4. fejezet - Színtan

Tartalom
4.1. Történeti áttekintés
4.1.1. A színtan kutatói
4.1.2. A színekkel foglalkozó szervezetek
4.2. Mit nevezünk színnek?
4.3. Az emberi szem; a színes látás
4.3.1. Az emberi szem szerkezete
4.3.2. Az ideghártya (a retina)
4.3.3. A szem látómezeje
4.3.4. A színérzékelő receptorok
4.3.5. A kontrasztfokozás
4.3.5.1. A káprázás
4.4. A színtévesztés
4.4.1. Mi a színtévesztés?
4.4.2. Genetikus háttér, a színtévesztés elterjedtsége
4.4.3. A színtévesztés optikai magyarázata
4.4.4. A színtévesztés típusai
4.4.5. A színlátás javításának elve
4.4.6. A színtévesztés mérése; a diagnózis
4.4.6.1. A pszeudoizokromatikus tesztek
4.4.6.2. Az anomaloszkóp
4.4.6.3. Új színlátás vizsgáló műszerünk: az Anomal Tester
4.4.6.4. Új színlátás vizsgáló tesztünk: a színlátás vizsgáló Atlasz
4.4.6.5. Tapasztalatok a színlátás-javító szemüvegekkel
4.4.6.6. A színlátás javító szemüveg viselésének hatása a színtévesztésre
4.5. A színek jellemzése
4.5.1. A színek spektrális jellemzése (MSz 9620)
4.5.1.1. A spektrális eloszlás és a spektrális sűrűség
4.5.1.2. A spektrális emisszió, a spektrális transzmisszió, a spektrális reflexió és a spektrális abszorpció
4.5.1.2.1. A spektrális emisszió, Φ(λ)
4.5.1.2.2. A spektrális transzmisszió, τ(λ)
4.5.1.2.3. A spektrális reflexió, ρ(λ)
4.5.1.2.4. A spektrális abszorpció, α(λ)
4.5.1.2.5. A spektrális emisszió, a spektrális transzmisszió és a spektrális reflexió összefüggése
4.5.1.2.6. A szín inger függvény (φ(λ))
4.5.2. A színek tristimulusos jellemzése
4.5.3. A színek pszichofizikai (köznapi) jellemzése
4.5.4. A színek fizikai jellemzése
4.5.4.1. A fény-színek
4.5.4.2. A festék-színek (felület-színek)
4.6. A színkeverés
4.6.1. Az additív színkeverés
4.6.2. A szubtraktív színkeverés
4.6.3. Összefüggés az additív és a szubtraktív színkeverés alapszínei között
4.7. A kiegészítő színek
4.8. A metameria
4.9. Az RGB és a CMYK színrendszer
4.9.1. A színes monitorok RGB színrendszere
4.9.2. A színes nyomtatás CMYK színrendszere
4.10. A gamut
4.11. A színmérő rendszerek
4.11.1. A CIE színmérő rendszer
4.11.1.1. A CIE RGB-színrendszer
4.11.1.2. A CIE xyY színrendszer
4.11.1.3. A CIE L*a*b* színrendszer
4.11.1.4. A 20°-os és a 100°-os CIE adatok
4.11.1.5. A normál színmérő észlelő
4.11.1.6. A spektrális fényhatásfok függvény
4.11.1.7. A Planck-féle fekete sugárzó („fekete test”)
4.11.1.8. A színhőmérséklet
4.11.1.9. A szabványos CIE fényforrások
4.11.1.10. A színvisszaadás
4.11.2. Színminta gyűjtemények és színminta alapú szín rendszerek
4.11.2.1. A Munsell színminta atlasz és színrendszer (1929)
4.11.2.2. Az NCS (Natural Color System) színrendszer (1979)
4.11.2.3. Az Ostwald színrendszer (1931)
4.11.2.4. A Coloroid színrendszer
4.11.2.5. A RAL színtervezési rendszer
4.11.2.6. Jean Bourges digitális színrendszere
4.11.2.7. A színminta gyűjtemények
4.12. A színmérés
4.12.1. A szín inger függvény
4.12.2. A színmérés elve és műszerei
4.12.3. A felületek reflexiójának térbeli eloszlása
4.12.4. A látómező látószöge
4.12.5. Színmérési módszerek
4.12.5.1. Színmintákkal történő összehasonlítás
4.12.5.2. A spektrális színmérés
4.12.5.3. A tristimulusos színmérés
4.12.5.4. A színmérés etalonjai
4.12.5.4.1. A spektrális reflexió mérés etalonjai
4.12.5.4.2. A spektrális transzmisszió mérés etalonjai
4.12.5.4.3. A spektrális emisszió mérés etalonjai
4.13. Az emberi színlátás modellezésén alapuló színrendszerek
4.13.1. A PDT színrendszer (Wenzel, 1991)
4.13.1.1. Az emberi szem spektrális érzékenységi függvényeinek meghatározása
4.13.1.2. A PDT színrendszer felépítése
4.13.2. Az OCS színrendszer
4.14. Ajánlott irodalom

4.1. Történeti áttekintés

Az ember a külvilágról érzékszerveivel vesz tudomást. Öt érzékszervünk közül (látó-, halló-, tapintó-, ízlelő- és szaglószerv) a legfontosabb a látás szerve, a szemünk. Az összes információ több mint 90 %-át ez továbbítja számunkra a környezetünkből.

Szemünk a nappali fényben színesen látja a világot. Bár az emberi szem alapvetően a látható spektrumnak csak három tartományát: a vöröset, a zöldet és a kéket tudja megkülönböztetni, ebből a három színélményből a látási információt feldolgozó emberi agy több milliónyi színárnyalatot varázsol elénk.

A színek több szempontból is fontosak számunkra. Hangulatunkat befolyásoló hatásukat a festő művészek, a belső építészek vagy a reklám szakemberek tudatosan fel is használják. A vörös szín pl. élénkít, a zöld nyugtat, míg a kék segíti a logikus gondolkodást. A fény és a színek hiánya valósággal búskomorrá teszi a sarkkörön túl élőket a hosszú tél folyamán, de még a mi rövidebb teleink után is bámulatosan jó hatásúak az első tavaszi fények és színek. Modern korunkban termékeink színét a minőség egyik fontos jellemzőjének tartjuk. Nemcsak a nyomdai, kozmetikai, textilipari termékek, de az élelmiszerek, konzervek, gyümölcsök, húsok színétől is elvárjuk, hogy pont a megfelelő legyen; s ha nem olyan, nem lesz eladható az igényes külföldi piacokon. A színek fontos információkat is hordozhatnak. A közlekedésben a piros a tiltás, a zöld a szabad haladás jele, míg a sárga színnek figyelemfelkeltő szerepe van. Európában a fekete szín a gyászt, a fehér az ártatlanságot jelképezi. A színszimbolika különösen fontos a népművészetben. A színeknek különböző kultúrákban eltérő jelentése van.

Mindaz, ami a színekkel kapcsolatban igaz egy ép színlátó számára, egészen másként igaz egy színtévesztő, vagy egy színvak számára, aki a színeket nem olyan szemmel nézi, mint az ép színlátó. Minthogy a színtévesztők száma jelentős (Magyarországon kb. 400 000 színtévesztő ember él), érdemes azzal is foglalkozni, hogyan látják ők a színeket.

Hogy milyen fontosak életünkben a színek, az is mutatja, hogy hány és hány tudós, fizikus, orvos, matematikus, festő, fiziológus, költő és filozófus kutatta az elmúlt évszázadok során a színek, a színes látás titkait.

4.1.1. A színtan kutatói

Leonardo da Vinci, a híres reneszánsz festő és tudós, a 15. – 16. század fordulóján talán az első volt, aki tudományos alapossággal, a jelenségek gondos megfigyelésével kereste a színek, a fények és az árnyékok törvényszerűségeit. Az volt a terve, hogy könyvet ír a művészetről, és ebben egy színelméleti fejezetet is szándékozott írni.

Isaac Newtont, a 17. – 18. század fordulóján egészen más szempontból érdekelték a színek. Fizikusként üvegprizmával kísérletezve felfedezte, hogy a fehér fény a szivárvány színeire bontható, majd ismét fehér fénnyé egyesíthető. Newton a szivárvány színeit kiegészítette az abban nem található, de a festőanyagok között akkor már létező bíbor (vagy lila) színnel, és a színeket egy kör mentén helyezte el.

Színkörében 7 szín szerepel: vörös, narancs, sárga, zöld, indigó, kék és ibolya.

Le Blond frankfurti rézmetsző művész a 18. század közepén rájött, hogy három színnel, a sárga, vörös és kék színek egymásra nyomásával a színkör minden színét, sőt azok finom átmeneteit is meg tudja valósítani. Ő tekinthető tehát a háromszínnyomás feltalálójának, bár vele egy időben hasonló megoldásra jött rá egy vetélytársa, a párizsi Gautier is.

Mayer Tóbiás, a kiváló göttingeni matematikus a 18. század közepén a színárnyalatok rendszerbe foglalásában ért el jelentős eredményt. Három alapszínt, vöröset, zöldet és kéket egy háromszög egy-egy sarkába állította. A háromszög oldalain a mellette fekvő csúcsokon ábrázolt színek keverékeit helyezte el, míg a háromszög belsejébe a mindhárom alapszínt felhasználó keverékszíneket.

A színvakság első pontos leírását a kémikus Dalton hagyta ránk, aki saját magán végezte megfigyeléseit a 18. század végén. Róla nevezik a színvakságot daltonizmusnak.

A „költőfejedelem”, Goethe, a 18. -19. század fordulóján igen elmélyült színtani kutatást folytatott. Főleg a színek fiziológiai-lélektani vonatkozásai érdekelték. A kiegészítő színekkel, a színes utóképekkel, a színek pszichológiai hatásaival kapcsolatos megfigyelései és megállapításai ma is helytállóak. „Mindazt, amit költőként alkottam, nem sokra tartom. Kiváló költők éltek koromban, még kiválóbbak előttem, s hasonlóan kiválóak fognak élni utánam. De hogy századomban a színtan bonyolult tudományában én vagyok az egyetlen, aki tudja az igazat, erre büszke vagyok.” – írja Színtan című művében. Tanítványát, Schopenhauert, maga Goethe oktatta színelméletre. Schopenhauer volt az első, aki szerint a színérzet létrejöttében az agyműködésnek igen jelentős szerepe van.

Helmholtz a 19. században a spektrum hullámhosszai és az általuk kiváltott színérzet kapcsolatát vizsgálta. A mai színelmélet alapját a Young-Helmholtz-féle három-szín elmélet képezi. Lényege, hogy az emberi szem a színeket három különböző típusú receptorral érzékeli, a vörösre érzékenyt protossal, a zöldre érzékenyt deuterossal, és a kékre érzékenyt tritossal.

A 19. századi tudós, Maxwell, az elektromágneses fényelmélet megalkotója, a színtant is fontos felfedezésekkel gazdagította. Elsőnek dolgozott ki egy színmérő eljárást, amelyhez forgó színtárcsát alkalmazott.

A színvakság és a színtévesztés mérésére Lord Rayleigh dolgozott ki először egy módszert a 19. század végén. Ezt a módszert, és az általa tervezett műszert, az anomaloszkópot napjainkban is használják.

A 20. században felgyorsult a színekkel kapcsolatos ismeretek bővülése. A három színérzékelő receptor spektrális érzékenységének mérésére parányi intenzitású fényt vetítettek az élő emberi szembe, és a visszavert még csekélyebb intenzitású fény spektrumát bravúros méréstechnikával detektálták. Az első méréseket Wald végezte 1945-ben, majd Crawford 1949-ben, Rushton 1959-ben, Marks, Dobelle és Mac Nichol 1964-ben, végül Estevez 1979-ben. A mérések egyre finomodtak, de a mérési eredmények az egyes szerzőknél jelentős különbségeket mutattak. Ennek oka feltehetőleg az, hogy a vizsgált emberek színérzékenysége sem volt azonos, de még inkább az, hogy a mérési körülmények is eltérőek voltak. Különösen nagy nehézséget okozott az, hogy a három receptor spektrális érzékenységi tartománya a spektrum jelentős részében átfedi egymást.

Walraven és Bouman 1966-ban úgy találta, hogy a három receptor érzékenysége nem csak spektrálisan tér el, hanem nagyságuk sem azonos. Szerintük legérzékenyebb a protos, legkevésbé érzékeny a tritos.

Walraven szerint az érzékenységek aránya a következő: protos : deuteros: tritos = 40 : 20 : 1

A 20. században megfogalmazódott az igény a színek számszerűsítésére, mérésére is. 1905-ben Munsel amerikai festőművész egy mintegy 4000 tagból álló közel egyenközű színminta gyűjteményt és egy színrendszerezést dolgozott ki. Ezt a színrendszert igen elterjedten alkalmazzák ma is. A másik fontos színrendszert és színminta gyűjteményt a német kémikus-fizikus Ostwald hozta létre 1939-ben. Ez a rendszer a színharmóniákon alapul.

Az építészek számára dolgozta ki a Coloroid színrendszert és színmintákat a magyar Nemcsics professzor 1980-ban. Ez a színrendszer a színpreferencián alapul.

Ezeken kívül még számtalan színminta gyűjtemény és színrendszer ismeretes, szinte minden szakma kidolgozta a maga színmérési rendszerét.

4.1.2. A színekkel foglalkozó szervezetek

A Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság (Commission Internationale de l’Eclairage, CIE) 1931-ben kezdte meg a színekkel kapcsolatos terminológia és a színmérés szabványosítását

1964-ben egy „kiegészítő” színmérő rendszert is bevezettek. Ezek a nemzetközi szabványok a magyar szabványokban is helyet kaptak (MSz 9620).

A CIE az egész világra kiterjedő nonprofit szervezet. Minden 4. évben nemzetközi konferenciát, és azt követően szekciótalálkozókat tart. A konferenciát követő 2. évben pedig egy kisebb konferenciát (Interim Meeting) tartanak.

A másik nagy nemzetközi színbizottság az AIC (Association Internationale de la Couleur). Míg a CIE elsősorban a világítással kapcsolatos méréstechnikai kérdésekkel foglalkozik, és ezen belül a színek méréstechnikájával, addig az AIC fő célja a színekkel kapcsolatos tudományos, művészeti és oktatási munka koordinálása. Az AIC is négyévenként tartja nemzetközi konferenciáját, de a CIE-hez képest két év eltolással.

Magyarország a színekkel kapcsolatos kutatásban élen jár. A CIE és az AIC magyar szekcióin kívül a MTESZ-ben a kémikusok egyesületének is van egy jól működő Kolorisztikai Bizottsága, amely kétévenként nemzetközi részvételű Kolorisztikai Szimpóziumot szervez.

4.2. Mit nevezünk színnek?

A fény elektromágneses sugárzás, melynek az emberi szem által érzékelhető tartományát nevezzük fénynek (4.1. ábra).

A spektrum
4.1. ábra - A spektrum


Színesnek nevezzük a fényt, ha különböző hullámhosszúságokon eltérő intenzitása van. Színesnek nevezzük a felületeket, ha különböző hullámhosszokon más-más mértékben verik vissza a fényt. Színesnek mondjuk az átlátszó anyagokat is, ha különböző hullámhosszakon más-más mértékben bocsátják át a fényt. Azt mondhatjuk tehát, hogy a szín a szemünkbe érkező fénynek azon tulajdonsága, hogy különböző hullámhosszúságú összetevői nem azonos intenzitásúak.

A magyar szabvány (MSz 9620) definíciója szerint a szín „A látható sugárzásnak az a jellemzője, amelynek alapján a megfigyelő a látótér két azonos méretű, alakú és szerkezetű, egymáshoz csatlakozó része között különbséget tud tenni, és ezt a különbséget a megfigyelt sugárzások spektrális eloszlásának eltérése okozhatja.”

A fény színességét nem csak az ember képes érzékelni, hanem az állatok is, pl. a kutyák, a macskák és a lepkék, a rovarok és a madarak. Mindegyik kicsit másképpen, a saját spektrális érzékenységének megfelelően. Köznapi értelemben ezek az állatok is mind színesen látnak.

A színtan tudományterületén azonban a szín fogalmát teljesen az emberi szem látásához kapcsoljuk. Színnek csak azt a spektrális élményt nevezzük, amelyet az emberből (méghozzá az átlagos, ép színlátású emberből) vált ki a színes fény.

Színmérésről is csak akkor beszélünk, ha olyan mérőműszert, illetve mérési eljárást sikerül alkalmaznunk, amely modellezi az ember színlátását, és számokkal azt írja le, amit az ember érzékel.

A színes látás összetett, bonyolult működés eredménye. Azt szoktuk mondani, hogy a szemünkkel nézünk, de az agyunkkal látunk. Ez az összetettség lehet az oka annak, hogy a szín fogalomnak a CIE és a magyar szabvány szerint is 3 definíciója van:

 • Fizikai szempontból: a szín meghatározott hullámhosszúságú (380 nm-től 780 nm-ig terjedő) fény.(„Inger”)

 • Fiziológiai szempontból: a szín a látás érzékszervében (a szemben) egy vagy több fénysugár által kiváltott ingerület.(„Ingerület”)

 • Pszichológiai szempontból: a szín a látószerv idegpályáin továbbított ingerületek által az agykérgi látóközpontban létrejött érzet. („Színérzet”)

4.3. Az emberi szem; a színes látás

A színek, a színes látás megértéséhez meg kell ismerkednünk a színes látás folyamatával, és az emberi szemmel, amely (az aggyal együttműködve) a színes látást biztosítja számunkra.

4.3.1. Az emberi szem szerkezete

A 4.2. ábra a jobb oldali emberi szem egyszerűsített vízszintes metszetét ábrázolja. Szemünk gömb alakú, kb. 25 mm átmérőjű szerv. Falát három, egymástól különálló, de egymásra simuló réteg alkotja. A legkülső a rugalmas rostos szövetű ínhártya. Elülső része a szaruhártyába megy át. A középső réteg hátsó kétharmadát az erekkel dúsan átszőtt érhártya alkotja. Első egyharmadát a sugártest képezi, és az alkalmazkodáshoz szükséges izmokban végződik. Legbelső, megvékonyult, kerek része a szivárványhártya (írisz), amelyet egyénenként különböző színűnek látunk. Az írisz közepén találjuk a kör keresztmetszetű látólyukat (pupilla).

Az emberi szem metszete
4.2. ábra - Az emberi szem metszete


A szivárványhártya és a szaruhártya közötti üreget, az elülső csarnokot a csarnokvíz tölti ki. A belső réteget a természet különleges alkotása, az ideghártya (retina) alkotja. Az ideghártya vastagsága csak néhány század milliméter. A pupillával szemben fekvő ellipszis alakú sárgafolt közepén kis mélyedés, a látógödör (fovea centralis) a legélesebb látás helye.

A tárgyakról alkotott éles kép látásához szemgolyóinkat úgy forgatjuk, hogy a kép a látógödör területére essék.

A látógödörtől az orr felé mintegy négy milliméter távolságban találjuk a látóideg belépései helyét, a vakfoltot, ahol érzékelő idegvégződésekkel nem találkozunk, tehát ezzel a résszel nem látunk. A vakfolt területe 1,5 – 2,1 négyzetmilliméter között ingadozik.

Az üvegtestet kocsonyás, átlátszó anyag alkotja. Ez biztosítja a szemgolyó csaknem tökéletes gömb-alakját, amely egy hasonlóan tökéletes gömb alakú üregben foglal helyet.

A szemlencse keresztmetszete nem homogén, hanem egymást burkoló, a hagyma keresztmetszetére emlékeztető rétegekből áll. Ezeket egy külső rugalmas tok fogja össze.

A szemlencse átlátszó, színtelen, kétszer domború rugalmas test. Hátsó görbülete erősebb.

A szemlencsét rostos szövetű, gyűrű alakú izom veszi körül. Nyugalmi állapotban ez az izom el van ernyedve. A lencse hátsó fősíkjára merőleges és a csomópontokon átmenő egyenes, a fénytani, vagy optikai tengely nem megy át az éleslátás területén. Az éleslátás helyét a csomóponttal összekötő egyenes, a szem irányvonalával, a fénytani tengellyel kb. 5 fokos szöget zár be.

Végtelenbe néző szem esetén a szemgolyók tengelyei párhuzamosak, míg a végtelennél közelebb álló tárgyak figyelésénél az irányvonalak összetartók. Ezt a szemgolyókat működtető izmok biztosítják, és ezen alapul – bár csak kisebb távolságokra – a tapasztalatok alapján nyert távolságbecslési készség.

A megfigyelt tárgyról a szem képalkotó rendszere a retina síkjában fordított állású, kicsinyített, reális, éles képet hoz létre. A képalkotó elemek: a szaruhártya, a csarnok és a szemlencse háromtagú, rendkívül nagy látószögű objektívhez hasonlóan működik. Az általa alkotott kép ugyan sok képalkotási hibával terhelt: csak a közepe éles, a széleken nemcsak az élesség, hanem a megvilágítottság is csökken, és hordós torzítású. Mindezeket a képhibákat azonban az agyunk korrigálja.

4.3.2. Az ideghártya (a retina)

Az ideghártya (a retina) a szem legfontosabb és legérdekesebb része. Itt a fényre érzékeny idegvégződéseket, a látás receptorait. A néhány századmilliméter vastag hártya vázlatos keresztmetszetét a (4.4. ábra) ábrán látjuk.

A több rétegből felépített hártya legbelső részében találjuk a henger alakú, 0,063 – 0,081 mm hosszú, és 0,0018 mm vastag pálcikákat és a vastagabb, 0,0045 – 0,0065 mm átmérőjű, de rövidebb csapokat. Ezek végeikkel a pigment rétegbe nyúlnak. A csapok a nappali látás, a pálcikák az esti látás receptorai.

A látóideg végződések (pálcikák és csapok) a retinarétegben keverten helyezkednek el. A sárgafolton és annak környékén a legsűrűbbek, a retina felé erősen ritkulnak. A sárgafolt területén kizárólag színekre érzékeny, egymáshoz simuló csapokat találunk. Számuk a retina széle felé fokozatosan csökken. Itt már csak színekre érzékeny csapokat nem, csupán a fényerősség-különbségre érzékeny pálcikákat találjuk (4.3. ábra).

A (4.3. ábra) ábrán látható pálcika és csap felépítése hasonló. Mindkettő egyetlen idegsejt, amelynek belső szegmentumában található a sejtmag, míg külső szegmentumában a fényre érzékeny anyag. A pálcika fényérzékeny anyaga a rhodopsin, míg a csapokban fényérzékeny pigmentek találhatók. A csapok három félék: van, amelyikben vörös színre, van amelyikben zöld színre, és van amelyikben kék színre érzékeny pigment található. A fényérzékeny anyagok a külső szegment membrán rendszerét töltik ki, amely megnöveli a fényelnyelés valószínűségét. A szinaptikus végződés az ingerületet továbbító sejtek csatlakozását biztosítja.

Egy pálcika és egy csap metszete
4.3. ábra - Egy pálcika és egy csap metszete


A csapok vége az éleslátás helyén sokkal keskenyebb, mint másutt (4.4. ábra). Közéjük pigmentes testek nyúlnak be, és az idegeket fényhatás ellen és egymástól elszigetelik. Az idegszálak keresztmetszete szigetelt kábelvezetékre emlékeztet.

A retina metszete
4.4. ábra - A retina metszete


A pálcikák és csapok információi között kereszt-kapcsolatok jönnek létre a horizontális sejteken keresztül és ezzel valószínűleg elkezdődik a látási információ feldolgozása. Itt összehasonlításra kerül a különböző színekre érzékeny csapok ingerülete, és valószínűleg itt jön létre a világosság- és színkontraszt fokozó hatás.

A horizontális sejtek után a bipoláris sejtek továbbítják a látási információt, majd az amacrine sejteken ismét keresztkapcsolatok jönnek létre.  

A ganglion sejtek továbbítják a pálcikák, ill. a csapok által felvett látási információt az agyba.

Pálcikákat a sárgafolt területén nem találunk, viszont a szem széle felé fokozatosan sűrűsödnek, így a retinának ezen a részén 20 pálcikára már csak egy csap jut (4.5. ábra).

A vörösre, zöldre és kékre érzékeny csapok elhelyezkedése a retinán
4.5. ábra - A vörösre, zöldre és kékre érzékeny csapok elhelyezkedése a retinán


A pálcikák száma közel 130 millió, míg a csapok száma 7 millió. A retina belső felületét, a szemfeneket idegek és vérerek gazdag hálózata borítja.

A kereken 1 fok 20 perc szögnagyságú látógödör (fovea centralis) területének nagysága mintegy 0,4 milliméter átmérőjű, ahol kb. 3400 csapot találunk. Ennek egy jelentős része, kb. 2500 csap egy mindössze 0,1 mm átmérőjű 20 ívperc látószög alatt fekvő területen, a foveolán oszlik szét, és csak ezek állnak egyenként a kapcsoló sejtrendszeren keresztül egy-egy látóideg rosttal összeköttetésben. Ez a terület az általunk „legélesebb” látásnak nevezett hely. A látógödörtől az ideghártya széle felé haladva a csapok fokozatosan vastagodnak, és mindinkább növekvő csoporttal csatlakoznak egy látóidegrosthoz, és majdnem kivétel nélkül pálcikákkal vannak összekeverve. A csoportos elosztás a pálcikák és a csapok között a retinaszélek felé, a csapok hátrányára történik. Azonban a retina legkülső részén is találunk csapot, nem úgy, mint a látógödörben, ahol csapokon kívül pálcikák egyáltalán nincsenek (4.6. ábra).

A csapok és a pálcikák 1 mm2-re jutó száma a retinán
4.6. ábra - A csapok és a pálcikák 1 mm2-re jutó száma a retinán


A pálcikák belsejében található festékanyag – a retinabíbor – fényhatásra elhalványul, elsárgul, míg sötétben rövid idő múlva ismét visszanyeri eredeti színét. A vizsgálatot a gyorsan bomló festékanyag pusztulása, valamint a halott szem egyéb elváltozása megnehezíti. A retina belső részét, a fovea centralist „sárga folt”-nak szokás nevezni, mivel itt a látó idegeket tápláló narancssárga színű karotinoidok nagy mennyiségben vannak jelen.

A csapok között nem találunk retinabíbort, ellenben a pálcikák ebbe vannak beágyazva. A retinabíbor a sötétlátásnál (adaptáció) játszik szerepet, világosban viszont gyorsan lebomlik.

A szem fényérzékenysége rendkívül nagy. Sötétben 10 km távolságban álló gyertyaláng fényét is észrevesszük. Wien kísérletei szerint a még érzékelhető fényenergia másodpercenként 4 – 10-8 erg. Ez átlagérték, mert a retina különböző részeinek érzékenysége különböző. A széleken az ingerkiváltáshoz 15-ször kevesebb fénymennyiség szükséges, mint az éleslátás környékén.

Ha erős világításból sötét helyiségbe lépünk, az első pillanatban semmit sem látunk, mert a pálcikák a gyenge fényre még nem elég érzékenyek. Idővel a retinabíbor újból képződik, a pálcikák érzékenysége lassan növekedik, végül huzamosabb idő múlva sötétben is látjuk a tárgyakat. Idős korban vagy vitaminhiányos állapotban a retinabíbor képződés lassú. Ilyenkor a sötét adaptáció is lassan alakul ki. Ezt az állapotot nevezik „farkasvakság”-nak. Sok karotint tartalmazó ételek (sárgarépa, cékla, paradicsom) fogyasztásával illetve A-vitamin szedéssel védekezhetünk ellene.

4.3.3. A szem látómezeje

A pálcikák száma az „éleslátás” helyétől kiindulva a csapok rovására növekedik, de a retina széle felé minden irányban rohamosan csökken, ezért az éleslátást észrevehetően befolyásolja. Élesen csak a nézési irányba eső tárgyakat látjuk. Környéke már életlen. Ezt a hátrányt a szemgolyó forgatásával kiküszöböljük.

Az éleslátás helyét a figyelt pontra irányítjuk. A szemgolyó forgatásával az egész teret végigtapogatjuk. A sorozatosan felvett képekből mozaikszerűen összerakjuk a tárgytér képét. A látó rendszer mintegy 30 millisec-onként vesz fel új információt.

A mozdulatlan szem vízszintes látómezeje kereken 180 fok, sőt, esetenként nagyobb. A függőleges látómező kb. 130 fok. A teljes látómező az arc felépítésétől, a szemgolyók fekvésétől stb. is függ.

A szem látómezeje
4.7. ábra - A szem látómezeje


A látómező meghatározása fontos, mert alakja orvosi szempontból sok mindenre enged következtetni. A színes látómezők egyénileg egymástól eltérők (5. ábra).

A 4.7. ábra a jobb szem látómezejét mutatja. Az orr felőli oldalon a látómező terjedelme kisebb, mint a halántékfelőli oldalon. A mérések azt mutatják, hogy a zöld színre kb. 30 fokos, a vörösre 40 – 50 fokos, a kékre 50 – 80 fokos látómezőben vagyunk érzékenyek. Ezen kívül már színeket nem látunk, csak egy sötét-világos ábrát – viszont a mozgásokra rendkívül érzékenyek vagyunk.

4.3.4. A színérzékelő receptorok

A Jung (1802) - Helmholtz (1866) színlátási modell szerint a retinán elhelyezkedő érzékelő elemek egy része – a nappali látást biztosító csapok – spektrális érzékenységük alapján háromfélék. A protosnak nevezett csapok főleg a spektrum hosszú hullámú (vörös) részére érzékenyek. A deuteros a középhullámú (zöld), a tritos a rövidhullámú (kék) spektrumtartományban érzékeny a fényre. Angol nevük alapján („long, middle és short wave sensitive receptors”) a szakirodalom L, M és S receptoroknak nevezi őket. A Joung-Helmholtz elmélet szerint tehát a színes látás három alapszínen alapul.

A receptorok spektrális érzékenységének megmérése nem egyszerű: A legtudományosabb mérés fundusreflectometriával, azaz az élő ember szemébe bevetített parányi intenzitású monokromatikus fény segítségével történt. A bevetített és a visszavert fény intenzitását megmérték, és a kettő különbségét úgy tekintették, hogy az nyelődött el a szemben, tehát az hasznosult a látás számára. A mérést 10 nm-enként elvégezték az egész látható tartományban, és így alakultak ki a spektrális abszorpciós görbék, amelyeket azonosnak tekintenek a spektrális érzékenységi görbékkel. Az átfedő spektrumtartományok a szelektív mérést lehetetlenné teszik, ezért a méréseket színvakokon végezték. A 4.8. ábra Marks, Dobelle és Mc Nichol 1964-ben publikált mérési eredményeit mutatja az eredeti formában, míg a 4.9. ábra a Marks által kiértékelt mérési eredményeket tartalmazza.

Marks, Dobelle és Mc Nichol 1964-ben publikált mérési eredményei
4.8. ábra - Marks, Dobelle és Mc Nichol 1964-ben publikált mérési eredményei


A Marks által kiértékelt mérési eredmények
4.9. ábra - A Marks által kiértékelt mérési eredmények


Az érzékenységi tartományok jelentős részben átfedik egymást. Az érzékelő elemek spektrális érzékenységi függvényei nagy egyéni eltéréseket mutatnak.

A csapok működése három, egymástól független fényérzékelő detektor működéséhez hasonló. Minden egyes csap saját spektrális érzékenységének megfelelően ad egy-egy kimenő jelet, az őt ért megvilágítás hatására:

 

 

Itt λ a fény hullámhossza, az L, M és S a protos, deuteros illetve tritos típusú csapok kimenőjele, φ(λ) a szín-inger függvény, azaz a csapokat megvilágító fény spektrális teljesítmény eloszlása, l(λ), m(λ) és s(λ) a protos, deuteros, illetve tritos típusú csapok spektrális érzékenysége, és k az ingerek nagyságát befolyásoló erősítési tényező.

A csapok az őket érő fényt spektrális érzékenységüknek megfelelő mértékben elnyelik, és az elnyelt energia a csapok fényérzékeny pigmentjét lebontja. A bomlástermékek a csapokhoz csatlakozó idegvégződéseket ingerlik; az inger frekvenciakódolással továbbítódik az agyba.

A P, D, T ingerek egymáshoz viszonyított értékei alapján alakul ki a színérzet, amely a színárnyalatok szinte végtelen sorát jelenti a harsány, rikító színektől a halvány, finom árnyalatokig; a sötét, tompa színektől a világos, csillogó színekig.

Minthogy mindhárom érzékelő (más néven receptor) kb. 100-120 világosságfokozat megkülönböztetésére képes, a megkülönböztethető színárnyalatok száma mintegy 100-120 a köbön, azaz 1 – 2 millió!

A csapok fényérzékeny pigment anyaga nem csak bomlik, hanem folyamatosan újra is termelődik.

A bomlás és az újratermelődés a megvilágítás szintjétől függő egyensúlyi állapot kialakulásához vezet, ezt nevezik adaptációnak.

4.3.5. A kontrasztfokozás

Szemünknek egyik igen fontos funkciója a kontrasztnövelő képesség. A szem leképező rendszere a háromdimenziós világról egy kétdimenziós képet hoz létre a retinán, amely sötétebb és világosabb, illetve különböző színű (hullámhosszúságú) foltokból áll. Ezekből a foltokból kell összeraknunk és felismernünk a környezetünket. Ha a foltok sötétsége illetve színe között nincs elegendően nagy különbség, a világ felismerése csak bizonytalanul sikerül. A retina kontrasztfokozó működése azonban ezeket a különbségeket felerősíti.

A kontrasztfokozó mechanizmus működésének alapja a retina szomszédos érzékelő elemei közötti kölcsönhatás. Ha egy fényérzékeny csapot fényhatás ér, a benne levő fényérzékeny pigmentek bomlásnak indulnak. Ez a folyamat kismértékben abban a szomszédos csapban is beindul, amelyik esetleg nem is kap fényt, mert az inger átadódik a szomszédos sejteknek is. Ezért ez a sötétben lévő sejt a csökkenő pigment mennyisége miatt a sötétet még sötétebbnek „látja”, mint távolabbi szomszédjai.

De nemcsak az inger adódik át, hanem a gátlás is, ezért egy sötétben lévő receptor, amelyben intenzív a pigmentek termelődése, ezt a hatást átadja a szomszédos sejteknek is, amelyek esetleg világosban vannak, ezért a világosságot még világosabbnak „látják”, mint a távolabbi sejtek. Így alakul ki a 4.10. ábra, amelyen egy sötét-világos határvonal mentén a sötét sötétebbnek, a világos világosabbnak látszik, mint a határvonaltól távolabb.

A kontraszt jelenség nemcsak sötét-világos határvonalak mentén alakul ki, hanem különböző színű felületek határvonala mentén is. Ez a színkontraszt a legerősebben a kiegészítő (komplementer) színek határvonalán alakul ki.

Szín kontraszt és világosság kontraszt jelenség
4.10. ábra - Szín kontraszt és világosság kontraszt jelenség


4.3.5.1. A káprázás

A kontraszt tehát segíti a látást a körvonalak kiemelése által. Azonban zavarhatja is a látást, ha túlságosan erős. Ilyenkor káprázásról beszélünk.

A káprázás különösen zavaró lehet az esti vezetésnél, amikor a szemből jövő kocsik reflektora valósággal elvakíthatja az embert egy rövid időre. Az idős emberek kontraszt érzékenysége nagyobb, mint a fiataloké. A CIE kétféle káprázást különböztet meg:

 • A zavaró káprázás kellemetlen érzést okoz, de nem zavarja a látást.

 • A rontó káprázás a látási teljesítményt rontja.

4.4. A színtévesztés

4.4.1. Mi a színtévesztés?

A legelterjedtebb színlátási hiba a vörös-zöld színtévesztés. A vörös-zöld színtévesztés nemhez kötött öröklődő látási rendellenesség. A színtévesztés anyai ágon öröklődik, és többnyire a férfiaknál jelentkezik. Európában a férfiak 8 %-a, míg a nőknek mindössze 0.5 %-a színtévesztő. Magyarországon tehát közel 400 000 színtévesztő él.

A színes látás két legfontosabb jellemzője:

 • A színárnyalat megkülönböztető képesség (szín diszkrimináció) az a képesség, amellyel két, egymástól csekély mértékben eltérő szín között különbséget tudunk tenni

 • A szín felismerési képesség (szín identifikáció) az a képesség, amellyel az egyes színeket és színárnyalatokat helyesen meg tudjuk nevezni

A színtévesztőknél mindkét jellemző gyengébb, mint az ép színlátóknál.

A színtévesztés több mint 100 foglalkozás esetében korlátozó, vagy kizáró tényező lehet. Korunkban a legtöbb munkatevékenységnél szükség van a jó színlátásra. Egyébként teljesen egészséges fiatalokat kényszeríthet a színtévesztés arra, hogy további tanulmányait – megálmodott hivatását – esetleg a meglévő foglalkozását feladja.

A színtévesztést egészen napjainkig gyógyíthatatlan rendellenességnek tekintették, mivel genetikai oka van. Egy új magyar találmány alapján azonban a színtévesztés tünetei - éppen úgy, mint a dioptria hibák - egy speciális szemüveggel csaknem teljesen korrigálhatók.

A rendelkezésre álló diagnosztikai eszközök nem elegendőek arra, hogy az egyes személyek látási képességéről reális képet alkothassunk. A színtévesztés korrekciójához új diagnosztikai eszközökre, és új tesztvizsgálatokra is szükség van.

A továbbiakban áttekintjük a színtévesztés mechanizmusát, a napjainkban elterjedten alkalmazott diagnosztikai módszereket, továbbá a színtévesztés korrekciójára kifejlesztett módszereinket és az ehhez szükséges új diagnosztikai módszereket.

4.4.2. Genetikus háttér, a színtévesztés elterjedtsége

A 4.11. ábra azt mutatja, hogy a Föld különböző területein 1000 ember közül hány színtévesztő. Az ábrán látható, hogy a színtévesztők részaránya elsősorban az iparilag fejlett régiókban magas (8 %), míg azokon a vidékeken, ahol az emberek még természethez közeli életmódot folytatnak, ez az arány alacsonyabb.

Ezt a jelenséget valószínűleg az okozza, hogy az őserdőben vagy a sivatagban nagyobb jelentősége van annak, hogy valaki megtalálja a táplálékát, vagy észrevegye az életére törő ellenfeleit, mint civilizált körülmények között. Ezért a természeti népek színtévesztői nagyobb valószínűséggel halnak meg még mielőtt gyermekük születhetne, míg civilizált körülmények között a színtévesztők is életben maradnak.

A színtévesztés gyakorisága a férfiak között
4.11. ábra - A színtévesztés gyakorisága a férfiak között


4.4.3. A színtévesztés optikai magyarázata

Amint azt az előző fejezetben láttuk, a színes látást a szemfenéken, a retinán található kb. 6,8 millió érzékelő elem, csap (más néven receptor) biztosítja. Ezek egy része a vörös, másik része a zöld, és egy harmadik része a kék színre érzékeny. A jó színlátású emberek három fajta receptorának spektrális érzékenysége a hullámhossz függvényében a (4.12. ábra) ábrán látható.

A vörös-, zöld- és kék-érzékeny csapok spektrális érzékenysége
4.12. ábra - A vörös-, zöld- és kék-érzékeny csapok spektrális érzékenysége


A színtévesztést az okozza, hogy a színtévesztők spektrális érzékenységi görbéi a (4.13. ábra) ábrán látható módon kisebb-nagyobb mértékben eltérnek a normál megfigyelőkétől.

A színérzékelő receptorok spektrális eltolódásai
4.13. ábra - A színérzékelő receptorok spektrális eltolódásai


Az esti/éjszakai látást egy másik receptor típus elemei, a pálcikák biztosítják. A pálcikák nem három, hanem csak egyféle spektrális érzékenységűek, ezért ezekkel nem látunk színeket.

4.4.4. A színtévesztés típusai

A színtévesztés ismert típusai a következők:

 • Rendellenes színlátás (anomális trikromázia)

  • protanomália (zavar a vörös színek érzékelésében)

  • deuteranomália (zavar a zöld színek érzékelésében)

  • tritanomália (zavar a kék színek érzékelésében)

 • Részleges színvakság (dikromázia)

  • protanopia (a vörös színekre érzékeny receptorok funkcióképtelensége, illetve nagymértékű hasonlósága a zöldre érzékeny receptorokhoz

  • deuteranopia (a zöld színekre érzékeny receptorok funkcióképtelensége, illetve nagymértékű hasonlósága a vörösre érzékeny receptorokhoz

  • tritanopia (a kék színekre érzékeny receptorok hiánya illetve hibája)

 • Monochromazia

  • Csak egyetlen csap típus működik.

 • Teljes színvakság

  • Egyetlen csap típus sem működik, csupán az éjszakai pálcikalátás áll rendelkezésre

Az öröklődő színtévesztés leggyakoribb formája a deuteranomália és a protanomália, A 4.14. ábra diagramja a protanomália spektrális érzékenységének rendellenességét ábrázolja. Látható, hogy a színérzékelési problémát az okozza, hogy a protos spektrális érzékenysége a deuteros spektrális érzékenységéhez közelebb található, mint a normális színlátók esetében. Ennek következtében csökken a különbség a vörös és zöld színek között, és ez azt eredményezi, hogy romlik a szín- megkülönböztető képesség. Ugyanakkor a szín-azonosító képesség is gyengül, mivel a protos receptor nem a vörös színekre, hanem inkább a narancssárga, esetleg a sárga színekre érzékeny.

Protanomália
4.14. ábra - Protanomália


A 4.15. ábra a deuteranomália spektrális érzékenységét ábrázolja. Ebben az esetben a deuteros spektrális érzékenysége található közelebb a protos spektrális érzékenységéhez, mint a normál színlátók esetében. Az eredmény azonos az előző esettel: a vörös és zöld színek közti különbség csökken, azaz a szín megkülönböztetési képesség most is romlik. Romlik a színazonosítási képesség is, mivel most a deuteros nem a zöld színre, inkább a sárgászöld, esetleg a sárgás színekre érzékeny.

Deuteranomália
4.15. ábra - Deuteranomália


Tehát mindkét esetben a vörös és zöld színek megkülönböztetési képessége gyengébb, mint a normál színlátóké, ezért mindkét esetben vörös-zöld színtévesztésről beszélhetünk.

A színtévesztőknek méréseink szerint kb. 23 %-a protanomál, 73 %-a deuteranomál, a súlyos színtévesztők (protanópok és deuteranópok) pedig az eseteknek kb. 4 %-át adják.

A színlátási hibák legsúlyosabbika, a monokromázia és a teljes színvakság szerencsére azonban csak nagyon ritkán fordul elő.

A kék érzékeny receptor, a tritos igen ritkán hibás érzékenységű. Hibáját általában betegségek illetve mérgezések okozzák, és a kiváltó ok megszűnésével a színlátás ismét normálissá válik. Ezért a következőkben csak az öröklött vörös-zöld színtévesztés: a protanomalia és a deuteranomália vizsgálatával és korrigálásával fogunk foglalkozni.

A protanomalia és a deuteranomalia az általunk kidolgozott módszer segítségével sikeresen javítható.

4.4.5. A színlátás javításának elve

A feladat elvben egyszerűnek tűnik. Ha a hibás receptor egy másik színre érzékeny, mint normális esetben, egy jól megtervezett színszűrő alkalmazásával a receptor érzékelése spektrálisan a helyes irányba eltolható, mivel egy színszűrő hatása egy detektor spektrális érzékenységére:

 

S 1 (λ) * τ(λ) = S 2 (λ)

 

Ahol

 

S1(λ)

a detektor spektrális érzékenysége színszűrő nélkül

 

S2(λ)

a detektor spektrális érzékenysége a színszűrővel együtt, és

 

τ(l)

a színszűrő spektrális transzmissziója

Innen:

 

τ(λ) = S 2 (λ) / S 1 (λ)

 

Ha a színszűrő spektrális transzmissziója a hosszabb hullámhosszak felé növekszik, akkor a szűrő hatására a detektor érzékenységének maximuma is jobbra tolódik (4.16. ábra).

A színlátás javításának elve
4.16. ábra - A színlátás javításának elve


Ebben az eljárásban az a jó, hogy nem avatkozunk be a szervezetbe, és mégis valami olyat teszünk, mintha a hibás receptor érzékenységét megjavítottuk volna. Felismertük ugyanis, hogy a szembe jutó fény színképe (spektruma) a megfelelő színszűrő alkalmazásával annyira megváltoztatható, hogy hatása a hibás receptor érzékenységének kívánt módosításával egyenértékű lesz.

Az eljárás még egy fontos tényezőn alapul. A színes szűrő hullámhosszról-hullámhosszra különböző mértékben csökkenti a szembe jutó fény intenzitását, ezért a receptorok érzékenysége látszólag lecsökken. Szerencsére az emberi szem alkalmazkodási (adaptációs) képessége kompenzálni tudja ezt a mellékhatást, sőt ennél nagyságrendekkel nagyobb adaptációs képessége is van. A 4.16. ábra utolsó lépése ezt az állapotot mutatja.

Itt persze nemcsak egyszerűen a pupilla kitágulására kell gondolni, azaz nemcsak a csökkent fénymennyiséget kell kompenzálni, hanem az egyes receptorok érzékenységének arányait kell újra helyreállítani. Az emberi szemnek meg van ez a képessége is. Ezt a képességet szín-adaptációnak nevezzük, és rendszeresen használjuk a színlátás javító szemüveg nélkül is. Ha például a fehér színű napfényről egy sárgás fényű lámpával megvilágított helyiségbe lépünk, a fehér felületeket, sőt a többi színt is először sárgásnak látjuk, a szín-adaptáció következtében azonban a színek rövidesen ismét természetesnek hatnak. Ezt a jelenséget nevezik szín konstanciának. Videokameránál ezt a „white balance” beállítással oldják meg, szemünkben viszont automatikusan következik be. Ez a szín-adaptáció a színlátás javító szemüveg felhelyezése után néhány percen belül bekövetkezik, és éppen ez kell ahhoz, hogy a korrekciós szemüveg kifejtse a javító hatását. A szín-adaptáció teljes kialakulásának az a jele, hogy a fehér felületeket a korrekciós szemüvegen keresztül ismét fehérnek látjuk.

A színtévesztés korrekciójának elve tehát két lépésből áll: egyrészt a hibás receptor érzékenységi területének színszűréssel történő eltolása, másrészt a receptorok közötti viszonynak a színadaptáció általi helyreállítása.

Az elv egyszerű és érthető. A gyakorlatban azonban bonyolultabb a helyzet, mivel nemcsak egy receptorunk van. A hibás receptor spektrális érzékenységét úgy kell korrigálni, hogy közben a másik két receptort „megkíméljük”. Ezt viszont nehéz elérni, mivel – különösen a zöld és vörös receptorok – spektrális érzékenységi tartománya egymáshoz közel helyezkedik el, sőt át is fedi egymást egy viszonylag széles hullámhossz tartományban. Ezt a problémát úgy oldottuk meg, hogy a színszűrő tervezését három spektrumtartományban külön-külön végeztük el, majd a három szűrőgörbét egyesítettük. A (4.17. ábra) ábrán bemutatott példán például az egyik tartományban a protost kívántuk jobbra tolni, a másikban a deuterost balra tolni, és a harmadik tartományban a tritost nem toltuk egyik irányban sem.

Az optimalizálás elve a színlátás javító szemüveg tervezésénél
4.17. ábra - Az optimalizálás elve a színlátás javító szemüveg tervezésénél


4.4.6. A színtévesztés mérése; a diagnózis

A színtévesztés felismerése, típusának és súlyosságának meghatározása nehéz feladatot jelent. Ugyanis nem egyszerű fizikai mennyiséget – mint pl. a hosszúság, a súly, vagy a hullámhossz - kell megmérni, hanem a szem színérzékenységét, amely pszichofizikai mennyiség. Bizonyára ezért van az, hogy az elmúlt 200 év folyamán több mint száz mérési módszert és eszközt dolgoztak ki a színtévesztés mérésére. A más- és más módszerekkel kapott mérési eredmények a színlátást különböző szempontokból jellemzik. Sok esetben ezek az eredmények egymásnak ellentmondhatnak. Ezért a színtévesztést legalább két különböző módszerrel kell megvizsgálni.

A színtévesztés mérésére leggyakrabban a pszeudoizokromatikus teszteket és az anomaloszkópot alkalmazzák.

4.4.6.1. A pszeudoizokromatikus tesztek

A pszeudo-izokromatikus teszt-könyvek olyan képgyűjtemények, amelyeket színes, kerek vagy szabálytalan alakú pontokból állítottak össze („pöttyös könyvek" vagy "babos könyvek”). Ezeken a képeken az átlag-megfigyelő bizonyos betűket, valamilyen számokat, vagy más alakokat lát kirajzolódni, míg ezek az ábrák a színtévesztők számára felismerhetetlenek maradnak. A pontok színei, amelyekből az alakot, illetve a hátteret kirakják, pszeudokromatikus párokat alkotnak. Ez azt jelenti, hogy világosságuk és szín telítettségük azonos, csak színárnyalatban különböznek egymástól (4.18. ábra). A vörös-zöld színtévesztés felismerésére szolgáló képeken általában narancssárga és sárga pontok alkotják a figurát, míg a háttér sárga és sárgászöld pontokból áll – vagy megfordítva. A tesztlapokat olyan festékkel nyomtatják, amelyeket speciális festékanyagból, direkt keveréssel állítanak elő, ezért ezeket az ábrákat nem lehet színes nyomtatással tökéletesen reprodukálni.

Nagyon fontos a tesztnél a megfelelő megvilágítás biztosítása. A legjobb megoldás halogén lámpa vagy kompakt fénycső alkalmazása. Azok a fénycsövek viszont, amelyek vonalas spektrumú fényt bocsátanak ki, ("neon-cső"), nem használhatók színlátás vizsgálatra. A megvilágítás diffúz, szórt fényű legyen, sem túl sötét, sem vakítóan világos. Ne legyen a vizsgált személlyel szemben vakító fényforrás, és ne világítsunk úgy, hogy a teszt-ábra csillogása zavarja a látást.

A pszeudo-izokromatikus tesztábra
4.18. ábra - A pszeudo-izokromatikus tesztábra


A vizsgálatok folyamán a kísérletben résztvevő személy lehetőleg 15-20 képet azonosítson. Ha a vizsgálat során kettőnél több hibát követ el, színtévesztőnek tekinthetjük. A pszeudoizokromatikus teszt csak egy a színtévesztés kiszűrésére alkalmas módszerek közül. A teszt alapján nem lehet a színtévesztés típusára és súlyosságára következtetni, bár fel lehet tételezni, hogy valaki, aki több képet is elvét, rosszabb színlátással rendelkezik, mint az, aki kevesebbet hibázott. A pszeudoizokromatikus tesztek elsősorban a színek közötti különbségtétel képességét ellenőrzik.

Legismertebb az Ishishara- (Japán), Velhagen- (Németország), Rabkin- (Oroszország) és Dvorine- (Amerika) pszeudoizokromatikus teszt-könyv.

A pszeudoizokromatikus teszt-könyv viszonylag olcsó és kezelése egyszerű. Segítségével mégis csak az állapítható meg, hogy valakinek a színlátása gyenge, vagy sem. A színtévesztés súlyosságának és típusának meghatározására azonban nem alkalmas.

4.4.6.2. Az anomaloszkóp

A színtévesztés vizsgálatára a legismertebb és a legpontosabbnak tartott készülék az anomaloszkóp. A készülék elvét Lord Rayleigh dolgozta ki. Ismert típusa a Nagel-anomaloszkóp. A Nagel-anomaloszkóp látóterében a vizsgált személynek egy köralakú, kettéosztott látómező felső térfelére vetített vörös (R) és zöld (G) monokromatikus fényt kell összekeverni, mindaddig, míg a kevert szín a látómező alsó térfelére vetített "cél-színnel", azaz sárga monokromatikus fénnyel (Y) azonosnak tűnik (4.19. ábra). Ha a látómező felső és alsó felét azonos színűnek és azonosan világosnak látjuk, a mérőműszer kijelzőjén a színtévesztés az R/G vörös-zöld viszony, és a sárga cél-szín Y intenzitása olvasható le. A keveréshez alkalmazott színek mennyiségéből következtetni lehet a színlátásra, illetve a vizsgált személy színtévesztésének fokára. Normális színlátású résztvevők esetén a műszer R/G = 45 és Y=15 értéket mutat.

Heidelbergi anomaloszkóp és látómezeje
4.19. ábra - Heidelbergi anomaloszkóp és látómezeje


A legidősebb anomaloszkópok egyike a Schmidt-Haensch gyár Nagel-anomaloszkópja. Ennél egy izzólámpa gondoskodik a megvilágításról, amelynek fényét vörös, zöld és sárga színszűrőn keresztül vetítik be a látómezőbe.

Egy modernebb variációt jelent a Heidelbergi anomaloszkóp, amelynek mérési adatai számítógépre vihetők, de a műszer számítógép nélkül is üzemeltethető. Fényforrásként vörös, zöld és sárga LED szolgál (4.19. ábra).

Ma a legmodernebb változat az OCULUS cég HMC anomaloszkópja. Csak számítógéppel üzemeltethető.

A japán Tomey anomaloszkóp nemcsak a Rayleigh színkeverést (vörös + zöld = sárga), hanem a Moreland színkeverést (kék + zöld = türkiz-zöld) is lehetővé teszi, ezáltal több információt szolgáltat a színtévesztésről mint a normál anomaloszkóp.

Az anomaloszkóp mérési eredményét a diagnózis meghatározásához ki kell értékelni. Egyetlen színegyeztetés alapján nem lehet megbízható diagnózist felállítani. Meg kell határozni, hogy milyen R/G értékeknél tudja a vizsgált személy egyformára beállítani az alsó és a felső mező színét. A súlyos színtévesztők (protanópok és deuteranópok) minden R/G mellett be tudják állítani a színegyezést.

A kiértékelés a vizsgált személy által beállított vörös-zöld arány és a sárga mező világossága alapján történik. A diagnózis adatai a (4.20. ábra) ábrán láthatók.

Az anomaloszkópi mérés kiértékelése
4.20. ábra - Az anomaloszkópi mérés kiértékelése


Az anomaloszkóp kezelése és a mérési adatok kiértékelése komplikált, viszont pontos, számszerű mérési eredményt ad a színtévesztés fokáról és típusáról. Ára igen magas, az egyéb igényes látásvizsgáló műszerekéhez hasonlóan.

4.4.6.3. Új színlátás vizsgáló műszerünk: az Anomal Tester

Az Anomal Tester műszer három szín-egyensúly megkeresése alapján működik. A műszerben 3 LED van: vörös, kék és zöld. A vizsgált személynek három szín-egyensúlyt kell meghatározni:

 • meg kell határozni azt a beállítást, amelynél a vörösből és zöldből kikevert sárga szín nem narancsos és nem zöldes

 • meg kell határozni azt a beállítást, amelynél a vörösből és kékből kikevert lila szín nem vöröses és nem kékes

 • meg kell határozni azt a beállítást, amelynél a kékből és zöldből kikevert türkiz szín nem kékes és nem zöldes

A műszerrel még egy vizsgálatot lehet végezni: sárga háttérszín közepén észre kell venni egy vörös pöttyöt. A protanomáliás vagy protanóp személyek sokkal nehezebben fedezik fel a vörös pöttyöt, mint a normál színlátók.

A beállított adatok alapján számítógépi programmal lehet meghatározni a színtévesztés típusát és súlyosságát. A műszer a (4.21. ábra) ábrán látható.

Az Anomal Tester
4.21. ábra - Az Anomal Tester


A műszer LED-jeinek spektrális emissziója a (4.22. ábra) ábrán látható. Érdekes megfigyelni, hogy a LED-ek teljesítményének csökkentése során a spektrális maximum hely kismértékben megváltozik, de még 10 % teljesítmény alatt sem nagyobb ez a változás, mint 4 nm.

Az Anomal Tester LED-jeinek spektruma
4.22. ábra - Az Anomal Tester LED-jeinek spektruma


4.4.6.4. Új színlátás vizsgáló tesztünk: a színlátás vizsgáló Atlasz

A kutatás évei alatt a színlátás vizsgálatára számos új módszert és műszert fejlesztettünk ki. Ezek közül a gyakorlatban a Színlátás Vizsgáló Atlasz vált be legjobban. A színlátás képesség vizsgálatára szolgáló Atlasz egy sor pszeodoizokromatikus tesztképet tartalmaz. Ezek az Ishihara könyvhöz hasonlóan színes pöttyökből vannak összeállítva. A tesztképeken a páciensnek nem számokat vagy betűket kell felismerni, hanem "Landolt C" képeket. A C betűk nyílása véletlenszerűen 8 különböző irányban helyezkedhet el, és a vizsgált személynek csak azt kell megmondani, hogy merre látja a nyílást. Így kiküszöböljük a pszeudoizokromatikus teszteknek azt a hibáját, hogy gyakran a színtévesztőkhöz sorolják a diszlexiában szenvedő, de egyébként jó színlátású pácienseket. Ezeknél a személyeknél a számok vagy betűk felismerési hibája nem a színlátás gyengeségéből, hanem az olvasási nehézségből adódik.

A Színlátás Vizsgáló Atlasz három sorozat képet tartalmaz. A sorozatok egyre nehezebbé váló sorrendben tartalmaznak pszeudokromatikusan kidolgozott képeket. Az első képeken a pontok színe nagymértékben különbözik a háttérben lévő pontokétól, a kép könnyen felismerhető. Ezután képről-képre csökken a színkülönbség, és az utolsó képen a színkülönbség olyan csekély, hogy ezt a képet már csak rendkívül jó színérzékkel megáldott személyek képesek felismerni.

Az első sorozat a vörös-zöld szín megkülönböztetési hiba súlyosságának meghatározására szolgál. A második sorozat a vörös érzékeny receptor (Protos) és a harmadik sorozat a zöld színre érzékeny receptor (Deuteros) hibájának kimutatására szolgál. (4.23. ábra). Aki a második sorban hamarabb hibázik, mint a harmadikban, az protanomal vagy protanop, aki a harmadik sorban hibázik hamarabb, mint a másodikban, az deuteranomál, vagy deuteranop.

Az Atlasz ezzel a három sorozattal lehetővé teszi a vörös-zöld szín megkülönböztetési hiba súlyosságának, és a színtévesztés típusának megállapítását is. Az Atlasszal tehát teljes diagnózist állíthatunk fel, és ennek alapján ki tudjuk választani a megfelelő korrekciós szemüveget is. Az eredmények az esetek 96 %-ában azonosak az anomaloszkopos mérési eredményekkel. Az Atlasz segítségével a korrekciós szemüveg által elért javulás is kimutatható. A mérés kb. 10 percet vesz igénybe, és a színtévesztők játéknak tekintik és szórakoztatónak tartják.

A színlátás vizsgáló Atlasz 3 sorozatának kezdő ábrája
4.23. ábra - A színlátás vizsgáló Atlasz 3 sorozatának kezdő ábrája


4.4.6.5. Tapasztalatok a színlátás-javító szemüvegekkel

A korrekciós szemüveg javító hatása már a vizsgálatok folyamán, a lencsék próbájánál beigazolódik.

Az esetek 95 %-ánál (főleg a deuteranomália eseteknél) a színmegkülönböztetés képesség a korrekciós szemüveg hatására javul. Míg a javító-szemüveg nélküli színtévesztők már az első (a legkönnyebben felismerhető) képeknél is bizonytalanok lesznek, a szemüveggel korrigált színtévesztők, az egészséges színlátásúakkal azonosan, csaknem az utolsó (legnehezebben azonosítható) képig felismerik a tesztképeket.

Az Ishihara-tesztnél a vizsgált személyeknek átlag 20 számjegyet mutatunk be. A korrigálás nélküli színtévesztők ezekből általában csak 4-5 számot ismernek föl, míg azok, akik viselik a színtévesztést korrigáló szemüveget, általában 20, de legalább 19 számot képesek felismerni.

A színazonosítás-képesség javulása általában nem következik be látványos gyorsasággal. Először meg kell tanulni az új színárnyalatokat – amelyeket eddig a színtévesztő még sohasem látott – a javító-szemüveggel nézni és felismerni.

A színtévesztőknek mindössze kb. 4 %-át kitevő gyenge-színlátók (főleg protanópok) állapota nehezen javul, de a megfelelő korrekciós szemüveg alkalmazásával még ezeknél a pácienseknél is jelentős javulás érhető el.

4.4.6.6. A színlátás javító szemüveg viselésének hatása a színtévesztésre

A színtévesztés típusától és súlyosságától függően már a szemüveg felvétele pillanatában azonnal jelentős javulás mutatható ki. Azoknál a személyeknél, akik csak kicsit vagy közepesen színtévesztők, a szín megkülönböztetés gyorsan javul, míg azoknál, akik súlyosabb mértékben színtévesztők, csak később várhatunk eredményt, bizonyos szín-tanulási gyakorlat után. A rendszeres szemüvegviselés a korrekció eredményességét tovább fokozza, ezért célszerű a szemüveget minél többet viselni és közben figyelni a színeket - gyakorlással segíteni a színek megkülönböztetését és felismerését. Rossz megvilágítású helyiségekben, vagy éjszakai vezetésnél viszont nem ajánljuk a szemüveg viselését, mivel a beeső fényt a színszűrő némileg csökkenti. Egyéb esetekben - a TV-nézéstől a számítógépes munkáig – előnyös a viselése, mindenütt, ahol a színes látás fontos.

4.5. A színek jellemzése

A színeket a köznapi életben három jellemzővel szoktuk meghatározni: világosság, színezet, telítettség. Ezeket a jellemzőket pszichofizikai jellemzőknek nevezzük.

A színek pontosabban számszerűsíthető, matematikai leírásához pedig két, egymástól eltérő módszert alkalmazhatunk. Az egyik a spektrális módszer; ha ezt alkalmazzuk, a színingert, a szembe bejutó színes fényt kell fizikai jellemzőjével, spektrális energia- vagy teljesítményelosztásával leírni. A másik módszer tristimulusos módszer; a szem három alapérzetét, a vörös-, a zöld- és a kékérzetet, vagy másképpen színösszetevőt adjuk meg, és ezzel, illetve ezek additív keverékeivel jellemezzük a színérzetet. Ezt a színleírási módot tristimulusos színjellemzésnek nevezzük.

4.5.1. A színek spektrális jellemzése (MSz 9620)

A fény az elektromágneses sugárzásnak egy nagyon keskeny tartománya (4.24. ábra).

Az elektromágneses sugárzás tartományai
4.24. ábra - Az elektromágneses sugárzás tartományai


4.5.1.1. A spektrális eloszlás és a spektrális sűrűség

A sugárzott mennyiség Φ e (λ) spektrális sűrűsége: a spektrális eloszlásnak egy megadott hullámhosszat tartalmazó elemi sávba eső része és a sáv szélességének hányadosa:

 

Φ e (λ) = d Φ e (λ) / dλ

 

, ahol λ a fény hullámhossza

A Φ e (λ) spektrális eloszlás: a sugárzást jellemző mennyiség spektrális sűrűség értékei a hullámhossz függvényében (4.25. ábra).

A spektrális eloszlás függvény
4.25. ábra - A spektrális eloszlás függvény


4.5.1.2. A spektrális emisszió, a spektrális transzmisszió, a spektrális reflexió és a spektrális abszorpció

Ha egy anyag fényt bocsát ki, Φ(λ) spektrális emisszióról, ha fényt bocsát át, τ(λ) spektrális transzmisszióról, ha fényt ver vissza, ρ(λ) spektrális reflexióról és ha fényt nyel el, α(λ) spektrális abszorpcióról beszélünk.

Ha egy felületre Φ fény mennyiség esik, annak egy részét az anyag átereszti (Φ τ ), egy másik részét visszaveri (Φ ρ ), és egy részét elnyeli (Φ α ). (4.26. ábra)

Egy optikailag átlátszó réteg a fényt részben reflektálja, részben átbocsátja, és részben szórja
4.26. ábra - Egy optikailag átlátszó réteg a fényt részben reflektálja, részben átbocsátja, és részben szórja


4.5.1.2.1. A spektrális emisszió, Φ(λ)

A Φ(λ) spektrális emisszió egy fényforrás által kibocsátott teljesítmény illetve

energia (4.27. ábra).

A Nap spektrális energia eloszlása

(m=0 →a világűrből, m=1 → 8000 m magasban, m=3→ 4000 m magasban; m=4→ a Föld felszínén)

4.27. ábra - A Nap spektrális energia eloszlása


A Φ e (λ) sugárzott teljesítmény a sugárzás formájában kibocsátott, átvitt vagy

felfogott teljesítmény (Φ e (λ),watt/nm)

A Q e (λ) sugárzott energia a sugárzás formájában kibocsátott, átvitt vagy felfogott energia (Q e (λ), joule/nm).

Összefüggés Φ e (λ) és Q e (λ) között:

 

d Φ e (λ) = d Q e (λ) / dt

 
4.5.1.2.2. A spektrális transzmisszió, τ(λ)

A τ(λ) áteresztési v. transzmissziós tényező az áteresztett (Φ τ (λ)) és a beeső

(Φ e0 (λ)) sugárzott teljesítmények aránya:

 

τ (λ) = Φ τ (λ) / Φ e0 (λ)

 

A színes közegek τ(λ) spektrális transzmissziója a transzmissziós tényező

spektrális sűrűség értékei a hullámhossz függvényében.

A színes szűrő olyan szűrő, amelynek spektrális áteresztési tényezője a

hullámhossz függvényében változó (4.28. ábra).

A transzmissziós tényező
4.28. ábra - A transzmissziós tényező


4.5.1.2.3. A spektrális reflexió, ρ(λ)

A ρ(λ) áteresztési v. transzmissziós tényező a visszavert (Φ ρ (λ)) és a beeső

(Φ e0 (λ)) sugárzott teljesítmények aránya:

        ρ(λ) = Φ ρ (λ) / Φ e0 (λ)

A színes felületek spektrális reflexiójára néhány példa a (4.29. ábra) ábrán látható.

Színes felületek spektrális reflexiója
4.29. ábra - Színes felületek spektrális reflexiója


Az olyan felületet, amelynek visszaverési tényezője minden hullámhosszon a maximális 1-gyel egyenlő, ideális fehér felületnek nevezzük.

Az olyan felületet, amelynek visszaverési tényezője minden hullámhosszon 0, abszolút fekete felületnek nevezzük.

A valóságban sem ideális fehér, sem abszolút fekete felület nem létezik.

4.5.1.2.4. A spektrális abszorpció, α(λ)

Az α(λ) elnyelési v. abszorpciós tényező az elnyelt (Φ α (λ)) és a beeső

(Φ e0 (λ)) sugárzott teljesítmények aránya:

 

α(λ) = Φ α (λ) / Φ e0 (λ)

 
4.5.1.2.5. A spektrális emisszió, a spektrális transzmisszió és a spektrális reflexió összefüggése

A 4.26. ábra szerint az áteresztett, a visszavert és a szórt fény mennyisége megegyezik a beérkező fény mennyiségével:

 

Φ 0 = Φ τ + Φ ρ + Φ α

 

Ha az egyenlet minden tagját osztjuk Φ 0 -val, a következő összefüggést kapjuk:

 

1 = τ (λ) + ρ(λ) + α(λ)

 
4.5.1.2.6. A szín inger függvény (φ(λ))

A színes felületek színét csak akkor látjuk, ha valamilyen fényforrás megvilágítja őket. A fényforrás és a megvilágított színes felület között színes, fényáteresztő közegek (pl. napszemüveg) helyezkedhet el (4.30. ábra).

A színinger kialakulása
4.30. ábra - A színinger kialakulása


A színinger függvény annak a színes fénynek a spektrális energia eloszlását írja le, amely ezek után a színes felületről a szemünkbe jut:

 

φ(λ) = Φ e (λ) * τ (λ) * ρ(λ)

 

4.5.2. A színek tristimulusos jellemzése

Grassmann törvénye szerint (4.6.2. szakasz fejezet) az additív színkeverés törvényszerűségei lehetővé teszik, hogy bármely tetszés szerinti színnel azonos színt kikeverjünk három alapszínből. Ha vörös (R), zöld (G) és kék (B) alapszínt (stimulust) használunk, a Q színt így jellemezhetjük:

 

Q = rR + gG + bB

 

Ezt az összefüggést a 4.31. ábra szerint ábrázolhatjuk.

Vörös, zöld és kék alapszín additív keveréke
4.31. ábra - Vörös, zöld és kék alapszín additív keveréke


A 4.31. ábra baloldali képén látható szín egy zöldes árnyalatú szín, mivel a G (zöld) mennyisége a legnagyobb benne. Jelentős mennyiségű R (vörös) és valamivel több B (kék) is látható a színben.

Ugyanezt a színt úgy is előállíthatjuk, hogy az R-rel azonos mennyiségű szürkéhez adunk (b - r) mennyiségű kéket, és (g – r) mennyiségű zöldet, a (4.31. ábra) ábrának megfelelően.

A 4.31. ábra meggyőzően bizonyítja, hogy az R, G és B alapszínek közül az, amelyik a legkisebb mennyiségben van jelen, (adott esetben az R vörös), az additív színkeverék telítettségét határozza meg. A másik két alapszínnek a szürke feletti mennyisége, (G – r) mennyiségű G (zöld) és (B – r) mennyiségű B (kék), határozza meg az additív színkeverék színezetét. Ez adott esetben kékeszöld színt jelent.

A színek additív jellemzésénél nincs fogalmunk a spektrális összetételről, hiszen Grassmann törvényének értelmében az additív színkeverés független az alapszínek spektrális jellemzőitől.

4.5.3. A színek pszichofizikai (köznapi) jellemzése

Az emberiség a színeket háromdimenziós mennyiségként érzékeli. Minden nyelvben három jellemzője van a színeknek: a világosság, a telítettség, és a színezet.

A szín világossága a színes fénynek a környezethez viszonyított relatív intenzitásától függ. A (4.32. ábra) ábrán azonos zöldes színárnyalatú, világos és sötét szín relatív spektrális energiaelosztása látható.

Világos telített és sötét telített zöld szín spektruma
4.32. ábra - Világos telített és sötét telített zöld szín spektruma


A szín telítettsége attól függ, hogy sok vagy kevés fehér, ill. szürke színt tartalmaz. A fehér, ill. szürke szín jelenléte ugyanis telítetlenséget okoz. (4.33. ábra).

Világos telítetlen és sötét telítetlen zöld szín spektruma
4.33. ábra - Világos telítetlen és sötét telítetlen zöld szín spektruma


A színezetet Helmholtz annak a spektrális tiszta (monokromatikus) fénynek a hullámhosszával jellemezte, amely azonos színűnek látszik az adott színnel. Ezt a hullámhosszat „jellemző hullámhossz”-nak nevezzük. A (4.33. ábra) ábrán bemutatott szín jellemző hullámhossza pl. körülbelül 520 nm.

A φ(λ) spektrális teljesítmény eloszlással jellemzett fényt pirosnak látjuk, ha nagyrészt a spektrum vörös tartományát tartalmazza (4.34. ábra), hasonlóképpen zöldnek, vagy kéknek, ha nagyrészt a spektrum zöld vagy kék tartományát tartalmazza (4.32. ábra és 4.33. ábra).

Világos és sötét telített piros szín spektruma
4.34. ábra - Világos és sötét telített piros szín spektruma


Az egyenlő energiájú spektrumú fény mindhárom receptort azonos mértékben ingerli, ezért az ilyen fényt az intenzitástól függően fehérnek, szürkének, vagy feketének látjuk (4.35. ábra).

Egyenlő energiájú szürke színek
4.35. ábra - Egyenlő energiájú szürke színek


Szokták még a színeket természeti jelenségekkel vagy összehasonlítással is jellemezni: cseresznyepiros, borostyán sárga, tengerkék, stb.

4.5.4. A színek fizikai jellemzése

A szemünkbe jutó szín-inger forrása lehet egy fényforrás színes fénye („fény-színek), és lehet egy színes felületről visszaverődő színes fény is (felület-színek). Bár mindkét szín esetében szín-ingerről van szó, és spektrálisan lehetnek teljesen egyformák is, a pszichofizikai jellemzők nem egészen azonosak.

4.5.4.1. A fény-színek

A fény-színek intenzitása a fényforrás fényerejétől függ. Mivel a szemünk fényadaptációs képessége gyors és 10..16 nagyságrend nagyságú, a fény színek világosságát csak egymáshoz viszonyítva, relatív világosságként tudjuk értelmezni. A spektrálisan tiszta színek nagyon élénkek, telítettek, a széles spektrális reflexiós görbéjű színek fakóbbak, telítetlenebbek.

4.5.4.2. A festék-színek (felület-színek)

A festék-színek előállításánál valamilyen színező anyagot (színezéket) szoktak összekeverni fehér színezékkel, ha világosítani akarják a színt, és fekete színezékkel, ha sötétíteni akarják. Mindkét esetben csökken a szín élénksége, tisztasága, telítettsége. Itt tehát a világosság és a telítettség között szoros összefüggés van.

4.6. A színkeverés

A színtannak egy nagyon fontos fejezete a színkeverés. Alapvetően két módszere ismert: a szubtraktív színkeverés, amely az emberi szemtől függetlenül, a fények természetes spektrális módosulása útján jön létre, és az additív színkeverés, amely az emberi látórendszerben alakul ki. A kétféle színkeverés természetesen egyidejűleg is felléphet, és talán ennek a folyamatnak a bonyolultsága okozhatja, hogy gyakran még színekkel foglalkozó szakemberek is tévesen alkalmazzák a kétféle színkeverés szabályait.

4.6.1. Az additív színkeverés

Az additív színkeverés az emberi szemben játszódik le. Többféleképpen is létrehozhatunk additív színkeverést:

 1. egyidejűleg egy reflexiós felületre (pl. vetítővászonra) több színű fényt vetítünk

 2. a szembe gyors egymásutánban (a fúziós frekvenciánál, azaz 50 Hz-nél nagyobb frekvenciával) vetítjük be az összekeverendő színeket. Például így működik a Maxwell-féle színkeverő: a legyezőszerűen elrendezett, különböző színű színmintákat olyan fordulatszámmal forgatjuk meg, hogy a színminták színe összeolvadni látszik;

 3. az összekeverendő színeket olyan kicsi pontok formájában helyezzük el sűrűn egymás mellett, hogy a szem ne tudja felbontani. Például így működik a színes TV, amelynek minden elemi pontja egy piros, egy zöld, és egy kék pontból áll. Ezek intenzitásának arányától függ, hogy az elemi pontot pirosnak, zöldnek, kéknek, vagy éppen fehérnek látjuk.

Az additív színkeverésnél tehát elvileg három alapszínt alkalmazunk. Ez lehet egy élénk, telített vörös, zöld és kék; ezekre legérzékenyebbek szemünk nappali receptorai. és ezekből elméletileg minden színárnyalat kikeverhető (4.36. ábra).

Ha az alapszínekből kettőt-kettőt additívan összekeverünk, akkor vörösből és zöldből sárga színt, zöldből és kékből türkizt, míg kékből és vörösből lilát (más néven bíbort vagy pinket vagy magentát) kapunk. Mint a következőkben látni fogjuk, ezek a színek éppen a szubtraktív színkeverés alapszínei. Ha pedig mindhárom additív alapszínt additívan összekeverjük, fehér színt kapunk.

Az additív színkeverés alapszínei
4.36. ábra - Az additív színkeverés alapszínei


Gyakorlatban szokás még fehér és fekete színt is alkalmazni a három alapszínen kívül; ezekkel lehet egyszerűen beállítani a keverékszín világosságát és telítettségét.

Az additív színkeverés szabályait Grassmann törvényei foglalják össze:

 1. Az additív színkeverék csak az alapszínek színösszetevőitől függ, azok spektrális jellemzőitől nem.

 2. Egy szín additív kikeveréséhez 3 független alapszín szükséges, és elegendő.

 3. Az additív színkeverés folytonos.

Az additív színkeverést egy háromszögben is szokták ábrázolni. (4.37. ábra). A háromszög csúcspontjain a három alapszínt, a vörös (R, red), a zöld (G, green), és a kék (B, blue) alapszínt helyezzük el. A vörös és a zöld szín additív keveréke a sárga (Y, yellow), az (R) és (G) pontot összekötő vonalra kerül. A vörös és kék additív keverékét, a lilát (P, purple), ill. a kék és zöld additív keverékét, a türkizt (T, turquoise), hasonlóképpen, a megfelelő pontokat összekötő vonalakon helyezzük el. A háromszög belsejében középen található a fehér szín (W, white).

Ha igen finom lépésekben akarjuk a színkeverést elvégezni, a kikeverendő színtől csak kismértékben eltérő színeket alkalmazzunk alapszínként. Például paradicsompüré színének kikeveréséhez sötétpirosat, narancssárgát, és feketét választhatunk.

Az additív színkeverés segítségével bármely színpont (színárnyalat) helye megadható a 4.37. ábra színháromszögében.

A színkeverés színháromszöge
4.37. ábra - A színkeverés színháromszöge


A színpont helyét az R, G, B alappontokhoz való közelséggel jellemezzük. A Q színpont helyét pl. az alábbi módon adhatjuk meg:

 

Q = rR + gG + bB

 

Mivel pedig

 

r + g + b = 1

 

ahonnan r = 1 – g – b.

Ezért

 

Q = (1 – g – b)R + gG + bB

 

4.6.2. A szubtraktív színkeverés

Az alábbi egyenletben a szemünkbe jutó színes fény spektrális teljesítményelosztását φ(λ)-val jelöltük. Ez a fény úgy jön létre, hogy egy színes Ф(λ) spektrális teljesítmény eloszlású fényforrás fénye színes τ(λ) spektrális transzmissziójú közegeken halad át, amelyek megváltoztatják spektrális jellemzőit; majd ezután színes ρ(λ) spektrális reflexiójú felületről visszaverődve, ismét színváltozáson esik át. Ezt a folyamatot nevezzük szubtraktív színkeverésnek. A folyamatot a következő összefüggés írja le:

 

φ(λ) = Ф(λ) * τ(λ) * ρ(λ)

 

A képletben a fényt spektrálisan módosító τ(λ) és ρ(λ) függvény szorzat-kapcsolatban áll a fényforrást jellemző Ф(λ) - val. A szorzótényezők sorrendje tetszés szerinti, éppen úgy, mint ahogy mindegy az is, hogy a színszűrő van előbb, vagy a színes felület. Természetesen a képlet a körülményeknek megfelelően bővíthető (ha több színszűrő, vagy reflektáló felület vesz részt a szín kialakulásában), illetve szűkíthető, ha pl. nincs színszűrő a sugármenetben (4.38. ábra).

A színinger kialakulása
4.38. ábra - A színinger kialakulása


A színt a fényforrás, a fény útjába helyezett színszűrők, és a fényt visszaverő színes felületek együttesen hozzák létre.

A színes fény színezete attól függ, hogy melyik spektrumtartomány jut túlsúlyba a fény relatív teljesítmény eloszlásában.

A szubtraktív színkeverés alapszíne a sárga, a türkiz és a lila. Ha ezeket szubtraktíven akarjuk keverni, pl. úgy járhatunk el, hogy különböző sötétségű sárga, türkiz és lila színszűrőket veszünk, és ezeket egymás mögé helyezzük. Az egymás mögé helyezett szűrőkön a fénynek csak az a része jut át, amelyet mindegyik szűrő átereszt (4.39. ábra). Ez a szubtraktív színkeverék.

A szubtraktív színkeverés alapszínei
4.39. ábra - A szubtraktív színkeverés alapszínei


A (4.39. ábra) ábrán látható, hogy a sárga és a türkiz szín szubtraktív keveréke zöld, a sárga és lila szín szubtraktív keveréke vörös, a türkiz és lila szín szubtraktív keveréke pedig kék. Mindhárom szubtraktív alapszín szubtraktív keveréke fekete színt eredményez.

4.6.3. Összefüggés az additív és a szubtraktív színkeverés alapszínei között

Az additív és a szubtraktív színkeverés alapszínei közötti összefüggést a színek spektrális jellemzőiben találhatjuk meg. A (4.40. ábra) ábrán az additív alapszíneket a tristimulusos ábrázolási módszerrel mutatjuk be. Az ábrán a vörös alapszín a spektrum hosszúhullámú részén ábrázolható, a zöld a középhullámú, míg a kék a rövidhullámú részen.

Az additív alapszínek
4.40. ábra - Az additív alapszínek


Ha az additív alapszínekből kettőt-kettőt additíven összekeverünk, azaz összeadunk, akkor éppen a szubtraktív alapszíneket kapjuk meg (4.41. ábra). A sárga szín a vörös és zöld additív keveréke, tehát a spektrum hosszú- és középhullámú részét foglalja el. A türkiz a kék és zöld additív keveréke, ezért a spektrum rövid- és középhullámú részén található. A bíbor szín pedig a kék és vörös szín keveréke, ezért a spektrum rövid- és hosszúhullámú részén helyezkedik el.

Az additív alapszínek additív keverése szubtraktív alapszíneket eredményez
4.41. ábra - Az additív alapszínek additív keverése szubtraktív alapszíneket eredményez


Két-két szubtraktív alapszín szubtraktív összekeverése pedig éppen az additív alapszíneket eredményezi, mivel két szín szubtraktív színkeverése két színszűrő egymás után helyezésével valósítható meg, vagyis a fénynek mindkét színszűrőn át kell menni (4.42. ábra)

A szubtraktív alapszínek szubtraktív keverékei éppen az additív alapszíneket eredményezik
4.42. ábra - A szubtraktív alapszínek szubtraktív keverékei éppen az additív alapszíneket eredményezik


4.7. A kiegészítő színek

A kiegészítő színek (színpárok) olyan színek, melyeknek additív keveréke fehér színérzetet eredményez.

Kiegészítő színeket úgy hozhatunk létre, hogy a fehér érzetet kiváltó spektrumot tetszés szerinti arányban kettéválasztjuk (4.43. ábra).

Kiegészítő színek
4.43. ábra - Kiegészítő színek


A kettéválasztást pl. prizma által szétbontott spektrumon végezhetjük el, tükörrel két nyalábra választva a fényt.

Kiegészítő szín lehet két tetszés szerinti monokromatikus fény is, amelyek additív keveréke fehér színérzetet vált ki.

Az additív és szubtraktív alapszínek egymásnak kiegészítő színei (sárga-kék, türkiz-vörös, bíbor-zöld).

Mivel a kiegészítő színek definíciója alapján kiegészítő színekből additív színkeveréssel mindig létrehozható fehér (vagy szürke) szín, ezért a kiegészítő színek színpontjainak mindig a CIE színezeti diagram fehér pontján átmenő egyenesen kell lenni (4.44. ábra)

Kiegészítő színek a CIE színezeti háromszögben
4.44. ábra - Kiegészítő színek a CIE színezeti háromszögben


4.8. A metameria

Mivel szemünk mindössze három, széles sávban érzékeny receptor típussal rendelkezik, spektrálisan eltérő színek is kiválthatnak azonos színérzetet. Ennek feltétele mindössze az, hogy a protos L, a deuteros M, és a tritos S ingere azonos legyen. Ez pedig végtelen sokféle φ(λ) színinger esetében megvalósulhat.

 Azokat a φ 1 (λ) és φ 2 (λ) színpárokat, amelyeknek spektrális energia eloszlása eltérő, de bizonyos körülmények között azonosnak látszanak, metamer színpároknak nevezzük. A látszólagos azonosság az ilyen színpároknál megszűnik, amint a körülmények (pl. megvilágítás) megváltoznak.

Jó példa a metameria jelenségre a metamer fehér színpár. A 4.5.3. szakasz fejezet szerint az egyenlő energiájú spektrummal megvilágított ideális fehér felületet fehér színűnek látjuk, mivel mind a három receptort azonos mértékben ingerli. De mindhárom receptort azonos mértékben ingerelhetjük akkor is, ha az ideálisan fehér felületet három olyan monokromatikus fénnyel világítjuk meg, amelyek a három receptor típust éppen azonos mértékben ingerlik. Tehát ez a két, egymástól tökéletesen eltérő spektrális energia eloszlású fény teljesen egyformának tűnhet.

Az egyformaság azonban nem jön létre egy olyan színlátó személy esetében, akinek a receptor érzékenységi függvényei kicsit eltérnek az előzőétől. Ez az érzékelő metameriája.

Az egyformaság akkor is megszűnik, ha a fehér felületet nem egészen egyenlő energiájú fehér fénnyel világítjuk meg. Ez a fényforrás metameriája.

4.9. Az RGB és a CMYK színrendszer

A nyomdaiparban két féle technikát szoktak alkalmazni: az additív és a szubtraktív technikát (és gyakran ennek a kettőnek a keverékét is).

4.9.1. A színes monitorok RGB színrendszere

A színes ábrák megtervezése általában színes monitoron történik. A színes monitorok additív színkeveréssel működnek: a szemünk által nem megkülönböztethetően kicsi vörös, zöld és kék pontok hozzák létre a mintegy 16 millió színárnyalatot. A monitor alapszíne a vörös (Red azaz R), zöld (Green azaz G) és kék (Blue azaz B) .Mind a három alapszín 256 különböző intenzitás fokozatot tud létrehozni, ezek összes lehetséges arányú keveréke 256*256*256=16 777 216 különböző színárnyalatot jelent. A CIE színezeti diagramban a színes monitoron megjeleníthető színek a monitor vörös, zöld és kék alapszínének színpontja között elhelyezhető háromszögön belül találhatók (4.45. ábra).

A színes monitoron megjeleníthető színek
4.45. ábra - A színes monitoron megjeleníthető színek


Ez a háromszög elméletileg lehetne nagyobb is, ha az R, G és B alapszín spektrálisan tiszta, monokromatikus szín (adott esetben fény) lenne. Ekkor az alapszínek színpontjai a „papucs” határoló vonalain lennének. Akkor is jobb lenne az eredmény, ha széles sávúak lennének, a (4.46. ábra) ábrán látható spektrális energia eloszlással. A széles sávú színek ugyan mindig fakóbbak, mint a monokromatikus színek, de a (4.46. ábra) ábrán látható színek spektrum-tartományai legalább nem fedik át egymást, ezért additív színkeverékeik ideális szubtraktív alapszíneket hoznának létre (4.46. ábra).

Ideális additív és szubtraktív alapszínek spektrális eloszlása
4.46. ábra - Ideális additív és szubtraktív alapszínek spektrális eloszlása


A valóságban az R, G és B additív alapszín spektrális energia eloszlása CRT (képcsöves) színes monitor esetén a (4.47. ábra) ábrán látható. Az LCD színes monitorok spektrális energia eloszlása még ennél is inkább vonalas jelleget mutat. Az R, G és B alapszín spektrumtartománya széles és jelentősen átfedi egymást. Tehát ezek az alapszínek meglehetősen fakók, és az alapszínek additív keverékei is kissé „piszkosak”.

CRT (képcsöves) színes monitor fényének spektrális energia eloszlása
4.47. ábra - CRT (képcsöves) színes monitor fényének spektrális energia eloszlása


4.9.2. A színes nyomtatás CMYK színrendszere

A színes nyomtatók általában a szubtraktív színkeverés alapszíneivel (Cyan azaz C, Magenta azaz M és Yellow azaz Y) dolgoznak (4.48. ábra). Ha ezeket a színeket tisztán, önmagukban (nagyobb foltban vagy raszteres pöttyök formájában) alkalmazzuk, akkor ragyogó tisztán megjelenik a sárga, türkiz és lilás (pink vagy magenta) alapszín (4.48. ábra). Ha az alapszínek áttetszőek, és egymással fedésbe kerülnek, kijönnek a szubtraktív színkeverékek, a vörös, a zöld és a kék, azaz az additív alapszínek is. Azonban nem biztos, hogy ez a vörös, zöld és kék megegyezik a monitoron megjelenő vörös, zöld és kék színnel. Ez már a C, M és Y alapszín spektrális jellemzőitől függ. Sajnos ezek az alapszínek sem olyanok, mint a (4.46. ábra) ábrán bemutatott ideális szubtraktív alapszínek. Additív keverékeik többé-kevésbé eltérnek a monitorok additív alapszíneitől.

Ha a nyomtató mindhárom alapszínét egymás fölé nyomtatjuk, elméletileg fekete színt kellene kapnunk. A valóságban - az alapszínek fogyatékossága miatt - ez a fekete sem lesz eléggé fekete. Ezért kell a nyomtatókban egy negyedik alapszínt, a feketét is alkalmazni. Ezt K betűvel jelölik, innen ered a CMYK színrendszer nevében a K betű.

Szubtraktív alapszínek színpontjai
4.48. ábra - Szubtraktív alapszínek színpontjai


4.10. A gamut

Gamutnak nevezzük egy adott technikával megjeleníthető színek tartományát.

A különböző színrendszerekben különböző mennyiségű színárnyalat ábrázolható. Az ábrázolható színárnyalatok száma alapvetően az alapszínek tisztaságától és egymástól való távolságától, tehát a színpontjaikra fektethető háromszög területének nagyságától függ. A színes monitoron pl a (4.45. ábra) ábrán berajzolt háromszög csúcspontjai (a monitor R, G és B alapszíneinek színpontjai) által bezárt háromszögön belüli színek keverhetők ki. A színes nyomtatókon pedig a (4.48. ábra) ábrán látható C, M és Y jeleníthető meg. Ha valaki színes monitoron tervez meg egy látványt, az RGB háromszögön belüli színeket tudja alkalmazni a terven (a (4.49. ábra) ábrán a piros színnel jelzett színtartományt). Ha viszont színes nyomtatón akarja kinyomtatni a tervet, akkor csak a CMY háromszögön belüli színeket tudja kinyomtatni (a (4.49. ábra) ábrán a zöld színnel jelzett tartományt).

Mivel a nyomtató gamutja nem egyezik meg a monitor gamutjával, lesznek olyan színek, amelyek a monitoron megjeleníthetők, de a nyomtatóval nem, és lesznek olyanok, amelyeket a nyomtató meg tudna jeleníteni, de a monitor nem, így végül is csak a sárga színel jelölt közös rész lesz használható.

Egy színes nyomtató C, M és Y alapszínének és azok szubtraktív keverésével létrehozott R, G és B színének színpontja
4.49. ábra - Egy színes nyomtató C, M és Y alapszínének és azok szubtraktív keverésével létrehozott R, G és B színének színpontja


4.11. A színmérő rendszerek

4.11.1. A CIE színmérő rendszer

A színek egyértelmű, objektív leírására és meghatározására a Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság (Commission Internationale de L’Eclairage, C.I.E.) 1931-ben elfogadta az additív színkeverésen alapuló trikromatikus színmérő rendszert, majd 1962-ben ezt kiegészítette egy újabb módosulattal. Azóta ezt a szín meghatározási rendszert mindenütt elfogadták, és alkalmazása egyre nagyobb teret nyer.

A CIE színrendszer minden színhez egy-egy színhármast rendel. A megfigyelések ugyanis azt mutatják, hogy a szín háromdimenziós mennyiség. Ez minden bizonnyal azért van, mert a szemünk három receptorral: a vörösre érzékeny protossal, a zöldre érzékeny deuterossal, és a kékre érzékeny tritossal érzékeli a színeket, amint erről már korábban szó volt.

4.11.1.1. A CIE RGB-színrendszer

A CIE additív színkeverési kísérletek alapján meghatározott függvények segítségével írja le a színeket.

Grassmann törvényei alapján három független alapszínből (pontosabban alapszín ingerből) bármely szín additív módon kikeverhető. A három alapszín tetszőlegesen választható, csak függetlenek legyenek, vagyis egyiket se lehessen a másik kettőből kikeverni. A legfüggetlenebb három alapszín az a három szín lenne, amelynek egyike csak a vörös-, másik csak a zöld- és a harmadik csak a kékérzékeny receptort ingerelné.

A CIE által választott alapszínek a λ 1 =700 nm hullámhosszúságú vörös (R), az λ 2 =546,1 nm-es zöld (G) és a λ 3 =435,8 nm-es kék (B) spektrumszín volt.

Kísérletekkel megállapították, hogy ha a választott piros, zöld és kék alapszíneket rendre

 

1 : 4,5907 : 0,0601

 

arányban keverik, akkor olyan fehér szín adódik, amely azonosnak tűnik az egyenlő energiájú fehér fényforrás színével. (Egyenlő energiájú fényforrásnak azt a fényforrást nevezzük, amelynek spektrális teljesítmény-eloszlása állandó, azaz 380-tól 780 nm-ig egyenlő hullámhossztartományokban a kisugárzott teljesítmény ugyanakkora.)

Ezeket az arányszámokat tekintjük az alapszín ingerek egységnyi (R), (G) és (B) mennyiségének.

Az alapszínek egységei:

 

(R) = 0,17697 lm

 
 

(G) = 0,81240 lm

 
 

(B) = 0,01063 lm.

 

Ilyen megállapodással 1 egységnyi piros + 1 egységnyi zöld + 1 egységnyi kék keveréke 1 egységnyi (1 lm) fehér. Ezek a számok éppen az előbbi arányban állnak egymással, és összegük éppen 1.

Általában pedig, ha egy szín kikeveréséhez r, g, ill. b egységnyi kell az alapszín ingerekből, akkor a kapott szín világossága

 

L = r R + g G + b B

 

Az itt szereplő r, g és b együtthatók az L világosságú szín trikromatikus jellemzői.

Miután ismertek az alapszín ingerek egységei, kísérletileg meg lehetett határozni, hogy ezekből milyen arányban lehet kikeverni a spektrumszíneket. Ezeket a méréseket Wright és Guild el is végezte 1928-1931-ben. Jó színlátású kísérleti személyekkel végezték a méréseket. Olyan mérőműszert alkalmaztak, amelynek eltűnő éles látómezejének egyik felébe felváltva, 5 nm-enként egymás után λ m hullámhosszúságú monokromatikus fényt vetítettek be („cél-fény”), míg a másik felébe a három monokromatikus alap-színt („keverő fények”). A kísérleti személynek a három alapszín mennyiségét úgy kellett beállítani, hogy összegük színe megegyezőnek látsszon a cél-fény színével. Ilyenkor a látómező két felét elválasztó vonal eltűnni látszik (4.50. ábra).

Színegyeztetési kísérletek eltűnő éles látómezőben
4.50. ábra - Színegyeztetési kísérletek eltűnő éles látómezőben


Legyen a jobb oldali változó hullámhosszúságú fény mennyisége (intenzitása) a mérések során állandóan egységnyi. Jelöljük ezt a fényt Q(λ)-val. A bal oldalon r mennyiségű vöröset, g mennyiségű zöldet (G) és b mennyiségű kéket (B) kell összekeverni, hogy azonos színűnek tűnjön Q(λ)-val.

 

Q(λ) = rR(700,0) + gG(546,1) + bB(435,8)

 

Azonban a három alapszín keveréke mindig fakóbbnak tűnt a monokromatikus cél-fénynél. Ezt a problémát úgy oldották meg, hogy a három keverő fény egyikét mindig a célfényhez vetítették be, és ez által ez az oldal is fakóbb lett.

A folyamatot most az alábbi egyenletek írják le annak megfelelően, hogy melyik alapszínt kellett a másik oldalra vetíteni be az egyezés létrehozásához.

 

Q(λ) + rR(700,0) = gG(546,1) + bB

 
 

Q(λ) + gG(546,1) = rR(700,0) + bB

 
 

Q(λ) + bB (435,8) = rR(700,0) + gG

 

A fenti egyenleteket Q(λ) –ra rendezve a keverő fények egyike minden esetben negatív lesz.

A spektrum minden hullámhosszához három érték tartozik: r, g és b. Ilyen arányban kell az R, G és B alapszín ingereket keverni ahhoz, hogy a tetszés szerinti λ hullámhosszúságú Q(λ) spektrumszínnel azonosnak tűnő színt megkapjuk.

A színkeveréshez felhasznált alapszínek mennyiségét diagramban ábrázolták, és a diagram görbéit CIE RGB rendszerbeli szín megfeleltető függvényeknek nevezték. A szín megfeleltető függvények jele:

 

 

Az RGB rendszerben a szín megfeleltető függvények a (4.51. ábra) ábrán láthatók.

A CIE RGB színmegfeleltető függvények
4.51. ábra - A CIE RGB színmegfeleltető függvények


A (4.51. ábra) ábrán ugyan nem jól látható, de a három koordináta valamelyike valóban mindig negatív előjelű. Negatív fénymennyiséget viszont nem lehet egy másik fényhez hozzákeverni. Ez azt jelenti, hogy egyetlen spektrumszínt sem lehet az alapszínekül választott három spektrumszínből additív módon, közvetlenül kikeverni.

Ha az alapszíneket egy háromszög sarkain helyezzük el, az additív színkeverékek színpontjai a háromszög területén belül helyezkednek el. A negatív színek a háromszögön kívül találhatók (4.52. ábra)

Az R, G és B alapszínek színterének ábrázolása
4.52. ábra - Az R, G és B alapszínek színterének ábrázolása


4.11.1.2. A CIE xyY színrendszer

Az R, G és B alap színingerek pontjait összekötő egyenesek által körülzárt területen belül azoknak a színeknek a színpontjai vannak, amelyek kikeverhetők ezen alapszín ingerek pozitív értékeiből. Az ezen területen lévő színek színpontjai negatív értékeket is tartalmaznak.

Számítástechnikai szempontból a CIE célszerűnek találta, hogy az (R), (G) és (B) alapszín ingerek helyett minden valóságos színre kizárólag pozitív értékeket adó alapszín ingereket válasszanak. Ez csak abban az esetben valósulhat meg, ha olyan új alap szín ingereket választanak, amelyek az R, G és B alapszín ingereken kívül található spektrum-vonalon kívül esnek. Az új (X), (Y), (Z) alapszíneket úgy kell megválasztani, hogy az általuk alkotott háromszög teljesen körülzárja a spektrumszínek vonalát, és a bíborvonalat. Így az RGB rendszerhez hasonlóan alkotott új XYZ rendszerben minden valóságos szín jellemző értékei pozitívak lesznek.

Ilyen befoglaló háromszöget sokféleképpen lehet választani. Ezért még az alábbi követelményeket állították fel:

 • Az egyenlő energiájú fehér W szín X, Y és Z színösszetevője legyen egymással egyenlő.

 • Minden szín Y színösszetevője adja meg a szín világosságát.

 • Az X, Y, Z alappontok essenek minél közelebb a spektrumvonalhoz.

 • Az egymástól minimálisan, de szemmel észrevehetően különböző színeket ábrázoló pontok távolsága az egész színtartományban lehetőleg egyforma legyen.

 • Azok a pontok, amelyek az RGB színtérben egy egyenes mentén fekszenek, az új színtérben is egy egyenesre essenek.

A 3. követelményt úgy elégítjük ki, hogy a háromszög másik két oldalául a spektrumvonal egy-egy érintőjét vesszük. A spektrumvonal vörös része majdnem egyenes, ezért a végén, a 700 nm- es pontban rajzolt érintőt választották. A spektrumvonal másik oldalán D.B. Judd javaslatára, a 4. követelmény minél jobb megközelítéséhez azt az érintőt választották, amely az 504 nm-s pontban érinti a spektrumvonalat. Ez a befoglaló háromszög kielégíti az összes követelményt. (4.53. ábra).

A befoglaló háromszög
4.53. ábra - A befoglaló háromszög


Annak érdekében, hogy az X, Y és Z tengelyek derékszögű koordináta rendszerben legyenek ábrázolhatók, még egy transzformációt hajtottak végre (4.54. ábra).

A CIE X, Y és Z alapszín ingerek színterének ábrázolása
4.54. ábra - A CIE X, Y és Z alapszín ingerek színterének ábrázolása


Az X, Y és Z új, virtuális alapszín ingereket az R, G és B alapszínekből a CIE az alábbi képlet szerint egy lineáris transzformációval a hozta létre:

 

X = 0.49000 R + 0.31000 G + 0.20000 B

 
 

Y = 0.17697 R + 0.81240 G + 0.01063 B

 
 

Z = 0.00000 R + 0.01000 G + 0.99000 B

 

Megjegyezzük, hogy a fenti értékekből számított egyenes nem érinti szigorúan a spektrumvonalat 504 nm –nél, de hozzá nagyon közel halad el.

Az X, Y, Z alapszínek a spektrumvonal területén kívülre esnek. Ezek tehát nem valóságos színek, hanem képzetesek. Belőlük ténylegesen nem lehet színeket kikeverni. Ha azonban az R, G, B alapszínekből kikevertünk egy színt, amelynek komponensei R, G, és B, akkor a transzformációs egyenletrendszerrel kiszámíthatjuk ennek a színnek az X, Y és Z összetevőit.

A transzformáció természetesen visszafelé is elvégezhető. Az X, Y és Z értékekből a következő képen meghatározható R, G és B.

 

R = + 2,36460 X – 0.89653 Y – 0.46807 Z

 
 

G = - 0.51515 X + 1,42640 Y + 0.08875 Z

 
 

B = + 0.00520 X – 0.01441 Y + 1. 00921 Z

 

Az új, nem valóságos (képzetes) X, Y és Z alapszín ingerek alkalmazása esetén a színmegfeleltető függvények csak pozitív értékekből állnak (4.55. ábra).

A CIE színmegfeleltető függvények
4.55. ábra - A CIE színmegfeleltető függvények


A CIE színmérő számokat – a színösszetevőket – a színmegfeleltető függvények segítségével a már korábban definiált φ(λ) szín-ingerfüggvény ismeretében az alábbi összefüggések szerint határozhatjuk meg.

        A φ(λ) szín-inger függvény – a szemünkbe jutó, a szín-élményt kiváltó fény – elsősorban a fényforrás színétől függ, de ha színes felületről visszaverődve vagy színes közegeken áthaladva jut a szembe, akkor spektrális összetétele módosulhat: Emlékeztetőül felidézzük a korábban ismertetett színinger függvényt:

        φ(λ) = Ф(λ) * ρ(λ) * τ(λ)

ahol

 

φ(λ)

a szín-inger függvény,

 

Ф(λ)

a fényforrás spektrális teljesítmény eloszlása,

 

ρ(λ)

a színes felület spektrális reflexiója, és

 

τ(λ)

a színes közeg spektrális transzmissziója.

A φ(λ) szín-inger függvény alapján határozhatjuk meg a szín X, Y és Z színösszetevőjét:

 

 

Ahol k egy normalizáló tényező. A normalizáló tényező biztosítja azt, hogy az egyenlő energiájú fehér fény, vagy pedig az ideálisan fehér felület esetén X = Y = Z = 100 legyen.

 

 

Az X, Y, Z színösszetevőkből az x, y, z színkoordinátákat az alábbi módon határozhatjuk meg:

 

 
 

 
 

 

A (4.56. ábra) ábrán látható az xyY színháromszög, azaz a CIE színezeti diagram (népszerű nevén „papucsdiagram”). Ez a diagram a CIE x, y, z színkoordináták kétdimenziós ábrázolása. Vízszintes tengelyén az x, függőleges tengelyén az y koordináta található. A z koordináta ábrázolására nincs szükség, mivel a három színkoordináta nem független egymástól, hiszen:

 

x + y + z = 1

 

Valamely szín helyét a koordináta rendszerben az x, y színkoordinátákkal, világosságát az Y színösszetevővel adják meg.

A színezeti diagram határoló vonalán a 780 nm-s vöröstől a 380 nm-s ibolyáig a spektrumszínek láthatók („spektrum-vonal”). A vörös és a kék határpontot összekötő egyenes a „bíbor-vonal”. Az x = 0,33, y = 0,33 pontban van a fehér szín. A fehér szín pontján átfektetett egyenesek végpontjain helyezkednek el a kiegészítő színek, amelyekből mindig kikeverhető a fehér (vagy szürke) szín. A fehér pont környezetében találhatók a fakó, telítetlen színek, míg a spektrum-vonal közelében az élénk, telített színek.

A CIE színezeti diagram világossága az egész diagram területén Y=100.

A CIE színezeti diagram vagy CIE színháromszög (népszerű nevén „papucsdiagram”).
4.56. ábra - A CIE színezeti diagram vagy CIE színháromszög (népszerű nevén „papucsdiagram”).


A CIE xyY szín rendszer sok szempontból jónak bizonyult:

 • A CIE színezeti diagram minden egyes pontja az x és y színkoordináta által definiál egy színárnyalatot, amelynek mindig meg kell adni az Y világossági tényezőjét is. Vagyis a színeket az xyY számhármassal definiáljuk, és így a színek továbbra is háromdimenziósak maradnak.

 • Az új szín megfeleltető függvények nem tartalmaznak negatív értéket (4.55. ábra).

Azonban van ennek a rendszernek egy hibája, amelyre MacAdam mutatott rá. Ő újabb színkeverési méréseket folytatott a szín-tér 25 pontjában. A színeket különböző monokromatikus szín-párokból kevertette ki a kísérletben résztvevő jó színlátású személyekkel. Azt tapasztalta, hogy a mérési bizonytalanságból eredő szórási ellipszisek a színtér különböző területein egymástól nagymértékben eltérnek, vagyis a szín-tér nem egyenletes. Ennek pedig kellemetlen következménye az, hogy ebben a rendszerben a színek tűrésezése (a megengedett hibák definiálása) nehéz és bonyolult. Minden színnek minden irányban más a megengedett hibája (4.57. ábra)

A MacAdam ellipszisek
4.57. ábra - A MacAdam ellipszisek


Ezért az xyY színtér új meg új transzformációjával próbálták egyenletesebbé tenni a CIE színrendszert. Több mint 20 új szín-rendszert vezetett be a CIE (Pl. FMC2, CIE LAB, CIE LUV, CIE L*a*b*, CIE L*u*v*, stb). Ezek közül jelenleg a CIE L*a*b* színrendszer a szabványos.

4.11.1.3. A CIE L*a*b* színrendszer

A CIE L*a*b* színrendszer alapja a CIE X, Y és Z szín összetevő. Ezek alapján definiálják a CIE L, a* és b* színkoordinátát:

 

L* = 116 (Y/Yn)1/3 – 16

 
 

a* = 500 [(X/Xn)1/3 – (Y/Yn)1/3]

 
 

b* = 200 [Y/Yn)1/3 – (Z/Zn)1/3]

 

Ahol

 

X, Y, Z

a vizsgált színminta színösszetevője

 

Xn, Yn, Zn

a fehér etalon felület színösszetevője az adott megvilágítás mellett

   

X/Xn, Y/Yn, Z/Zn > 0,01 kell legyen

Mivel ez a színtér érzet szerint egyenletesnek tekinthető, a szín különbségeket (és a színek megengedett eltéréseit) az egész színtérben azonos módon, a térbeli Pythagoras tétel alkalmazásával határozhatjuk meg.

 

ΔEab* = [(ΔL*)2 + (Δa*)2 + (Δb*)2]1/2

 

Ahol az érzékelt színkülönbségek nagysága:

 • 0,0 ~ 0,5 nem vehető észre

 • 0,5 ~ 1,5 alig vehető észre

 • 1,5 ~ 3,0 észrevehető

 • 3,0 ~ 6,0 jól látható

 • 6,0 ~ 12,0 nagy

A CIE L*a*b* színrendszer – mint minden szín rendszer – továbbra is három dimenziós. Ábrázolása a (4.58. ábra) ábrán látható.

A CIE L*a*b* színrendszer
4.58. ábra - A CIE L*a*b* színrendszer


4.11.1.4. A 20°-os és a 100°-os CIE adatok

Az első színegyeztető méréseket a CIE szakemberei 2°-os látómezőben végezték, mivel a retinán 2°-on belül nem találhatók pálcikák, csak csapok, és így a színlátás 2°-on belül egyenletesnek tekinthető. A CIE 1931-es adatok tehát 2° látómezőre vonatkoznak.

1962-ben a CIE újabb mérések alapján újabb adatokat szabványosított. Ezeket az adatokat 10°-ban végzett mérések alapján hozták létre. Igaz, hogy 10°-ban a retinán a középrésztől kifelé fokozatosan egyre több pálcikát találunk, de a 10°-os látómező a gyakorlatban mégis jobban bevált, mert a színeket inkább 10°-ban és nem 2°-ban figyeljük meg. Ezek az adatok a CIE 1962-es néven ismeretesek.

4.11.1.5. A normál színmérő észlelő

Normál színmérő észlelőnek nevezzük azt a képzeletbeli személyt, akinek a színlátása kielégíti a CIE színmegfeleltető függvényeket.

4.11.1.6. A spektrális fényhatásfok függvény

A CIE színmérő rendszer egyik alap pillére a spektrális fényhatásfok függvény (relatív világossági vagy luminozitási függvény). Jele V(λ), de gyakran V λ – val is szokták jelölni. A V(λ) függvény a látórendszerünk által a spektrum színekhez (monokromatikus színekhez) rendelt világosság érzetet írja le. A nappali látó rendszer (a csapok) V(λ) függvénye eltér az esti látó rendszer (a pálcikák) V’(λ) függvényétől (4.59. ábra).

A spektrális fényhatásfok függvény
4.59. ábra - A spektrális fényhatásfok függvény


A nappali fotopicus látás V(λ) függvényének maximuma 555 nm-nél van, éppen ott, ahol a napsugárzás energia eloszlásának maximumát találjuk, Az esti scotopicus látás V’(λ) függvényének maximuma pedig a Hold fényének maximuma közelében, 507 nm-nél található. A szürkületi mezopikus látásnál a V(λ) és a V’(λ) függvény különböző arányú keverékeivel számolhatunk.

Az esti látás ~ 1600-szor érzékenyebb, mint a nappali látás

4.11.1.7. A Planck-féle fekete sugárzó („fekete test”)

A fényforrások színének mérésénél fontos szerepe van a Planck-féle fekete sugárzónak (fekete testnek). A fekete test sugárzása ugyanis a sugárzások spektrális teljesítmény eloszlásának etalonja. A Planck által létrehozott fekete test egyetlen példánya a National Physical Laboratory-ban, Párizsban található.

A fekete test olyan hőmérsékleti sugárzó, amely minden ráeső sugárzást teljesen elnyel, függetlenül a sugárzás hullámhosszától, beesésének irányától vagy polarizációs állapotától.

Megvalósítása: gondosan hőszigetelt, fekete belső felületű platina cső, indukciós fűtéssel.

A (4.60. ábra) ábrán a fekete test sematikus ábrája látható.

A Planck sugárzó
4.60. ábra - A Planck sugárzó


Az ábra jelölései:

 

a, b

védőburkolat

 

c, d

thorium tégely

 

e

indukciós fűtés

 

f

thorium tömb

 

h,g

thorium zúzalék

 

j

platina őrlemény

 

k

sugárzó thorium-cső, F 2.5x45 mm

 

D

blende rendszer

 

P

optikai prizma

 

L

leképező objektív

 

K

blende

A fekete test sugárzásának spektrális teljesítmény eloszlása a test T hőmérsékletétől függ az alábbi összefüggés („Planck-formula”) szerint:

 

M e,λ (λ,T) = c 1 λ -5 [exp (c 2 / λT) - 1] -1

 

Ahol

 

λ

a hullámhossz

 

T

a hőmérséklet, K fok

 

c 1

= 3,74150 * 10 -16 W*m2

 

c 2

= 1,43879 * 10 -2 m*K

A sugárzás spektrális teljesítmény eloszlása a hullámhossz függvényében különböző hőmérsékletek mellett a (4.61. ábra) ábrán látható.

A Planck sugárzó spektrális energia eloszlása
4.61. ábra - A Planck sugárzó spektrális energia eloszlása


A fekete test színe a CIE színezeti diagramban is ábrázolható. A hőmérséklet függvényében a fekete test színe változó; alacsony hőmérsékleten (kb 1000 K° mellett) narancssárga, 3000 K°-nál sárga, 6000 K°-nál fehér, majd a még magasabb hőmérsékleteken kékes színű. A különböző színű pontokat a Planck sugárzó vonala köti össze (4.62. ábra).

A Planck sugárzó vonala a papucs diagramban
4.62. ábra - A Planck sugárzó vonala a papucs diagramban


4.11.1.8. A színhőmérséklet

A fényforrások színének meghatározása a fekete sugárzóval való összehasonlítás alapján történik.

A színhőmérséklet a fekete sugárzó azon hőmérséklete, amelyen sugárzásának színessége azonos a jellemzett sugárzás színességével. (Figyelem! Csak folyamatos, a fekete sugárzóéhoz hasonló spektrumú sugárzó jellemezhető a színhőmérséklettel!) Ha az adott sugárzó színpontja a Planck sugárzó vonalára esik, a színhőmérsékletet a Planck sugárzó vonalán feltűntetett hőmérséklettel jellemezzük. A színhőmérséklet mértékegysége: K (Kelvin) – Vigyázat! Nem fok, csak Kelvin!

A különböző színhőmérsékletekhez tartozó színek a CIE színességi diagramban ábrázolhatók. Ezek a színek a Planck sugárzó vonalán találhatók.

Korrelált színhőmérséklet a fekete sugárzó azon hőmérséklete, amelynek színpontja a CIE színezeti háromszögben legközelebb található a jellemzendő sugárzás színpontjához. Ha az adott sugárzó színpontja nem a Planck sugárzó vonalára esik, akkor a Planck sugárzó vonaláig a megfelelő korrelációs egyenesen haladunk, és ahol a korrelációs egyenes metszi a Planck sugárzó vonalát, ott olvassuk le a korrelált színhőmérséklet értékét (4.63. ábra).

A korrelált színhőmérséklet vonalai
4.63. ábra - A korrelált színhőmérséklet vonalai


4.11.1.9. A szabványos CIE fényforrások

A színes felületet megvilágító fényforrás színe jelentősen befolyásolja a színes felületek színét. Ezért a CIE meghatározott néhány sugárzás eloszlást, amelyek mellett a méréseket végezni kell. Ezek a következők:

 

CIE A

A 2855,6 K° hőmérsékletű fekete sugárzó megfelelője

 

CIE B

A 4874 K korrelált színhőmérsékletű közvetlen napfény megfelelője

 

CIE C

A 6774 K korrelált színhőmérsékletű nappali fény megfelelője

 

CIE D65

A 6504 K korrelált színhőmérsékletű nappali fény megfelelője

4.11.1.10. A színvisszaadás

A színvisszaadás a fényforrások egyik fontos jellemző tulajdonsága, amely azt mutatja meg, hogy az adott fényforrás fényével megvilágított színes felület színei mennyire helyesen jelennek meg. Helyesnek tekintjük az egyenlő energia eloszlású fényforrással megvilágított felület színeit, és a fekete test fényével megvilágított felület színeit (függetlenül a Napfény pillanatnyi színhőmérsékletétől).

Definició szerűen a színvisszaadás az adott fényforrás és egy tökéletes színvisszaadású referencia fényforrás által megvilágított azonos színes felület színingereinek összehasonlításával jellemezhető. A színingerek képzésénél figyelembe kell venni a szem színadaptációját az adott fényforráshoz. A színvisszaadás jellemzője:

 1. Egyedi színvisszaadási index, ez egyetlen színes felületre vonatkozik (Ri)

 2. Általános szín visszaadási index, ez több színes felület egyedi színvisszaadási indexének átlaga (Ra)

Az általános színvisszaadási indexet tehát több színmintára meg kell határozni ahhoz, hogy ezekből egy általánosan jó értéket képezhessünk, a CIE 8 halványabb és 6 rikítóbb színmintát szabványosított.. Ezeket a színmintákat régebben zománc színetalonok formájában elküldték a fényforrás gyártóhoz, hogy minősíthesse a fényforrását. A szabványos CIE színminták:

CIE sorszám

Munsell jelölés

Szín

1

7.5 R 6/4

fáradt rózsaszín

2

5 Y 6/4

mustársárga

3

5 GY 6/8

erős sárgászöld

4

2.5 G 6/6

közepes sárgászöld

5

10 BG 6/4

türkiz

6

5 PB 6/8

világos piros

7

2.5 P 6/8

világos ibolya

8

10 P 6/8

orgonaszín

Speciális igények esetére szolgál a további 6 színminta.

A szabványos CIE színminták színpontjai a CIE színezeti diagramban a (4.64. ábra) ábrán láthatók.

Az etalon színminták színpontjai
4.64. ábra - Az etalon színminták színpontjai


A (4.64. ábra) ábrán látható, hogy a színminták színpontjai a fehér-pont közelében vannak, tehát meglehetősen telítetlenek, fakók. A fakó színek spektrális reflexió görbéi lankásak, tehát a fényforrásnak a referencia-fényforrástól való eltéréseit nem mutatják ki érzékenyen, A hat speciális színminta már élénkebb színekből áll, ezért a fényforrásokat ezekkel szigorúbban lehet minősíteni.

Az Ra általános színvisszaadási indexet az Ri egyedi színvisszaadási index átlagaként lehet meghatározni:

 

Ra = 1/n (Σ Ri)

 

Az Ra színvisszaadási index számítással történő meghatározása az alábbi folyamatábra szerint történik (4.65. ábra):

A színvisszaadási index számítási módszere
4.65. ábra - A színvisszaadási index számítási módszere


Az Ri meghatározásához nincs is szükség magukra a színmintákra, csupán spektrális reflexiójukra. A vizsgált fényforrás spektrális teljesítményeloszlásából és a referencia fényforrás spektrális teljesítményeloszlásából, továbbá a vizsgált színminta spektrális reflexiójából számítástechnikailag meghatározhatjuk a színkülönbségre jellemző ΔE értékeket.

Az egyes színmintákra vonatkozó ΔE értékeket 100-ból levonva kapjuk meg az (Ri) értékeket.

Az (Ri) értékek átlagaként meghatározható az Ra értéke.

 

Ra = 1/8 ΣRi

 
 

i = 1…8

 

4.11.2. Színminta gyűjtemények és színminta alapú szín rendszerek

A gyakorlati élet igen sok területén, például a festék-,textil- és konzerviparban, az építészetben és az iparművészetekben elterjedten alkalmazzák a színminta alapú szín meghatározási, színmérési módszereket. Ezeknek a módszereknek nagy előnye, hogy a színeket közvetlenül, vizuálisan minősíteni lehet.

Különbséget kell tennünk a színminta gyűjtemény és a színrendszer fogalma között.

Színminta gyűjteménynek nevezzük a különböző festék-, textil-, porcellán és egyéb színes termékeket gyártó cégek tájékoztató jellegű színmintáinak gyűjteményét. Ezeket a mintákat valamilyen kódrendszerrel vagy megnevezéssel is meg szokták jelölni. A minták közötti színezet-, világosság- és telítettség közötti különbség nincs tudományos rendszerességgel beállítva, hanem a minták színe többé-kevésbé esetleges.

Színmintákon alapuló színrendszernek azokat a rendszereket nevezzük, amelyek alapját néhány jól definiált, reprodukálhatóan előállítható és stabil színű színminta képezi (ezek a színrendszer etalonjai), és a színrendszer többi színe ezekből szintén reprodukálható módon és érzet szerint lehetőleg egyenletes különbségekkel előállítható.

A továbbiakban a legismertebb színminta gyűjteményeket illetve színmintákon alapuló színrendszereket ismertetjük.

4.11.2.1. A Munsell színminta atlasz és színrendszer (1929)

Albert H. Munsell egy több ezer színmintából álló gyűjteményt hozott létre.

Munsell (1859-1918) amerikai festőművész volt, rajzot, művészi kompozíciót és anatómiát tanított a Massachusetts Normal Art School-on. Színminta gyűjteményének tagjait kézzel festették, és kézzel ragasztották kartonlapokra. Ez utóbbi műveletet mind a mai napig kézzel végzik. A Munsell színminta atlasz a legpontosabb, legmagasabb minőségű (és legdrágább) színminta gyűjtemény. Színmintáinak színét több mint egy évszázadon keresztül változatlanul elő tudják állítani. Természetesen, mint minden festett színes felület, ezek a színminták is fakulhatnak, piszkolódhatnak magas hőmérséklet, nedvesség vagy fény hatására, ezért lehetőleg légkondicionált helyen, sötétben kell tárolni azokat.

A Munsell színminta atlasz szín észleleten alapul, így három szín-jellemzője a Munsell-világosság, a Munsell-színezet és a Munsell-króma, ez utóbbi a telítettség megfelelője.

A Munsell-világosság a felület-színek fényvisszaverő képessége olyan skálán, amely 0-tól 10-ig terjed. A tökéletesen elnyelő (ideális fekete) felület Munsell-világossága 0, míg a tökéletesen szórtan visszaverő (ideális fehér) felületé 10. A két szélsőérték között a skála vizuálisan egyenközűnek látszik. A Munsell világossági skála az egész világon elfogadott legegyenközűbb világossági skála! A világosság jele az angol Value szóból V. Az akromatikus (szürke) színeket a Munsell Atlaszban N betűvel jelölik, a Munsell-világossági skála közepén lévő akromatikus színminta jele N 5,0.

Általában a szürke színek nem teljesen neutrálisak, hanem van valamilyen enyhe színességük, vagyis Munsell-krómájuk nem teljesen 0,0. Ha egy színminta Munsell-krómája kisebb 0,5-nél, akkor N szürke besorolást kap, de jelzésében egy / jel után zárójelbe írják a 0,0-tól eltérő Munsell-króma értékét és színét. Például N = 8,7/(B0,3) egy kicsikét kékes tónusú szürke színt jelent.

A Munsell-króma a felület-színek jellemzője. Definíciója szerint a Munsell-króma az ugyanolyan Munsell-világosságú akromatikus (0 krómájú) színtől mért távolság olyan skálán, amelynek osztása ( a Munsell-színezettől függetlenül) érzékelés szerint közel egyenletes. Jele az angol Chroma szóból Ch. Bizonyos mértékben a Munsell-króma a telítettséggel korrelációban van. A telítettség legnagyobb értéke mindig 100 %, de ezt az értéket a gyakaorlatban egyetlen festett színminta sem éri el, mert a festékek szinezékeinek mindig van egy kis szennyezettsége. A Munsell-króma elérhető maximuma mindig függ a színezettől és a világosságtól is.

A Munsell-színezet a színészleletnek megfelelő tulajdonságot jellemzi. Jele az angol Hue szóból H.

A Munsell színminták színei szigorú rendszer szerint követik egymást. A Munsell-színezeti skála 5 alapszínből és 5 keverék-színből áll. Az alapszínek és a keverék-színek között még további 10-10 színárnyalat helyezkedik el, így a Munsell-színezet összesen 100 színárnyalatot különböztet meg. Az alapszíneket és a keverék-színeket a következő képen jelölik:

R

vörös

(red)

YR

sárgáspiros

(yellow-red)

Y

sárga

(yellow)

GY

zöldessárga

(green-yellow)

G

zöld

(green)

BG

kékeszöld

(blue-green)

B

kék

(blue)

PB

liláskék

(purple-blue)

P

bíbor

(purple)

RP

pirosaslila

(red-purple)

A Munsell-színeket egy szín-kör mentén szokták elhelyezni (4.66. ábra és 4.67. ábra).

A Munsell-színkör 10 alapszíne
4.66. ábra - A Munsell-színkör 10 alapszíne


A Munsell alapszínek jelei
4.67. ábra - A Munsell alapszínek jelei


A Munsell színminta gyűjtemény teljes ábrázolása azonban csak három dimenziósan lehetséges, mivel három színjellemző szerint kell rendezni a színeket. Ha a szín-körre merőlegesen ábrázoljuk a színminták világosságát, akkor egy hengeres szín-testhez jutunk. Ennek külső palástján helyezkednek el a legtelítettebb színek, lent a sötét, fent a világos árnyalatok és körben a különböző színezetek. A henger tengelyén helyezkednek el az akromatikus (szürke) színek a feketétől a fehérig, a henger belsejében pedig belülről kifelé az egyre telítettebb színek (4.68. ábra).

Egy szabályos hengeres szín-test
4.68. ábra - Egy szabályos hengeres szín-test


A valóságos Munsell szín-test viszont nem lesz olyan szabályos, mint a 4.68. ábra, mert teljesen telített árnyalatokat nem tartalmaz. Nem is tartalmazhat, mert ilyeneket nem lehet előállítani. Teljesen tiszta pigmenteket ugyanis nem lehet gyártani, mindig van bennük több-kevesebb szennyezés, ami telítetlenebbé teszi a festéket (4.69. ábra).

Reálisan megvalósítható színek háromdimenziós képe
4.69. ábra - Reálisan megvalósítható színek háromdimenziós képe


4.11.2.2. Az NCS (Natural Color System) színrendszer (1979)

Ezt a színrendszert elsőként a német fiziológus, Ewald Hering dolgozta ki, és Svédországban vezették be 1979-ben. Alapja a három opponens szín-pár: fekete-fehér, vörös-zöld és kék-sárga. Ezek alapján 40 színárnyalatot és azon belül 10-10 fokozatot, tehát összesen 400 színt definiáltak. Az NCS színkör a (4.70. ábra) ábrán látható.

Az NCS színrendszert 4 alap-színre építették fel, ez az érzet szerinti 2-2 ellentétpár, vagyis a vörös és a zöld, valamint a sárga és a kék. Ezek közé 9-9 átmeneti színárnyalatot helyeztek el, így az NCS színkörön összesen 40 alapszínt találhatunk. Ezeknek fehérrel vagy feketével kevert árnyalatai alapján az NCS színminta gyűjtemény több ezer színárnyalatból áll.

Az NCS színkör
4.70. ábra - Az NCS színkör


A színminta gyüjtemény festett színmintáit egy album lapjain helyezték el. Minden színárnyalat külön lapra került, amelyen a minták világossága alulról felfelé 100 fokozatban változik, míg telítettsége a bal oldali függőleges világossági tengelytől kifelé fokozatosan növekszik. Ezen a tengelyen találhatók a neutrális (szürke) színek (4.71. ábra).

Az NCS Színatlasz egyik lapja
4.71. ábra - Az NCS Színatlasz egyik lapja


Az NCS szín-test a világossági tengelyre felfűzött színes lapok összessége, tehát egy kúpos forgástest

A színeket az NCS-ben is színezetükkel, világosságukkal és telitettségükkel jellemzik. Például:

       

Ahol

 • S a telítettséget jelenti. Ezt a függőleges világossági tengelytől való távolsággal jellemzik,

 • A 2030 szám azt jelenti, hogy az adott színminta világossága a felülről lefelé növekvő számozású világossági tengely 20-as számánál található, míg telítettsége a függőleges világossági tengelytől kifelé növekvő számozás szerint a 30-as számnál van,

 • Az Y90R pedig azt jelenti, hogy a színminta színezete a sárga és vörös színminta között, a sárgától 90 egységre (míg a vöröstől 10 egységre) található, tehát erősen vörösessárga színárnyalatú).

4.11.2.3. Az Ostwald színrendszer (1931)

Ostwald színrendszere az első tudományos igényű, harmóniákon alapuló színrendszer.

Wilhelm Friedrich Ostwald (1853-1932) - német származású, Nobel-díjas kémikus - nyugdíjas éveiben sok egyéb között színtannal is foglalkozott. Az Ostwald-féle színatlasz 1917-ben jelent meg.

A színrendszer 24 tiszta, a lehető legszínezet-dúsabb festékkel festett alapszínre épül fel. Ezek 1:4, 2:4 ill. 3:4 arányú keverékeiből további 3-3- színárnyalat hozható létre. Így a teljes színkör összesen 96 tiszta (azaz maximálisan színezet dús) alapszínből áll. Ebben a színkörben egymással szemben találhatók a kiegészítő színek, amelyeknek additív keveréke fehér vagy szürke színt eredményez (4.72. ábra). Például az 1. szín a 13-nak, a 3. szín a 15-nek kiegészítő színe. A kiegészítő színek harmonikus színpárt alkotnak.

A tiszta színekből fehér és fekete hozzáadásával hozhatók létre a világosabb illetve a telítetlenebb színek. Az Ostwald Szín-Atlasz egy-egy lapján az egyik alapszínhez tartozó, fehérrel illetve feketével kevert színárnyalatok találhatók. Ezek – éppen úgy, mint az NCS színrendszerben - a függőleges világossági tengelyre támaszkodó háromszögben helyezkednek el. A tengelytől kifelé haladva itt is az egyre telítettebb színek találhatók, az alsó részen a feketével kevert sötétebb, a felső részen a fehérrel kevert világosabb színárnyalatok helyezkednek el. A kiegészítő színek gyűjtőlapjai egymással szembe kerülnek (4.72. ábra).

A színkör színei a CIE színezeti diagramban a (4.74. ábra) ábrán láthatók. Az ábra alapján úgy tűnik, mintha az alapszínek közötti különbség helyenként nagyon kicsi, máshol nagyon nagy volna. Ez azonban a CIE színezeti diagram nem-linearitásából ered (l. MacAdam ellipszisei, 4.11.1.2. szakasz fejezet).

Ostwald színköre. A szemben elhelyezkedő színek kiegészítő színek.
4.72. ábra - Ostwald színköre. A szemben elhelyezkedő színek kiegészítő színek.


Ostwald Szín-Atlaszának egyik lapja
4.73. ábra - Ostwald Szín-Atlaszának egyik lapja


Ostwald színkörének alapszínei a CIE színezeti diagramban
4.74. ábra - Ostwald színkörének alapszínei a CIE színezeti diagramban


Ostwald színköre alapján egyszerűen választhatunk ki egymással harmonikus összeállítást alkotó színeket. A harmonikus színpárok a kiegészítő színek, ezek a (4.72. ábra) ábrán láthatók. Egymással harmonizáló 3 - 3 színt a 4.75. ábra alapján, egymással harmóniában álló 4 - 4 színt a 4.76. ábra alapján választhatunk ki.

Harmonikus színhármasok
4.75. ábra - Harmonikus színhármasok


Négyes színharmóniák
4.76. ábra - Négyes színharmóniák


4.11.2.4. A Coloroid színrendszer

A Coloroid színrendszert a magyar Nemcsics Antal fejlesztette ki - elsősorban építészeti alkalmazás céljára. Dr. Nemcsics Antal festőművész, a Budapesti Műszaki Egyetem emeritus professzora. Színdinamika című könyvét 9 országban adták ki. A Coloroid színrendszert az egész világon ismerik és alkalmazzák.

A Coloroid színrendszer az additív színkeverésen alapul. A színeket a határszínből (az adott alapszínből elérhető legtelítettebb színből) valamit fehérből és feketéből kevert színként kezeli. Ezen összetevők arányából határozhatók meg a Coloroid színrendszer színkoordinátái. A Coloroid színrendszer háromdimenziós színeit (színezet, fehér tartalom, fekete tartalom) a Munsell színrendszerhez hasonlóan henger-kordináta rendszerben lehet ábrázolni.

A színezetek a henger kerülete mentén körben helyezkednek el. A Coloroid 48, egymástól esztétikailag egyenlő, de ábrázolás technikailag nem egyenlő távolságban lévő alapszíne a 4.9.2.4.1. ábrán látható. A 8 alapszín jele 10 sárga, 20 narancs, 30 vörös, 40 bíbor, 50 viola, 60 kék, 70 hideg zöld, 80 meleg zöld. Ezek között 6-6 átmeneti színárnyalat található, egymástól esztétikailag megközelítően egyenlő távolságban. Így az alapszínek száma összesen 48.

A szürke színek a COLOROID színrendszer hengeres színterének hossztengelyében helyezkednek el.

A szürke skála Coloroid jelzőszáma egész szám 1-től 100-ig.

A szürke skála bármely tagjának Coloroid jelzőszámát tízzel osztva, majd az eredményt négyzetre emelve megkapjuk az adott szín CIE Y színösszetevőjét (CIE világosságát).

A fekete jele 0, a fehéré 100.

A COLOROID színrendszer alapszínei a CIE színezeti diagramban a 4.78. ábra és a 4.79. ábra ábrán láthatók. A (4.78. ábra) ábrán a jellemző hullámhosszak, a (4.79. ábra) ábrán az x és y színkoordináták vannak feltűntetve.

A COLOROID színrendszer színköre
4.77. ábra - A COLOROID színrendszer színköre


A COLOROID alapszínek jellemző hullámhossza a CIE színezeti diagramban
4.78. ábra - A COLOROID alapszínek jellemző hullámhossza a CIE színezeti diagramban


A COLOROID alapszínek színkoordinátái a CIE színezeti diagramban
4.79. ábra - A COLOROID alapszínek színkoordinátái a CIE színezeti diagramban


A telítettség a henger belsejében a sugarak mentén, belülről kifelé növekvő értékekkel találhatók. A telítettségi fokozatok száma 100.

A világosság változása a függőleges tengely mentén, alulról felfelé növekvő értékekkel ábrázolható (4.78. ábra). A színtelen (akromatikus) tengely egyik végpontján, legfelül, a tökéletesen fehér, másik végpontján, legalul, a tökéletesen fekete szín helyezkedik el.

A Coloroid színrendszer határszínei nem érik el a színteste elméletileg határoló (100 egység telítettségű) hengerpalást pontjait. A tökéletesen fehér és a tökéletesen fekete színnél e színtest a vízszintes metszetben egyetlen ponttá zsugorodik (4.80. ábra).

A COLOROID színtest
4.80. ábra - A COLOROID színtest


A Coloroid színkörön a kiegészítő (komplementer) színek egymáshoz képest 180° -ban találhatók. A színrendszer segítségével különböző harmonikus színösszeállítások tervezhetők, ezért ezt a színrendszert az építészek, belső építészek, iparművészek széles körben alkalmazzák.

A keverék színek szín-atlaszát nyomdatechnikai úton is előállították. Digitális változata is elkészült.

A Coloroid színrendszer színmintái közül csak a 48 határszín készült el festett formában. A keverék-színeket egy additív színkeverő berendezéssel lehet előállítani. A színkeverő berendezés a 48 határ-színmintán kívül fehér és fekete határ-színt is tartalmaz. A színes minták egy kör alakú tárcsán helyezkednek el, és egyenként beforgathatók a fény-útba. A színkeverő berendezés egy szabványos fényforrást is tartalmaz. A beállított additív keverékszín egy osztott éles látómező egyik oldalán jelenik meg, míg másik oldalán az azonos fényforrással megvilágított mérendő minta látható, amelyre a műszert rá kell helyezni.

4.11.2.5. A RAL színtervezési rendszer

A RAL Tervezési Rendszert 1976-ban a CIE (Comission International d'Eclairage) dolgozta ki. Ez a rendszer szakmai színtervezéshez lett kifejlesztve. 1688 színt tartalmaz, rendszerbe szervezve. Mindegyik 7 számjegyű színárnyalat különálló RAL színként van definiálva. Ezek jelzik a technológiailag mért színárnyalati, fényességi és színtelítettségi értékeket.

A RAL színkör 360 színárnyalatot tartalmaz. A RAL Tervezési Rendszerben a színek színárnyalat, fényesség és színesség szerint vannak rendszerbe foglalva. A 4.81. ábra mutatja a RAL Tervezési Rendszer térbeli felépítését. Ebben a színárnyalatok a spektrális színek sorrendjében körben vannak elrendezve, az elnevezés a szög-nagyságok alapján történik. Így a piros 00-nál (=3600) indul, a sárga 900-nál, a zöld 1800-nál és a kék 2700-nál.

A RAL színtest
4.81. ábra - A RAL színtest


A különböző világossági értékek, amelyeknél még meg lehet egy-egy árnyalatot különböztetni, a különböző szintekhez síkokon kerülnek elhelyezésre. A 4.82. ábra mutat egy ilyen síkot. A központokon keresztül fut a színtelen tengely (4.82. ábra), amely egyúttal a világosságot is megadja. Ez a 0-nál feketével kezdődik, amely folyamatosan világosodva vált a szürke árnyalataira, majd végül 100-nál a fehérben végződik.

Az egyes színárnyalatok közti eltérést a CIELAB színárnyalat standard formái révén definiálták, amely a DIN 6174-ben is rögzítésre került.

A RAL színkör egy színsíkkal
4.82. ábra - A RAL színkör egy színsíkkal


Egy 210 60 30-as RAL szín jelenti például a 210-es színárnyalatot, 60-as fényességgel és 30-as színtelítettséggel. Ha például ezt a színárnyalatot világosabbal szeretnénk kombinálni, akkor választhatjuk a RAL 210 70 30-ast. Ezáltal egy 70-es fényességű szintet kapunk. A színárnyalat másik két paramétere változatlan marad.

A RAL színmintákat az egyszerű gyakorlati alkalmazás kedvéért legyezőszerűen kinyitható kártyák formájában szokták gyártani (4.83. ábra).

RAL színkártyák
4.83. ábra - RAL színkártyák


4.11.2.6. Jean Bourges digitális színrendszere

Jean Burges amerikai designer, reklámgrafikus. Színrendszerének alapgondolata a monitoron történő színtervezés és nyomdaipari színmegjelenítés összehangolása volt.

Ez a színrendszer a színes nyomtató három alapszínére (C, M, Y) épül fel. Ezáltal a színes nyomtató teljes gamutját kihasználja.

Jean Bourges színrendszerében a színeket 4 csoportba sorolja (vörösek, sárgák, zöldek és kékek). Minden csoportban 5-5 színátmenet található, így az alapszínek száma 20.

A kiegészítő színek Jean Bourges színkörében is egymással szemben találhatók (4.84. ábra).

Jean Burges szín-terének gamutja nagyobb, mint a többi színminta gyűjteményen alapuló színrendszeré. Ennek oka az, hogy Jean Bourges szín-terét a monitoron megjeleníthető és a színes nyomtatókon kinyomtatható színek határolják, míg az összes többinek az alapszínei festékekkel festett színminták. Ezek színei soha nem olyan színezet dúsak, mint a monitor vagy a nyomtatók alapszínei, (például az Ostwald színrendszer gamutja a (4.74. ábra) ábrán, vagy a Coloroid színrendszer gamutja a (4.79. ábra) ábrán).

Jean Burges színköre
4.84. ábra - Jean Burges színköre


A színkör színei a CIE színezeti diagramban a (4.85. ábra) ábrán láthatók. Ennek a színrendszernek a gamutja valóban nagyobb az előzőekben ismertetett színrendszerekénél.

Jean Burges színrendszerének alapszínei a CIE színezeti diagramban
4.85. ábra - Jean Burges színrendszerének alapszínei a CIE színezeti diagramban


A 20 színárnyalatot 10 fokozatban világosítja. Minden szín C, M, Y és K színjellemzőjét megadja (4.86. ábra). A számadatok alkalmazásához a nyomtató alapszíneit be kell kalibrálni.

Színárnyalatok 10-10 fokozatban
4.86. ábra - Színárnyalatok 10-10 fokozatban


Jean Bourges azt javasolja, hogy négy kiegészítő színből állítsunk össze színharmóniákat, mindig az azonos világosságú illetve fekete tartalmú fokozatokat

4.11.2.7. A színminta gyűjtemények

 • Pantone szín táblázat

  A Pantone szín táblázatot a számítógépi grafikai tervezésnél használják.

  Ez egy referencia táblázat. A színek a különböző számítógépeken másként jelenek meg. Ez függ a grafikus kártyától, a monitortól és az operációs rendszertől és annak

  beállításától, így a monitoron megjelenő PANTONE táblázat is csak tájékoztató jellegü.

 • Egyéb színminták.

  A színes termékek gyártói általában elkészítik a saját termékeik színválasztékát bemutató színminta gyűjteményüket (Pl. Tikkurila). Ezek a színminták akkor hitelesek és használhatók, ha ugyanabból az anyagból készülnek, mint az adott színes termék. Így ismertek bőrből, textilből, falfestékből, fából, stb. készült színminták. A teljesen meggyőző színbemutatáshoz az is fontos, hogy a színminta felülete, érdessége és a hordozó anyaga is olyan legyen, mint amilyen a felhasználónál lesz.

4.12. A színmérés

A színek mérése megoldhatatlan feladatnak tűnhet, hiszen – mint láttuk – a szín pszichofizikai mennyiség, tehát valami, amit mai tudásunk szerint közvetlenül nem, csupán közvetve lehet mérni.

Galileo Galilei (1564-1642) tanácsa az ilyen megoldhatatlannak tűnő feladat megoldására a következő volt:

 

“Ami számítható, azt számítsd ki;

ami mérhető, azt mérd meg; és

ami nem mérhető, azt tedd mérhetővé!”

 

Éppen ezért a műszeres mérési módszerekkel nem a pszichofizikai színt mérjük meg, hanem az azt kiváltó φ(λ) szín ingert, és ebből számítástechnikai úton határozzuk meg, hogy milyen szín észleletet válthat az ki az átlagos („normál”) színlátóból.

4.12.1. A szín inger függvény

Amint azt korábban láttuk, a ɸ(λ) színinger függvényt

 • a fényforrás színe (Φ e (λ) spektrális teljesítmény eloszlása),

 • a fényforrás által megvilágított színes felületek színe (ρ(λ) spektrális reflexiója) és

 • a fény útjába kerülő színszűrők színe (τ(λ) spektrális transzmissziója) együttesen alakítja ki:

 

φ (λ) = Φ e (λ) * ρ(λ) * τ (λ)

 

A ɸ(λ) színinger váltja ki a szemben a szín érzetet és végül agyunkban a szín észleletet:

4.12.2. A színmérés elve és műszerei

A színek mérésére három mérési elv ismeretes:

 • Színmintákkal történő összehasonlítás

 • Spektrális mérés

 • Tristimulusos mérés

A színek mérésére színmérő műszereket alkalmazunk. Az alkalmazott mérési elv szerint ezek is három félék lehetnek:

 • Vízuális színmérő műszerek

 • Spektrofotométeres színmérő műszerek

 • Tristimulusos színmérő műszerek

A színmérő műszereket a mérendő mennyiség alapján is meg szokták különböztetni:

 • Színes felületek színének mérése (reflexiós színmérő műszerek)

 • Színes, átlátszó közegek (színes folyadékok, színszűrők, színes szemüvegek) színének mérése (Transzmissziós színmérő műszerek)

 • Színes fények színének mérése (spektroradiométerek)

A leggyakoribb feladat a színes felületek színének mérése.

4.12.3. A felületek reflexiójának térbeli eloszlása

A felületek színét spektrális reflexiójuk és a megvilágító fényforrás színe határozza meg.

A felületek felszínének struktúrájától nagymértékben függ a reflexió térbeli eloszlása. Elméletileg kétféle reflexió létezik: a tükrös és a diffúz reflexió. A gyakorlatban azonban mindig a kettő kombinációjával találkozunk (4.87. ábra).

Felületek reflexiójának típusai
4.87. ábra - Felületek reflexiójának típusai


A tükrös reflexió csak a fényforrás fényét továbbítja, míg a felület színének információja csak a diffúz részben található meg. Ezért színmérésnél mindig törekedni kell arra, hogy a tükrös hányad ne jusson a detektorra, és valóban kizárólag a diffúz reflexiót mérjük..

A színmérés szabványos mérési geometriái a (4.87. ábra) ábrán láthatók.

A CIE szabványos mérési geometriák
4.88. ábra - A CIE szabványos mérési geometriák


 

45 / 0

a megvilágítás 45°-os, a mérés a felületre merőleges irányú

 

0 / 45

a megvilágítás a felületre merőleges irányú, a mérés 45°-ban történik

 

diffúz / 0

a megvilágítás egy diffúz felületről történik, a mérés a felületre merőleges irányú

 

0 / diffúz

a megvilágítás a felületre merőleges irányú, a mérés egy diffúziós felületről történik.

A diffúz megvilágítást matt fehér belső felületű gömbbel, ún. Ulbricht gömbbel hozzák létre (4.89. ábra).

Diffúzor gömb
4.89. ábra - Diffúzor gömb


A geometriai optika egyik alaptörvénye szerint a fénysugár útja mindig megfordítható. Ezért azt gondolhatnánk, hogy a szabványos mérési geometriák közül pl. a D/0 alkalmazása teljesen ugyanolyan mérési eredményt ad, mint a 0/D. Ez azonban nem így van; egy kis különbség mindig adódik. Egy színmérési adat mellett ezért mindig meg kell adni, hogy milyen mérési geometriával készült.

4.12.4. A látómező látószöge

Nem mindegy az, hogy a felület diffuz reflexiójából mekkora rész jut be a mérőműszerbe. Ezért meg kell adni, hogy a mérés milyen látószögben történt. Általában 2°-os vagy 10°-os látómezővel mérünk, és ennek megfelelően a mérési adatok kiértékelésénél a CIE 2°-os vagy a CIE 10°-os adataival kell számolni.

4.12.5. Színmérési módszerek

4.12.5.1. Színmintákkal történő összehasonlítás

A színmintákkal történő összehasonlítást jó színlátású emberek végzik, tehát ez vizuális mérési módszer.

Az emberi szem rendkívüli fényérzékenysége a legjobb fénymérő műszerekkel vetekszik. A legérzékenyebb fényérzékelő, a photomultiplier elméletileg már egyetlen fotont is érzékelni tud. Dr. Bárány Nándor véleménye szerint szemünk pedig 2 foton érzékelésére képes. Ez a biológiai érzékelők gazdaságosságát is mutatja: egy foton beérkezése lehet véletlen, de ha ugyanarra a receptorra két foton érkezik be egyidejűleg, akkor ez már valószínűleg nem véletlen, tehát érdemes érzékelni.

Az emberi szem a színérzékelésben is nagyon jó. Azonban igazán jó teljesítményt csak a színkülönbségek érzékelésében tud nyújtani, abszolút értékeket nem tud mérni. A színkülönbséget akkor tudja legérzékenyebben észre venni, ha a két szín egymás közelében, lehetőleg egymás mellett van.

A színes felületek színét a felület spektrális reflexiója és a megvilágító fényforrás spektrális emissziója együtt határozza meg (32). A színmintával történő összehasonlítást ezért egyik oldalán nyitott, egyenletes, szabványos megvilágítású dobozban („color boksz”) kell végezni (4.90. ábra).

A GretagMachbeth Color Box
4.90. ábra - A GretagMachbeth Color Box


A GretagMachbeth Color Box színszűrőkkel kombinált halogén lámpákkal szimulálja a különböző szabványos ill. szokásos megvilágításokat:

 • CIE „A”

 • Napfény (D75, D65 vagy D50 választható)

 • Hideg fehér

 • Meleg fehér

A color box tetején homályos üveglap fölött helyezkednek el a szabványos fényforrások (halogén lámpák és fénycsövek), megfelelő színszűrőkkel kiegészítve. A color box belső felülete matt és világosszürke, hogy színes reflexiók ne színezzék el a mintákat. Az elülső fal nyitott, itt áll a szín összehasonlítást végző jó színlátású, képzett mérő személy.

A színminták a mérés etalonjai, a 4.9.2. szakasz fejezetben ismertetett színminta gyűjtemények egyikének tagjai.

A vizuális színmérést általában gyártás közbeni ellenőrzésnél alkalmazzák. Előnye, hogy nem igényel érzékeny, laboratóriumi környezetben üzemeltethető műszereket. Másik előnye, hogy a mérés azonnal, személyesen érzékelhető eredményt ad. Hátránya, hogy a véletlen hiba eshetősége nagyobb, mint a műszeres színmérésnél.

4.12.5.2. A spektrális színmérés

A leggyakrabban alkalmazott színmérő műszerek spektrális módszerrel működnek. Megmérik a színes felület spektrális reflexióját, és abból számolják ki a CIE színjellemzőket. A mérést a műszerbe beépített spektrofotométer végzi. A mérendő mintát a műszerbe beépített fényforrás világítja meg. A CIE színösszetevőket és színkoordinátákat a műszerbe beépített miniszámítógép határozza meg.

A műszerek általában meghatározzák az X, Y, Z színösszetevőket, az x, y, z színkoordinátákat és az L*, a*, b* színkoordinátákat, és meg tudják jeleníteni a színes felület spektrális reflexiós görbéjét is. Két különböző színű felület egymás utáni mérése alapján meg tudják határozni a színkülönbséget is.

A kereskedelemben kapható kis kézi műszerek általában 10 nm lépésközzel működnek a 400 nm…700 nm spektrumtartományban. Ha ez a lépésköz a nagyon élénk, színezet dús (tehát meredek spektrális reflexiós görbével rendelkező) színminták mérésénél nem ad elegendően pontos eredményt, akkor célszerű egy komolyabb spektrofotométerrel végezni el a mérést és a spektrum alapján külön számítógéppel végezni el a kiértékelést.

A műszereken általában be lehet állítani azt is, hogy melyik szabványos fényforrással mérjen. Ezt szellemes módon nem úgy oldják meg, hogy több szabványos fényforrást építenek be, hanem egyetlen fényforrást (Általában villanó fényt, hogy a fényforrás által termelt hő ne melegítse fel se a műszert, se a mérendő mintát), és ennek a fényével a mérés elején meg kell világítani a műszerhez adott etalon fehér felületet. A műszer megméri ennek a spektrális reflexióját az adott fényforrás fényében, és a számításnál ezekből az adatokból meghatározzák, hogy mi lenne az eredmény, ha valamelyik szabványos fényforrást alkalmazták volna.

Ha a műszer detektora φ(λ) színinger függvényt érzékel a műszerbe beépített Φ e (λ) fényforrás fényében a ρ(λ) felület mérésekor, viszont φ CIE (λ) színingert kellene érzékelnie, ha a szabványos Φ CIE (λ) fényforrás lenne beépítve, akkor írható, hogy

 

φ (λ) = Φ e (λ) * ρ(λ)

 
 

φ CIE (λ) = Φ CIE (λ) * ρ(λ)

 
 

φ (λ) / Φ e (λ) = φ CIE (λ) / Φ CIE (λ)

 

és innen

 

φ CIE (λ) = φ (λ) * [Φ CIE (λ) / Φ e (λ)]

 

A (4.91. ábra) ábrán egy spektrofotométeres kézi színmérő műszert láthatunk. A műszer olyan kicsi, hogy elfér egy ember kezében.

DATACOLOR Handy spektrofotométer, 2000
4.91. ábra - DATACOLOR Handy spektrofotométer, 2000


A kis kézi színmérő műszerekbe egy teljes spektrofotométer van beépítve (4.92. ábra és 4.93. ábra).

Az AVANTES spektrofotométer és színmérő műszer optikai vázlata
4.92. ábra - Az AVANTES spektrofotométer és színmérő műszer optikai vázlata


Konica-Minolta 2600 CM-2600d színmérő műszer
4.93. ábra - Konica-Minolta 2600 CM-2600d színmérő műszer


4.12.5.3. A tristimulusos színmérés

A mérésnél 4 speciális színszűrőt alkalmazunk, amely közvetlenül az X1, X2, Y és Z színösszetevő értékét méri meg. (Itt X1 és X2 az x szín-megfeleltető függvény két maximuma körül különválasztott két rész alapján meghatározott színösszetevőt jelenti.)

A műszer fényforrása egyszerű autó-izzó, amelynek előnye, hogy spektrális energia eloszlása folytonos, és ezen kívül hosszú élettartamú és jól bírja a mechanikus igénybevételt. Az érzékelő általában szelén-fényelem, amelynek spektrális érzékenysége hasonló a V(λ) függvényhez.

 A műszerben speciális színszűrőket alkalmaznak, amelyek biztosítják, hogy minden csatorna mért értéke olyan legyen, mintha szabványos megvilágítással és a CIE színmegfeleltető függvényekkel azonos spektrális érzékenységű detektorokkal történt volna a mérés.

Az alábbiakban ismertetjük a tristimulusos színmérő műszerek színszűrőinek tervezési elvét:

 

Y 1 legyen a ρ(λ) felületnek egy szabványos S(λ) megvilágításra vonatkozó Y színösszetevője:

Azonban a műszerben egy F(λ) spektrális teljesítmény eloszlású izzót és egy e(λ) érzékenységű detektort szeretnénk alkalmazni. Ezért a műszerbe behelyezzük a τ(λ) spektrális transzmissziójú színszűrőt:

Ha a feladat az, hogy Y 1 =Y 2 legyen, akkor a színszűrő τ(λ) spektrális transzmisszióját az alábbi módon kell meghatározni:

, innen

A tristimulusos színmérő műszerek előnye, hogy közvetlenül a CIE színösszetevőket mérik. További előny, hogy nem 10 vagy ritkább esetben 5 nm-es lépésközzel mérnek, mint a spektrofotométeres műszerek, hanem a hullámhossz függvényében folyamatos érzékenységű színszűrőkkel, ezért a rikító (gyorsan változó spektrális transzmissziójú) színeket pontosabban mérik, mint a spektrofotométeres színmérők. Előnyük még, hogy a hullámhossz kalibrációjuk nem állítódik el, mint némely esetben a spektrális műszereké.

Hátrányuk, hogy amennyiben a leírt módon megtervezett színszűrők spektrális illesztése nem megfelelő, ez egy rendszeres hibát okoz. Ennek a hibának csökkentésére azt a módszert alkalmazzák, hogy nem teljes spektrumtartományban, egyetlen fehér etalonnal kalibrálják a műszert, hanem szín-tartományonként más-más színű etalonnal. A kalibráló etalon színét aszerint határozzák meg, hogy milyen színű felületet akarnak mérni. Ilyen módon minden színtartományban külön-külön csökkenteni lehet a rendszeres hibákat.

Magyarországon a MOM optikai gyár gyártott világszínvonalú tristimulusos színmérő műszereket. Ehhez a műszerhez 15 tagú színes zománc etalon készletet fejlesztettek ki a LAMPART zománc-edény gyárral, amelyet az OMH (Országos Mérésügyi Hivatal) hitelesített nagypontosságú spektrofotométeres mérésekkel.

Ennek a műszernek a továbbfejlesztésével készült a BME MOGI Tanszékén a KONTAKTA villamossági Gyár megrendelésére egy olyan tristimulusos kétcsatornás színmérő műszer, amely egyidejűleg két alkatrész színösszetevőit mérte. Az egyik csatorna a megrendelt színű alkatrész (az etalon színminta), a másik a megrendelés alapján elkészült színminta színét. A műszer ki tudta külön-külön is jelezni az egyes csatornákon mért értékeket, tehát egycsatornás műszerként is működött, de alkalmas volt a színösszetevők különbségének kijelzésére is.

A (4.94. ábra) ábrán a BME MOGI Tanszéken kifejlesztett kétcsatornás tristimulusos színmérő műszer kísérleti példánya látható az OMH zománc etalonokkal együtt.

A BME Finommechanikai, Optikai Tanszékén (ma: MOGI Tanszék) kifejlesztett kétcsatornás tristimulusos színmérő műszer
4.94. ábra - A BME Finommechanikai, Optikai Tanszékén (ma: MOGI Tanszék) kifejlesztett kétcsatornás tristimulusos színmérő műszer


4.12.5.4. A színmérés etalonjai

A színmérő műszerek kalibrálására szín etalonokat alkalmaznak.

4.12.5.4.1. A spektrális reflexió mérés etalonjai
 • Vegytiszta magnézium oxid por kötőanyag nélkül sajtolva (fehér)

 • Vegytiszta bárium szulfát por kötőanyag nélkül sajtolva (fehér)

 • Halon (fehér)

 • Égetett zománc (lehet fehér és színes is)

4.12.5.4.2. A spektrális transzmisszió mérés etalonjai
 • Spektrál lámpák. Ezeknek ismert hullámhosszakon vékony vonalai vannak. Leggyakrabban a higany- és a nátrium lámpát használják

 • Holmium szűrő. Ez ismert spektrális transzmissziójú üveg színszűrő, melynek ismert hullámhosszakon vannak áteresztési csúcsai.

 • Didimium szűrő. Ez is ismert spektrális transzmissziójú üveg színszűrő.

 • Interferenciaszűrők is alkalmazhatók etalonként, de ezeknek csúcsai nem olyan élesek, mint az előzőek.

4.12.5.4.3. A spektrális emisszió mérés etalonjai
 • A spektrális emisszió mérés elsődleges etalonja a fekete sugárzó.

 • A másodlagos etalon wolfram szalagos izzó

 • A harmadlagos etalonok általában halogén izzók, amelyeket a másodlagos etalonhoz hitelesítenek. Élettartamuk (ameddig etalonnak tekinthetők) általában 8 óra égetés.

4.13. Az emberi színlátás modellezésén alapuló színrendszerek

A CIE, mint azt a 4.9.1. szakasz fejezetben láttuk, színegyeztetési mérésekre alapozott színrendszert dolgozott ki. Véleményünk szerint helyesebb lenne, ha a színeket a protosra, a deuterosra és a tritosra ható fény által kiváltott ingerek erősségével jellemeznénk. Erre azonban 1931-ben még nem volt mód, mert nem volt ismeretes a receptorok spektrális érzékenysége. Mai ismereteink alapján azonban erre már lehetőség nyílik. Tanszékünk oktatói ezért kidolgozták az emberi színlátást jobban modellező színrendszer alapjait.

4.13.1. A PDT színrendszer (Wenzel, 1991)

A PDT színrendszer kidolgozásának célja az volt, hogy egy olyan színrendszert hozzak létre, amely a CIE alapjául szolgáló színmegfeleltető függvények (amelyek nem mások, mint színkeverési „ recept könyvek”) helyett az emberi színes látás receptorainak színérzékenységi függvényeire épül. Ugyanakkor a PDT színrendszer legyen összhangban a CIE színrendszerrel, vagyis a CIE felépítése, számítási képletei legyenek azonosak, sőt        a CIE színmérő észlelő is legyen azonos a CIE által 1932-ben definiált színmérő észlelővel, azaz annak színegyeztető függvényeivel.

4.13.1.1. Az emberi szem spektrális érzékenységi függvényeinek meghatározása

A PDT színrendszer kidolgozása idején még nem voltak ismeretesek az emberi szem Stockmann és Sharpe által meghatározott l(λ), m(λ) és s(λ) spektrális érzékenységi függvényei. Több mint 10 szerző ismertetett ilyen függvényeket (Pl. König, Fick, Hunt, Thomson és Wright, Schmidt és Pokorny, Mac Leod és Boynton, Judd, és mások). Ezek a függvények azonban a CIE színmegfeleltető függvények különböző együtthatókkal meghatározott lineáris transzformációi voltak. A színkeverési „receptkönyv” egyszerű lineáris transzformációja csak többé-kevésbé jó közelítést adhat a színérzékenységi függvényekre, hiszen alapvetően más célú méréseken alapul. Természetesen mindegyik közelítés más alakú és más maximum helyekkel rendelkező színérzékenységi függvényeket eredményezett.

Más szerzők (Pl. Estevez, Marks, Dobelle és Mac Nichol) különböző mérések alapján közöltek színérzékenységi függvényeket. Ezek szintén egymástól különbözőek voltak. Ezért célszerűnek tűnt újra gondolva a kérdést újra meghatározni ezeket a függvényeket.

A protos, deuteros és tritos (azaz L, M és S) színérzékelő receptor spektrális érzékenységi függvényét Weibull-eloszlás alakú háromparaméteres függvények alakjában a CIE színmegfeleltető függvények alapján határoztuk meg Dr. Szász Gábor kollégámmal:

 

f(λ) = a * b * c ( λ max - λ ) (b-1) * exp [ - c ( λ max – λ ) b ]

 

Itt f(λ) a keresett l(λ), m(λ) és s(λ) színérzékenységi függvény közelítő függvénye, λ a fény hullámhossza, és a, b, c, és λ max konstans értékek.

A λ max paramétert a függvények várható alakjának ismeretében vettük fel és konstansnak tekintettük, 3x3 további paraméterét (a, b és c) pedig úgy határoztuk meg, hogy az így kapott érzékenységi függvényekkel felruházott színmérő észlelő a színmegfeleltető méréseket éppen a CIE színmegfeleltető függvényekkel azonos eredménnyel végezze el. A megoldást a keresett p(λ), d(λ), t(λ) és egy kiinduló paraméterekkel felvett p(λ), d(λ), t(λ) érzékenységi függvényből meghatározott hibafüggvény minimalizálásával hoztuk létre, komplex tanuló algoritmus alkalmazásával.

Kiinduló feltételünk volt még, hogy a kapott színérzékenységi függvények összege megegyezzen a V(λ) spektrális fényhatásfok függvénnyel:

 

p(λ) + d(λ) + t(λ) = V(λ)

 

Az ily módon létrehozott virtuális CIE színmérő észlelő spektrális érzékenységét P, D és T betűvel jelöltük, az érzékenységi függvényeiket pedig p(λ), d(λ) és t(λ)-val.

A függvények az alábbiak:

 

p(λ) = 5.72 * 10 -14 (780 – λ) 5.78 * exp [ - 1.32 * 10 -16 (780- λ) 6.78 ]

 
 

d(λ) = 2.02 * 10 -90 (700 – λ) 3.85 * exp [ - 1.21 * 10 -11 (700- λ) 4.85 ]

 
 

t(λ) = 2.20 * 10 -15 (660 – λ) 5.70 * exp [ - 2.19 * 10 -16 (660- λ) 6.70 ]

 

A (4.95. ábra) ábrán látható a függvények alakja akkor, ha mindegyik színérzékenységi függvény maximumát 100 %-nak tekintjük.

A protos, a deuteros és a tritos spektrális érzékenysége
4.95. ábra - A protos, a deuteros és a tritos spektrális érzékenysége


4.13.1.2. A PDT színrendszer felépítése

A PDT színrendszer felépítése teljes mértékben megegyezik a CIE xyY színrendszerrel. Ez biztosítja azt, hogy az új színrendszerre való esetleges áttérés zökkenőmentes legyen. Az áttérésnél mindössze a CIE színmegfeleltető függvényeket kell kicserélni a p(λ), d(λ) és t(λ) spektrális érzékenységi függvényekre.

A P, D és T színösszetevők ezek után a CIE formulákhoz hasonlóan

 

 
 

 
 

 

Ahol a k értéke:

 

 

A p, d és t színkoordináták pedig:

 

 
 

 
 

 

A PDT színrendszer színezeti diagramja a (4.96. ábra) ábrán látható. Ebben éppen úgy, mint a CIE xyY színrendszerben, a papucs alakú görbe vonalon helyezkednek el a spektrumszínek, és ennek a vonalnak a két végpontját összekötő egyenesen a bíbor (vagy lila) színek. A neutrális pont helye is – a CIE xyY színezeti diagramhoz hasonlóan - a p = d = 1/3 pontban van.

A színezeti diagram a PDT színrendszerben
4.96. ábra - A színezeti diagram a PDT színrendszerben


Ennek a színrendszernek előnye a CIE xyY színrendszerhez képest, hogy a színtévesztők színlátásának modellezésére (bemutatására, elemzésére) is alkalmas. Ehhez egyszerűen a normál színlátók spektrális érzékenységi függvényei helyett a színtévesztő személy spektrális érzékenységi függvényeit kell behelyezni a P, D és T színösszetevő képletébe.

4.13.2. Az OCS színrendszer

Kézenfekvő, hogy kíséreljünk meg egy olyan színrendszert szerkeszteni, ami a szem látórendszerében valójában létrejövő jelekkel dolgozik. Már Rodieck, (1998) is megpróbálta a két csatornajelet, mint koordináta­tengelyt használva ábrázolni a színeket, azonban ahhoz, hogy használ­ható színdiagramot kapjunk, a színek mindenkori intenzitását le kell választani a csatornajelekről. Vezessük be intenzitásként a három receptorjel átlagát -at, majd a nevezőben lévő 3-at elhagyva normáljuk L+M+S-sel a csatorna jeleket, és jelöljük kisbetűkkel az így kapott színkoordinátákat a

 

C RG = L-M és a

 
 

C BY = S-(L+M) csatorna jeleket

 

ahol L, M, S jelenti a három színérzékelő csap receptor kimenetét, továbbá

 

 
 

 

Erre a normálásra azért van szükség, hogy a különböző intenzitású szín­ingerek összehasonlíthatók legyenek.

Ha egy Φ(λ) spektrális fénysűrűség eloszlású fény éri a szemet, akkor hatására a szemben L, M, S jelek jönnek létre, amelyek segítségével keletkeznek a C RG és a C BY kromatikus csatorna jelek.

A korábbi egyenletek alapján:

 

 
 

 

adódik. (A kis és nagybetűk jobb megkülönböztethetősége miatt az indexben álló r, g, b, y -t is kisbetűkkel írjuk.) Ezek az összefüggések a normálás következtében biztosítják az intenzitástól való függetlenséget. (Természetesen a mondottak csak a fényérzékelés lineáris modelljének érvényességi körén belül igazak.)

Ábrázolva az összefüggéseket a (4.97. ábra) ábrát kapjuk.

Az ábrázoláskor a c rg és a c by függvényeket egyaránt +1-es maximális értékre normáltuk.

Ha most ezeket az összefüggéseket mint egymás függvényeit ábrázoljuk, akkor a (4.98. ábra) ábrát kapjuk.

Az intenzitásra normált csatorna függvény alakja, ezek az organikus színrendszer színkoordinátái
4.97. ábra - Az intenzitásra normált csatorna függvény alakja, ezek az organikus színrendszer színkoordinátái


Az organikus színrendszer
4.98. ábra - Az organikus színrendszer


Nevezzük az így adódó színrendszert organikus színrendszernek (Organic Color System, OCS), utalva arra, hogy a látószervben ténylegesen létrejövő jelekből állítottuk elő.(Ábrahám, Nagy, 2003; Ábrahám, 2004)

Az organikus színrendszer (OCS) az emberi látórendszerben létrejövő jelek felhasználásával állítható elő, benne a színezetet a

a színezet-dússágot a míg

a világosságot az L OCS = L+M+S jelenti,

ahol L, M, S rendre a protos, deuteros és tritos receptor ingerülete, és

Az OCS színrendszerben a spektrális színek a „színháromszög” körvona­lán, míg a telítetlen (alacsonyabb színezet dússágú) színek a háromszög belsejében helyezkednek el. Az origóban az akromatikus „fehér” pont található, koordinátái tehát (0,0).

A világosság megfogalmazása nem azonos az akromatikus csatornajel alakjával (C V =1,7L+M), amely a szem relatív világosságérzékenységi függvényének leírására alkalmas. Az LOCS-ben a „kék” receptor is szerepet játszik a színtani súlyának megfelelően. A kétféle világosságot tehát célszerű megkülönböztetni egymástól.

A pupillánk összehúzódását vezérlő világosságjelet időben gyorsabb, un. magnocellurális sejtek továbbítják (Fonyó, 1999), míg a színtani jeleket a nagyobb térbeli felbontású un. parvocellurális sejtek.

A színkoordináták tehát függetlenek a világosságtól, így a három adat együtt jeleníti meg az emberi szem által érzékelt színeket. A három színkoordináta az OCS színtestet alkotja, amelynek azonos világosságú metszetei a 4.98. ábra szerintiek. Maga a színtest a (4.99. ábra) ábrán látható nem kör alapú, hengerszerű alakzat, melyek metszetei azonosak, de más-más világossághoz tartoznak.

Az OCS színtest
4.99. ábra - Az OCS színtest


4.14. Ajánlott irodalom

 1. Commission Internationale de l¢Eclairage: Colorimetry, 2000

 2. MSz 9620 Világítástechnika, Színtechnika

 3. Ábrahám: Optika, McGraw Hill, 1998

 4. Király: Általános színtan és látáselmélet, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994

 5. Nemcsics: Színtan, Színdinamika, Tankönyvkiadó, 1988

 6. Bernolák: A fény, Műszaki Könyvkiadó, 1981

 7. Julesz: Dialógusok az észlelésről, Typotex, 2000

 8.  Lukács: Színmérés, Műszaki Könyvkiadó, 1982

 9. Hruska: Általános színtan és színmérés, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1956

 10. Ferenczy: Video- és hangrendszerek, Tankönyvkiadó, 1986

 11. Cole: Szemtanú művészet, A szín, Dorling Kindersley, 1993

 12. Gegenfurtner-Sharpe: Color Vision from Genes to Perception, Cambridge University Press, 1999

 13. Bourges: Color Bytes,Chromatics Press, New York, 1997

 14. Kaiser-Boynton: Human Color Vision, OSA, 1996

 15. Watermann: Lakberendezési színtanácsadó, Hajja & Fiai, 1993

 16. Buscher: Farb Beratung, Falken-Verlag, 1991

 17. Goethe: Színtan, Corvina, 1983

 18. Kardos: Tárgy és árnyék, Akadémiai Kiadó, 1984

 19. Hurvich: Color Vision, Sinauer, 1981

 20. Schober: Das Sehen, Verlag für Fachliteratur, 1950

 21. Itten: Kunst der Farbe, Otto Menge Verlage, Ravensburg, 1970

 22. Itten: A színek művészete, Corvina, 1978

 23. Gregory: The Intelligent Eye, McGraw Hill, 1971

 24. Leonardo: A festészetről, Corvina, 1967

 25. Németh: Seurat, Corvina, 1966

 26. Wyszecki-Stiles: Color Science, Wiley, 1966

 27. Gulyás: Színdinamika és színharmónia, GTE Műszaki kiadványsorozat, 1963

 28. Nathans, J., Piantanida, T.P., Eddy, R.L. et al.: Molecular genetics of inherited variation in human colour vision. Science 1986; 232:203-210.

 29. Fletcher, R., Voke, J.: Defective Colour Vision, Adam Hilger Ltd., Bristol and Boston, 1985

 30. Mollon, J.D., Pokorny, J., Knoblauch, K.: Normal & Defective Colour Vision, Oxford University Press, 2003

 31. Gegenfurtner, K.R., Sharpe L.T.: Color Vision from Genes to Perception (Cambridge University         Press, 1999)

 32. Ábrahám, Gy., Szappanos, J., Wenzel, K.: Method and optical means for improving or         modifying colour vision and method for making said optical means. Patent No. 0770 6-PCT

 33. Birch, J.: Diagnosis of Defective Colour Vision, Butterworth- Heineman, 1993

 34. Ábrahám, Gy., Wenzel, K. : Method and apparatus for determining spectral sensitivity parameters of colour/sensitive receptors in the eye, PCT/HU95/00009

 35. Wenzel, K., Szász, G.: Numerische Methode zur Ermittlung von Simultanen Funktionen,         die mit indirekter Methode gemessen wurden (Periodica Polytechnika Vol. 32. Nos.3-4. 1988. P.213-222)

 36. Wenzel, K., Ábrahám, G., Szappanos, J.: New Anomaloscope (Image&Sound Technology         Vol XXXVI. 1990/1)

 37. Wenzel, K., Szász, G.: Examination of Spectral Sensitivity Functions of the Retinal Receptors (Die Farbe         vol.39, Heft 1-6, 1994)

 38. Ábrahám, G., Körösi, H., Schanda, J., Wenzel, K. Anomalies in additive colour matches (Colour research and Application Volume 20, Number 4, August 1995.)

 39. Kovacs, G., Abraham, Gy., Kucsera, I., Wenzel, K.:: Improving color vision for color deficient patients on video displays, OSA Trends in Optics and Photonics, Vol. 35 Vision Science

 40. Kovacs, G., Kucsera, I., Abraham, Gy., Wenzel, K.: Enhancing Color Representation for Anomalous Trichromats on CRT Monitors, COLOR research and Application, Supplement ,Volume 26, 2001, S273-S276.

 41. Wenzel, K., Ladunga, k., Samu, K.: Measurement of color defective and normal color vision subject’s color and luminance contrast treshold functions on CRT,monitors, Periodica Polytechnica, Vol. 45. No. 1., PP. 103-108, 2001