4. ábra - A hagyományos gyújtás rendszer felépítése [9.6.] ). A megszakító érintkezők zárásával a primer áram, az L1 önindukciójának következtében, csak fokozatosan növekszik a tápfeszültség és az L1 tekercs ellenállása által meghatározott étékre. A primer tekercsben folyó árama függ a megszakító zárási időtől, így a gyújtótranszformátorban tárolt mágneses energia is. A megszakító nyitásával a primer áram megszakad a gyorsan csökkenő mágneses mező a gyújtótranszformátor mindkét tekercsében feszültséget indukál, melynek nagysága függ a nyitáskor meglévő mágneses mezőtől, a mágneses mező csökkenés sebességétől és a tekercsek menetszámától. A szekunder feszültség egy bizonyos értékénél (gyújtófeszültség) a gyújtógyertya elektródái közt ívkisülés idéz elő, melynek árama a szekunder kör feszültségét az ívfeszültség-re csökkenti. Az ívfeszültség közel állandó addig amíg a megfelelő mennyiségű tárolt energia áll rendelkezésre, majd a szekunder feszültség az ív fenntartásához szükséges érték alá csökken és az ív kialszik (9.2. ábra - A primer áram és a szekunder feszültség az idő függvényében).

A gyújtó rendszer kondenzátora a megszakítás pillanatában a primer tekercsben indukálódó feszültég csökkentésére szolgál, amely a megszakító érintkezőinek beégését okozná.

A hagyományos gyújtó rendszer további elemei a gyújtás kapcsoló, amely engedélyezi a gyújtást, a munka vagy előtét ellenállás, segítségével a primer kör kis ellenállása miatt azon folyó áramot lehet korlátozni, egyes rendszereknél az indítás során ezt rövidre lehet zárni, így indítás során az alacsonyabb feszültség mellett is megfelelő primer áram biztosítható. A megszakító szempontjából nem csak a nyitást –azaz a gyújtást– de a zárási időt is vezérelni szükséges. Ha túl rövid a zárási idő a primer áram nem éri el a megfelelő szintet, így csökken a gyújtás energiája, ha túl rövid a zárási szög fölöslegesen folyik áram a primer tekercsben, annak melegedését eredményezi a túlzott terhelés mellett (9.3. ábra - A primer áram az idő függvényében optimális, rövid és túlságosan hosszú zárási szög esetén [9.6.] ).

A hagyományos mechanikus rendszereknél a gyújtás időpontját a fordulatszám és a terhelés –leggyakrabban szívótér nyomás- alapján lehet korrigálni. A fordulatszám korrekciót egy az elosztó tengelyén elhelyezet centrifugál tengelykapcsolóval, a terhelést az elosztó illetve a megszakító elfordításával oldják meg (9.5. ábra - A hagyományos gyújtás rendszer elosztóháza és a megszakító).

A primer áram és a szekunder feszültség az idő függvényében
9.2. ábra - A primer áram és a szekunder feszültség az idő függvényében


A primer áram az idő függvényében optimális, rövid és túlságosan hosszú zárási szög esetén [9.6.]
9.3. ábra - A primer áram az idő függvényében optimális, rövid és túlságosan hosszú zárási szög esetén [9.6.]


A hagyományos gyújtás rendszer felépítése [9.6.]

1. Akkumulátor, 2. Gyújtás kapcsoló, 3. Munkaellenállás, 4 Indító kapcsoló, 5. Gyújtótranszformátor, 6. Kondenzátor, 7. Megszakító, 8. Elosztó, 9. Gyertyák

9.4. ábra - A hagyományos gyújtás rendszer felépítése [9.6.]


A hagyományos gyújtás rendszer elosztóháza és a megszakító
9.5. ábra - A hagyományos gyújtás rendszer elosztóháza és a megszakító


9.2. Tirisztoros gyújtás

Tirisztoros vagy kondenzátoros gyújtó rendszer esetén a 300-500 V feszültségre feltöltött „C” kondenzátort a gyújtó transzformátor primer körén keresztül kisütik és ennek hatására jön létre a szekunder körön szikra átütéséhez szükséges feszültség (9.6. ábra - A tirisztoros gyújtás rendszer felépítése [9.6.] ).

A tirisztoros gyújtás rendszer felépítése [9.6.]

1. Akkumulátor, 2. Gyújtás kapcsoló, 3.a. feszültség átalakító, 3.b. vezérlés, 4 Gyújtótranszformátor, 5. Megszakító, 6. Elosztó, 7. Gyertyák

9.6. ábra - A tirisztoros gyújtás rendszer felépítése [9.6.]


A kondenzátor töltéséhez szükséges feszültséget a feszültség átalakító segítségével állítható elő. A kondenzátor kisütését elvileg mechanikus kapcsolóval is megoldható, azonban a legcélszerűbb megoldás a tirisztor alkalmazása. A kisütést időzíteni kell, erre a célra szolgál vezérlés, amely lehet mechanikus, vagy egyéb úton pl. optikai érzékelő is. A kondenzátoros gyújtó rendszerek hátránya a kondenzátor jelentős terhelése és érzékenysége.

A tranzisztoros gyújtás rendszer felépítése [9.6.]

1Akkumulátor, 2. Gyújtás kapcsoló, 3. Munkaellenállás, 4 Indító kapcsoló, 5. Gyújtótranszformátor, 6. Tranzisztoros megszakító, 7.Megszakító, 8. Elosztó, 9. Gyertyák

9.7. ábra - A tranzisztoros gyújtás rendszer felépítése [9.6.]


A hagyományos megszakítós gyújtó rendszerek egyik legproblematikusabb eleme a megszakító. Kis fordulatszámon a megszakító kalapács lassan mozog, ezért sokáig tart érintkezői között a megszakítási szikra, ezzel gátolva a primer áram megszűnését, ívet húz, magasabb fordulatszámon csökkenő gyújtófeszültség és érzékenység a meghibásodásokra stb. Ennek az alkatrésznek kiváltására fejlődtek ki az tranzisztoros gyújtó rendszerek, ahol a megszakító helyét a kapcsoló tranzisztor vette át. Ennek vezérlése lehet mechanikus (lásd 9.7. ábra - A tranzisztoros gyújtás rendszer felépítése [9.6.] ), de napjainkban általában pl. Hall jeladót tartalmaznak a rendszerek.

9.3. Kettős szekunder kivezetésű vagy parazita gyújtó rendszerek

Ezekben a rendszerekben tranzisztoros gyújtás alkalmaznak, azonban a szekunder tekercs mind két vége egy-egy gyújtógyertyához csatlakoznak (9.8. ábra - A parazita gyújtó rendszerfelépítése [9.6.] ). Így a henger párok közül az egyikben a főmunkafolyamatban az adott üzemmódhoz tartozó időpontban történik a gyújtás, azonban a másik hengerben a rendszer a közegcsere folyamatban is gyújt. A megoldással csökkenthető a transzformátorok száma, viszont hátránya a rendszernek hogy egyszerre mind a két végen lévő gyertyába történik a kisülés, így annak energiája csökken.

A parazita gyújtó rendszerfelépítése [9.6.]

1. Akkumulátor, 2. Gyújtás kapcsoló, 3. Gyújtótranszformátor, 4. Gyertyák

9.8. ábra - A parazita gyújtó rendszerfelépítése [9.6.]


A Kettős szekunder kivezetésű vagy parazita gyújtó rendszerek időzítését általában a motor vezérlő ECM végzi. Főbb bemeneti jelek a fordulatszám (CAS), amely segítéségével a nem csak a fordulatszám de a szöghelyzet is meghatározható, a teljesítménnyel arányos jel, a gyújtás szempontjából is fontos tápfeszültség és korrekciós tényezők.

9.4. Hengerenkénti transzformátoros gyújtó rendszerek

Hengerenkénti transzformátoros rendszerekben minden hengerhez külön gyújtó transzformátor tartozik, korszerű rendszereknél ez integrálva van a gyertya pipába (9.9. ábra - A hengerenkénti gyújtótranszformátoros rendszerfelépítése [9.6.] ). A megoldás lényegesen költségesebb mint a parazita gyújtó rendszerek, viszont számos előnnyel rendelkezik, pl. kopogásos égés esetén minden henger gyújtási értékét egyedileg lehet szabályozni. Ezeknél a rendszereknél is gyújtás időzítését általában a motor vezérlő ECM végzi. Főbb bemeneti jelek a fordulatszám (CAS), azonban szükséges egy további szinkron jel mérése is (CMP), a teljesítménnyel arányos jel, és korrekciós tényezők.

A hengerenkénti gyújtótranszformátoros rendszerfelépítése [9.6.]

1. Akkumulátor, 2. Gyújtás kapcsoló, 3. Gyújtótranszformátor, 4 Gyertyák

9.9. ábra - A hengerenkénti gyújtótranszformátoros rendszerfelépítése [9.6.]


9.5. Abnormális égési folyamatok

9.5.1. Kopogásos égés

Kopogásos égésről abban az esetben beszélünk, ha az égés nem molekuláról molekulára terjedve, hanem annál sokkal nagyobb sebességgel zajlik le. Az égéstérben a gyújtás után a lángfront folyamatosan terjed a gyertya környezetéből kiindulva, ennek hatására a még el nem égett részek nyomása és hőmérséklete is növekedni kezd. Amennyiben ez egy kritikus határ fölé emelkedik a tüzelőanyag molekulák égéséhez égés-előkészítő reakciók beindulnak. Egy gyenge az égési folyamattal együtt járó nyomás hullám hatására, vagy a kémia reakciók előrehaladásával egy tüzelőanyag halmaz pillanatszerűen elég. Ennek hatására egy nagyobb intenzitású nyomás hullám indul el, ami a többi, a fenti égés-előkészítő reakciókon már átment molekula halmazt szintén begyújtja, erősítve ezzel a nyomás hullámot. A nyomáshullám frekvenciája közel megegyezik a dugattyú átmérőjével azonos, mindkét végén lezárt cső saját frekvenciájával - az adott gázhőmérséklethez tartozó hangsebesség mellett. Ez a frekvencia 6-10 kHz-re adódik, és az emberi fül számára hallható tartományba esik, enyhén csilingelő hangot ad (9.10. ábra - Kopogásos égés nyomáslefutása és a nyomás lengés frekvenciája.).

Kopogásos égés nyomáslefutása és a nyomás lengés frekvenciája.

(a spektrumon megfigyelhető 13 KHz körüli rezgés a nyomásmérő sajátfrekvenciájából adódik!)

9.10. ábra - Kopogásos égés nyomáslefutása és a nyomás lengés frekvenciája.


A jelenség igen káros a motor szerkezeti elemeire. Egyrészt fokozza a hőátadást a dugattyú, illetve a fal irányába, másrészt a nyomás lengés növeli a szerkezeti elemek igénybevételét.

Megszüntetésének következő lehetőségei adottak:

 1. Kompresszió viszony helyes megválasztása.

  Ilyenkor nem éri el a nyomás szint, illetve az ezzel arányos kompresszió véghőmérséklet a kritikus szintet. Viszont a kompresszió viszony csökkentésével csökken a hatásfok is.

 2. Gyertya helyes elhelyezése.

  Amennyiben az égés a melegebb keveréktől a hidegebb felé halad a kopogási hajlam csökken.

 3. Égéstér helyes kialakítása, közeg hűtése.

  Ha az égéstérnek abban a részében, amit lángfront az égés végén ér el, alacsonyabb hőmérsékletet valósítunk meg, szintén csökken a kopogási hajlam.

 4. Előgyújtási szög helyes megválasztása.

  Nagy előgyújtás esetén a kompresszió és az égés együttes hatására igen nagy nyomásemelkedés jön létre a hengerben, így a kopogás valószínűsége rohamosan nő.

 5. Légfelesleg tényező megválasztása.

  A lángterjedés sebessége λ=0,9 körül a legnagyobb, itt a legnagyobb a nyomásemelkedés, ennek hatására a kopogási hajlam is.

 6. Tüzelőanyag kopogási hajlama.

A tüzelőanyagok kopogási hajlamát az oktán számmal jellemezzük. Ez fejezi ki, hogy az adott keverék annyira hajlamos a kopogásra, mint a normál-heptánból és a kopogásálló izooktánból álló keverék. Az a keverék, amely csak izooktánból áll, annak oktánszáma 100, amely csak normál-heptánt tartalmaz annak az oktánszáma 0. Régebben ólom-tetraetilt kevertek a tüzelőanyagba a kopogási hajlam csökkentésére, ami környezetvédelmi okokból teljesen visszaszorult.

9.5.1.1. Kopogásos égés felügyeleti rendszer

A kopogásos égés elkerülése érdekében a korszerű gyújtás rendszerek esetén komplex szabályzást alkalmaznak. Ennek érzékelő eleme a kopogás szenzor, felépítése a 9.11. ábra - Kopogásos szenzor [9.7.] látható. A szenzorban a piezó kerámia elem a kopogási frekvencia tartományában érkező mechanikai rezgésekre egy megegyező frekvenciájú feszültség jellel válaszol, melyet a motor vezérlő érzékel.

A kopogás szenzorokkal kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy körültekintést igényel a szenzor rögzítési helyének kiválasztása és a megfelelő rögzítése!

Kopogásos szenzor [9.7.]

(1. Piezó kerámia, 2. Tehetetlenségi elem, 3. Feszítő rugó, 4. Csatalakozók, 5. Motor öntvény)

9.11. ábra - Kopogásos szenzor [9.7.]


Amennyiben a kopogás szenzor jel amplitúdója átlép egy határ feszültséget a ECM elkezdi csökkenteni az előgyújtási szöget ameddig nem szűnik meg a kopogás és törekszik az előre megadott elgyújtási értéket tartani. Különböző gyújtás rendszereknél más-más módszer alkalmazható. Mechanikus és parazita gyújtási rendszerekben csak az összes hengerre egyszerre lehet csökkenteni a kopogás elkerülése érdekében az előgyújtási szöget, bár a parazita gyújtás esetén elvileg adott a páronkénti beavatkozás lehetősége. A hengerenkénti gyújtótranszformátoros rendszereknél viszont szekvenciálisan tudja az ECM szabályozni az előgyújtást (9.12. ábra - Előgyújtás szabályzása kopogás szenzor segítségével [9.8.] ).

Előgyújtás szabályzása kopogás szenzor segítségével [9.8.]
9.12. ábra - Előgyújtás szabályzása kopogás szenzor segítségével [9.8.]


9.5.2. Öngyulladás

Öngyulladásról akkor beszélünk, ha az égés nem a gyújtószikra hatására indul meg, hanem egy olyan helyről, amely hőmérséklete eléri a keverék gyújtási hőmérsékletét és jó hőátadás lehetséges a keverék irányába. Ilyen helyek abban az esetben jönnek létre, ha égéstér hűtése romlik, illetve az égéstérben tökéletlen égés miatt lerakódások keletkeznek (koksz, korom).

Az öngyulladás hatására az égési folyamat kezelhetősége megszűnik, az égés már a gyújtás előtt megkezdődik, ami jelentős hatásfokromláshoz vezet. Egyes esetekben a gyújtás megszüntetése után is tovább üzemel a motor.

Irodalmak

[9.1.] Bosch Automotive Handbook. 2004. ISBN 0-8379-1243-8.

[9.2.] Frank Dr , Tibor és Kováts Dr , Miklós. Benzinbefecskendező és motorirányító rendszerek. 2004. ISBN 963-9005-64-9.

[9.3.] Fülöp Dr , Zoltán. Belsőégésű motorok. Dabocsi, Lajos. 1990. ISBN 963-9005-64-9.

[9.4.] Heywood , John B.. Internal combustion engine fundamentals. 1989. ISBN 0-07-028637-X.

[9.5.] Hodvogner Dr , László. Autovillamosság. 1993. ISBN 963-10-9744-7.

[9.6.] Hodvogner Dr , László. Gépjárművek villamos berendezései. 1988. ISBN 963-10-7761-6.

[9.7.] Robert Bosch GmbH. Automative Sensors. 2007. ISBN 3-528-03877-2.

[9.8.] Robert Bosch GmbH. Ottomotor-Management. 1998. ISBN 3-528-03877-2.

10. fejezet - Diesel-motorok keverékképző rendszerei és azok mechatronikai elemei

A Diesel–motorok belső keverékképzésű motorok, az égési folyamat elindításához külső energiára nincs szükség. Az ehhez szükséges nagy hőmérséklet eléréséhez az Ottó-motoroknál nagyobb kompresszió viszonnyal működnek (ε=16-24). Emiatt az előállításuk drágább, az anyag és megmunkálási költségek magasabbak, viszont hatásfokuk jobb. Szabályzásuk minőségi így részterhelésen is jobb hatásfokkal rendelkeznek. Viszont a mechanikai hatásfokuk a jelentős veszteségek –pl. nagyobb súrlódási veszteségek, a befecskendező szivattyú hajtás igénye miatt alacsonyabb.

10.1. Diesel-motorok égési folyamatai

Diesel-motorok keverékképzése alapvetően meghatározza az égési folyamat lefolyását. Diesel-motoroknál az égést a kompresszió során felmelegedő közeg (levegő) párologtatja el az –általában a felsőholtpont előtt– befecskendezett tüzelőanyagot és gyújtja meg a levegő-tüzelőanyag keveréket. Mind a tüzelőanyag elpárologtatásához, mind annak keverékképzéséhez és égéséhez az Ottó-motorokhoz képest igen jelentős időre van szükség. A fenti folyamat jól kezelhetősége megkívánja, hogy a tüzelőanyagot csak akkor juttassuk a égéstérbe, amikor annak égése a gyulladási késedelmet figyelembe véve kívánatos, ezért ezek belső keverékképzéses rendszerek.

Elégett tüzelőanyag hányad és annak deriváltja Diesel-motorok esetén a relatív égéshossz függvényében

(I – kinetikus vagy előkevert szakasz, II – diffúz égési szakasz)

10.1. ábra - Elégett tüzelőanyag hányad és annak deriváltja Diesel-motorok esetén a relatív égéshossz függvényében


A Diesel motorok égési folyamatát általában két részre osztjuk. Az égés kezdetén az égési késedelem miatt felhalmozódott és elpárolgott tüzelőanyag a nagy légfelesleg mellett gyors, jól előkevert égése zajlik le. Ezt a szakaszt nevezzük kinetikus-, vagy előégésnek. A második szakasz a diffúz- vagy főégés. Ebben a szakaszban a porlasztóból kilépő tüzelőanyag keresztülhalad a már elégett keveréken ahol annak párolgási folyamata zajlik, majd ebből a térfogatból kikerülve keveredik részben levegővel. Ebben a szakaszban az égés lényegesen lassabb. Minél nagyobb a gyulladási késedelem annál több tüzelőanyag jut az égéstérbe az égés kezdete előtt. Így amikor beindul az égés nagymértékű hőfelszabadulást áll elő, minek következménye kemény égési zaj, ami mechanikai túlterhelést eredményezhet. A fentiekből következik a befecskendezés időbeli lefolyása jelentősen befolyásolja az égési folyamatot, a motor működését.

A Diesel-motorok fejlesztése során számos módszert dolgoztak ki az égési folyamat optimalizálására. Ma a már egyes radiál dugattyús elosztó rendszerű adagoló szivattyúk esetében lehetőség van a kettős befecskendezésre. Ez elsősorban előbefecskendezés, ami során a fő dózis befecskendezése előtt egy kisebb tüzelőanyag dózist juttatnak az égéstérbe. A befecskendezett tüzelőanyag égése a gyulladási késedelem után beindul. Ennek hatására a fődózis gyulladási késedelme jelentősen csökken, így nem tud nagy mennyiségű tüzelőanyag elpárologni és felhalmozódni az égéstérben, azaz előkevert égési szakasz intenzitása csökken. Így csökkenthető az NOx kibocsátás és az intenzív égés folyamat hatására kialakuló zajkibocsátás.

A korszerű Common Rail rendszerek további lehetősége a korai előbefecskendezés. Ebben az esetben lényegesen korábban szintén egy kisebb tüzelőanyag dózist juttatnak az égéstérbe. Ez a tüzelőanyag nem feltétlen a befecskendezés után ég el, hanem jelentős késsel is késsel is eléghet. Segítségével egy belső füstgáz visszavezetést lehet megvalósítani, egy tüzelőanyagban szegény homogénhez közelítő égési folyamat zajlik le, amely elkészíti az égési folyamtatot (10.2. ábra - A Common Rail rendszer alap befecskendezési lehetőségei [10.6.] ).

Szintén a Common Rail rendszerek lehetősége az utó-befecskendezések alkalmazása. A fő dózis után befecskendezett kisebb tüzelőanyag segítségével a részecske kibocsátás csökkenthető a kiégési folyamat növelésével. Ehhez kapcsolódik a kései utó-befecskendezés, amely célja elsősorban a füstgáz hőmérséklet növelése, ezzel a részecskeszűrő regenerálása. Ezen befecskendezési stratégiáknak az alkalmazása gondos körültekintést igényel, mivel hatásuk összetett a károsanyag kibocsátásra és a hatásfokon keresztül a tüzelőanyag fogyasztásra.

A Common Rail rendszer alap befecskendezési lehetőségei [10.6.]

(A előbefecskendezés, B főbefecskendezés, C utó-befecskendezés, D kései utó befecskendezés)

10.2. ábra - A Common Rail rendszer alap befecskendezési lehetőségei [10.6.]


Tekintsük át a befecskendező rendszert elemeit, melyek együttműködése meghatározza a fenti folyamatokat (10.3. ábra - A hagyományos Diesel-motorok befecskendező rendszer elemei).

A hagyományos Diesel-motorok befecskendező rendszer elemei
10.3. ábra - A hagyományos Diesel-motorok befecskendező rendszer elemei


A tüzelőanyagot a szállító szivattyú –általában két, durva és finom-szűrő után jut el az adagoló szivattyúhoz. Egyes rendszerek esetében a visszafolyó tüzelőanyag ág - amennyiben az előremenő tüzelőanyag hideg- itt a gyorsabb felmelegedés érdekében visszakeverésre kerül.

A tüzelőanyag bejuttatására az égéstérbe, valamint annak jó porlasztásához nagy tüzelőanyag nyomásra van szükség. Ennek előállításáról az adagoló szivattyú gondoskodik melynek főbb feladatai:

 • Jobb és egyenletesebb porlasztás érdekében minél nagyobb nyomás létrehozása (200-2000 bar),

 • Befecskendezés időzítése, optimalizálva a befecskendezett tüzelőanyag mennyiségére, gyúlási késedelmére,

 • A motor működési körülményeinek megfelelő kompenzálása (pl. hidegindítás).

Az adagolószivattyú után a tüzelőanyag a az adagoló vezetéken keresztül jut el a porlasztókhoz. A porlasztók a befecskendező rendszernek legutolsó tagjai, összekötő kapcsok a befecskendező rendszer és a motor között. Főbb feladataik a következők:

 • Befolyásolják a nagynyomású tüzelőanyag égéstérbe jutásának időbeli lefutását (befecskendezési törvény),

 • Elvégzik a tüzelőanyag porlasztását,

 • Tömítenek az égéstér, és a befecskendező rendszer között.

A hagyományos adagoló szivattyúk általában dugattyús szivattyúk. A dugattyúk mozgását profilos bütykök vezérlik, melyek kialakítása meghatározza egy részről a befecskendezés időbeli lefutását, más részről a befecskendezés időpontját.

10.1.1. Soros rendszerű, állandó löketű adagoló szivattyú

Soros rendszerű, állandó löketű adagoló szivattyú [10.6.]

(1. Adagoló ház, 2. Elfolyó nyílás, 3.Vezérlőél, 4.Dugattyú, 5.Visszahúzó rugó, 6. Dózis vezérlés, 7.Adagoló bütyök és tengely, 8.Görgő, 9. töltő nyilás, 10, fejszelep)

10.4. ábra - Soros rendszerű, állandó löketű adagoló szivattyú [10.6.]


A soros, állandó löketű adagoló szivattyúnál a motor minden egyes hengeréhez külön elemi dugattyús rendszer tartozik (lásd 10.4. ábra - Soros rendszerű, állandó löketű adagoló szivattyú [10.6.] ). A dugattyúk mozgatásáról egy bütykös tengely gondoskodik. Ezen a tengelyen a bütykök a befecskendezés sorrendjének megfelelően mozgatják a dugattyúkat. A dugattyúk a mozgás tengelye körül elforgathatók. A dugattyú palástján lévő hornyok és a hengerperselyen lévő furatok segítségével az elforgatással vezérelhető a befecskendezett tüzelőanyag mennyisége. A dugattyúk elforgatása fogasléc segítségével történik, így biztosítható, hogy mindegyik hengerbe egyforma dózis kerüljön. A befecskendezés után a visszaszívást az un. nyomószelep gátolja meg.

Soros rendszerű, állandó löketű adagoló szivattyú töltése (a), és szállítása (b) [10.6.]
10.5. ábra - Soros rendszerű, állandó löketű adagoló szivattyú töltése (a), és szállítása (b) [10.6.]


A dugattyú alsó helyzetében a tápszivattyú által szállított tüzelőanyag feltölti a hengerteret (10.5. ábra - Soros rendszerű, állandó löketű adagoló szivattyú töltése (a), és szállítása (b) [10.6.] a-b. ábrák). A dugattyú felfelé mozdulása elzárja a hengerpersely furatait, megkezdődik a szállítás. A dugattyú addig szállít, míg a palástján kialakított spirál hornyon keresztül a tüzelőanyag el tud folyni az elfolyó csatornán, ekkor megszűnik a szállítás (10.6. ábra - Soros rendszerű, állandó löketű adagoló szivattyú szállítása vége (a), és üresjárás (b) [10.6.] a. ábra). Kialakítható egy olyan horony is, amely a megfelelő dugattyú elfordulás esetén folyamatosan nyitva tartja az elfolyó furatot (pl. leállás), így ebben az esetben nincs szállítás (10.6. ábra - Soros rendszerű, állandó löketű adagoló szivattyú szállítása vége (a), és üresjárás (b) [10.6.] b. ábra).

Soros rendszerű, állandó löketű adagoló szivattyú szállítása vége (a), és üresjárás (b) [10.6.]
10.6. ábra - Soros rendszerű, állandó löketű adagoló szivattyú szállítása vége (a), és üresjárás (b) [10.6.]


Nyomás tartományuk max. 650 bar, max. 25 kW/henger teljesítmény mellett, bár léteznek speciális kialakítások 800 bar és több mint 60 kW/henger teljesítmény igényre is.

10.1.2. Soros rendszerű, lökettolókás adagoló szivattyú

Lökettolókás adagoló szivattyú elrendezése és működése [10.6.]

(1. Adagoló ház, 2. Elfolyó nyílás, 3.Vezérlőél, 4.Dugattyú furat, 5.Dugattyú, 6. Dózis vezérlés, 7. Adagoló bütyök és tengely, 8.Görgő, 9.Lökettolóka)

10.7. ábra - Lökettolókás adagoló szivattyú elrendezése és működése [10.6.]


A soros adagoló szivattyúk általában fel vannak szerelve segéd rendszerekkel, és különböző szabályzókkal, mint például alapjárati fordulatszám, maximális fordulatszám és fordulatszám illesztés. Külön rendszernek kell gondoskodni a szállítás kezdet állításról, ennek egyik legegyszerűbb megoldása a röpsúlyos tengelykapcsoló a motor és a befecskendező között. A mai kor követelményeit kielégítő károsanyag kibocsátást megvalósító elektromos rendszerekhez illeszkedve a típusnak is vannak elektromos szabályzású változatai, ezeknél elektromágnesek segítségével változtatható mind a dózis, mind az előbefecskendezés. Ennek tipikus példája az un. lökettolókás adagoló szivattyú, itt elektromágnes gondoskodik az dózis vezérléshez szükséges fogasléc mozgatásáról és az lökettolóka mozgatásával a befecskendezés kezdet is szabályozható. A fenti rendszerek elsősorban nagyteljesítményű haszongépjárműveknél terjedtek el magas költségeik miatt.

10.1.3. Elosztórendszerű adagoló szivattyúk

Nagy fordulatszámú, kis teljesítményű (kis haszongépjármű, személygépkocsi) motorok igényeit már nem tudják kielégíteni a hagyományos soros adagoló szivattyúk. Főbb okai: az előbefecskendezés nehézkes állítása, elektromos szabályozás nehézkessége, magas költségek. Ebben a kategóriában megfigyelhető az elosztórendszerű adagoló szivattyúk térhódítása, nyomás tartományuk általában max. 700 bar, max. 25 kW/henger teljesítmény mellett.

Lényeges eltérés a soros rendszerrel szemben, hogy itt csak egy szivattyú elem hozza létre a befecskendezési nyomást, miközben forgó mozgást is végez. Ezzel határozza meg furatok segítségével, hogy mely hengerbe történjen a befecskendezés (lásd 10.8. ábra - BOSCH VE típusú elosztórendszerű adagoló szivattyú felépítése [10.6.] ) A rendszer kompakt kivitelű, egyszerűbben alakítható ki az elektromos szabályzása, és miután egyetlen szivattyú elemet tartalmaz előállítása olcsóbb.

Az adagoló szivattyú tengelyéhez egy axiális elmozdulást engedő tengelykapcsolóval csatlakozik a dugattyú. Ennek egyik vége a kisnyomású térben lévő körhagyó-bütyköstárcsa Ezt a tárcsát rugók nyomják a görgő koszorúra. A rajta elgördülő bütykös tárcsa kényszeríti tengelyirányú (pumpáló-) mozgásra a dugattyút. A görgő koszorú elfordítható a dugattyú tengely körül, ezzel állítható az előbefecskendezés, ami jelentősen nagyobb nagy motoroknál.

A befecskendezési ütem során a bütykös tárcsa hatására a dugattyú elkezd kifelé mozogni, ezzel először elzárja a hozzáfolyó csatornát (10.9. ábra - BOSCH VE típusú elosztórendszerű adagoló szivattyú feltöltése [10.6.] ), ezután az axiális és az arra merőleges furaton keresztül megkezdődik a szállítás (10.10. ábra - BOSCH VE típusú elosztórendszerű adagoló szivattyú befecskendezése [10.6.] ). A szállítás addig tart, míg a szabályzó gyűrű szabaddá nem teszi az axiális furat végén lévő elengedő furatokat (10.11. ábra - BOSCH VE típusú elosztórendszerű adagoló szivattyú befecskendezés vége [10.6.] ). A szabályzó gyűrű előre, illetve hátra mozgatásával szabályozható a dózis nagysága.

BOSCH VE típusú elosztórendszerű adagoló szivattyú felépítése [10.6.]

(1. Görgőház, 2. Görgő, 3. Bütykös tárcsa, 4. Görgőház elforgató (befecskendezés időzítő), 5. Dózis vezérlő furat (by-pass csatorna, a valós rendszerben ez csak egy furat, de a jobb érthetőség miatt minden ábrán látható!), 6. Mennyiség állító, 7.Visszatoló rugó, 8.Leállító szelep, 9.Dugattyú elem, 10. Henger választó csatorna)

10.8. ábra - BOSCH VE típusú elosztórendszerű adagoló szivattyú felépítése [10.6.]


BOSCH VE típusú elosztórendszerű adagoló szivattyú feltöltése [10.6.]
10.9. ábra - BOSCH VE típusú elosztórendszerű adagoló szivattyú feltöltése [10.6.]


BOSCH VE típusú elosztórendszerű adagoló szivattyú befecskendezése [10.6.]
10.10. ábra - BOSCH VE típusú elosztórendszerű adagoló szivattyú befecskendezése [10.6.]


BOSCH VE típusú elosztórendszerű adagoló szivattyú befecskendezés vége [10.6.]
10.11. ábra - BOSCH VE típusú elosztórendszerű adagoló szivattyú befecskendezés vége [10.6.]


A rendszerek is fel vannak szerelve segéd rendszerekkel, mint tápszivattyú, valamint különböző szabályzó és vezérlő rendszerekkel, mint például alapjárati fordulatszám, maximális fordulatszám, fordulatszám illesztés, hideg indítás, feltöltési nyomásszabályozás. Ezek részletesen a következő fejezetben kerülnek bemutatásra.

BOSCH VE típusú elosztórendszerű adagoló szivattyú fluxus befolyásolt (Féldifferencia híd) jeladós mennyiség állító mozgató rendszer
10.12. ábra - BOSCH VE típusú elosztórendszerű adagoló szivattyú fluxus befolyásolt (Féldifferencia híd) jeladós mennyiség állító mozgató rendszer


10.1.4. Radiál dugattyús elosztó rendszerű adagoló szivattyú

A radiál dugattyús elosztórendszerű adagoló szivattyú felépítése sok szempontból hasonló a a hagyományos elosztó rendszerű adagoló szivattyúhoz, azonban itt nem a dugattyú elem elmozdulása hozza létre a nagy nyomást, hanem a radiális működésű dugattyú elem. Ennek segítségével a maximális befecskendezési nyomása 1100 bar és max. 50 kW/henger teljesítmény valósítható meg. A (5) dózis vezérlő szolenoid szelep segítségével lehetőség van a szállítás kezdet és a dózis pontos vezérlésére. Az adagoló szivattyú csak akkor növeli a nyomást, ha a szolenoid szelep zárva van. Ennek segítségével már lehetőség van egyes rendszereknél a kettős befecskendezésre is (10.13. ábra - A BOSCH VP típusú elosztórendszerű adagoló szivattyú [10.6.] ).

A BOSCH VP típusú elosztórendszerű adagoló szivattyú [10.6.]

(1. Görgőház elforgató (befecskendezés időzítő), 2. Görgő, 3. Bütykös tárcsa, 4. Dugattyú elem, 5. Dózis vezérlő szelep (by-pass csatorna), 6. Elosztó tengely és henger választó csatorna, 7. Ház)

10.13. ábra - A BOSCH VP típusú elosztórendszerű adagoló szivattyú [10.6.]


10.1.5. Adagoló-porlasztó rendszer működése (UI(S) vagy PD)

A minél nagyobb nyomás elérése érdekében terjedtek el az adagoló-porlasztó rendszerek elsősorban a CR rendszerek leterjedése előtt (10.14. ábra - Adagoló-porlasztó rendszer [10.6.] ). Ezek az adagolóelem (4) és a porlasztó (6) egybeépítésével születettek, minden hengerben egy-egy ilyen elem található amely dugattyúját többnyire a vezérműtengely működteti. A befecskendezés időpontját és a dózis nagyságát az elektronikusan vezérelt mágnes szelep határozza meg. (5). Érdekessége a rendszernek, hogy a vezérlő szolenoid szelep segítségével már lehetőség nyílik a többszöri befecskendezésre.

Adagoló-porlasztó rendszer [10.6.]

(1. Adagoló elemház, 2.Adagoló bütyök és vezérműtengely, 3. Himba, 4. Dugattyú elem, 5. Vezérlő szelep, 6. Porlasztó egység)

10.14. ábra - Adagoló-porlasztó rendszer [10.6.]


10.1.6. Common Rail rendszer

A Common Rail (CR) rendszerek elterjedését az elektronikus szabályzások költségeinek csökkenése és az egyre tovább szigorodó környezetvédelmi követelmények okozzák. Ennél rendszernél magasabb az előállítható nyomás (2000 bar), így jobb porlasztás valósítható meg, üzemmód függvényében állítható a szelepnyitás, így a befecskendezési karakterisztika. Az előállított nyomás csak kismértékben függvénye a fordulatszámnak. A rendszer fő elemei a motor által hajtott nagynyomású szivattyú, ami a nagynyomású tüzelőanyagot egy közös gyűjtőcsőbe (Common Rail) juttatja. Innen elektromos szabályzású porlasztók juttatják az égéstérbe (10.15. ábra - Common Rail rendszer elemei [10.6.] ). A vezérlőjelének időbeli változásával befolyásolható a befecskendezési törvény. A fenti rendszer kézbentartásához a szabályzó elektronikának nagyon sok, a motor működését leíró paraméter ismeretére van szüksége. Erről a következő fejezetben lesz szó.

Common Rail rendszer elemei [10.6.]
10.15. ábra - Common Rail rendszer elemei [10.6.]


A Common Rail rendszerek első generációjánál a rail-nyomást a nyomásszabályzó szelep segítségével állítják. A nagynyomású szivattyú a tüzelőanyagigénytől függetlenül a maximális mennyiségű gázolajat szállítja, és a nyomásszabályzó szelep pedig a fölösleges mennyiséget visszavezeti a tüzelőanyag-tartályba (10.16. ábra - Első generációs rail nyomás szabályzás)

Első generációs rail nyomás szabályzás

(1- tüzelőanyag tartály és kisnyomású rendszer, 2 nagynyomású szivattyú, 3 rail cső, 4 injektorok, 5, visszatérő – kis nyomású - tüzelőanyag rendszer, 6 rail nyomás jeladó, A: rail nyomás szabályzó)

10.16. ábra - Első generációs rail nyomás szabályzás


A második generáció a rail nyomást az alacsony nyomású oldalon az adagoló szelep segítségével szabályoz így a nagynyomású szivattyúnak csak annyi gázolajat kell szállítania, amennyire a motornak ténylegesen szüksége van. A túl magas rail nyomás biztosításáról a nyomás korlátozó szelep gondoskodik (10.17. ábra - Második generációs rail nyomás szabályzás).

Második generációs rail nyomás szabályzás

(1- tüzelőanyag tartály és kisnyomású rendszer, 2 nagynyomású szivattyú, 3 rail cső, 4 injektorok, 5, visszatérő –kis nyomású- tüzelőanyag rendszer, 6 rail nyomás jeladó, A: mennyiség szabályzó, B: rail nyomás határoló)

10.17. ábra - Második generációs rail nyomás szabályzás


A második generációs rendszereknél a nyomást csak az alacsony nyomású oldalon lehet szabályozni, A terhelés csökkenése esetén túl hosszú időt vesz igénybe a nyomás lecsökkentése a rail-ben, túl nagy a nagynyomású rendszer tehetetlensége. Ezért a harmadik generációs Common Rail rendszernél az alacsony nyomású oldalon lévő adagoló szelep mellett egy nyomásszabályzó szeleppel egészül ki a rendszer. További előny, hogy hideg üzemmódban teljesen át lehet állni a nagynyomású szabályzásra, így elősegítve a rendszer bemelegedését (10.18. ábra - Harmadik generációs rail nyomás szabályzás).

Harmadik generációs rail nyomás szabályzás

(1- tüzelőanyag tartály és kisnyomású rendszer, 2 nagynyomású szivattyú, 3 rail cső, 4 injektorok, 5, visszatérő –kis nyomású- tüzelőanyag rendszer, 6 rail nyomás jeladó, A rail nyomás szabályzó határoló B mennyiség szabályzó)

10.18. ábra - Harmadik generációs rail nyomás szabályzás


10.2. Befecskendező vezeték

A befecskendező vezeték vagy nyomócső feladata a tüzelőanyag eljuttatása az adagoló szivattyútól a porlasztókig. A nyomócsőben az adagolóból elinduló nyomáshullám jelentős deformációt szenved, ami jelentős hatással lehet a befecskendezési törvényre. Az adagolóból távozó nyomás hullám a csőszakaszra jellemző hangsebességgel halad végig. Ez az Allievi képlet szerint nem csak a közegtől, hanem a cső geometriájától és a cső anyagának jellemzőitől is függ:

 

 

Ahol:

 

ρ

 - tüzelőanyag sűrűsége

 

E t

 - tüzelőanyag rugalmassági modulusa

 

E cső

 - cső rugalmassági modulusa

 

d

 - cső belső átmérője

 

v

 - cső falvastagsága

A befecskendező vezeték kialakításánál számolni kell, hogy a porlasztótól visszafutó hullámok indulhatnak el. A csövek hossza minden hengerhez egyforma kell legyen a helyes (elő)befecskendezés érdekében.

10.3. Porlasztók

A fúvókának három alapvető szerepe van:

 • Befecskendezés lefutásának alakításában (a főtengelyszög minden fokára vetítve pontos nyomáslefutás és mennyiségi eloszlás),

 • Tüzelőanyag optimális porlasztásában és elosztásában az égéstérben, valamint

 • Tüzelőanyag-rendszer és az égéstér közötti tömítés megvalósításában.

A porlasztók két alapvető része a porlasztótest a befecskendező fúvókával, és a porlasztó tű. A porlasztó tű a porlasztótest furatában könnyen elmozdítható, viszont, illesztése révén jól tömít. A tű vége kúposan végződik és a kissé eltérő kúpszögű porlasztótesttel vonalérintkezéssel záródik. Ezáltal jól tömíti az égésteret a tüzelőanyagtól. A befecskendező tűt a másik oldalról rugó nyomja a porlasztó testhez, amennyiben a tűt emelő tüzelőanyag nyomása által a tűre kifejtett erő nagyobb, mint a rugó erő a szelep kinyit megkezdődik a szállítás.

A porlasztó fúvókákból kilépő nagysebességű tüzelőanyag-sugár ütközik a nagynyomású levegő molekulákkal. Hatására cseppek szakadnak le róla, miközben a sugár szétterül, sebessége csökken. A leszakadt cseppek hőt vesznek fel, elgőzölögnek és keverednek a környező levegő oxigén molekuláival, kialakul az éghető keverék.

Szabályozócsapos porlasztó [10.2.]
10.19. ábra - Szabályozócsapos porlasztó [10.2.]


Lyukporlasztó [10.2.]
10.20. ábra - Lyukporlasztó [10.2.]


10.3.1. Nyitott vagy szabályzócsapos befecskendezők

Szabályzócsapos befecskendezők esetében a tű nyitása után a befecskendező furat nem válik teljesen nyitottá, a befecskendezett tüzelőanyag mennyisége nem csak az égéstér és a befecskendezési nyomás különbségével lesz arányos, hanem befolyásolja a szabályzócsap profilja is. Ezzel el lehet érni, hogy a befecskendezés elején kevesebb tüzelőanyag jusson az égéstérbe, így szabályozva a kinetikus-diffúz égés arányát (10.19. ábra - Szabályozócsapos porlasztó [10.2.] ).

10.3.2. Zárt vagy lyukporlasztók

A lyukporlasztókban a porlasztó tű elválasztja a motor égésterét a tüzelőanyag rendszertől. A porlasztást a porlasztótest furatai végzik, számuk konstrukció függő. Mind a két konstrukciós megoldásnál igen fontos a rugó előfeszítésének pontos beállítása, mind a helyes befecskendezés kezdet és az esetleges lengések elkerülése miatt (10.20. ábra - Lyukporlasztó [10.2.] ).

A Common-Rail rendszerekben is zárt porlasztókat alkalmaznak, két a fő típus az mágnes szelepes (10.21. ábra - Az elektromágneses befecskendező felépítése [10.6.] ), illetve a piezo aktuátoros (10.23. ábra - A piezo aktuátoros porlasztóknál szervo-szelep [10.6.] ) porlasztók. Mindkét rendszer esetén a szervo-szelep segítségével kezdődik, illetve ér véget a befecskendezés, azonban mágnes szelep, illetve piezo aktuátor mozgatja azt.

Az elektromágneses befecskendező felépítése [10.6.]

(1. elektromágnes tekercs, 2. tüzelőanyag visszafolyás, 3. szervo-szelep, 4. kilépő fojtás, 5. vezérlő kamra, 6. rugó, 7. befecskendező tű, 8. nagynyomású tüzelőanyag, 9. belépő fojtás)

10.21. ábra - Az elektromágneses befecskendező felépítése [10.6.]


Az elektromágneses befecskendezők esetén zárt helyzetben a vezérlőkamra rail-nyomáson van, mivel az elektromágnes aktuátor által mozgatott szervo-szelep lezárja annak eleresztő csatornáját. A befecskendezés kezdetén az aktuátor kinyitja a vezérlőkamra eleresztő csatornáját, a vezérlőkamra nyomása csökken és a felboruló erő egyensúly miatt a fúvókatű kinyit és elkezdődik a befecskendezés (10.22. ábra - Az elektromágneses befecskendező nyitása és zárása [10.6.] bal ábra). Ez addig tart amíg az aktuátor ismét le nem zárja az eleresztő csatornát, ekkor el kezd nőni a nyomás vezérlőkamrában és zár a befecskendező szelep (10.22. ábra - Az elektromágneses befecskendező nyitása és zárása [10.6.] jobb ábra).

Az elektromágneses befecskendező nyitása és zárása [10.6.]
10.22. ábra - Az elektromágneses befecskendező nyitása és zárása [10.6.]


A piezo aktuátoros porlasztóknál szervo-szelep [10.6.]

(1. szervo-szelep, 2. belépő fojtás, 3. vezérlőkamrában, 4. kilépő fojtás, 5. fúvóka)

10.23. ábra - A piezo aktuátoros porlasztóknál szervo-szelep [10.6.]


A piezo aktuátoros porlasztóknál alkalmazott úgynevezett 2/3-as szervo-szelep segítségével a befecskendezést megelőzően a fúvókát a vezérlőkamrában uralkodó rail-nyomás zárva tartja (10.23. ábra - A piezo aktuátoros porlasztóknál szervo-szelep [10.6.] ). A működtető elem vezérlésével kinyit a szervo-szelep és lezárja a megkerülő furatot. A kilépő- és a belépő fojtófuratok átfolyási mennyiségei közötti különbség hatására lecsökken a nyomás a vezérlő kamrában, a fúvóka pedig kinyit (10.24. ábra - A szervo-szelep nyitása [10.6.] ). A keletkező vezérlőmennyiség a szervo-szelepen keresztül a teljes rendszer visszafolyó körébe kerül.

A szervo-szelep nyitása [10.6.]
10.24. ábra - A szervo-szelep nyitása [10.6.]


A zárási folyamat bevezetéséhez a szervo-szelep újra kinyitja a megkerülő csatornát (10.25. ábra - A szervo-szelep zárása [10.6.] ). A bemenő és a kilépő fojtásokon való fordított áramlással a vezérlőkamra újra feltöltődik, a vezérlőkamrában pedig megnő a nyomás. Amint a rendszerben kialakult a szükséges nyomásszint, a fúvókatű mozgásba jön, a befecskendezési folyamat pedig befejeződik.

A szervo-szelep zárása [10.6.]
10.25. ábra - A szervo-szelep zárása [10.6.]


A piezo aktuátoros porlasztók kiegészülnek egy un. hidraulikus csatolóval. A hidraulikus csatoló feladata a működtető elem löketének erősítése, a holtjáték kiegyenlítése és a vészleállítás.

10.4. Égésterek

A fenti rendszereken túl az égéstér kialakítása igen jelentős az égés lefolyásának alakításában. A négy leginkább alkalmazott égéstér kialakítást tekintsük át.

10.4.1. Előkamrás égéstér

Elsősorban a régebbi személygépkocsik konstrukcióknál használták. Az előkamrás égéstereknél a tüzelőanyagot a főégéstértől elválasztott kamrába fecskendezik be, ennek térfogata a kompresszió tér 20-50%-a. A tüzelőanyag beporlasztására nincsenek szigorú feltételek, az előkamra falain létrejöhet tüzelőanyag film. A tüzelőanyag igen kis része ég el kinetikusan, ennek hatásra nem jön létre káros nyomásnövekedés. A tüzelőanyag az elkezdődött égés hatására elpárolog, egy része az előkamrában elég, míg a fennmaradó a nyomás növekedés hatására igen intenzív áramlással a főégéstérbe kerül, ahol keveredve a levegővel elég (10.26. ábra - Előkamrás égéstér [10.2.] ).

Az előkamrás motoroknál a dugattyútetőt úgy alakítják ki, hogy az minél jobban szétterítse az előkamrából kiáramló közeget. Előkamrás motoroknál meg kell említeni Jendrassik féle, korában forradalminak számító előkamra konstrukciót, melynek segítségével a GANZ gyár (akkor) világhírnévre tett szert. Mind az előkamrás, mind az örvénykamrás motoroknál az indíthatóság növelése érdekében izzító gyertyát építenek a kamrába, minek segítségével az előmelegíthető.

Előkamrás égéstér [10.2.]
10.26. ábra - Előkamrás égéstér [10.2.]


10.4.2. Örvénykamra

Az örvénykamrás égéstereknél a kamra és a fő égéstér csatlakozása úgy kerül kialakításra, hogy a kompresszió során a közeg perdületes áramlást hoz létre a kamrában. Ide porlasztjuk be (megegyező áramlási iránnyal) a tüzelőanyagot, nagyobb mozgási energiával, ezzel jobb keveréket képezve. Nagyobb nyílással lehet csatlakoztatni a kamrát a főégéstérhez, így kisebb a fojtási veszteség, növekszik a hatásfok. Fontos megjegyezni, hogy ezen megoldásnál is nagy jelentősége van a dugattyútető kialakításának (10.27. ábra - Örvénykamrás égéstér [10.2.] ).

Örvénykamrás égéstér [10.2.]
10.27. ábra - Örvénykamrás égéstér [10.2.]


10.4.3. Hártyás keverékképzés

Hártyás keverékképzés a során a dugattyúban képzünk ki egy közel gömb alakú égésteret. A tüzelőanyagot ennek falára film formájában visszük fel. A tüzelőanyag igen kis része (5%) hoz létre éghető keveréket. Ennek az égése során a keletkező hő kezdi elpárologtatni a gömb faláról a tüzelőanyagot. Az elpárolgott tüzelőanyag keveredik a nagy perdületű levegővel és elég. Az így létrejövő égés igen lassú és elnyújtott lesz, ami kedvez az égés zajmentes korlátozott nyomásnövekedéses lefutásához. Viszont igen érzékeny a levegő perdültére, ami bizonyos üzemmódokban kedvezőtlen koromképződést okozhat. Ezt az eljárást valósította meg a Magyarországon igen elterjedt RÁBA-MAN 2156 motor az un. M (Maurer-égéstér) felhasználásával (10.28. ábra - Hártyás keverékképzés [10.2.] ).

Hártyás keverékképzés [10.2.]
10.28. ábra - Hártyás keverékképzés [10.2.]


10.4.4. Direkt befecskendezés

Direkt befecskendezésnél a tüzelőanyag sugarak számának és energiájának megválasztása során a cél az égéstér egészében keverék létrehozása. Ehhez egyrészt igen nagy befecskendezési nyomás szükséges, másrészt megfelelő technológiai pontossággal gyártott porlasztók. A dugattyú tetőt ki lehet úgy alakítani, hogy mind szívás, mind a kompresszió során a megfelelően nagy levegőáramlás jöjjön létre, javítva ezzel a keveredést, de a beszívó csatornát is ki lehet úgy alakítani, hogy az kellően nagy perdületet hozzon létre. Ezeknél az égéstereknél az égés lefolyásáért leginkább a befecskendező rendszer a felelős. Ezen égésterek a jobb szabályozhatóság következtében elsősorban személygépkocsik motoroknál terjedtek el, de ma már kezdenek egyeduralkodóvá válni (TDI, DI motorok, 10.29. ábra - Közvetlen befecskendezés különböző égéstér kialakításai [10.2.] a-c , ábrák).

Közvetlen befecskendezés különböző égéstér kialakításai [10.2.]
10.29. ábra - Közvetlen befecskendezés különböző égéstér kialakításai [10.2.]


10.5. Diesel motorok menedzsment rendszerek és szabályzó körök

A Diesel motorok menedzsmentje összetett rendszereket követel meg. Az Diesel motoroknál alkalmazott motor vezérlő és szabályzó áramköröket a speciális igényekre való tekintettel leggyakrabban EDC-nek nevezzük. Az EDC rendszerek elterjedése elsősorban az elosztó rendszerű adagoló szivattyúk térnyerésével kezdődött, de már egyes soros rendszerű adagoló szivattyúk esetén a dózis vezérlésre, a lökettolókás adagoló szivattyú esetén a dózis vezérlésre és a befecskendezés kezdetének vezérlésére is alkalmazásra kerültek. Elsődleges feladatuk a dózis határolás volt a fordulatszám és a terhelés változásra.

A 10.30. ábra - Dózis határoló tényezők a fordulatszám függvényében [10.4.] láthatók a fordulatszám függvényében hogyan változnak a dózis határok. Alacsony fordulatszámon az alacsony áramlási sebességek és a rossz keveredés miatt a füstölés szab határt, magasabb fordulatszámokon javulnak az égés feltételei, viszont a ebben a tartományban a mechanikus, nagyobb fordulaton a motor hőterhelése terhelés szab határt. További feladat a motor indítási folyamatának támogatása, az alapjárat fenntartása és a maximális fordulatszámnál magasabb fordulatszámokon a befecskendezés korlátozása és letiltása. Továbbá figyelemmel kell lenni a vonatkozó környezetvédelmi előírások követelményeire is.

Dózis határoló tényezők a fordulatszám függvényében [10.4.]
10.30. ábra - Dózis határoló tényezők a fordulatszám függvényében [10.4.]


Az EDC-s rendszerek esetén a vezető már nincs közvetlen kapcsolatban adagoló szivattyúval hanem az EDC-n keresztül történik a dózis meghatározása. Mértéke számos paramétertől függ, a leg fontosabbak:

 • A vezető által megkövetelt teljesítmény igény

 • A motor üzemi paraméterei

 • A motorhoz kapcsolódó további rendszerek igényei (pl. hajtáslánc)

 • Károsanyag kibocsátási határértékek

Az EDC rendszerek három alapvető részre bonthatók. Az első rendszer az érzékelők és a szabályzó körök számára az alapérték meghatározó rendszerek. A bemeneti jelek lehetnek analóg jelek (pl. szívótér nyomás jeladó, térfogatáram mérő jeladó, stb.), impulzus jeleke (pl. fordulatszám jeladó (CAS), vezérműtengely jeladó CMP), stb.) és digitális jelek (pl. kuplung, fékpedál jeladó, stb.). Az EDC második része az elektronikus feldolgozó egység, amely a jeleket generálja a következő a harmadik rendszernek melyek a beavatkozók. Ezek általában mind digitális kimenetek, melyek közül sok kitöltési tényezős (PWM) jel. A fentieken kívül fontos elem a diagnosztika,

A különböző adagoló szivattyúk esetén különböző integráltság figyelhető meg a rendszereknél.

10.5.1. A soros adagoló szivattyús rendszerek menedzsmentje.

Az EDC rendszerek elterjedése már a nagyobb teljesítményű motorokon alkalmazott soros rendszerű, állandó löketű adagoló szivattyúknál megfigyelhető volt, mivel csak a dózis mennyiségének vezérlésére nyílt lehetőség. A lökettolókás adagoló szivattyúknál terjedt el jelentősebben, mivel itt már lehetőség nyílik az előbefecskendezési szög szabályzására is. Erre a célra általában egy porlasztó fel van szerelve egy tűelmozdulás szenzorral, amely lehetőséget termet a CAS jeladó felsőholtpont jelével szabályzó kör kialakítására.

Szintén ezeknél rendszereknél már lehetőség nyílt a töltő rendszer nyomás szabályozására. Ennél a szabályozó körnél egy nyomás jeladó mérte a töltőnyomást és egy PWM jel segítségével le lehetett szabályozni a töltőt. Ezek a rendszerek még az un. Waste-gate szelepes megoldást alkalmazták. További mért paraméterek a motor hőmérséklet, gázpedálállás, járműsebesség és egyéb figyelt digitális bemenetek, pl. fék, kuplung lenyomás, sebesség határoló állás, sebesség váltó helyzet stb.

Az EDC ez alapján a további funkciókat tudta ellátni:

 • Alapjárati fordulatszám szabályozás,

 • Dózis szabályzás és limitálás,

 • Előbefecskendezési idő meghatározása és szabályzása,

 • Sebesség limitálás,

 • Túlfordulatszám védelem,

 • Töltőnyomás szabályzás,

 • Diagnosztika (CAN busz, OBD).

Egyes rendszerek esetén ez kiegészült intercooler kikapcsolási lehetőséggel is.

10.5.2. Elosztó rendszerű befecskendező szivattyúk (axiál és radiál dugattyús) és adagoló-porlasztó rendszerek menedzsmentje

Ezeknél a rendszereknél, (pl. a Bosch EDC15) már sokkal szélesebb lehetőség nyílt a vezérlésre és szabályzásra. Axiál dugattyús rendszereknél mennyiségállító gyűrű helyzetének szabályzására kezdetben potenciométeres később, un. fluxus befolyásolt visszajelzés van kialakítva, ennek segítségével nem csak a dózis, de a dózis változás sebessége is szabályozható, ezzel csökkentve a károsanyag kibocsátást és a motorrángatást is. Szükséges hozzá mérni a fordulatszámot és gázpedál állást. Az előbefecskendezés szabályzására az előző rendszerhez hasonlóan a tűelmozdulás jeladó szolgál alapjelként. Szintén lehetőség van a töltőnyomás szabályzására.

A dózis a fordulatszám és a levegő térfogatáram függvényében [10.6.]
10.31. ábra - A dózis a fordulatszám és a levegő térfogatáram függvényében [10.6.]


Újdonság az -elsősorban hődrótos- levegő térfogatáram mérés, amely nem csak mint terheléssel arányos paraméter jelenik meg (lásd 10.31. ábra - A dózis a fordulatszám és a levegő térfogatáram függvényében [10.6.] ), de segítségével szabályozni lehet a füstgáz visszavezetést. Ez a füstgáz visszavezető szelep modulátor szelepének PWM jelével történik. További mért paraméterek: tüzelőanyag, beszívott levegő, kenőolaj, hűtővíz hőmérséklet, melyek alapján az EDC korrekciókat hajt végre. Szintén gázpedálállás, járműsebesség és egyéb digitális bemenetek, pl. fék, kuplung lenyomás, sebesség határoló állás, sebesség váltó helyzet, stb.

Az előbefecskendezés a dózis és a fordulatszám függvényében [10.6.]
10.32. ábra - Az előbefecskendezés a dózis és a fordulatszám függvényében [10.6.]


Az EDC ez alapján a további főbb funkciókat tudja ellátni:

 • Alapjárati fordulatszám szabályzás,

 • Rángatás csökkentés,

 • Dózis és dózis változás szabályzás és korlátozás,

 • Előbefecskendezési idő meghatározása és szabályzása,

 • Füstgáz visszavezetés szabályzása,

 • Sebesség limitálás,

 • Túl fordulatszám védelem,

 • Töltőnyomás szabályzás,

 • Diagnosztika (CAN busz, OBD)

Egyes radiál dugattyús elosztó rendszerű befecskendező szivattyúk esetén már lehetőség van kettős előbefecskendezés alkalmazására is.

Az adagoló-porlasztó rendszereknél alkalmazott rendszer jelentősen nem tér el az eddig ismertetett rendszerektől -pl. a Bosch ennél is EDC15 rendszert alkalmaz-. Azonban itt a befecskendezés időzítéséhez szükséges a pontos munkafolyamat azonosítás, így szükséges a CMP (vezérműtengely) jeladó.

10.5.3. Common Rail rendszerek menedzsmentje

A Common Rail (CR) rendszerek egyre szélesebb terülten válnak egyeduralkodóvá a Diesel-motorokban. Ma már nem csak a járművekben, de a közepes és nagyteljesítményű Diesel-motoroknál is elterjedtek. Ennek egyik oka a károsanyag kibocsátás határértékeinek folyamatos szigorodása. ACR rendszerek esetén különböző befecskendezési nyomások és befecskendezési időpontok rendkívül tág határok között változtathatók, valamint lehetőség van többszörös befecskendezésre is.

Mivel a porlasztóknak gyakran meglehetősen kis tüzelőanyag mennyiségeket kell befecskendezni, így fontos, hogy azok szállítási (befecskendezett tüzelőanyag mennyisége) megegyezzen.

Az porlasztók (injektorok) mennyiségének korrekciójához (IMA) az injektorok gyártása során minden egyes injektorról mérési adatot rögzítenek, amelyeket az injektorra egy adatmátrix formájában írnak fel. Ezeket az információkat a EDC porlasztó párosítása során az EDC-ben tárolják. Majd az EDC ezekkel az értékekkel korrigál minden porlasztóhoz tartozó befecskendezési adatokat.

Azonban ezek az értékek a motor élettartama alatt változnak, minek kiküszöbölésére az EDC a következő korrekciókat használja:

 • Nullmennyiség-kalibrálás,

 • Mennyiségi kiegyenlítés szabályzása

 • Mennyiségi középérték adaptálása.

A 2-dik és 3-dik generációhoz tartozó CR rendszerek esetében motorfék üzemben egy adott hengerbe egy kis mennyiségű tüzelőanyagot jutat az EDC és az ennek hatására kialakuló szöggyorsulás változást érzékeli. Ez arányban áll a befecskendezett mennyiséggel. A folyamatot a rendszer minden hengerre egymás után és különböző munkapontokban megismétli. Ennek segítségével egy tanuló algoritmus, minden egyes elő befecskendezéshez meg tudja határozni az adott porlasztó holt idejét és a normál üzem során azt kiegyenlíti azt.

A mennyiség középértékének adaptációja (MMA) a lambdaszonda és a légtömegmérő értékéből az összes hengerre átlagolva meghatározza a befecskendezett tüzelőanyag-mennyiséget. Az előírt érték és a tényleges érték összehasonlításából kiszámítja a korrekciós értéket.

A CR rendszereknél minden befecskendezés nyomáshullámokat generál. Ezek a nyomáslengések folyamatosan befolyásolják befecskendezéseket. Ennek kiküszöbölésére az EDC egy kompenzációs algoritmus felhasználásával számítja ki a szükséges korrekciós értéket.

Az EDC fő funkciói:

 • Alapjárati fordulatszám szabályzás,

 • Járásegyenlőtlenség szabályzás,

 • (aktív) rángatás csillapítás,

 • Mennyiség szabályzás és korlátozás,

 • Menetsebesség szabályzás és korlátozás,

 • Henger kikapcsolás,

 • Rail-nyomás szabályzás,

 • Befecskendezés kezdet vezérlés,

 • Többszörös befecskendezés vezérlés,

 • Szívócsatorna lekapcsolás,

 • Turbónyomás szabályzás,

 • EGR szabályzás (EGR szelep+fojtószelep),

 • Diagnosztika.

A járásegyenletesség szabályzása a befecskendezett mennyiség henger szelektív változtatásával kiegyenlíte a motor járását. Ehhez az EDC megvizsgálja, hogy egy adott hengerbe való befecskendezés után bizonyos idővel egy középértékhez viszonyítva mekkora a motor fordulatszáma. Amennyiben az illető henger fordulatszáma túl alacsony, megnöveli a befecskendezett mennyiséget; amennyiben pedig túl magas, úgy a befecskendezett mennyiséget csökkentenie kell. Ennek a szabályzásnak elsődleges feladata a motorjárás egyenletességének biztosítása az alapjárati fordulatszám környezetében, továbbá hatása van a dózisok optimalizálásával (csökkentésével) a káros anyag kibocsátásra is.

Hengerlekapcsolást akkor alkalmaz a rendszer, ha csak kis forgatónyomatékra van szükség, így csak nagyon kevés tüzelőanyagot kell befecskendezni az összes hengerbe. Ebben az esetben lehetőség van az egyes hengerek lekapcsolására. Külön algoritmus gondoskodik arról, hogy mindig más-más henger, hengercsoport legyen kikapcsolva

Aktív rángatás csillapítás (ARD) esetén az EDC figyeli motor fordulatszámának ingadozást terhelt rendszernél, azaz amikor a motor hajtja a hajtásláncot, ennek lengéseit a fordulatszám ingadozásból ismeri fel és a dózis változtatásával csillapítja azt. A rángatás csillapítás része, hogy a túl gyors terhelésváltoztatást is csökkenti, azaz limitálja a dózisváltozás sebességét. Ennek segítségével a káros anyag kibocsátást is csökkenti.

Elsősorban alacsony fordulatszámokon a friss töltet alacsony áramlási sebessége miatt nem alakul ki megfelelő perdület az égéstérben. Ennek kiküszöbölésére vagy a szívócsatorna keresztmetszetét csökkenti le az EDC, vagy két szívócsatorna esetén az egyik szívócsatornát lezárja. Az így kialakuló nagyobb áramlási sebesség segítségével növelhető a friss töltet perdülete. Ezt a megoldást –első sorban direkt befecskendezéses– Ottó-motoroknál is alkalmazzák.

A füstgáz visszavezetés (EGR) szabályzása meglehetősen összetett folyamat. A hagyományos rendszereknél az EGR mennyiségét a beszívott levegő mennyisége és a motor üzemállapota (dózis, fordulatszám, töltőnyomás) alapján határozta meg az EDC. A beszívott levegő mennyisége csökken az visszavezetett füstgáz növelésével. Korszerű rendszereknél a füstgázrendszerbe épített szélessávú lambda-szonda segítségével tudja az EDC az EGR mennyiségét szabályozni.

Az EDC által mért paraméterek:

 • Tüzelőanyag, beszívott levegő, kenőolaj, füstgáz és hűtővíz hőmérséklet,

 • Gázpedálállás,

 • Levegő mennyiség,

 • Járműsebesség,

 • Töltőnyomás,

 • Légfelesleg tényező,

 • CAS, CMP jelek,

 • Rail-nyomás,

 • Olajnyomás,

 • Részecskeszűrő nyomás különbség,

 • Digitális bemenetek: pl. fék, kuplung lenyomás, sebesség határoló állás, sebesség váltó helyzet stb.

Irodalmak

[10.1.] Bosch műszaki útmutató füzetek: Soros dízel befecskendező szivattyúk.

[10.2.] Fülöp Dr , Zoltán. Belsőégésű motorok. Dabocsi, Lajos. 1990. ISBN 963-9005-64-9.

[10.3.] Heywood , John B.. Internal combustion engine fundamentals. 1989. ISBN 0-07-028637-X.

[10.4.] Lakatos Dr , István és Nagyszokolyai Dr , Iván. Elektronikus dízelszabályozás. 1996. ISBN 963-9056-07-3.

[10.5.] Robert Bosch GmbH. Common Rail befecskendező rendszerek. 2004. ISBN 963-219-493-4.

[10.6.] Robert Bosch GmbH. Diesel-Engine Management,. 2005. ISBN 0-8379-1353-1.

11. fejezet - Károsanyag kibocsátás csökkentő rendszerek és azok menedzsmentje

A motorokban lejátszódó égés során a következő káros anyagok keletkeznek:

 • Szén-monoxid (CO),

 • Nitrogén-oxidok (NOx),

 • Szénhidrogének (CH),

 • Részecskék (PM)

A károsanyag képződést alapvetően a légfeleslegtényező befolyásolja, hatását az emisszióra az 11.1. ábra - A káros anyagok emissziója a légfelesleg függvényében [11.6.] szemlélteti.

A káros anyagok emissziója a légfelesleg függvényében [11.6.]
11.1. ábra - A káros anyagok emissziója a légfelesleg függvényében [11.6.]


A Diesel- és Otto-motorok károsanyag-kibocsátása az alapvető paraméterek függvényében nagyfokú hasonlóságot mutat. Diesel-motoroknál viszont az égés -szemben az Otto-motorokkal- egy inhomogén keverékben játszódik le öngyulladás hatására. A károsanyag képződés szempontjából az égéstér adott pontján uralkodó viszonyok (pl.: légfelesleg tényező, hőmérséklet, tartózkodási idő, stb.) a döntőek, és nem az adott térre jellemző átlagos értékek. Diesel-motoroknál az egész térre vonatkozó átlagos légfelesleg tényező elérheti a λ=4-6 értéket is.

A károsanyag képződés okai a következők:

Szénmonoxid, a tökéletlen égés terméke akkor keletkezik, ha az égéstérben (vagy adott részében) léghiány lép fel, ha a láng hőmérséklete rohamosan csökken, illetve ha a hőmérséklet alacsony.

A CO-kibocsátás az Otto-motorokra jellemző, mivel a maximális nyomaték illetve a motor gyorsítása érdekében (dúsítás), az üresjárati stabilitás érdekében tüzelőanyagban dús keveréket alkalmazunk, ez az elsődleges CO keletkezés. A másodlagos CO keletkezés elsősorban az égés vége felé mind az Ottó-, mind a Diesel-motoroknál a hőmérséklet csökken, ami lángkialváshoz, azaz CO képződéshez vezethet (11.2. ábra - Másodlagos CO keletkezés mechanizmusa [11.4.] ).

Másodlagos CO keletkezés mechanizmusa [11.4.]
11.2. ábra - Másodlagos CO keletkezés mechanizmusa [11.4.]


A nitrogénoxidok (NOx) elsősorban NO-ból és NO2-ből állnak. Az égéstérben 90-98%-ban NO képződik, ami az égéstér elhagyása után elkezd átalakulni NO2 -á. Motorokban nitrogénoxidok termikus úton és a tüzelőanyag kötött nitrogéntartalmából képződhetnek.

NO keletkezés mechanizmusai
11.3. ábra - NO keletkezés mechanizmusai


Termikus úton keletkező nitrogénoxid (termo-NO) a levegő nitrogén és oxigén tartalmából képződik megfelelő hőmérséklet (1500 K felett) és tartózkodási idő esetén a Zeldovics-mechanizmus szerint. Magas hőmérsékleten az oxigén disszociál, atomjaira esik szét, ami reakcióba lép a nitrogén molekulával, és NO keletkezik (lásd 11.3. ábra - NO keletkezés mechanizmusai).

A fenti reakcióegyenletek szerint a NO képződése az ún. láncreakciók segítségével történik, melyet az atomos állapotú oxigén indít el és a nitrogén atom visz tovább. Az NO-képződés a hőmérséklettel exponenciálisan nő, azaz már kis hőmérsékletnövekedés is lényeges NO növekedést von maga után. Az NO-emisszió nagyobb légfeleslegnél az adiabatikus hőmérséklet (Tad) csökkenése miatt, kis légfeleslegnél pedig az oxigén csökkenése miatt kisebb lesz.

Motor tüzelőanyagokban a kémiailag kötött nitrogén nem jellemző. Számottevő mennyiségben csak a nehéz dízelolajokban (nagy hajómotorok) fordul elő.

Az el nem égett szénhidrogének - hasonlóan a szénmonoxidhoz- szintén a tökéletlen égés termékei. Nagyobb mennyiségben képződnek, ha az égés feltételei nem állnak rendelkezésre (pl.: léghiány, kétütemű motoroknál átöblítés, vagy gyújtáskimaradás esetén.). Normális égés esetén is jelentős CH képződhet a fal közelében, vagy szűk résekben (pl.: a dugattyú és a fal között) lángkialvás következtében.

CH kibocsátás forrásai [11.4.]
11.4. ábra - CH kibocsátás forrásai [11.4.]


A részecske-emisszió jelleggörbéje hasonló a CO jelleggörbéjéhez, szintén a tökéletlen égés terméke, de keletkezésének okai eltérőek. Részecskékről azért beszélünk, mert a részecskék a karbonon (kormon) kívül jelentős mennyiségben szénhidrogéneket, szulfátot, korrozív és kopási termékeket is tartalmaznak (11.6. ábra - Részecske átlagos összetétele [11.2 és 11.7 alapján]). A részecskeképződés a Diesel-motorokban lejátszódó égésre jellemző.

A részecske keletkezés és kiégése [11.3.]
11.5. ábra - A részecske keletkezés és kiégése [11.3.]


A részecskék elemi lépéseken keresztül alakulnak ki, aminek ideje μs-tól ms-ig tart. Első lépcső a szénhidrogén pirolízise, amikor a szénhidrogén molekulák szétesnek, és gázhalmazállapotú, a korom-kialakulás szempontjából aktív molekulák (olefinek, acetilének) képződnek. A pirolízis mértéke a hőmérséklet és az oxigéntartalom növekedésével csökken. Második lépésben az olefinek, acetilének kis korommagokká alakulnak át nagy sebességgel. A keletkezett korommagok száma rendkívül nagy. A harmadik lépcsőben a korommagok 1-2 nm-ről 10-30 nm-re növekednek. Negyedik lépés a láncképző összeolvadás. A kb. 20 nm-es koromszemcsék ütköznek, és néhány száznanométeres láncszerű képződményt alkotnak, kialakul a korom (ismert) szerkezete. Ezzel egy időben a korom oxidációja is lejátszódhat, akár 60-95%-ban is (11.5. ábra - A részecske keletkezés és kiégése [11.3.] ). A füstgázban jelenlevő szénhidrogének, szulfátok, kénes savak kondenzálódnak és adszorbeálódnak a korom felületén.

Részecske átlagos összetétele [11.2 és 11.7 alapján]
11.6. ábra - Részecske átlagos összetétele [11.2 és 11.7 alapján]


Amint az a fentiekből kitűnik, a CO, CH és részecske-emisszió ellentétes az NOx-emisszióval. Ezen kívül a legkedvezőbb fogyasztás (legjobb hatásfok) is a legnagyobb NOx-emisszióhoz tartozik. Ebből következőleg az egyes emissziók csak egymás, illetve a hatásfok rovására csökkenthetők.

11.1. Motor paraméterek hatása a károsanyag kibocsátásra

Amíg az Otto-motoroknál a CO, CH és NOx emissziója okoz problémát, addig a Diesel-motoroknál az NOx és a részecske kibocsátás a kritikus. A motorparaméter változása értelemszerűen befolyásolja a motorokban az égést és vele együtt a károsanyag kibocsátást. Gyújtás (Otto-motor) és előfecskendezés (Diesel-motor) hatása:

A gyújtás időpontjának előrehozatalával (nagyobb előgyújtás) növekszik a hengerben a nyomás és a hőmérséklet, csökken a CO, CH emisszió, a fogyasztás, de nő az NOx emisszió. (11.7. ábra - Az előgyújtás és tüzelőanyag mennyiségének hatása a fajlagos fogyasztásra- 11.8. ábra - Az előgyújtás és tüzelőanyag mennyiségének hatása a NO kibocsátásra - 11.9. ábra - Az előgyújtás és tüzelőanyag mennyiségének hatása a CO kibocsátásra - 11.10. ábra - Az előgyújtás és tüzelőanyag mennyiségének hatása a nyomatékra )

Hasonló tendencia figyelhető meg a Diesel-motoroknál az előbefecskendezés hatására, ahol a részecske-kibocsátás is a CO, CH emisszióhoz hasonlóan változik.

Terhelés hatására a hengertérben eltüzelt tüzelőanyag mennyisége növekszik, nő a hőmérséklet, így a tökéletlen égésből származó emissziók csökkenek. Teljes terhelésen viszont a tüzelőanyag-túladagolás miatt növekednek a tökéletlen égés termékei.

A hűtővíz hőmérséklet csökkenés hatására (pl.: indításkor) csökken az égéstér hőmérséklete, vele együtt az NOx emisszió, emelkedik viszont a többi emisszió.

Kompresszió viszony növelésének hatására növekszik a nyomás és a hőmérséklet a hengertérben, ami NOx növelő hatást fejt ki.

Feltöltés hatására növekszik a nyomás és a hőmérséklet, ami NOx növelő hatású, viszont nő a légfelesleg is a Diesel-motoroknál és a nagy légfeleslegű Otto-motoroknál, ami egyértelműen NOx csökkentő hatású.

Égéstér kialakítás jelentős hatással van károsanyag kibocsátásra. Általában elmondhatók, a kompakt –gömb alakhoz közel álló- égésterek gyorsabb, intenzívebb égést tesznek lehetővé, elősegítve a tökéletesebb égést, növelve az NOx emissziót. A tagolt égésterekben viszont elnyúlik az égés, ami kevésbé tökéletes égést eredményez. Az égés alakulása Diesel-motoroknál jelentősen befolyásolható a befecskendező rendszerrel és annak nyomásával. Az égéstérben kialakuló légörvény (perdület) szintén elősegíti a jobb égést.

Az előgyújtás és tüzelőanyag mennyiségének hatása a fajlagos fogyasztásra
11.7. ábra - Az előgyújtás és tüzelőanyag mennyiségének hatása a fajlagos fogyasztásra


Az előgyújtás és tüzelőanyag mennyiségének hatása a NO kibocsátásra
11.8. ábra - Az előgyújtás és tüzelőanyag mennyiségének hatása a NO kibocsátásra


Az előgyújtás és tüzelőanyag mennyiségének hatása a CO kibocsátásra
11.9. ábra - Az előgyújtás és tüzelőanyag mennyiségének hatása a CO kibocsátásra


Az előgyújtás és tüzelőanyag mennyiségének hatása a nyomatékra
11.10. ábra - Az előgyújtás és tüzelőanyag mennyiségének hatása a nyomatékra


A (11.7. ábra - Az előgyújtás és tüzelőanyag mennyiségének hatása a fajlagos fogyasztásra- 11.8. ábra - Az előgyújtás és tüzelőanyag mennyiségének hatása a NO kibocsátásra - 11.9. ábra - Az előgyújtás és tüzelőanyag mennyiségének hatása a CO kibocsátásra - 11.10. ábra - Az előgyújtás és tüzelőanyag mennyiségének hatása a nyomatékra) ábrákon megfigyelhető egy adott fordulatszámon és szívótér nyomás mellett különböző befecskendezési idő –különböző dózisok esetén– és különböző előgyújtási idők esetén a motor nyomtékát, CO, NOx kibocsátását, és a fajlagos fogyasztást. A nyomaték szempontjából jól megfigyelhető, hogy a mind a befecskendezés mind az előgyújtás jelentős hatást gyakorol a nyomatékra. A CO kibocsátásra elsősorban a befecskendezett tüzelőanyag mennyisége van hatással az előgyújtás hatása csekély. NOx kibocsátás a tüzelőanyagban szegény tartományban jelentős –rövidebb befecskendezési idő–, viszont itt is megfigyelhető az előgyújtás hatása, növelve az előgyújtást jelentősen nő a kibocsátás. Szintén hasonló eredményt tapasztalhatunk a füstgáz hőmérsékletet és fajlagos fogyasztásra. Fontos megfigyelni, hogy az egyes paraméterek maximum értékei más-más értékeknél tapasztalhatók.

11.2. Emisszió csökkentő eljárások

Az emisszió értéke csökkenthető:

 • a motor előtt

 • magában a motorban és

 • a motor után (szekunder eljárások)

11.2.1. A motor előtti eljárások

A motor előtti eljárások lényegileg tüzelőanyag-változást jelentenek. Gyakorlatilag szóba jöhető anyagok: földgáz, propán-bután (PB) - gáz, alkohol, növényi olaj (repceolaj).

A földgáz és PB-gáz (Otto-motoroknál) kedvező, mivel a jó keveredés miatt kis CO és CH kibocsátással rendelkezik, viszont az NOx emisszió továbbra is probléma.

Az alkoholok (Otto-motoroknál) csökkentik az NOx emissziót. A növényi olajok (Diesel-motoroknál) kedvezően hatnak a részecske-kibocsátásra.

11.2.2. A motorban megvalósított eljárások

A motorban megvalósítható eljárások igen nagy jelentőséggel bírnak. Annak ellenére, hogy az NOx emisszió a többivel ellentétesen változik, tévedés lenne azt hinni, hogy az emissziók együttesen nem csökkenthetők. Az egyes emissziók jellege (11.7. ábra - Az előgyújtás és tüzelőanyag mennyiségének hatása a fajlagos fogyasztásra- 11.8. ábra - Az előgyújtás és tüzelőanyag mennyiségének hatása a NO kibocsátásra - 11.9. ábra - Az előgyújtás és tüzelőanyag mennyiségének hatása a CO kibocsátásra - 11.10. ábra - Az előgyújtás és tüzelőanyag mennyiségének hatása a nyomatékra) ugyan motoronként hasonló, de számértéke lényegesen eltér. Pl. a dugattyú és a henger közötti hézag csökkentésével a CH emisszió jelentősen csökkenthető anélkül, hogy a többi emisszióban lényeges változás állna elő. A motorkutatások legfőbb eredménye az, hogy az egyes károsanyag kibocsátások az utóbbi 20 évben jelentősen csökkentek anélkül, hogy a többi komponensek, illetve motorjellemzők számottevően romlottak volna.

A motorparaméterek hatására beálló változások (lásd 11.1. szakasz - Motor paraméterek hatása a károsanyag kibocsátásra fejezet) megfelelő megváltoztatásával eddig is lényeges emisszió csökkenést sikerült elérni. Az emisszió további csökkentése érdekében viszont speciális módszerek alakultak ki.

11.2.3. Nagy légfeleslegű motorok

Otto-motoroknál a légfelesleg növekedését az égés instabillá válása korlátozza. Nagyobb légfelesleget alkalmazva az elszegényített keverékű szívómotornak csökken a teljesítménye is. Ezen a motor feltöltésével lehet segíteni. A feltöltött, tüzelőanyagban szegény keverékkel üzemelő motor teljesítménye nagyobb, mint a szívómotoroké, hatásfoka pedig hasonló. A turbófeltöltésű motornál az állandó összetételű keverék biztosítása rendkívül fontos, mivel az általánosan használt 1,5-1,6 légfelesleg tényező esetén már a kis légfelesleg emelkedés is jelentős károsanyag kibocsátás növekedést vonhat maga után (11.11. ábra - Feltöltött szikragyújtású motorok emissziója a légfelesleg függvényében [11.1.] ). Diesel-motoroknál pedig a nagy légfelesleget a motorok feltöltésével valósíthatjuk meg.

Feltöltött szikragyújtású motorok emissziója a légfelesleg függvényében [11.1.]
11.11. ábra - Feltöltött szikragyújtású motorok emissziója a légfelesleg függvényében [11.1.]


11.2.4. Füstgáz visszavezetés alkalmazása

A füstgáz visszavezetés az NOx csökkentés egyik leghatásosabb eszköze mind Diesel-, mind Otto-motoroknál, mivel recirkuláció hatására csökken a motorban a csúcshőmérséklet. A füstgázok ugyanakkor kedvezően hatnak az elégetlen károsanyagokra is, viszont a részecske kibocsátás általában megemelkedik. A füstgáz recirkuláció hatását az 11.12. ábra - A füstgáz visszavezetés hatása a légfelesleg függvényében [11.1.] érzékelteti. A füstgáz recirkuláció kedvezően hat továbbá a tüzelőanyag fogyasztásra, zajszintre, és a füstgázhőmérsékletre.

A füstgáz visszavezetés hatása a légfelesleg függvényében [11.1.]
11.12. ábra - A füstgáz visszavezetés hatása a légfelesleg függvényében [11.1.]


Nagynyomású füstgáz visszavezető rendszer felépítése [11.8.]

(1. Füstgáz visszavezetés szabályzó szelepe, 2. Füstgáz hűtő (opcionális), 3. Intercooler, 4. Levegő mennyiség szabályzó szelepe)

11.13. ábra - Nagynyomású füstgáz visszavezető rendszer felépítése [11.8.]


A füstgáz visszavezetésnek több típusa létezik. A szigorodó károsanyag kibocsátási előírások kezdetben csak az ECM által vezérlet rendszereket nem pedig hűtött rendszereket követeltek meg, amely a fordulatszám terhelés és egyéb üzemi paraméterek (pl. hűtővíz hőmérséklet) függvényében szabályozott mennyiségű füstgázt vezettek a szívó vezetékbe. A legtöbb ma alkalmazott rendszer az un. nagynyomású rendszer. Itt a turbótöltő előtti nagynyomású ágból vezetnek vissza füstgázt a kompresszor és az közbenső hűtő után Idővel a megjelentek a hűtött füstgáz visszavezető rendszerek. Ezeknél a motor hűtővízkörével hűtik a visszavezetett füstgázt. Ezt a rendszer egy szelep segítségével megkerüli, amíg a motor nem éri el az üzemi hőmérsékletet. Egyes rendszereknél a visszavezetett füstgáz mennyiségének szabályzásához nem csak a megkerülő ágban található szelep, de az intercoolerből kilépő ágat is fojtással szabályozzák.

Elsősorban nehézüzemű motoroknál és a részecskeszűrők elterjedésével jelent meg az úgynevezett kis nyomású füstgáz visszavezetésű rendszerek. Segítségével csökkenthető az nagynyomású rendszereknél a lerakodások miatt tapasztalható hatékonyság csökkenés, viszont fent áll a veszélye a részecske szűrőkből a meghibásodások miatt távozó letört elemek bejutása a kompresszorba, amely komoly meghibásodásokat eredményezhet. Ennek elkerülése érdekében egy további szűrőt lehet alkalmazni.

Kisnyomású füstgáz visszavezető rendszer felépítése [11.8.]

(1. Füstgáz visszavezetés szabályzó szelepe, 2. Füstgáz hűtő, 3. Részecskeszűrő, 4. Füstgáz ellennyomás szabályzó szelep)

11.14. ábra - Kisnyomású füstgáz visszavezető rendszer felépítése [11.8.]


11.2.5. Motor után megvalósítható (szekunder) eljárások

A szekunder módszerek a füstgázban jelenlevő károsanyagok eltávolítására alkalmasak. A füstgázkezelést többnyire a primer módszerek kiegészítéseként alkalmazzák. Belsőégésű motoroknál a nem szelektív katalitikus eljárás (NSCR), melyet hármashatású katalizátornak is neveznek - és az oxidációs katalizátorok terjedtek el, de számos új technológia terjed. Ehhez a részhez tartoznak a füstgáz utókezelés részecske kibocsátás csökkentő berendezései is, a különböző részecske szűrők is

11.2.5.1. Nem szelektív katalizátorok

Nem szelektív katalitikus eljárásnál nem csak az NOx-et, hanem a CO-t és a CH-t is csökkenteni lehet. A hármashatású katalizátor az NOx, CO és CH szennyező anyagokat 450-600 °C üzemi hőmérsékleten elbontja.

A hármashatású katalizátor monolitos kerámiaanyagból áll, melynek nagy a felülete és kicsi az áramlási ellenállása. A felületet közel ezerszeresre növelik szilíciumoxid bevonattal, és így extraaktív felületet nyernek. Az aktív réteg platina/ródium és rövid ideig képes az oxigént megkötni. A katalizátor redukálja az NOx-et és oxidálja a CO-t és CH-t. A füstgázban a redukálandó NOx és az oxidálandó CO és CH mennyiségnek egyensúlyban kell lennie. A hármashatású katalizátor működéséhez két alapfeltételt kell kielégíteni:

 • ne legyen katalizátorméreg a füstgázban (kén, foszfor, vanádium, ólom)

 • a füstgázban az oxigéntartalom közel nulla legyen.

A katalizátor optimális működéséhez a légfelesleget sztöchiometrikus alatt kell tartani 0,004-0,005 légfeleslegtényezővel, ilyenkor a konverzió mértéke:

 

NOx-nél

 

99%

 

CO-nál

 

95%

 

CH-nál

 

70%

A hármashatású katalizátor előtti és után károsanyag koncentrációk a légfelesleg függvényében [11.6.]
11.15. ábra - A hármashatású katalizátor előtti és után károsanyag koncentrációk a légfelesleg függvényében [11.6.]


A katalitikus kipufogógáz tisztítás fontos jellemzője, hogy a katalizátor csak az üzemi hőmérséklet elérése után biztosítja az igen alacsony károsanyag emissziós szintet. A katalizátor megszólalási hőmérséklete 250-300 °C.

Oxidációs katalizátorokat akkor alkalmazunk, ha a füstgázban oxigén van jelen. A katalizátor lényegében hasonló a hármashatású katalizátorhoz, de az oxigén jelenléte miatt nem képes az NOx-et redukálni. Tulajdonképpen a hármashatású katalizátor is egy oxidációs katalizátor légfelesleg (oxigén jelenléte) esetén.

A hármashatású katalizátor Ottó-motorokhoz használatos λ=1 szabályozással. Az oxidációs katalizátorokat nagy légfeleslegű (λ≈1,42-1,5) Otto-motoroknál és Diesel-motoroknál alkalmazzák. Diesel-motorok esetén az oxidációs katalizátora (DOC) a CO és CH emissziót csökkenti.

A tüzelőanyagokban levő ólomadalékok lerakódnak a katalizátor felületén, bediffundálnak a közbenső rétegbe, a hordozóba, és ez rövid futás után a katalizátor dezaktíválódásához vezet. A katalizátortechnika alkalmazása ezért ólommentes tüzelőanyag alkalmazását teszi szükségessé.

11.2.5.2. Szelektív katalizátorok

Első sorban nagyobb egységteljesítményű és a nehézüzemű Diesel-motorokban alkalmazott technológia a az úgynevezett szelektív SCR (Selective Catalytic Reduction) katalizátor a NOx kibocsátás csökkentésére. Amint az a hármashatású katalizátornál látható volt annak segítségével a tüzelőanyagban dús és közel sztöchiometrikus keverék esetén lehetséges jó hatásfokkal a NOx kibocsátás csökkentése. A szelektív katalizátorok ezzel ellentétesen tüzelőanyagban szegény tartományra alkalmazhatók, ami elsősorban a Diesel-motorokra jellemző.

Mivel a füstgázban O2 van ezért a NOx redukálására ammóniát (NH3) használnak, amely azonban mérgező. Biztonság technikai okokból az ammónia helyett karbamid ([NH2]2CO) vizes oldatát használják, amely vizes oldata jól adagolható a füstgázhoz. Egyes rendszereknél a karbamid adagolás szabályzását NOx szondával szabályozzák.

Az első lépésben az karbamid vizes oldatából ammóniát kell kinyerni, majd ennek segítségével történik NOx kibocsátás csökkentése:

 

4NO+4NH3+O2 → 4N2+6H2O

 
 

NO+ NO2+2NH 3 → 2N2+3H2O

 
 

6NO2+8NH3 → 7N2+12H2O

 

A karbamid vizes oldat német rövidítése HWL, de AdBlue márkanéven forgalmazzák

Számos további katalizátor típus található belsőégésű motoroknál. Ezek közül még megemlítjük a NOx-tároló katalizátor (NSC – NOx Storage Catalyst) amely elsősorban a szegény keverék esetén átmenetileg megköti kipufogógáz NOx tartalmát például bárium-karbonátot (BaCO3) segítségével, majd megfelelő üzemmód esetén a megkötött NOx egy hagyományos hármas hatású katalizátorként redukálódik.

11.2.5.3. Részecske szűrők

A környezet terhelés elsősorban Diesel-motoroknál jelentős komponense a részecske kibocsátás. A mai környezetvédelmi előírások betartása érdekében a határ érték alatti kibocsátást csak füstgáz utókezeléssel lehet megoldani, amelyre az un. részecske szűrőket (PF) vagy „ Diesel Particulate Filter” rövidítve (DPF) kell alkalmazni, ezek számos fajtája ismert.

A „szinterfém” részecske szűrő felépítése [11.2.]
11.16. ábra - A „szinterfém” részecske szűrő felépítése [11.2.]


Az ún. „szinterfém” szűrők kis falvastagságú hosszirányban perforált fémlemez-tekercsek melyeket vékony szinterezett, porózus lemez fed (11.16. ábra - A „szinterfém” részecske szűrő felépítése [11.2.] ). A szinterezett rétegen a füstgázgáz molekulák átjutnak, a részecskék viszont kiszűrődnek.

A „monolit kerámia” részecske szűrő felépítése [11.2.]
11.17. ábra - A „monolit kerámia” részecske szűrő felépítése [11.2.]


A falon átszűrő technológia esetén az általában szilíciumkarbidból készült monolit kialakítású kerámia testben a szomszédos csatornák ellenkező végei vannak le zárva, így a kipufogógáz csak a porózus kerámia falon keresztül tud tovább haladni (11.17. ábra - A „monolit kerámia” részecske szűrő felépítése [11.2.] ). A részecskék a porózus falon tapadnak meg.

Mivel mind a két technológia esetén a részecskék kiszűrésre kerülnek a szűrők tisztításáról –regenerálásáról– gondoskodni kell. Ez történhet magas füstgáz hőmérsékletű regenerálási ciklussal, amely során a CR rendszereknél ismertetett kései utóbefecskendezést alkalmaz az EDC, vagy aktív regeneráció esetén külön villamos fűtés vagy égő segítségével. Azonban további módszerek ismertek a regenerálásra:

 • CRT (Continuosly Regeneratig Technology) folyamatos regenerációs technológia

  Ebben az esetben a rendszer két elemből áll össze, egy oxidációs katalizátor (DOC) amely a CO és CH komponensek oxidációja mellett az NO-t oxidálja NO2-re. A NO2 a részecske szűrőben reagál a részecskék szén tartalmával és tisztítja a rendszert:

   

  2 NO2 + C → 2NO + CO2

   
 • CDPF (Catalyzed Diesel Particulate Filter), katalitikus bevonatú részecskeszűrők

  Ennél a technológiánál a részecskeszűrő katalitikus hatású anyag van bevonva. Ezen a a részecskék és a füstgáz CO és a HC komponensei oxidálódnak amely hőmérsékletnövekedést eredményez és ennek segítségével regenerálódik a rendszer.

Ezeken a technológiákon kívül számos technológia illetve a fenti technológiák keverékei léteznek, gyakran különböző elnevezésekkel.

Irodalmak

[11.1.] Boschán, É. és Meggyes, A.. Az NOx-emisszió és csökkentése. OMIKK Budapest . 1989. ISBN 963 593 0658.

[11.2.] Moser, Franz X., Sams, Theodor, és Dreisbach, Rolf. Lowest Engine-Out Emissions as the Key to the Future of the Heavy Duty Diesel Engine - New Development Results. AVL.

[11.3.] Fülöp Dr , Zoltán. Belsőégésű motorok. Dabocsi, Lajos. 1990. ISBN 963-9005-64-9.

[11.4.] Heywood , John B.. Internal combustion engine fundamentals. 1989. ISBN 0-07-028637-X.

[11.5.] Meggyes Dr., Attila és Boschán Dr., Éva. Korszerû tüzeléstechnika. OMIKK Budapest . III.kötet. 1988.

[11.6.] Meggyes Dr., Attila. Hőerőgépek égéstermékei okozta levegőszennyezés. Műegyetemi Kiadó. 1993.

[11.7.] Varga Dr , Vilmos. Részecskeszőrök (DPF) alkalmazásának szükségszerősége Járművek és Mobilgépek. 2009. II.évf. No.VI. 515 – 527.pp.

[11.8.] Robert Bosch GmbH. Bosch Automotive Handbook. 2004. ISBN 0-8379-1243-8.

12. fejezet - Teljesítmény növelési módszerek és azok menedzsmentje

A motor hengerterébe jutó levegő mennyiségét a töltési fokkal jellemezzük. A töltési fok növelésére, azaz a feltöltésre a következő eljárások lehetségesek:

 • feltöltés a motortól független hajtással

 • mechanikus feltöltés a motortól függő hajtással

 • kipufogógáz-turbinás feltöltés (turbótöltés)

 • feltöltés nyomáshullámokkal.

Az első három eljárásnál fúvó (kompresszor) szállítja a sűrített friss töltetet a hengerbe, míg az utolsó eljárásnál a szívó ill. kipufogó rendszerben keletkező lengéseket használják fel a hengertérbe jutó levegő mennyiségének a növelésére. A motortól független (idegen) feltöltés drága és ezért nem terjedt el.

12.1. Mechanikus feltöltés

A motortól függő mechanikai feltöltés esetén a töltőt közvetlenül a motorról ékszíjjal, lánccal vagy fogaskerékkel hajtják. Ez a megoldás egyszerű, viszonylag olcsó, főleg kis motorokhoz alkalmazzák. (lásd 12.1. ábra - Mechanikus feltöltés (Roots-fúvó) [12.4.] )

Mechanikus feltöltés (Roots-fúvó) [12.4.]
12.1. ábra - Mechanikus feltöltés (Roots-fúvó) [12.4.]


A feltöltők lehetnek térfogat kiszorításos vagy áramlástechnikai elven működő feltöltők. Azonban többnyire térfogat kiszorításos (forgódugattyús, Roots-fúvó) alkalmaznak, mivel azok szállítási mennyisége a fordulatszámmal arányosan változik, kis fordulatszámon is működnek és közel független az ellennyomástól, így jól illeszkedik a motorokhoz (lásd 12.2. ábra - Mechanikus feltöltés munkafolyamatainak elvi vázlata). A fajlagos tüzelőanyag-fogyasztás különösen részterhelés esetén jobb, mint hasonló méretű szívómotorok esetén. A térfogat kiszorításos mechanikus töltő és motor együttműködése a (12.3. ábra - Térfogat kiszorításos mechanikus töltő és motor együttműködése [12.4.] ) ábrán látható.

Mechanikus feltöltés munkafolyamatainak elvi vázlata
12.2. ábra - Mechanikus feltöltés munkafolyamatainak elvi vázlata


Térfogat kiszorításos mechanikus töltő és motor együttműködése [12.4.]
12.3. ábra - Térfogat kiszorításos mechanikus töltő és motor együttműködése [12.4.]


Az áramlástechnikai elven működő mechanikus feltöltők esetén úgynevezett centrifugál kompresszorokat alkalmaznak. Ennek felépítése a (12.4. ábra - Centrifugál kompresszor járókereke) ábrán látható. A kompresszorok két részből áll, első rész a forgó rész majd az álló rész. A belépő előperdítés nélküli esetben axiális c1 sebességű közeg, a forgó részbe kerülve kialakul a w1 relatív sebesség, forgó részben az áramlás irány megváltozik és a radiális abszolút c2 sebességgel lép ki (12.5. ábra - Centrifugál kompresszor sebességi háromszöge [12.5.] ). A hagyományos kompresszoroknál radiális kilépést alkalmaztak, azonban ma általános az úgynevezett hátrahajló lapátozatot alkalmaznak a jobb hatásfok érdekében. Ezután a közeg a lapát nélküli diffúzoron keresztül az állórészbe kerül a ahol a felgyorsított közeg lefékeződik és megnövekszik a nyomása. Általában a szélesebb működési tartomány miatt az állórészben nincsenek lapátok.

Centrifugál kompresszor járókereke
12.4. ábra - Centrifugál kompresszor járókereke


Centrifugál kompresszor sebességi háromszöge [12.5.]
12.5. ábra - Centrifugál kompresszor sebességi háromszöge [12.5.]


A kompresszor teljesítmény igénye a meghatározható a sebességi háromszögből kompresszor teljesítmény felvétele:

 

 

Ez nem részletezett levezetések után valóságos (veszteséges) esetet feltételezve fékezés miatt nyomás növekedésre fordítódik:

 

 

A kompresszorok működési tulajdonságait az úgynevezett karakterisztikával adjuk meg (lásd 12.6. ábra - Egy centrifugál kompresszor karakterisztikája) Ezekben a diagramokban a térfogatáram függvényében különböző fordulatszámokon ábrázoljuk a kialakuló nyomás viszonyt. Általában a környezeti paraméterekre (nyomás, hőmérséklet) érzékenyek a kompresszorok, ennek kompenzálására vagy dimenziótalan vagy normált paramétereket ábrázolnak. A karakterisztikát a leválási határ választja szét a stabil működési tartománytól, ezen a határon túl leválik az áramlás a lapátokról, instabil és erőszajjal járó lüktető áramlás alakul ki.

A centrifugál kompresszoros töltő és motor együttműködése a (12.7. ábra - Centrifugál kompresszoros töltő és motor együttműködése [12.4.] ) ábrán látható.

Egy centrifugál kompresszor karakterisztikája
12.6. ábra - Egy centrifugál kompresszor karakterisztikája


Centrifugál kompresszoros töltő és motor együttműködése [12.4.]
12.7. ábra - Centrifugál kompresszoros töltő és motor együttműködése [12.4.]


12.2. Turbófeltöltés

Turbófeltöltés esetén a motor kipufogó gázai nem áramlanak közvetlenül a szabadba, hanem energiájuk egy részét előzőleg leadják egy (kipufogó) turbinában. Ez a turbina a vele egy tengelyen elhelyezett kompresszort hajtja. A kompresszor a friss töltetet beszívja és túlnyomással a hengerbe juttatatja.(lásd 12.8. ábra - Turbótöltéses motor elvi elrendezése). A turbina és kompresszor szerkezeti egységét röviden turbótöltőnek nevezzük.

Turbótöltéses motor elvi elrendezése
12.8. ábra - Turbótöltéses motor elvi elrendezése


A turbófeltöltéses motort úgy is tekinthetjük, mint a motor és a gázturbina összekapcsolását, ahol a teljesítményt a motor tengelyén nyerjük. A nyomás a turbina előtt lehet állandó (állandó nyomású turbófeltöltés) vagy változó (lüktetéses turbófeltöltés). Állandó nyomású turbófeltöltésnél a motor kipufogó gázai először egy gyűjtő tartályba áramlanak, ott feltorlódnak, ami veszteséget jelent. Utána viszont állandó a nyomás, ami a turbina szempontjából kedvező. Lüktetéses feltöltés esetén a turbina előtt a nyomás nem állandó. Jobban kihasználódik a kipufogógáz nyomás energiája, amely különösen a kiömlés kezdetén nagy. A turbina méretezése összetettebb, mert különböző nyomásesést kell jó hatásfokkal kihasználnia. Csak annyi hengert szabad egy közös vezetékbe csatlakoztatni, hogy azok kiömlési folyamata ne zavarja egymást (általában maximum 3 henger).

Turbótöltőknél úgynevezett centripetál turbinákat alakamazunk mint erőgép (12.9. ábra - Centripetál turbina járókereke). Ebben a füstgázok expanziójából tengely teljesítményt állítünk elő a kompresszor hajtására. A centripetál turbina sebességi háromszöge a (12.10. ábra - Centripetál turbina sebességi háromszöge [12.4.] ) ábrán látható.

Centripetál turbina járókereke
12.9. ábra - Centripetál turbina járókereke


Centripetál turbina sebességi háromszöge [12.4.]
12.10. ábra - Centripetál turbina sebességi háromszöge [12.4.]


 

 

Az állandó nyomású turbófeltöltés munkafolyamatának elvi vázlata az 12.11. ábra - Állandó nyomású turbótöltés munkafolyamatainak elvi vázlata [12.4.] látható.

Állandó nyomású turbótöltés munkafolyamatainak elvi vázlata [12.4.]
12.11. ábra - Állandó nyomású turbótöltés munkafolyamatainak elvi vázlata [12.4.]


A kompresszor munkafolyamatát 1-2-B-A terület szemlélteti. Az A, A’ és A” az átöblítéstől illetve annak mértékétől függ, ha nincsen átöblítés, akkor A” és B” területet kell figyelembe venni.

A kipufogó szelep nyitásakor a hengertérben lévő nyomás lényegesen nagyobb, mint a turbina előtti nyomás. Ennek hatására akár hangsebességgel kiáramló füstgáz mozgási energiája a fékeződés miatt elvész. Az így elvesző 3°-3-C° terület munkája viszont egyenértékű hő formájában növeli a füstgáz entalpiáját így a turbina expanziója a 3’ helyett a 3 pontból indul. Így a turbinán expandáló közeg munka területe: 3-4-A-C.

A valóságban azonban a kompresszor teljesítményfelvételét növelik a veszteségek, a turbina teljesítményét pedig csökkentik. Ezért a veszteségek – amelyek hatásfokokkal fejezhetők ki – lényegesen befolyásolják a viszonyokat. Az ábrán a töltőlevegő nyomása (pk) nagyobb a turbina előtti nyomásnál (pt), vagyis pk > pt. Öblítés csak ilyen esetben lehetséges. Ha átöblítést alkalmazunk, akkor a sűrítő munkafelvétele ugyanazon nyomásnál az öblítő levegő mennyiséggel arányosan megnő, a turbina munkája azonban nem növekszik ennek arányában a keverék kisebb hőmérséklete miatt. A kompresszor után a friss közegnek nemcsak a nyomása, hanem a hőmérséklete is növekszik, ami sűrűségcsökkenést von maga után. Így a henger kisebb tömeggel töltődik meg. Ezért, ha nagy a feltöltés, akkor a friss közeget a kompresszor után visszahűtik, mielőtt az a hengerbe áramlik. A visszahűtés történhet levegővel, vagy pedig a motor hűtővizével. A visszahűtő megnöveli ugyan a motor árát, de általa nagyobb lesz a friss töltet tömege és a kompresszió kezdetén a töltet hőmérséklete is alacsonyabb lesz. A friss töltet tömegének megnövelésével egyrészt a motor teljesítménye növelhető, másrészt a motor károsanyag-kibocsátása (NOx emissziója) csökken.

Négyütemű Diesel-motorok turbófeltöltése mind állandó nyomású, mind lüktetéses üzemű feltöltővel megvalósítható. Megkülönböztetünk kis- és nagynyomású feltöltést (50% alatti vagy feletti teljesítménynövelés). Nagynyomású feltöltéskor a motor fokozott hő és mechanikai igénybevételnek van kitéve, ezért visszahűtő alkalmazása szükségszerű.

Kétütemű Diesel-motorok feltöltésére elsősorban lüktetéses turbófeltöltőt alkalmaznak. A kipufogógáz energiáját a motorteljesítmény rovására a kiömlő idő előtti nyitásával megnövelik. Mivel a kétütemű motor kipufogógáz hőmérséklete kb. 350 °C–t ér el, ezért a motor feltöltése turbó-feltöltéssel egyedül nem járatható. A turbótöltő és a motor közé többnyire póttöltőt kell beiktatni.

Ottó-motorok turbótöltésekor a turbina és a töltő járókerekeit kis átmérővel kell kialakítani a kisebb térfogatáramok és a jobb gyorsulóképesség miatt. Így nem ritka a 130.000 ford/perc fordulatszámú járókerék. A feltöltés következtében nő a kompresszió-végnyomás és nő a kopogási veszély. Ellene a kompresszió-viszony csökkentésével védekeznek. A forgatónyomaték alakulásának javításához – kis fordulatszámnál nagy legyen a forgatónyomaték, majd a fordulatszám növekedésével csökkenjen – a töltőegységet szabályozni kell. Ottó-motoroknál általában az un. Waste-geate szelepes technikát alkalmazzák. A megengedhető legnagyobb töltési nyomás elérése után a kipufogógáz egy részét a turbina megkerülésével a kipufogórendszerbe vezetik. (lásd 12.12. ábra - Waste-gate szelepes töltési nyomás szabályzás [12.6.] )

Waste-gate szelepes töltési nyomás szabályzás [12.6.]
12.12. ábra - Waste-gate szelepes töltési nyomás szabályzás [12.6.]


Jelenleg elsősorban Diesel-motoroknál alkalmazott technológia az úgynevezett változtatható lapát állásszögű szabályzás. Kisebb áramlási sebességek esetén a lapátok állításával csökkentik a kilépő csatornák keresztmetszetét, így növelve az áramlási sebességet az állólapát fokozat után és a nyomást a turbina előtt. Ennek segítségével nő a turbina munkája és így a töltési nyomás. Ha alacsonyabb töltési nyomásra van szükség ugyan azon térfogatáramnál a lapátok állításával növelik a kilépő csatornák keresztmetszetét, csökkentve a töltési nyomást (lásd 12.13. ábra - Változtatható lapát állas szögű töltési nyomás szabályzás [12.6.] ).

Változtatható lapát állas szögű töltési nyomás szabályzás [12.6.]
12.13. ábra - Változtatható lapát állas szögű töltési nyomás szabályzás [12.6.]


12.3. Nyomáshullámmal történő feltöltés

Nyomáshullámmal történő feltöltéskor azt használjuk ki, hogy töltéscsere esetén a motor szívó és kipufogó vezetékeiben nyomáshullámok gerjednek. Ezeknek a hullámoknak a megfelelő kialakításával feltöltési effektus érhető el.

Négyütemű motor jó hengertöltése akkor érhető el, ha:

 • A kiömlő szelep nyitási szakaszának a vége felé a hengerben kicsi nyomás uralkodik, hogy lehetőleg kevés maradék gáz maradjon vissza, és jó legyen az öblítés.

 • A szívószelep zárásakor a hengerben nagy nyomás található, hogy a töltet minél nagyobb legyen.

A vezetékhosszak és keresztmetszetek összehangolásával az előző feltételek teljesíthetők. Összehangolás csak szűk fordulatszám-tartományban lehetséges, mert a gázoszlopok sajátfrekvenciája a vezetékhosszaktól függ. Ha a sajátfrekvenciákat a motor különböző fordulatszámaihoz akarjuk illeszteni, akkor a vezetékhosszakat a motor fordulatszáma függvényében változtatni kell.

12.4. Feltöltéssel elérhető teljesítménynövelés korlátai

A teljesítmény növelésének a motor részéről határt szabnak a mechanikai és hőigénybevételek. A mechanikai igénybevételt a motor hengerterében előálló legnagyobb nyomással (csúcsnyomással) jellemezhetjük. A csúcsnyomás a feltöltési nyomással nő. Az előbefecskendezés (gyújtás) időpontjának csökkentésével, öblítéssel, kompresszió-viszony csökkentésével a csúcsnyomás csökkenthető ugyan, de a veszteségek növekednek. Amennyiben a forgattyús mechanizmus nem rendelkezik számottevő igénybevételi tartalékkal, úgy a feltöltés mértékét mechanikai igénybevételek korlátozzák.

A hőterhelésből adódó hőigénybevételek nem adhatók meg egyetlen jellemzővel. A motor égésteret határoló alkatrészekre: persely, dugattyú, hengerfej, szelep, külön-külön kell az igénybevételi határra jellemző értékeket megadni. Ezek a határok lehetnek:

 • az alkatrész gázoldali hőmérséklete, ez könnyűfém dugattyúnál lágyulási határ, szelepnél, hengerfejnél melegszilárdsági határ, perselynél olaj elégési határ;

 • alkatrészekben kialakuló hőmérsékletgradiens határok, amely gátolt terjeszkedésű alkatrészeknél hőfeszültséghatárt jelent;

 • vízoldali fal hőmérséklethatárok, amely adott feltételek közötti hőátadást határol (pl. buborékos, illetve hártyás forrást).

Az Ottó-motoroknál további határt jelent a kopogás. A nyomás és a hőmérséklet növelésével ugyanis megnő a motor kopogási hajlama. Ezért a megengedhető legnagyobb töltési nyomás elérése után a töltőegységet leszabályozzák, amint ezt az előzőekben megismertük.

Irodalmak

[12.1.] Bosch Automotive Handbook. 2004. ISBN 0-8379-1243-8.

[12.2.] Brodszki Dr , Dezső. Feltöltött Dieselmotorok. 1966. ETO 621.436.052.

[12.3.] Dezsényi, György, Emőd, István, és Finichiu , Liviu. Belsőégésű motorok tervezése és vizsgálata. 1989. ISBN: 963-18-4566-4.

[12.4.] Fülöp Dr , Zoltán. Belsőégésű motorok. Dabocsi, Lajos. 1990. ISBN 963-9005-64-9.

[12.5.] Heywood , John B.. Internal combustion engine fundamentals. 1989. ISBN 0-07-028637-X.

[12.6.] Robert Bosch GmbH. Diesel-Engine Management. 2005. ISBN 0-8379-1353-1.

[12.7.] Robert Bosch GmbH. Ottomotor-Management. 1998. ISBN 3-528-03877-2.

13. fejezet - Belsőégésű motorok fedélzeti diagnosztikája

13.1. Bevezetés

Az ember által okozott, elsődlegesen az atmoszférára ható nagymértékű változások, és az ezek alapján várható súlyos következmények a bioszférára, szükségessé tették a gépjárművek károsanyag-kibocsátásának jelentős csökkentését és ellenőrzését. Ennek érdekében vezették be a Fedélzeti Diagnosztikát (On-Board-Diagnosis, OBD).

A Kaliforniai állam levegőszennyezéssel foglalkozó hatóságának (CARB) 1970-óta történő ez irányú munkájának köszönhető, hogy megszülettek azok a jogszabályok, amelyekkel a levegő károsanyag-terhelését (akkor még elsősorban Kaliforniában) sikerült csökkenteni.

A Fedélzeti Diagnosztikai Rendszer egy a jármű motorjának vezérlésébe integrált rendszer, amelynek az a feladata, hogy a kipufogógáz-kibocsátás, és annak csökkentése szempontjából lényeges komponenseket felügyelje (működésüket ellenőrizze). Ha egy hiba fellép, akkor ezt felismeri, a megfelelő helyre elmenti, és egy kijelző segítségével a járművezetőt figyelmezteti.

Az OBD I rendszer a komponenseken mért értékek segítségével felügyeli az érzékelők és beavatkozók működőképességét. Ellenőrizi az emisszió korlátozó elemek azon rendszereit, melyek a központi vezérléssel kapcsolatban állnak.

Az OBD II rendszer a diagnosztikára képes motorvezérlő rendszerek második generációját jelenti.

Az OBD II rendszer felügyeli:

 • A be-, és kimenőkomponensek működését, az OBD I-hez hasonlóan (pl. rövidzár, vezetékszakadás),

 • A kipufogógáz-kibocsátás szempontjából lényeges működések jeleinek és komponenseinek hihetőségét (pl. katalizátor, lambda-szonda),

 • Rendszerműködéseket (pl. szekunderlevegő rendszer),

 • A teljes hajtásláncot (pl. az automata váltó vészüzeme).

A motorvezérlés hibás alkatrészeinek hibás működése a gépjárművek károsanyag-kibocsátásának jelentős megnövekedéséhez vezethet. A műszaki igények alapján a CO (szén-monoxid), HC (szén-hidrogének) és a NOx (nitrogén-oxidok) koncentrációját nem közvetlenül mérik, hanem motorvezérlés kipufogógáz-releváns alkatrészeinek vizsgálatát kell végrehajtani. Ennek az is az előnye, hogy a hibákat egy megfelelő készülékkel meg is lehet jeleníteni.

Követelmények az OBD rendszerrel szemben:

 • Szabványos diagnosztikai csatlakozó a gépjárművezető környezetében,

 • Szabványos hibakódok minden gyártó számára,

 • Hibajelzés szokásos diagnosztikai készülék segítségével,

 • Hiba fellépésekor fennálló üzemi viszonyok tárolása,

 • Egységes megjelenítése a a kipufogógáz-releváns feladatoknak,

 • Szabványosított megnevezései, és rövidítései az alkatrészeknek, és rendszereknek.

Célkitűzések az OBD rendszerrel kapcsolatosan:

 • Minden a kipufogógáz minősége miatt fontos alkatrész felügyelete,

 • Katalizátor védelme a sérüléstől,

 • Optikai figyelmeztető jelzés, ha egy a kipufogógáz-kibocsátás szempontjából lényeges alkatrésznek működési hibája van,

 • Hibatárolás.

Azért, hogy ezeknek a célkitűzéseknek eleget lehessen tenni a motorvezérlés a következő komponenseit és rendszereit kell felügyelni:

 • Katalizátor,

 • Lambda-szonda,

 • Égéskimaradás,

 • Szekunderlevegő rendszer (ha van),

 • Kipufogógáz visszavezetés,

 • Tüzelőanyag tank szellőzetés szivárgásvizsgálattal,

 • Tüzelőanyag elosztórendszer,

 • Minden a vezérlőegységgel kapcsolatban lévő érzékelő és beavatkozó,

 • Automata váltó.

Az Európai Fedélzeti Diagnosztika (Euro-On-Board-Diagnose, EOBD)

Miután az USA-ban az OBD II rendszer, a kipufogógáz-csökkentés és felügyeletnek már szerves része volt, ezt a diagnosztikai rendszert 2000-től ez Európai Unióban is, Euro-On-Board-Diagnose néven bevezették.

A bevezetés első lépésben csak az Otto-motorokra vonatkozott, azonban rövidesen követte ezt a dízelmotorokra vonatkozó is. Az EOBD a személygépjármű emissziós előírásokban először az EURO 3 (2000-ben lépett életbe) előírásban kapott helyet. A diagnosztikai rendszer európai verziója csak kevéssé tér el az amerikai OBD II-től. AZ EOBD-t az európai emissziós előírásokhoz igazították, és szintén a központi diagnosztikai csatlakozó és a figyelmeztető jelzés a két fő komponense.

Az EOBD-nek az a feladata, hogy jelezzen a gépjárművezetőnek a motordiagnosztikai jelzőlámpa által bármely, károsanyag-kibocsátással kapcsolatos hibát. Az EOBD egy beépített felügyeleti program, amelynek két fő funkciója van:

 • észlelni a gépjármű környezetvédelmi berendezéseinek meghibásodásait,

 • jelezni a vezetőnek azon meghibásodásokat, amelyek a károsanyag-kibocsátás küszöbértékének túllépését eredményezik.

ECM állandóan felügyeli a következő elemeket:

 1. Benzines járművek esetén:

  • Gyújtáskihagyásokat,

  • Katalizátor hatékonyságát,

  • Lambda-szondák állapotát,

  • Üzemanyagtank szellőztető mágnesszelep működését,

  • Összes alkotóelemet, vagy rendszert, amelynek meghibásodása maga után vonhatja a megengedett károsanyag-kibocsátási határértékek túllépését (befecskendezés, kipufogógáz-visszavezetés stb.).

 2. Diesel járművek esetén:

  • Katalizátor hatékonyságát,

  • Részecskeszűrő működőképességét (ha be van szerelve),

  • Összes alkotóelemet, vagy rendszert, amelynek meghibásodása maga után vonhatja a megengedett károsanyag-kibocsátási határértékek túllépését (kipufogógáz-visszavezetés, előizzítás, stb.).

13.2. Diagnosztikai hibakódok

A SAE szabvánnyal rendelkező diagnosztikai hibakódokat minden gyártónak egységesen használnia kell. A hibakód mindig egy 5 karakterből álló numerikus érték.

Az egyes karakterek jelentései a következők:

 • Az 1. karakter mindig egy betű, és különböző rendszerekre utal:

  (Az OBD II rendszer csak a P kódot használja.)

  • Pxxxx – Hajtáslánc

  • Bxxxx – Karosszéria

  • Cxxxx – Futómű

  • Uxxxx - Busz rendszer

 • A 2. karakter a szabványkódot jelzi, a következők szerint:

  • P0xxx - Előírt hibakódok, amelyeket a diagnosztikai rendszer használhat (Gyártó független kód),

  • P1xxx - A gyártó által kiegészítőleg ajánlott kipufogógáz-releváns hibakódok, amelyet a törvényalkotónak megküldött. (Gyártó specifikus kód),

  • P2xxx - Gyártó független kód a nemzetközi vagy amerikai szabvány szerint,

  • P3000-P3399 - Gyártó specifikus kódtartomány,

  • P3400-P3999 - Gyártó független kódtartomány

 • A 3. karakter azt a rendszert jelenti, amelyben a hiba fellépett:

  • Px0xx - Tüzelőanyag-, és levegőellátó rendszer,

  • Px1/2xx - Tüzelőanyag-, és levegőellátó rendszer,

  • Px3xx – Gyújtórendszer,

  • Px4xx - Kiegészítő kipufogógáz szabályozás,

  • Px5xx - Sebesség-, és alapjárat szabályozás,

  • Px6xx - Vezérlőegység és kimenő jelek,

  • Px7xx – Sebességváltó.

 • A 4. és 5. karakterek jelzik a rendszeren belüli részegységre vonatkozó jelzést.

A következő táblázat egy példán keresztül mutatja be az OBD hibakód egyes elemeinek értelmezését.

13.1. táblázat - A diagnosztikai hibakódok összefoglalása

P

0

4

2

0

P Hajtáslánc (Powertrain)

0 Gyártó független kód (SAE 2012 szerint)

0 Tüzelőanyag-, és levegőellátó rendszer

20 Katalizátor hiba, átalakítási hatásfok kicsi

1/2Tüzelőanyag-, és levegőellátó rendszer

B Karosszéria (Body)

1 Gyártó specifikus kód

3 Gyújtórendszer

4 Kiegészítő kipufogógáz szabályozás

C Futómű (Chassis)

2 Gyártó független kód (ISO 15031-6, SAE J2012 szerint)

5 Sebesség-, és alapjárat szabályozás

6 Vezérlőegység és kimenő jelek

U Busz rendszer

3

P3000-P3399 gyártó specifikus kódtartomány

P3400-P3999 gyártó független kódtartomány

7/8 Sebességváltó

9 Hibrid


Például a Volkswagen gyártó diagnosztikai rendszere nem csak az SAE által törvényben rögzített P0 és P1 hibakódok alapján meglévő hibaelemzési lehetőségeket foglalja magában, hanem ehhez még tartalmazza a VAG szervizekben szokásos VAG hibakódokat is. A diagnosztika végrehajtása során különböző címszavak beadása által lehetséges különböző diagnosztikai funkciókat elindítani.

Az OBD hibakód kiolvasó készülék üzembe helyezéséhez az szükséges, hogy a készülék a gépjármű diagnosztikai csatlakozójához legyen csatlakoztatva. A motorvezérlő elektronika és az OBD készülék közötti kommunikáció automatikusan elindul.

Egy OBD hibakód kiolvasó készülék a következő funkciókat teszi lehetővé:

 • 1-es mód: Aktuális motorüzemi adatok kiolvasása (Fennálló (van) értékek (IST-Daten), Készenléti kód (Readinesscode)).

 • 2-es mód: Azon üzemi feltételek kiolvasása, amelye a hiba fellépésének ideje alatt fennálltak. (Csak abban az esetben van benne adat, ha egy hiba fellépet)

 • 3-as mód: Olyan a kipufogógázra vonatkozó hiba kiolvasása, amely kipufogógáz figyelmeztető jelzéshez vezetett.

 • 4-es mód: Hibakódok, készenléti kód és üzemi feltételek (2-es mód) törlése.

 • 5-ös mód: lambda-szonda jelek megjelenítése

 • 6-os mód: A nem állandóan felügyelt rendszerek mért értékeinek megjelenítése (pl. szekunderlevegő rendszer, tüzelőanyagtank szellőztető rendszer, kipufogógáz visszavezetés)

 • 7-es mód: Olyan hiba kiolvasása, amely még nem aktiválta a kipufogó figyelmeztetés kijelzését.

 • 8-as mód: Európában nem használatos.

 • 9-es mód: Járműadatok megjelenítése (pl. Járműazonosító szám, Motorkód, ECM típusa, Szoftverazonosító)

13.3. Hibakijelzés

A hiba kijelzésre a motor diagnosztikai jelzőlámpa (MIL) szolgál. A motordiagnosztikai jelzőlámpa egy alkotóelem, vagy egy rendszer meghibásodását mutatja a károsanyag-kibocsátásokkal kapcsolatosan. Amikor ez a meghibásodás a károsanyag-kibocsátás növekedését eredményezi a lámpa kigyullad.

A kigyulladás 2 vagy 3 egymás utáni vezetési ciklus végén következik be (egy vezetési ciklus a motorindítást, egy közlekedési fázist - amely alatt egy esetleges működési rendellenesség észlelésre kerülhet - és a motorleállást tartalmazza). A diagnosztikai jelzőlámpa kialvása 3 egymás utáni vezetési ciklus után következik be, amennyiben az aktiválásért felelős felügyeleti rendszer nem észlelt további rendellenességet. Az ECM csak azután törölheti az átmeneti hibát, ha az 40 felmelegítési ciklus alatt nem jelenik meg újra. Egy felmelegedési ciklus a gépjárműnek egy működési időtartama, amely elégséges ahhoz, hogy a legalább 22 fokra lehűlt motor hőmérséklete a motor elindítását követően 70 fokot érjen el.

A gyújtáskihagyások, amelyek a katalizátor meghibásodásának veszélyét idézhetik elő, a motordiagnosztikai jelzőlámpa villogását eredményezik.

13.4. Az Ottó-motorok OBD rendszer elemei, felépítése

A Volkswagen VR6 motorja ODB II rendszerének elemeit, és felépítését a 13.1. ábra - A Volkswagen VR6 motorjának OBD rendszere [13.4.] ábra mutatja.

A Volkswagen VR6 motorjának OBD rendszere [13.4.]

(01 Vezérlőegység, 02 Hibakijelző lámpa, 03 Diagnosztikai csatlakozó, 04 Levegő tömegárammérő, 05 Szivárgásdiagnosztikai szivattyú, 06 Aktív szén tartály, 07 Kondenzátum leeresztő szelep, 08 Tartályszellőztető szelep, 09 Fojtószelep vezérlőegység, 10 Szívócső hőmérséklet jeladó, 11 Sebesség jeladó, 12 Befecskendező szelep, 13 Tüzelőanyag szűrő, 14 Kopogásérzékelő, 15 Motorfordulatszám jeladó, 16 EGR szelep, 17 EGR hőmérsékletérzékelő, 18 EGR ütemszelep, 19 Hall jeladó, 20 Nagyfeszültség elosztó, 21 Hűtőközeg hőmérséklet jeladó, 22 Szekunderlevegő szelep, 23 Szekunderlevegő pumpa, 24 Szekunderlevegő pumpa relé, 25 Szekunderlevegő kombiszelep, 26 Katalizátor előtti lambda-szonda, 27 Katalizátor utáni lambda-szonda)

13.1. ábra - A Volkswagen VR6 motorjának OBD rendszere [13.4.]


A Volkswagen 1,8 liter Turbó 5V motorja ODB II rendszerének elemeit, és felépítését a 13.2. ábra - A Volkswagen 1,8 liter Turbó 5V motorjának OBD rendszere [13.4.] ábra mutatja.

A Volkswagen 1,8 liter Turbó 5V motorjának OBD rendszere [13.4.]

(01 Vezérlőegység, 02 Hibakijelző lámpa, 03 Diagnosztikai csatlakozó, 04 Levegő tömegárammérő, 05 Szivárgásdiagnosztikai pumpa, 06 Aktív szén tartály, 07 Aktív szén tartály mágnesszelep, 08 Fojtószelep vezérlőegység, 09 Szívócső hőmérséklet jeladó, 10 Befecskendező szelep, 11 Tüzelőanyag szűrő, 12 Tüzelőanyag szivattyú, 13 Tüzelőanyag szivattyú relé, 14 Kopogásérzékelő, 15 Motorfordulatszám jeladó, 16 Hall jeladó, 17 Gyújtás végfok, 18 Hengerenkénti gyújtótranszformátor, 19 Hűtőközeg hőmérséklet jeladó, 20 Katalizátor előtt lambda-szonda, 21 Katalizátor utáni lambda-szonda, 22 Töltőnyomás határoló mágnesszelep , 23 Töltőnyomás határoló (Waste-Gate) szelep, 24 Turbotöltő, 25 Magasság jeladó)

13.2. ábra - A Volkswagen 1,8 liter Turbó 5V motorjának OBD rendszere [13.4.]


13.5. Ottó-motorok OBD rendszereinek funkciói (OBD II, EOBD)

13.5.1. Átfogó Komponens Felügyelet (Comprehensive Components Diagnose)

Ez a diagnosztikai eljárás az OBD keretében felügyeli minden kipufogógáz-kibocsátás szempontjából lényeges érzékelő, beavatkozó és végfok működését.

Ennek érdekében a következő kritériumokat vizsgálják:

 • a be-, és kimenő jelek felülvizsgálata (hihetőség szempontjából, plauzibilitás vizsgálat),

 • rövidzár test felé,

 • rövidzár plusz felé,

 • vezetékszakadás.

A következő alfejezetben áttekintésre kerülnek a főbb vizsgálati módszereket

13.5.2. A katalizátor átalakítási hatékonyságának vizsgálata

A diagnosztika során a elő és utó lambda-szondák feszültségeit a motorvezérlő egység összehasonlítja. Megfelelő katalizátor működés esetén a két szonda feszültsége között egy meghatározott viszonyszám van. Ha ez a viszonyszám nagyság egy bizonyos elfogadható tartományon nincs belül, akkor azt a motorvezérlő egység a katalizátor hibás működéseként érzékeli. Ha a hibafeltételek fennállnak, akkor a megfelelő hibakódot a hibatárolóba menti. A hibát a hibajelző lámpa megjeleníti a vezető felé. A következő ábrán (13.3. ábra - Helyesen működő katalizátor [13.4.] ) látható a katalizátor megfelelő működéskor kapható két lambda-szonda jel.

Helyesen működő katalizátor [13.4.]
13.3. ábra - Helyesen működő katalizátor [13.4.]


A katalizátor hibás működéséből adódóan a katalizátor utáni lambda-szonda jele, az előzőtől eltér. A feszültségingadozás amplitúdója a katalizátor előttiével azonos (13.4. ábra - Katalizátor hiba [13.4.] ).

Katalizátor hiba [13.4.]
13.4. ábra - Katalizátor hiba [13.4.]


13.5.3. Lambda–szabályozás az OBD II-ben

Mint, ahogy arról már az előzőekben szó volt, az OBD II keretén belül a katalizátor után egy lambda-szondát integráltak a rendszerbe. Ez a katalizátor működésének a vizsgálatára szolgál. Minden alkalmazott lambda-szonda elektromos feszültségtől mentes. Ez azt jelenti, hogy a szonda egy a vezérlőelektronikától érkező test vezetéken kapja a testet, és nem pedig azon a meneten keresztül ami a kipufogócsőben rögzíti. Ezáltal lehet az öndiagnosztika során megkülönböztetni azt, hogy test felé történő rövidzára van a szondának, vagy a szonda szabályozási határát elérte.

13.5.3.1. A lambda-szonda öregedésének vizsgálata

A lambda-szonda öregedése, vagy mérgeződése a szonda válaszjellemzőit befolyásolják. A romlás a reakcióidő meghosszabbodásában (periódustartam), vagy a szonda feszültséggörbéjének eltolódásában (szondaeltolódás) nyilvánul meg.

Mindkettő a lambda-ablak csökkenéséhez és ezzel egy rosszabb katalizátor kipufogógáz átalakításhoz vezet. A reakcióidő megváltozását ugyan felismerik, el tudják menteni és meg lehet jeleníteni, de nem tudják kiegyenlíteni.

13.5.3.2. Az elő lambda-szonda reakcióidejének vizsgálata

A katalizátor előtti lambda-szonda reakcióideje az öregedéstől vagy mérgezéstől romolhat. A reakcióidő diagnosztizálásának feltétele a motorvezérlő egység tüzelőanyag/levegő-keverék modulációja. Ez a moduláció egy könnyű lengést (ingadozást) jelent a szegény, és dús keverék között, amelyet a motorvezérlő egység mesterségesen állít elő, mert a λ értéket a szélessávú szondával olyan pontosan lehet szabályozni, hogy az mindig λ=1 legyen. A katalizátor optimális működéséhez a keverék összetétel egy könnyű lengése, ingadozása szükséges, ezért ezt a szélessávú lambda-szonda esetén a motorvezérlő egység modulálja.

A következő ábrán (13.5. ábra - Lassú válaszidő, hibás lambda-szonda [13.4.] ) látható jelek a katalizátor előtti lambda-szonda reakcióidejének hibájából adódnak.

Lassú válaszidő, hibás lambda-szonda [13.4.]
13.5. ábra - Lassú válaszidő, hibás lambda-szonda [13.4.]


13.5.3.3. Az elő lambda-szonda feszültségének vizsgálata

A lambda-szonda feszültségvizsgálata a szonda elektromos funkcióját vizsgálja. Megállapítja és megkülönbözteti a pozitív és test felé történő rövidzárat, valamint a vezetékszakadást. A hiba megállapítás aszerint következik be, hogy a jelet túl nagynak, túl kicsinek, vagy hibásnak ismeri fel az elektronika (13.6. ábra - Alacsony feszültség amplitúdó, lambda-szonda hiba [13.4.] ).

Alacsony feszültség amplitúdó, lambda-szonda hiba [13.4.]
13.6. ábra - Alacsony feszültség amplitúdó, lambda-szonda hiba [13.4.]


13.5.3.4. Az elő lambda-szonda feszültséggörbéje eltolódásának vizsgálata és adaptációja

A lambda-szonda reakcióidejének megváltozását fel lehet ismerni, el tudják menteni és meg lehet jeleníteni, de nem tudják kiegyenlíteni. Létezik olyan motorvezérlés, amely egy második szabályozó kör segítségével a feszültséggörbe eltolódását egy definiált kereten belül kiigazítja. Ez jelenti a pl. öregedéshez való alkalmazkodást (adaptációt). Ezt a folyamatot hívják adaptív (alkalmazkodó) lambda-szabályozásnak.

Az elő lambda-szonda adaptációját elvégző szabályozó áramkör látható a 13.7. ábra - Lambda-szonda adaptáció szabályozókör [13.4.] .

Lambda-szonda adaptáció szabályozókör [13.4.]
13.7. ábra - Lambda-szonda adaptáció szabályozókör [13.4.]


A jelkiesés hatása

 • Az elő lambda-szonda jelének kiesése miatt a lambda-szabályozás nem áll le, az működik tovább, de a lambda-adaptáció nem működik. A tartályszellőztető rendszer vész üzemmódb n működik. A vezérlőegység vészműködésként egy jellegmező alapján történő vezérlést valósít meg.

 • A katalizátor utáni szonda jelének kiesése miatt sem áll le a lambda-szabályzás. Egyedül a katalizátor működésének a vizsgálatát nem tudja a vezérlőegység elvégezni.

13.5.3.5. Az utó lambda-szonda szabályozáshatárának diagnosztizálása

Amikor a tüzelőanyag/levegő-keveréknek az optimális összetétele van, akkor az utószonda feszültsége a λ=1 tartományában mozog. Ha az utószonda számolt középértéken egy nagyobb illetve kisebb szondafeszültséget ad, akkor az, egy túl dús, vagy egy túl szegény tüzelőanyag/levegő keverékre mutat rá. A motorvezérlő egység ezért megváltoztatja a saját λ-szabályozási értékét (befolyásolja a tüzelőanyag/levegő keverék összetételt) olyan mértékben, ameddig az utókatalizátor újra λ=1-et jelez. Ez a λ-szabályozási érték meghatározott szabályozási határokkal rendelkezik. Ha ezt a szabályozási határt túllépi a rendszer, akkor ezt az EOBD rendszer az utószonda, a katalizátor, vagy a kipufogó berendezés hibájaként jelzi.

 • Szegény tüzelőanyag/levegő keverék és megfelelő szabályozás

  Az utószonda a feszültségcsökkenése által a motorvezérlő a kipufogógázban egy oxigénszint emelkedést érzékel. Erre vonatkozóan a motorelektronika a λ-szabályozási értéket megnöveli, és a tüzelőanyag/levegő keveréket dúsítja. Az utószonda feszültsége nő, és a motorvezérlő tudja a λ-szabályozási értéket újra csökkenteni. Ez a szabályozás kiterjesztődik egy hosszabb menetüzemre.

 • Szegény tüzelőanyag/levegő keverék eléri a szabályozási értékhatárt

  Ebben az esetben is az utószonda a feszültségesése által jelzi a motorelektronikának, hogy az kipufogógáz oxigéntartalma megnőtt. Erre a motorvezérlő a λ-szabályozási értéket megnöveli, és a tüzelőanyag/levegő keveréket dúsítja. E dúsítás ellenére a szondafeszültség marad a hibára utaló alacsony szinten és a motorvezérlő a λ-szabályozási értéket tovább növeli, ameddig a szabályozási határt eléri, és ezzel egy hibát ismer fel.

13.5.3.6. Az utó lambda-szonda mozgásának diagnosztikája

Az utószonda működőképességét kiegészítőleg úgy felügyelik, hogy a motorvezérlő a gyorsításkor, lassításkor, és toló üzemben a szonda jelét felülvizsgálja. Gyorsítás alatt a tüzelőanyag/levegő keverék dúsabb lesz, a kipufogógáz oxigéntartalma lecsökken, és a szonda feszültségének meg kell nőnie. Toló üzemben ez pont fordítva van a tüzelőanyag adagolást lekapcsolják, tehát az oxigéntartalomnak meg kell nőnie és a szondafeszültségnek le kell csökkennie. Ha a nem várt reakció lép fel, akkor a motorvezérlő az utókatalizátor hibáját ismeri fel.

13.5.4. A tüzelőanyag tankszellőztető rendszer és diagnosztikája

A tankszellőztető rendszerének meg kell akadályozni azt, hogy a szénhidrogének a környezetbe jussanak. Ezért a benzingőzöket, amelyek a tüzelőanyag felszín felett a tankban képződnek egy aktív szén szűrőben eltárolják, és üzem közben egy mágnes szelepen keresztül a szívócsőbe visszaengedik. A tankszellőztetést szivárgásvizsgálati funkcióval is ki lehet egészíteni.

A tankszellőztető rendszerben a három különböző állapot állhat fenn, amelyek a következők:

 • Az aktív szén szűrő tartály üres. A tankszellőztetés aktiválása által a tüzelőanyag levegő keveréket leszegényítik.

 • Az aktív szén szűrő tartály tele van. A tankszellőztetés aktiválása által tüzelőanyag levegő keveréket dúsítja.

 • Az aktív szénszűrő tartály töltése egy sztöchiometrikus keverék összetételnek felel meg. A tüzelőanyag levegő keveréket se nem dúsítja, se nem szegényíti.

13.5.5. A tüzelőanyag tank szivárgásvizsgálata

A szivárgásvizsgálat, amelyet az OBD II keretében hajtanak végre, túlnyomásos eljáráson alapszik, és azokat a szivárgási pontokat kell, hogy kimutassa, amelyek átmérője nagyobb, mint 1 mm.

A Szivárgásvizsgáló pumpa (Leck Diagnose Pumpe, LDP) egy membrános pumpa. Ez az aktív szén szűrő tartály szellőztető csatlakozásával van összekötve, és egy integrált lezáró szelepet tartalmaz. Az LDP hajtása egy nyomáskapcsoló által a szívócső depresszió segítségével történik. Az LDP aktiválása a hidegindítás után következik be, emellett a tankszellőzetési funkciót a szivárgási diagnosztika végéig lezárják. A tank töltöttségi állapota nincsen befolyással a diagnosztika eredményére.

A motormenedzsment azt vizsgálja, hogy a nyomás a tankrendszerben milyen gyorsan esik, hogy ebből a rendszer tömítettségére következtessen. A szivárgás vizsgálat az aktív szén szűrő tartály rendszer mágnes szelepének vizsgálata következik be.

Egy kisméretű szivárgási pont észlelése

Miután a tankrendszer szivárgásdiagnosztikai pumpája a pumpálási fázis után egy túlnyomást felépített, azután kezdődik a mérési fázis. Amely során a túlnyomás csökkenését felügyelik a szivárgásdiagnosztikai pumpában lévő nyomás kapcsoló segítségével. Ha a rendszerben csökken a nyomás a nyomás kapcsoló elindítja a szivárgás vizsgáló pumpát , egészen addig amíg el nem éri az előírt értéket. Ezek az üzemi periódusok annál gyorsabban követik egymást, minél nagyobb a szivárgási pont, tehát ennek segítségével lehet a szivárgási pont méretére következtetni.

Egy nagyméretű szivárgási pont észlelése

Ha a szivárgásdiagnosztikai pumpa bekapcsolási frekvenciája megnő egy meghatározott értékre, illetve, egyáltalán nem sikerül a rendszerben nyomást felépíteni, akkor a motorvezérlő egy nagy szivárgási pontot diagnosztizál. Ilyenfajta nagy szivárgási pont előfordulhat úgy is, hogy pl. elfelejtik a tanksapkát visszatenni.

13.5.6. Füstgáz visszavezetés vizsgálata

Mialatt a szívócsőbe kipufogógázt vezetnek, ezalatt a szívócsőben lévő nyomás jeladónak nyomásnövekedést (kisebb depresszió) kell érzékelnie szívó motorok esetén. A motorvezérlő elektronika összehasonlítja a nyomásnövekedést a visszavezetett kipufogógáz mennyiségével, ebből kifolyólag tud következtetni a kipufogógáz visszavezetés működésére. Ez a vizsgálat csak toló üzemben van végrehajtva, mert a befecskendezés, ami ilyenkor egy zavaró tényező, ekkor ki van kapcsolva és a motor szívási teljesítménye nagyon nagy.

Másik megoldás ha a füstgáz visszavezetés belépése után egy hőmérséklet jeladó kerül beépítésre, ha a visszavezetés aktív a hőmérséklet növekedéséből lehet következtetni annak működésére. Egyes megoldásoknál a füstgáz visszavezető csőben egy fojtás (mérőperem) kerül beépítésre. Ennek segítségével mérni lehet a visszavezetett füstgáz mennyiségét (13.8. ábra - EGR rendszer vizsgálat, (térfogatáram mérés és hőmérséklet mérés a EGR visszavezetés után) [13.3.] ), az attól eltérő értékek alapján lehet jelezni a füstgáz visszavezető rendszer hibáját.

EGR rendszer vizsgálat, (térfogatáram mérés és hőmérséklet mérés a EGR visszavezetés után) [13.3.]

(1: EGR szelep, 2: Vákuum szabályzó, vagy modulátor szelep, 3 EGR visszavezetés utáni hőmérséklet jeladó, 4. fojtás, 5: nyomás jeladó (DPFE)

13.8. ábra - EGR rendszer vizsgálat, (térfogatáram mérés és hőmérséklet mérés a EGR visszavezetés után) [13.3.]


13.5.7. Elektromos gázpedál-folytószelep kapcsolat, működtetés

Az EOBD használja az elektromos gázműködtetés diagnosztikai funkcióit, amelyek egy esetleges hibát az elektromos gázműködtetés hibalámpáján keresztül jeleznek. Ha ezek a hibák a következő egy vagy két menetciklusban fennállva maradnak, akkor az EOBD a motordiagnosztikai hibajelző lámpán keresztül is figyelmeztet.

Az elektromos fojtószelep működtetés a következőket képes megvizsgálni:

 • A motorvezérlő egységben lévő üzemi számlálót,

 • A gázpedálállás jeladóját,

 • A fojtószelep hajtás szög jeladóját,

 • A féklámpa kapcsolót,

 • A fék-, és kuplungpedál kapcsolókat,

 • A jármű sebesség jelet.

13.5.8. Égéskimaradás vizsgálat

Az égéskimaradás vizsgálatára kétféle megoldás terjedt el.

 1. A járásegyenetlenségi eljárás

  A motorfordulatszám jeladó a főtengely CAS jeleinek segítségével felismeri a egyenlőtlenségeket, melyek a fordulatszámban fordulnak elő amelyek pl. az égéskimaradásból adódnak. Ha égéskimaradás lép fel, a főtengely fordulatszám változása a megváltozik, ahhoz a változáshoz képest, amikor égés van. A vezérműtengely CMP jeladója jelének segítségével a motorvezérlő a megfelelő hengert be tudja azonosítani, a hibát a tárolóban elmenteni, a motordiagnosztikai jelzőlámpát bekapcsolja (13.9. ábra - Égéskimaradás vizsgálat [13.4.] ).

 2. Nyomatékelemző eljárás

  A nyomatékelemzési eljárás henger szelektív módon felismeri az égéskimaradást, pontosan úgy mint a járásegyenetlenségi eljárást ugyanezt a motorfordulatszám jeladóból és a vezérműtengely jeladóból. A különbség a motorfordulatszám jel kiértékelésében van. A nyomatékelemzési eljárás összehasonlítja a fordulatszám egyenlőtlenséget, ami a kompresszió és az expanzió során bekövetkezik, a motorvezérlőben tárolt megfelelő terhelésnek megfelelő előírt fordulatszám változással.

Példa a henger szelektív égéskimaradás felismerésére egy hathengeres motor esetében.

 • Hiba példa: égéskimaradás az 5. hengerben

  Diagnosztika folyamata:

  • A CAS jel letérése alapján : lehetséges kimaradás a 2. vagy 5. hengerben

  • A CMP vezérműtengely jel: 1. henger pozíciójának felismerése

  • A két információ alapján meghatározható a feltételezett égéskimaradás az 5. hengerben.

Azonban pl. az útpálya egyenetlenségek az égéskimaradás hibájának detektálásához vezethetnek. Ennek kiküszöbölésére az útpálya egyenetlenségeket az ABS vezérlőegység felismeri, és az égéskimaradás felismerést egy bizonyos időtartamra kikapcsolja.

Egy égéskimaradás esetén a tüzelőanyag/levegő keverék elégetlenül kerül a kipufogórendszerbe. A motor teljesítménycsökkenése és a kipufogógáz minőségének romlása mellett a fő veszély abban áll, hogy katalizátor a megnövekedett katalitikus égés miatt túlhevül, és károsodik.

Az OBD II rendszer megvizsgálja a következőket:

 • állandó jelleggel vizsgálja a rögzített 1000 főtengely körbe fordulási mérésintervallumon belül az égés kimaradási arányt,

 • 200 főtengely körbefordulási intervallumon belül a kimaradási arányt a a terhelés figyelembe vételével (fordulatszám/terhelés)

Égéskimaradás vizsgálat [13.4.]
13.9. ábra - Égéskimaradás vizsgálat [13.4.]


13.5.9. Alapjárat szabályozás

Ez a rendszer megakadályozza az alapjárati lengéseket és lehetővé tesz egy stabil alapjárati fordulatszámot. A motorvezérlő szabályozza az alapjárati szükséges levegőmennyiséget az alapjárati szelep nyitáskeresztmetszetének állítása segítségével.

A fojtószelep vezérlőegység tartalmazza az alapjárati fordulatszám szabályozás funkcióját, amellett, hogy a vezető által működtetett gázpedálállásnak megfelelően működteti a fojtószelepet. Ha az alapjárati fordulatszámban különbség van amiatt pl., hogy öregedés, kopás, falslevegő van, ezt a rendszer felismeri, és rögzített határon belül „tanulás” által kiegyenlíti (adaptáció).

13.5.10. Töltőnyomás szabályzás

Töltőnyomás határ-megállapítás

Turbótöltésű motorok esetén az EOBD segítségével a töltőnyomást ellenőrzik, azért, hogy a maximálisan megengedett töltőnyomást a motor ne érje el. Ezáltal a motort védik attól, hogy a túl nagy töltőnyomás miatt ne legyen túlterhelve.

 • A töltőnyomás határ túllépése

  A töltőnyomás szabályozásban fellépő hiba miatt a maximálisan megengedett töltőnyomást túllépik. A szívócsőnyomás jeladója jelzi a motorvezérlő elektronika felé a fennálló töltőnyomást, és az elektronika felismeri a hibát.

 • A védelmi funkció elindítása

  A hiba jelzése és tárolása ebben az esetben nem elegendő. A turbótöltőt ki kell kapcsolni, azért, hogy a motor ne károsodjon. Emiatt a töltő „Waste-Gate” szelepét nyitják.

13.5.11. CAN adatbusz

Adatdiagnosztika

Minden motorvezérlő egység ismeri az elektronikus alkatrészeket, amelyek a mindenkori járműben információkat cserélnek a CAN adatbuszon keresztül. Ha egy alkatrész minimális jelentéseinek száma elmarad, akkor egy hibát ismer fel és ment.

További egységek, amelyek a CAN adatbuszt használják, a következők lehetnek:

 • ABS/ESP vezérlőegység,

 • Automataváltó vezérlőegység,

 • Kormányrendszer vezérlőegység,

 • Műszerfal,

 • Indító kulcs,

 • Klímaberendezés vezérlőegység, stb.

13.6. Diesel-motorok ellenőrzési követelményei

A következőkben röviden összefoglaljuk, hogy az OBD rendszereknek Diesel-motorok esetén mely főbb egységeket kell ellenőriznie:

 • A katalizátor működését és hatékonyságát (ha van),

 • A részecske szűrő (ha van) működését és sértetlenségét,

 • A tüzelőanyag-rendszer nyomásszabályozását, képes-e a tüzelőanyag-rendszer elérni a beállított tüzelőanyag nyomást,

 • A tüzelőanyag-befecskendezés vezérlését, képes-e a tüzelőanyag-rendszer megvalósítani a beállított adagolás vezérlést, ide értve az időzítés és mennyiség szabályozást. Amennyiben a motor fel van szerelve a megfelelő érzékelőkkel, akkor azok működését,

 • A feltöltő képes-e fenntartani a beállított feltöltő nyomást és ha van a rendszerben a töltőlevegő hűtőrendszer annak megfelelő-e a működését

 • Ha van állítható szelepvezérlő (VVT) rendszer akkor ellenőrizni kell annak megfelelő működését.

Ellenőrizni kell a reagenst használó NOx utókezelő rendszert (SCR) és annak hatékonyságát, valamint annak reagens adagoló alrendszereinek hatékonyságának csökkenését és működési hibáit. Valamint a kibocsátás-csökkentő rendszer egyéb alkatrészeit vagy rendszereit, amelyek meghibásodása következtében a kipufogási kibocsátás túllépheti a megállapított küszöbértékeket. Ilyenek például azok a rendszerek vagy alkatrészek, amelyek a levegő tömegáramát (térfogatáramát), a felöltőnyomást és a szívócsőnyomást ellenőrzik és figyelik,

Továbbá ellenőrizni kell a kipufogógáz-visszavezető rendszer hatékonyságának csökkenését és működési hibáit, melyek a következőek:

 • EGR mennyiség,

 • EGR rendszer szelep és annak működtetőjének válaszidejét,

 • EGR rendszer hűtőjének (ha van) megfelelő működését.

Minden motorindítás alkalmával el kell indítani és legalább egyszer végre is kell hajtani a diagnosztikai ellenőrzések sorozatát, feltéve, hogy teljesülnek a megfelelő vizsgálati feltételek. A vizsgálati feltételeket úgy kell kiválasztani, hogy normál vezetés közben megvalósuljon a típusú vizsgálat esetében előírt összes feltétel.

Irodalmak

[13.1.] Bosch Automotive Handbook. 2004. ISBN 0-8379-1243-8.

[13.2.] Frank Dr , Tibor és Kováts Dr , Miklós. Benzinbefecskendező és motorirányító rendszerek. 2004. ISBN 963-9005-64-9.

[13.3.] Tölgyesi, Zoltán. OBD Fedélzeti diagnosztika. 2005. ISBN 963-9005-70-3.

[13.4.] VW: ON-Board Diagnose II. 1995.

14. fejezet - Az emissziós típusvizsgálatok során alkalmazott vizsgálati ciklusok

14.1. Az európai emissziós típusvizsgálati előírásokban szereplő határértékek csökkenési folyamatainak bemutatása

14.1.1. A benzinüzemű motorral hajtott személygépjárművek

Az Otto-motorral hajtott személygépjárművek európai emissziós típusvizsgálati előírásai alapján az egyes Euro fokozatokra vonatkozóan a kipufogógáz komponensek határértékeit a 14.1. ábra - Az Otto-motorral hajtott személygépjárművek emissziós jóváhagyási határértékei ábra mutatja.

Az Otto-motorral hajtott személygépjárművek emissziós jóváhagyási határértékei
14.1. ábra - Az Otto-motorral hajtott személygépjárművek emissziós jóváhagyási határértékei


A (14.2. ábra - Az Otto-motorral hajtott személygépjárművek emissziós jóváhagyási határértékeinek tendenciája) ábrán pedig a határértékek tendenciája egészen a legújabb, az Euro 6-os határértékekig. A tendenciákról az mondható el, hogy majdnem az összes komponens tekintetében azok az Euro 4-es határétékek óta nem változnak. Azonban Euro 5 előírás bevezetésével 3 új dolog vált kötelezővé. Egyrész a THC-n belül, küön meg kell határozni a nem-metán szén-hidrogéneket (NMHC), és mivel határértékkel rendelkezik, annak meg is kell, hogy feleljen. Másodsorban a közvetlen befecskendezésű Otto-motorral felszerelt járműnél a részecske-kibocsátást is vizsgálni kell. Az Euro 5-nek való megfelelés vizsgálatakor a gravimetrikus módszerrel kell meghatározni, a legújabb előírás alapján már a részecskeszám meghatározást is el kell végezni.

Az Otto-motorral hajtott személygépjárművek emissziós jóváhagyási határértékeinek tendenciája
14.2. ábra - Az Otto-motorral hajtott személygépjárművek emissziós jóváhagyási határértékeinek tendenciája


14.1.2. A gázolajüzemű motorral hajtott személygépjárművek

Dízel-motorral hajtott személygépjárművek európai emissziós típusvizsgálati előírásai alapján az egyes Euro fokozatokra vonatkozóan a kipufogógáz komponensek határértékeit a 14.3. ábra - Az dízelmotorral hajtott személygépjárművek emissziós jóváhagyási határértékei ábra mutatja.

Az dízelmotorral hajtott személygépjárművek emissziós jóváhagyási határértékei
14.3. ábra - Az dízelmotorral hajtott személygépjárművek emissziós jóváhagyási határértékei


A 14.4. ábra - A dízelmotorral hajtott személygépjárművek emissziós jóváhagyási határértékeinek tendenciája és 14.5. ábra - A dízelmotorral hajtott személygépjárművek emissziós (részecske) jóváhagyási határértékének tendenciája ábrák pedig már az egyes komponensekre vonatkozó tendenciákat is mutatja. A tendenciákról az ábrák alapján a következők mondhatók el. Az Euro 4 bevezetése óta a komponensek kötelező csökkentése csak kismértékű. Kivéve ez alól a részecske-kibocsátást, amelynél még jelentős mértékű csökkentést kellett megvalósítani. A legkisebb mértékű csökkentés a NOx kibocsátásra jellemző. A HC+NOx, és CO kibocsátás határértékei az Euro 1-hez képest az Euro 6-ra kb. az ötödére csökkent. A legnagyobb mértékű csökkentés a részecske-kibocsátás területén kellett elérni, ahol ennek mértéke kb. 30!, és a két határérték között két nagyságrendnyi eltérés van. A szigorodást tovább növelte, hogy az Euro 5b bevezetésekor már a részecskeszámolást is el kellett végezni, és meg kellett felelni ahhoz, hogy a jármű emissziós típusengedélyt kapjon.

A dízelmotorral hajtott személygépjárművek emissziós jóváhagyási határértékeinek tendenciája
14.4. ábra - A dízelmotorral hajtott személygépjárművek emissziós jóváhagyási határértékeinek tendenciája


A dízelmotorral hajtott személygépjárművek emissziós (részecske) jóváhagyási határértékének tendenciája
14.5. ábra - A dízelmotorral hajtott személygépjárművek emissziós (részecske) jóváhagyási határértékének tendenciája


14.1.3. A tehergépjármű motorok károsanyag-kibocsátásaira vonatkozó határértékek szigorodása

A tehergépjármű dízelmotorok európai emissziós típusvizsgálati előírásai alapján az egyes Euro fokozatokra vonatkozóan a kipufogógáz komponensek határértékeit a 14.6. ábra - A tehergépjármű dízelmotorok emissziós jóváhagyási határértékei ábra mutatja.

A tehergépjármű dízelmotorok emissziós jóváhagyási határértékei
14.6. ábra - A tehergépjármű dízelmotorok emissziós jóváhagyási határértékei


Első ránézésre a dízelmotorú személygépjármű előírásokhoz képest az tűnhet fel, hogy sok több komponens, illetve mérési elv érintett a tehergépjárművek motorjainak vizsgálatakor. A tendenciák alapján egyértelműen elmondható, hogy minden komponens határértéke csökkenő ez Euro fokozatok függvényében. A legszembetűnőbb az NOx csökkentése. A személygépjárművekhez képest elmondható, hogy itt van füstmérés is, illetve az Euro VI tervezetek szerint szükséges mérni az ammónia kibocsátást, illetve a már többször említett részecskeszámot is meg kell határozni. Az Euro III előírástól kezdődően már nem csak az állandósult állapotú vizsgálat (ESC) szerint, hanem az ún. ELR, és a tranziens ETC vizsgálatokat is el kell végezni. Az Euro VI előírás tervezetek szerint a vizsgálatok már nem az európai vizsgálati ciklusok szerint, hanem az ún. világ harmonizált eljárások szerint kell megvizsgálni, ami azt jelenti, hogy az egész világon ugyanazon egységes eljárás szerint kell megvizsgálni a tehergépjármű motorokat a károsanyag-kibocsátásuk szempontjából. (WHSC - World Harmonised Steady Cyclus, WHTC – World Harmonised Transient Cyclus)

A tehergépjármű dízelmotorok emissziós jóváhagyási határértékeinek tendenciája
14.7. ábra - A tehergépjármű dízelmotorok emissziós jóváhagyási határértékeinek tendenciája


14.2. A személygépjárművek emissziós típusvizsgálatakor alkalmazott ciklus

A személygépjárművek emissziós típusvizsgálata összesen 6 különböző típusú vizsgálatot foglal magában. Ezek közül az I. típusú vizsgálat, a legszélesebb körben ismert, a gépjárművek kipufogógáz-károsanyag tartalmának meghatározását jelenti hidegindítás után és az új európai menetciklus (New European Driving Cycle, NEDC) lefutása során. Az új európai menetciklust a 14.8. ábra - Az Európai menetciklus [14.1.] ábra mutatja.

Az Európai menetciklus [14.1.]
14.8. ábra - Az Európai menetciklus [14.1.]


A (14.8. ábra - Az Európai menetciklus [14.1.] ) ábrán látható diagram a központi része a személygépjárművekre alkalmazandó európai emissziós típusvizsgálatnak. Ez a diagram az idő függvényében a járműsebességet mutatja.

A vizsgálat legfontosabb lépései a következőkkel adhatók meg:

 • a jármű feltöltve referencia tüzelőanyaggal, a gyártó által megadott motorolajjal, felszerelve a gyártó által megadott gumiabronccsal

 • a jármű temperálása

 • a jármű tömegének megfelelő referenciatömeg beállítása

 • a vizsgáló görgős pad ellenállásának beállítása az előírásban megadott függvény szerint (sebesség függvényében változó ellenálláserő)

 • a vizsgálati ciklus lefutása, miközben

  • a jármű kipufogógázát higítják

  • a higított kipufogógázból mintát vesznek

 • a ciklus lefutása után a higított kipufogógázt elemzik

 • számítással megkapják az egyes kipufogógáz komponensek megfelelő mértékegységű (g/km) értékeit

 • a kapott értékeket összehasonlítják az előírásokban megadott határértékekkel.

A fentiekben leegyszerűsített módon leírt vizsgálat csak az I. típusú vizsgálatot jelenti. Ahogy említettük a teljes előírás összesen 6 típusú vizsgálatot tartalmaz. A fennmaradó vizsgálatok a következők:

 • szén-monoxid-kibocsátási vizsgálat alapjárati fordulatszámon

 • a kartergáz-kibocsátás ellenőrzése

 • a szikragyújtású motorral szerelt járművek párolgási kibocsátásának meghatározása

 • az átlagos szén-monoxid- és szénhidrogén-kibocsátás vizsgálata hidegindítás után alacsony környezeti hőmérsékleten

 • a szennyezéscsökkentő berendezések tartósságának ellenőrzésére szolgáló vizsgálat leírása

A személygépjárművek, hasonlóan a tehergépjárművek motorjainak emissziós típusvizsgálata is rendkívül bonyolult és nagy műszer, berendezés, tudásigényű folyamat.

14.3. A tehergépjárművek kiszerelt motorjainak típusvizsgálatakor alkalmazott ciklusok

14.3.1. Bevezetés

Az előírásban meghatározott definíció szerint a ‘vizsgálati ciklus’ a fordulatszámmal és nyomatékkal meghatározott vizsgálati pontok sorozatát jelenti melyeken a motor állandósult üzemállapotban működik (ESC vizsgálat), vagy átmeneti üzemi állapotban (ETC, ELR vizsgálat);

 • az ESC amely, egy 13 állandósult üzemállapotból álló ciklus,

 • az ELR átmeneti terhelési fokozatokból áll különböző fordulatszámoknál, amelyek egyetlen vizsgálati eljárás szerves részei és azokat egy időben kell elvégezni;

 • az ETC amely másodpercről - másodpercre változó átmeneti üzemállapotok sorozatából áll.

A környezeti nyomás és hőmérséklet közelítse meg a "szabványos" légköri viszonyokat, vagyis:

 • légköri nyomás (száraz) legalább 96,6 kPa

 • a környezeti hőmérséklet 23±7 °C korrekció:

   

   
 • hűtőfolyadék-hőmérséklet gyártó által előírt v. 80±5 °C

 • léghűtéses motoroknál a környezeti levegő hőfoka a gyártó által meghatározott maximum 0-20 °C,

 • üzemanyag hőmérséklet gyártó által előírt határértéken belül állandó, v. 38±5°C

 • kenőolaj hőmérséklet gyártó által előírt határértéken belül állandó,

 • a feltöltőlevegő hőmérsékletét a deklarált legnagyobb teljesítménynek megfelelő fordulatszámnál és teljes terhelésnél ± 5 K-en belül meg kell közelítenie

14.3.2. Az ESC vizsgálati ciklus

Az üzemmeleg motornál egy előírt üzemállapot sorozata alatt folyamatosan vizsgálni kell a kipufogógázban lévő fenti szennyezőanyagokat a kezeletlen kipufogógázból vett minta alapján. A vizsgálati ciklus egy sor fordulatszámmal és terheléssel meghatározott üzemállapotból áll, amelyek felölelik a dízelmotorok jellemző üzemi tartományát. Minden egyes üzemállapotban meg kell határozni az egyes gáznemű szennyezőanyagok koncentrációját, a kipufogógáz-áramot, a motor teljesítményét, és a mért értékeket súlyozni kell. A részecske-mintát kondicionált környezeti levegővel kell felhígítani. A teljes vizsgálati eljárás alatt egy mintát kell venni és összegyűjteni megfelelő szűrőkön. Az egyes kibocsátott szennyezőanyagok gramm/kilowattórában kifejezett mennyiségét az e fejezetben leírt módon kell kiszámítani.

Az ESC vizsgálati ciklus [14.3.]
14.9. ábra - Az ESC vizsgálati ciklus [14.3.]


Ezenfelül az ellenőrzési területnek - a vizsgáló laboratórium által kiválasztott három vizsgálati pontján mérni kell - a NOx mennyiségét, és a mért értékeket össze kell hasonlítani azokkal az értékekkel, amelyeket a vizsgálati ciklusnak a kiválasztott vizsgálati pontokat burkoló üzemállapotaiból számítottak. A NOx befolyásolás ellenőrzése biztosítja a motor szennyezőanyag-kibocsátás csökkentésének hatékonyságát a tipikus motor-üzemeltetési tartományon belül. A vizsgálati pontokat jóváhagyott véletlenszerű (randomizációs) statisztikai módszerekkel kell kiválasztani.

Az A, B és C motor-fordulatszámokat a gyártónak kell megadnia a következő előírásoknak megfelelően:

 • Az nhi magas fordulatszámot a deklarált P(n) legnagyobb effektív teljesítmény 70 %-ának számításával kell megállapítani. Az nhi az a legnagyobb motor-fordulatszám, amelynél a teljesítmény-görbén ez a teljesítményérték előfordul.

 • Az nlo alacsony fordulatszámot a deklarált P(n) legnagyobb effektív teljesítmény 50 %-ának számításával kell megállapítani. Az nlo az a legkisebb motor-fordulatszám, amelynél a teljesítmény-görbén ez a teljesítményérték előfordul.

Az A, B és C motor-fordulatszámokat a következők szerint kell kiszámítani:

 • A fordulatszám = nlo + 0,25 (nhi - nlo)

 • B fordulatszám = nlo + 0,5 (nhi - nlo)

 • C fordulatszám = nlo + 0,75 (nhi - nlo)

A 14.10. ábra - Az ESC ciklus vizsgálatakor kapott mérési eredmények és 14.11. ábra - Az ESC ciklus vizsgálatakor kapott mérési eredmények ábrán mérési eredményeket mutatunk be az ESC vizsgálati ciklussal elvvégzett vizsgálatok során kapott eredményekből.

Az ESC ciklus vizsgálatakor kapott mérési eredmények
14.10. ábra - Az ESC ciklus vizsgálatakor kapott mérési eredmények


Az ESC ciklus vizsgálatakor kapott mérési eredmények
14.11. ábra - Az ESC ciklus vizsgálatakor kapott mérési eredmények


14.3.3. Az ELR vizsgálati ciklus

Az előírt terhelésreagálási vizsgálat során fényelnyelés elvén működő füstölésmérővel meg kell határozni az üzemmeleg motor füstölését. A vizsgálat a motor 10 %-tól 100 %-ig terjedő terheléséből áll állandó fordulatszámon, három különböző motor fordulatszám esetén. Ezenfelül egy negyedik terhelési fokozattal is kell járni amelyet a vizsgáló laboratórium választ ki, és ennek értékét össze kell vetni az előző terhelési fokozatok értékeivel. A füstölés csúcsértékét egy átlagoló algoritmussal kell meghatározni.

Az ELR vizsgálati ciklus [14.3.]
14.12. ábra - Az ELR vizsgálati ciklus [14.3.]


14.3.4. Az ETC vizsgálati ciklus

Az üzemmeleg motor előírást átmeneti üzemállapotaiból álló ciklus során, amely jól megközelíti a tehergépkocsikba és buszokba épített nagy igénybevételű motorok úttípustól függő üzemelési viszonyait, vizsgálni kell a fenti szennyezőanyagokat a teljes kipufogógáz mennyiség kondicionált környezeti levegővel történt felhígítása után. Felhasználva a motor-fékpad visszacsatolt nyomaték- és fordulatszám-jeleit, a teljesítményt a ciklus idejének figyelembevételével összegezni (integrálni) kell, ami a motornak a ciklus alatt végzett munkáját adja eredményként. Meg kell határozni az NOx és HC koncentrációt a ciklus során az gázelemző készülék jeleinek integrálásával. A CO, CO2 és NMHC koncentrációja meghatározható az elemző készülék jeleinek integrálásával, vagy zsákos mintavétel útján. A részecskék mennyiségének meghatározásához megfelelő szűrőkön arányos mintát kell összegyűjteni. A hígított kipufogógáz áramát az egész ciklusra meg kell határozni, a kibocsátott szennyezőanyagok tömegének kiszámításához. A kibocsátott szennyezőanyagok tömegének értékeket a motor munkájára kell vonatkoztatni, hogy megkapjuk az egyes szennyezőanyagok kibocsátott mennyiségét gramm/kilowattóra mértékegységben.

Az ETC vizsgálati ciklus [14.2.]
14.13. ábra - Az ETC vizsgálati ciklus [14.2.]


Irodalmak

[14.1.] ECE R15 (1970) / EUDC (1990) Direktíva.

[14.2.] 1999/96/EC of December 13, 1999 Direktíva.

[14.3.] 88/77/EEC Direktíva.

15. fejezet - A kipufogógáz-komponensek mérési elvei

A következőkben bemutatásra kerülnek a főleg közúti járművek európai emissziós típusvizsgálatai során alkalmazni kötelező mérési elvek, amelyekkel az egyes kipufogógáz-komponensek meghatározhatók.

15.1. Oxigén mérése paramágneses gázelemzővel

Az oxigén paramágneses tulajdonságát felhasználva működik ez a mérőberendezés. A mérőcella két azonos méretű részből áll, az egyik a mérő a másik az összehasonlító kamra. A mérőkamra egy mágneses mezőben, az összehasonlító kamra, pedig egy mágneses mező nélküli térben fekszik. Mindkét kamrában van egy-egy elektromosan fűtött platinaszál. Ha a minta oxigént tartalmaz, akkor a mérőkamrában a mágneses mező hatására az oxigén mennyiségével arányos cirkuláció (mágneses szél) keletkezik. Ha az áramlás eltérő a mérő és az összehasonlító kamrában, akkor a platina körellenállásainak lehűlése különböző mértékű. A két ág között ellenállás-különbség keletkezik, melyből egy koncentrációval arányos jelet hoz létre a műszer.

Paramágneses mérőműszer elvi felépítése [15.1.]

R1-R2: ellenállások; GB: gázbelépés; GK: gázkilépés; MK: mérőkamra;É-D: mágnespólusok

15.1. ábra - Paramágneses mérőműszer elvi felépítése [15.1.]


Másik gyakran alkalmazott megoldás az O2 koncentráció mérésére egy optikai elven működő mérő cella. Itt egy torziós tengelyen felfüggesztett súlyzó formájú test található, amely egy erős, nem lineáris mágneses térben van (15.2. ábra - Az optikai módszeres O2 szenzor felépítése [15.4.] ). A súlyzó formájú test elfordulása arányos oxigén koncentrációval. Az elfordulást az optikai rendszer egy fényforrás, két fotodióda és egy tükör segítségével méri. A súlyzó formájú test körül van véve egy tekerccsel. A tekercsen átfolyó áram segítségével állítható be a súlyzó formájú test zéró helyzete (15.3. ábra - Optikai módszeres paramágneses mérőműszer elvi felépítése [15.4.] ).

Az optikai módszeres O2 szenzor felépítése [15.4.]
15.2. ábra - Az optikai módszeres O2 szenzor felépítése [15.4.]


Optikai módszeres paramágneses mérőműszer elvi felépítése [15.4.]
15.3. ábra - Optikai módszeres paramágneses mérőműszer elvi felépítése [15.4.]


15.2. NOx mérése kemilumineszcens elven mérő műszerrel

A műszer mérési elv az, hogy a gázminta NO tartalmának meghatározott hányada ózon hatására gerjesztett NO2*-á alakul. A gerjesztett molekulák jellemző hullámhosszú fényt sugároznak ki, miközben az alapállapotukba visszajutnak.

 

NO + O3 = NO2* + O2

 
 

 

Az így kibocsátott fény mennyisége arányos a minta NO tartalmával. A teljes NOx tartalom mérésekor a különböző nitrogén-oxidokat először NO-á alakítják, és mérik a keletkezett NO2* által a kibocsátott fényt.

lépés: NO koncentrációmérés

lépés: NOx koncentrációmérés

Kemilumineszcens elven mérő NOx elemző elvi felépítése [15.1.]
15.4. ábra - Kemilumineszcens elven mérő NOx elemző elvi felépítése [15.1.]


15.3. CO mérése infravörös abszorpciós elven működő mérőműszerrel

A mérés elméleti alapja az, hogy a különböző atomokból álló molekulák az infravörös tartományban komponensre jellemző hullámhosszú sugárzást nyelnek el. A műszerben két sugárnyaláb van: egy mérő és egy összehasonlító. A mérőküvettában a mérendő gáz áramlik, az összehasonlító zárt küvettában nitrogén gáz van. A sugárnyalábok a küvettákon keresztül az érzékelőbe jutnak. Azt érzékelőben a sugárzás abszopbeálódik, ami hőmérséklet-, illetve nyomásemelkedést okoz. A nyomáskülönbség miatt a az érzékelőben lévő membrán elmozdul, ez kapacitásváltozáshoz vezet, amit feszültségjellé alakítva, a mérendő minta CO tartalmával arányos jelet ad. A műszer szelektivitását az adja, hogy az érzékelő a mérendő gázzal van feltöltve.

Hagyományos Infravörös abszorpció elvén működő műszer elvi felépítése [15.1.]

M2: összehasonlító küvetta; E2: ellenelektród; E: érzékelő; E1: membrán; E3: méréstartomány beállító; F: szűrőküvetta; ST4: sugárforrás; ST5: blende tárcsa; ST6: blende tárcsa motorja

15.5. ábra - Hagyományos Infravörös abszorpció elvén működő műszer elvi felépítése [15.1.]


Másik megoldás a (15.6. ábra - Sávszűrős Infravörös abszorpció elvén működő műszer elvi felépítése [15.5.] ) ábrán látható. Ennél a megoldásnál az infravörös fény szaggatva (chopper, forgó lapát) és váltakozva CO és N2 gázzal töltött cellán keresztül érkezik a fényforrásból. A gázzal töltött cellákon, melyek mint optikai szűrők működnek, a szűrt infravörös fény belép mérőszakaszba, majd ezután az infravörös érzékelőbe jut. A CO gázszűrő hatására egy olyan referencia fénysugár keletkezik, amely intenzitását a mérőszakaszban lévő CO nem befolyásolja. Az N2 gázszűrő az infravörös fény számára átlátszó, így ez a mérő fénynyaláb, amely intenzitása arányos a mérőszakaszban található CO koncentráció abszorpciójával. Az infravörös fény szaggatását a gázszűrök változtatása modulálja, valamint a szaggatást a mérőszakaszban található CO koncentráció határozza meg.

Sávszűrős Infravörös abszorpció elvén működő műszer elvi felépítése [15.5.]
15.6. ábra - Sávszűrős Infravörös abszorpció elvén működő műszer elvi felépítése [15.5.]


15.4. THC mérése lángionizációs gázelemzővel

Mérési elv: Két elektróda között hidrogén láng ég. Ha a lángba szénhidrogén tartalmú mérendő gázt vezetnek, akkor az elektródák közt ionáram jelenik meg, mivel a különböző szénhidrogénekből szén gyökök keletkeznek (C-), melyek elektromosan vezetők. Az ionáram nagysága arányos a mintában lévő szénatomok számával, tehát a műszer a mintában lévő összes szénhidrogént méri.

Lángionizációs elven mérő műszer elvi felépítése [15.1.]

A: analizátor; Le: szobalevegő; LSz: levegő szabályzó; H: hidrogén; L: láng; Hsz: hidrogénszabályzó; MG: mérendő gáz; K: katalizátor; MSz: membrán szivattyú; É: égő; L’: lángőr; Ka: kapilláris;

15.7. ábra - Lángionizációs elven mérő műszer elvi felépítése [15.1.]


15.5. Részecske kibocsátás (PM) meghatározása [15.6.]

A motorok által kibocsátott részecskék mérésének elve, hogy a motor által a vizsgálati ciklus alatt kibocsátott kipufogógázt hígító rendszerben történt hígítása után, a mintát egy speciális szűrőpapíron átszívva, a speciális szűrőpapíron fennmaradt részecskék tömegét meghatározzák. Ezt utána számításokkal a megfelelő mértékegységre (pl. g/kWh) számolják át.

A méréseknél a minta előkészítésére úgynevezett hígító rendszert, vagy hígító alagutat alkalmaznak. A hígító rendszer elsődleges feladata, hogy nem a nyers, a kipufogó vezetékben lévő magas hőmérsékletű részecske kibocsátást mérjük, hanem valamilyen hígító rendszerben szabályozott körülményeket teremtünk és az ebből vett mintából határozzuk meg a részecske kibocsátást, amely így reprodukálható.

A hígító rendszerek több típusa ismert. Ezek egyik típusai az un. „teljes áramlású” rendszerek. Ebben az esetben a motor teljes füstgáz mennyiségét a hígító csatornába vezetik. Míg a másik megoldás az un. „részleges átáramlású” hígító rendszerek, itt csak a füstgáz egy részét jutatjuk a hígító rendszerbe.

15.5.1. A teljes áramú hígító rendszer

A 15.8. ábra - A teljes áramú hígító rendszer (állandó térfogatú mintavétel) elvi rajza [15.6.] olyan hígító rendszer látható, amely a teljes kipufogógáz mennyiséget a hígító alagútban hígítja, állandó térfogatú mintavétel elvét alkalmazza.

A hígított kipufogógáz mennyiségét térfogat-kiszorításos szivattyúval, kritikus áramlású Venturi-csővel, vagy hangsebesség alatti áramlású Venturi-csővel kell mérni. Az arányos részecske-mintavételhez és az áramlás meghatározásához egy hőcserélő vagy egy elektronikus áramláskiegyenlítő használható. Mivel a részecskék tömegének meghatározása a teljes hígított kipufogógáz mennyiségét veszi alapul, a hígítási arányt nem kell kiszámítani.

Ezután a részecskék mérése céljából a hígított kipufogógázból vett minta átkerül a kétszeres hígítású részecske-mintavevő rendszerbe. Noha a kétszeres hígítású rendszer részben valójában egy hígító rendszer, mégis mint a részecske-mintavevő rendszer egy változataként kerül ismertetésre, mivel alkotórészeinek többségét tekintve megegyezik egy tipikus részecske-mintavevő rendszerrel.

A teljes áramú hígító rendszer (állandó térfogatú mintavétel) elvi rajza [15.6.]

SP: Kipufogó mintavevő, DT: Hígító alagút, DAF: Hígító levegő-szűrő, PSP: Részecske mintavevő szonda, PTT részecskeátvezető cső, E: gázelemző rendszer, H: háttérlevegő elemző, HE: Hőcserélő, FC: Elektronikus áramláskiegyenlítő, PDP Térfogat kiszorításos szivattyú, CFV: Kritikus áramlású Venturi cső, SSV: Hangsebesség alatti áramlású Venturi-cső.

15.8. ábra - A teljes áramú hígító rendszer (állandó térfogatú mintavétel) elvi rajza [15.6.]


15.5.2. Részleges átáramlású hígító rendszer

A részleges átáramlású hígító rendszerek a kipufogógáz egy részének hígításán alapul. A gázáram felosztása és azt követő hígítása különböző hígító rendszerekkel oldhatók meg. A részecske-gyűjtés céljából a hígított kipufogógázt teljes egészében (teljes mintavétellel) vagy csak részben kerül átvezetésre a részecske-gyűjtő rendszeren (rész mintavétellel).

A hígítási arány meghatározása az alkalmazott módszertől függ. A főbb módszerek:

 • izokinetikus rendszerek

  Az izokinetikus rendszereknél az átvezető csőbe kerülő gázáramot a kipufogógáz térfogatáramához igazítják, ezért a mintavevő szondánál zavartalan és egyenletes kipufogógáz-áramlásra van szükség.

 • áramlás-szabályozású rendszerek

  Ezeknél a rendszereknél a mintavétel a teljes kipufogógáz-áramból történik a hígító levegő áramának és a teljes hígított kipufogógáz-mennyiség áramának szabályozásával. A hígítási arányt a motor kipufogógázaiban előforduló nyomjelző gázok, mint például a CO2 vagy a NOx koncentrációjából lehet megállapítani. A hígított kipufogógázban és a hígító levegőben lévő koncentrációt meg kell mérni, míg a kezeletlen kipufogógázban fennálló koncentráció vagy közvetlenül mérhető, vagy CO2 nyomjelző gázok esetén például az üzemanyag mennyiség és a szénegyensúly képlet segítségével állapítható meg, ha ismert az üzemanyag összetétele (15.9. ábra - Részleges átáramlású higitó rendszer CO2 vagy NOx koncentráció méréssel és részmintavétellel [15.6.] ).

  Részleges átáramlású higitó rendszer CO2 vagy NOx koncentráció méréssel és részmintavétellel [15.6.]
  15.9. ábra - Részleges átáramlású higitó rendszer CO2 vagy NOx koncentráció méréssel és részmintavétellel [15.6.]


 • áramlás-szabályozású rendszerek áramlásméréssel

  Az áramlás-szabályozású rendszerek rendszereknél a mintavétel a teljes kipufogógáz-áramból történik a hígító levegő áramának és a teljes hígított kipufogógáz-mennyiség térfogatáramának szabályzásával. A hígítási arány a két térfogatáram nagyságának különbségéből állapítható meg. Fontos, hogy az áramlásmérők egymáshoz képest pontosan legyenek kalibrálva, mivel a két térfogatáram relatív nagysága jelentős hibákat okozhat (15.10. ábra - Részleges átáramlású hígító rendszer áramlás szabályzással és teljes mintavétellel [15.6.] ).

  Részleges átáramlású hígító rendszer áramlás szabályzással és teljes mintavétellel [15.6.]
  15.10. ábra - Részleges átáramlású hígító rendszer áramlás szabályzással és teljes mintavétellel [15.6.]


15.5.3. A részecske-mintavevő rendszerek

A részecske-mintavevő rendszer feladata a részecskék összegyűjtése a részecskeszűrőn (15.10. ábra - Részleges átáramlású hígító rendszer áramlás szabályzással és teljes mintavétellel [15.6.] és a 15.11. ábra - A részecske-mintavevő rendszer elvi rajza [15.6.] ). Részleges átáramlású hígító rendszerből történő teljes vagy rész mintavétel esetén a hígított kipufogógázból származó minta áthalad a szűrőkön, a hígító rendszer és a mintavevő rendszer általában egy egységet képez. Teljes áramú hígító rendszerből történő mintavétel esetén, az itt alkalmazandó másodlagos hígító rendszer és a mintavevő rendszer általában külön egységet képez.

        Részáramú hígító rendszereknél a hígított kipufogógázból a mintát a mintavevő szivattyú veszi a hígító alagútból a részecske-mintavevő szondán és a részecskeátvezető csövön keresztül (15.11. ábra - A részecske-mintavevő rendszer elvi rajza [15.6.] ). A minta áthalad a szűrő kiválasztó szelepen és a részecske-mintavevő szűrőket befogadó szűrőtartón. A minta mennyiséget az áramlásszabályozó szabályozza. A ciklusok szerinti súlyozás érdekében általában több szűrőtartót alkalmaznak.

A részecske-mintavevő rendszer elvi rajza [15.6.]

PTT: részecskeátvezető cső, V: Szűrőtartó választó szelep, FH1 és FH2: szűrőtartók, P: mintavevő szivattyú, FM : térfogatáram mérő, FC: áramlásszabályozó

15.11. ábra - A részecske-mintavevő rendszer elvi rajza [15.6.]


Teljes áramú hígító rendszernél kétszeres hígítású részecske-mintavevő rendszert kell használni (15.12. ábra - Kétszeres hígítású részecske-mintavevő rendszer elvi rajza [15.6.] ). A hígított kipufogógázból a minta a hígító alagútból a részecske-mintavevő szondán és a részecske átvezető csövön keresztül a másodlagos hígító alagútba jut, ahol még egyszer hígításra kerül. Ezután a minta áthalad a részecske-mintavevő szűrőket befogadó szűrőtartókon. A hígító levegő mennyisége általában állandó, míg a minta mennyisége az áramlásszabályozó szabályozza.

Kétszeres hígítású részecske-mintavevő rendszer elvi rajza [15.6.]

P2: másodlagos hígító levegő pumpa, FM2 : másodlagos hígító levegő térfogatáram mérő, PTT: részecskeátvezető cső, V: Szűrőtartó választó szelep, FH1 és FH2: szűrőtartók, P: mintavevő szivattyú, FM : térfogatáram mérő, FC: áramlásszabályozó

15.12. ábra - Kétszeres hígítású részecske-mintavevő rendszer elvi rajza [15.6.]


15.6. Részecske szám meghatározása

A PMP (Particle Measurement Programme) informális csoportot 2001 májusában hozták létre. Ennek célja, hogy fejlesszenek ki egy új eljárást és mérőrendszert az ultrafinom részecskék méréséhez, amely helyettesíteni vagy kiegészíteni tudná a már meglévő gravimetikus elven működő részecske mérési módszereket. Az ultrafinom részecskék mérés szükségességének indoka azok egészségre gyakorolt hatása, miután felismerték, hogy a dízel kipufogógáz a fő forrása az ultrafinom részecskéknek. Ehhez hozzátartozik az a fontos tény, hogy Európában több, mint 50%-a az új személygépjárműveknek dízelmotorral hajtott.

Ezeknek a PMP követelményeknek ma csak a kondenzációs elven működő részecskeszámláló felel meg. A részecskeszámolás a butanol kondenzációs módszerrel történik, az ultra finom részecskéket ezzel lehet mérhetővé tenni.

Ennél a módszernél az aeroszol vagy részecske áramlást egy fűtött telítő rendszerben butanollal telítik. Ezt a szakaszt elhagyva a butanol-aeroszol keverék hőmérsékletét lehűtik a CPC (Condensation Particle Counter; 15.13. ábra - A CPC (Condensation Particle Counter) rendszer működése [15.3.] ) kondenzátorában.

A CPC (Condensation Particle Counter) rendszer működése [15.3.]
15.13. ábra - A CPC (Condensation Particle Counter) rendszer működése [15.3.]


A hűtött kondenzátorban a butanol telítetté válik és lecsapódik a részecskére. A részecskék így cseppekké „nőnek”, amelyek már több μm átmérőjűek. Így a részecskéket, cseppek formájában könnyen számolni lehet, egy egyszerű optikai részecske detektor segítségével. A cseppáramlást bevezetik egy számláló optikába. A cseppek áthaladnak egy lézersugáron, és minden egyes csepp generál egy fényimpulzust. A keletkező impulzust akkor értékelik részecskedarabként ha az amplitudója egy bizonyos küszöbérték felett van. A részecskekoncentrációt az áramlási sebesség és a számolt cseppek ismeretében lehet számítani [15.2.] , [15.3.] és [15.7.] .

Irodalmak

[15.1.] Meggyes Dr , Attila. Hőerőgépek égéstermékei okozta levegőszennyezés. Műegyetemi Kiadó. 1993.

[15.2.] Andersson, J. , Mamakos, A., és Martini, G.. Particle Measurement Programme Final Heavy-duty Inter-laboratory Validation Exercise Results, Cambridge Particles Meeting. 21 May 2010.

[15.3.] PMP – Automotive Condensation Particle Counter (CPC), GRIMM Aerosol Technic.

[15.4.] Bartosz , Sanner. "Sensor for concentration measurements of oxygen dissolved in water, with autocalibration" thesis work . 2006.

[15.5.] Thermoscientific Model48C gépkönyv.

[15.6.] 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendelet.

[15.7.] Szabados, György és Pollák, Iván. A dízelrészecske és számának meghatározása.

A. függelék - Ellenőrző kérdések, jegyzőkönyvek

B. függelék - Rövidítések, idegen szakkifejezések jegyzéke

 • 1-5. fejezet

  Rövidítés

  Kifejezés

  Magyar elnevezés, magyarázat

  4MOTION

  4MOTION

  VW összkerékhajtás, Haldex elektronikusan működtetett olajlemezes tengelykapcsolóval

  AAV

  All Activity Vehicle

   

  ABS

  Anti Blockier Redelung

  Blokkolásgátló. Megakadályozza fékezés közben a kerekek csúszását.

  ACD

  Active Center Differential

  aktív központi differenciálmű

  ADB

  Automatic Differential Brake

  Automatikus differenciális fékezés. A differenciálzárat helyettesíti. (BMW az ASR egyik beavatkozása)

  ADD

  Automatic Disconnecting Differential

  Automatikus működésű szabadonfutóval ellátott differenciálmű

  ALB

  Anti Lock Brake

  Lásd ABS

  ASC

  Automatische Stabilitäts Control

  Automatikus stabilitás kontrol

  ASR

  Antrieb Schlupf Regelung

  Kipörgésgátló. Gyorsításkor megakadályozza a meghajtott kerekek kipörgését.

  AYC

  Active Yaw Control

  Aktív perdítő nyomaték ellenőrzés

  ARV

  All Road Vehicle

  Összkerékhajtás

  ASD

  Automatische Sperrdifferential

  A Mercedes-nél alkalmazott elektrohidraulikusan működtetett differenciálzár

  AWD

  All Wheel Drive

  Összkerékhajtású

  CBC

  Cornering Brake Control

   

  CC

  Cross Country

   

  DBC

  Dynamische Bremsen Control

  Dinamikus fék kontrol

  CDL

  Center Diff. Lock

  Középső differenciálmű zár

  DPS

  dual Pump system (Honda)

  Kettős olajszivattyúval és olajlemezes tengelykapcsolóval a kerékcsúszás függvényében működő összkerékhajtás

  DL

  Differential Lock

  Differenciálzár

  DSC

  Dynamic Stability Controll

  Dinamikus stabilitás kontrol (BMW ABS/ASR)

  EBM

  Elektronisches Bremsenmanagement

  Elektronikus fékmenedzsment

  EDS

  Elektronische Differencial Sperre

  Elektronikusan működtetett differenciálzár

  ESP

  Elektronische Stabilitäts Programm

  Elektronikus stabilitásnövelő program. Menet közben bizonyos kerekek célzott fékezésével és a motor nyomatékának csökkentésével stabilizálja a gépkocsit.

  eLSD

   

  elektronikusan működtetett korlátozott csúszású differenciálmű

  FT4WD

  Full Time 4WD

  Állandó összkerékhajtás

  ITC

  Integrated Transfer Case

  Daimler-Puch szabályozott zárású olajlemezes tengelykapcsolós összkerékhajtás hossz irányú motorbeépítés

   

  Geromatic

  Daimler-Puch szabályozott zárású olajlemezes tengelykapcsolós összkerékhajtás kereszt irányú motorbeépítés

  LSC

  (Haldex)

  Limited Slip Coupling

  Elektronikusan vezérelt csúszású olajlemezes tengelykapcsolós összkerékhajtás

  HDC

  Hill Descent Contol

  Lejtmeneti kontrol

  LSD

  Limited Slip Differential

  Korlátozott csúszású differenciálmű (csigakerekes differenciálmű)

  MSR

  Motor-schleppmoment-Regelung

  Motor fékezőnyomaték szabályozás. Csúszós úton megakadályozza a meghajtott kerekek csúszását a motorfék használata közben

   

  Powerlock II

  Elektronikusan működő differenciálzár (gyártó GKN Automotive)

  PSM

  Porsche Stability Management

  (Porsche 911 Turbo)

  A PSM rendszer részműködései:

  - ABS blokkolásgátló

  - ASR kipörgésgátló

  - MSR motor fékező nyomaték szabályozás

  - ABD (Automatisches Brems Differential) automatikus differenciális fékezés

  - ESP elektronikus stabilitás program

  RBC

  Rotorblattkupplung

  Forgólapos tengelykapcsoló Mazda összkerékhajtás olajlemezes tengelykapcsolót automatikusan működtető egység

 • 6-15. fejezet

  EN

  EN

  HU

  HU

  ARD

  Aktive Ruckeldämpfung (német)

   

  aktv rángás csillapítás

  AVS

  Audi Valvelift System

   

  változó szelepemelés (AUDI)

  BDC

  Bottom Dead Centre

  AHP

  Alsó holtpont

  CAN bus

  Control Area Network

   

  CAN busz (területi irányító hálózat)

  CAS

  Crank Angel Sensor

   

  Főtengely szögjeladó

  CDPT

  Catalyzed Diesel Particulate Filter

   

  katalitikus bevonatú részecskeszűrő

  CMP

  Camshaft Position Sensor

   

  vezérműtengely szögjeladó

  CPC

  Condensation Particle Counter

   

  Kondenzációs elven működő részecskeszámláló

  CR

  Commom Rail

   

  közös gyűjtőcső

  CRT

  Continuosly Regeneratig Technology

   

  folyamatos regenerációs részecskeszűrő

  DOHC

  Double Overhead Camshaft

   

  dupla felső vezérmű tengely

  (D)PF

  (Diesel) Particulate Filter

   

  Részecske szűrő

  DPFE

  Differetial Pressure Feedback EGR

   

  nyomás különbség alapú EGR visszacsatolás

  ECM

  Electric Control Modul

   

  Motor vezérlő

  ECU

  Electric Control Unit

   

  Motor vezérlő

  EDC

  Electric Diesel Control

   

  Elektromos Diesel Vezérlés

  EGR

  Exhaust Gas Recirculation

   

  füstgáz visszavezetés

  ELR

  European Load Response (Cycle)

   

  Európai terhelési reakció-vizsgálat

  EOBD

  Euro-On-Board-Diagnose

   

  Európai Fedélzeti Diagnosztika

  ESC

  European Stationary Cycle

   

  Európai állandósult állapotú ciklus

  ETC

  European Transient Cycle

   

  x

  EVAP

  Evaporative Emission Control System

   

  Párolgási emissziót csökkentő rendszer

  FSI

  Fuel Stratified Injection

   

  Rétegezett tüzelőanyag befecskendezés

  IMA

  Injektormengenabgleich (német)

   

  injektor mennyiségének korrekciója

  ISC(V)

  Idle Speed Control (Valve)

   

  Alapjárati fordulatszám szabályzó (szelep)

  LDP

  Leck Diagnose Pumpe

   

  Szivárgásvizsgáló pumpa

  MAP

  Manifold Air Pressure

   

  Szívócsatorna nyomás

  MIL

  Malfunction Indicator Lamp

   

  motor diagnosztikai jelzőlámpa

  MMA

  Mengenmittelwertadaption (német)

   

  középértékek adaptációja

  MPI

  Multi Point Injection

   

  hengerenkénti befecskendezés

  NEDC

  New European Driving Cycle

   

  új európai menetciklus

  NSC

  NOx Storage Catalyst

   

  NOx tároló katalizátor

  NSCR

  Non-Selective Catalytic Reduction

   

  nem szelektív katalitikus eljárás

  NTC

  Negative Temperature Coefficient

   

  negatív hőmérsékleti együttható

  OBD

  On-Board-Diagnose

   

  Fedélzeti Diagnosztika

  OBD

  On-Board-Diagnosis

   

  Fedélzeti Diagnosztika

  OHC

  Overhead Camshaft

   

  felső vezérmű tengely

  OHV

  Over Head Valve

   

  alulvezérelt, felül szelepelt

  PD

  pumpe düse (német)

   

  szivattyú porlasztó v. adagoló szivattyúval egybeépített porlasztó

  PM

  Particulate Matter

   

  részecske kibocsátás

  PMP

  Particle Measurement Program

   

  részecske kibocsátás (mérési) program

  PTC

  Pozitive Temperature Coefficient

   

  pozitív hőmérsékleti együttható

  PWM

  Pulse-width modulation

   

  impulzus szélesség moduláció v.kitöltési tényező

  SCR

  Selective Catalytic Reduction

   

  szelektív katalitikus eljárás

  SPI

  Single Point Injection

   

  központi befecsknedezés

  SV

  Side Valve

   

  oldalt szelepelt

  TDC

  Top Dead Centre

  FHP

  Felső holtpont

  TDI, DI

  Turbo Direct Incetion

   

  Közvetlen (direkt) befecskendezés

  TPS

  Throttle position sensor

   

  fojtószelep pozíció jeladó

  UI(S)

  Unit Injector (System)

   

  Önálló v. egyedi befecskendező (rendszer)

  VANOS

  VAriable NOckenwellenSteuerung (német)

   

  változó szelepvezérlés (BMW)

  VGT

  Variable-geometry turbocharger

   

  állítható geometriájú turbófeltöltő

  VTECH

  Variable Valve Timing and Lift Electronic Control

   

  Változó szelepvezérlés és -emelés (Honda)

  VVT

  Variable Valve Timing

   

  változó szelepvezérlés

  VVT-i

  Variable Valve Timing with intelligence

   

  intelligensen változó szelepvezérlés (Toyota)

  WHSC

  World Harmonised Steady Cycle

   

  Világ állandósult ciklus

  WHTC

  World Harmonised Transient Cycle

   

  Világ átmeneti ciklus

C. függelék - Fénykép melléklet

 • 7. fejezet:

  M.7.1. Kéttárcsás Wankel motor (MAZDA)

 • 8 fejezet:

  M. 8.1. ábra: központi befecskendező (SUZUKI)

  M. 8.2. ábra: Két szivószelepes motor hengerenkénti befecskendezője (DENSO)

  M. 8.2. ábra: A vezérműtengely helyzetet (CMP) jeladó tárcsa (AUDI)

 • 9 fejezet:

  M. 9.1. ábra hagyományos elosztóház tranzisztoros gyújtás Hall-jeladójával (3 hengres motoresetén, SUZUKI)

  M.9.2. Integrált gyújtótranszformátoros gyertyapipa

  M.9.2. kopogásos égés miatt besült dugattyú

 • 10 fejezet:

  M.10.1. ábra: Bosch VE elosztórendszerű befecskendező szivattyú alkatrészei

  M.10.2. ábra: BOSCH VE típusú elosztórendszerű adagoló szivattyú dugattyú eleme és mennyiség állító gyűrűje

  M.10.3. ábra: BOSCH kétlépcsős zárt befecskendező elemei

  M.10.4. ábra: BOSCH zárt befecskendező csúcs

  M.10.5. ábra: M.A. N. rendszerű dugattyúkamrás–hártyás keverékképzés- dugattyú (RABA 2156)

  M. 10.6. ábra Előkamrás égési folyamata 1: befecskendezés kezed

  M. 10.7. ábra Előkamrás égési folyamata 2: befecskendezés

  M. 10.8. ábra Előkamrás égési folyamata 3: égés kezed

  M. 10.9. ábra Előkamrás égési folyamata 4: égés

  M. 10.10. ábra 4 hengeres motor BOSCH VE típusú elosztórendszerű adagoló szivattyúja (VW 1Z TDI motor)

 • 11 fejezet:

  M. 11.1. ábra. EGR szelep

 • 12 fejezet:

  M. 12.9. ábra Waste-gate szelepes töltés szabályzó, nagynyomású füstgáz visszavezetéssel (VW 1Z TDI motor)

D. függelék - Animációs melléklet

Befecskendezés és égési folyamat – direkt befecskendezés I.

Befecskendezés és égési folyamat – direkt befecskendezés II.

Befecskendezés és égési folyamat – előkamra

Központi befecskendezés – Otto-motor I.

Központi befecskendezés – Otto-motor II. (bioetanol)