Közúti járműrendszerek szerkezettana

Kádár, Lehel

Dr. Varga, Ferenc

Kőfalusi, Pál

A tananyag a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0042 azonosító számú „ Mechatronikai mérnök MSc tananyagfejlesztés ” projekt keretében készült. A tananyagfejlesztés az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Kézirat lezárva: 2014 február

Lektorálták: Dr. Nagyszokolyai Iván

További közreműködők: Dr. Korondi Péter, Gräff József

A kiadásért felel a(z): BME MOGI

Felelős szerkesztő: BME MOGI

2014


Tartalom
1. Közúti járművek általános szerkezeti felépítése, a különböző rendszerek jármű specifikus ismertetése
1.1. A közúti jármű definíciója, fajtái
1.2. A közúti járművek története
1.3. A közúti járművek szerkezeti felépítése
1.4. A közúti járművek hajtása, erőátviteli rendszerek
2. Futómű rendszerek szerkezeti tagolása, leírása
2.1. Futómű általános szerkezeti felépítése
2.2. A futóművek szerkezeti leírása
2.2.1. Gumiabroncs
2.2.1.1. Követelmények és szerkezeti felépítés
2.2.1.2. A gumiabroncsok jellemző adatai
2.2.2. Keréktárcsa
2.2.2.1. Kerékpánt
2.2.3. Kerékfelfüggesztés
2.2.3.1. Lengőkarok, rudak
2.2.3.2. Gömbcsuklók
2.2.3.3. Gumiperselyek, szilentblokkok
2.2.3.4. A felfüggesztés állító elemei
2.2.4. Rugózás és elemei
2.2.4.1. A rugózási rendszer felépítése, dinamikai jellemzői
2.2.4.2. A rugózás szerkezeti elemei
2.2.4.2.1. Laprugók
2.2.4.2.2. Tekercsrugók
2.2.4.2.3. Torziós rugó
2.2.4.2.4. Hidropneumatikus gázrugó
2.2.4.2.5. Légrugók
2.2.4.2.6. Gumirugók, gumiütközők
2.2.4.2.7. Stabilizátorok
2.2.4.2.8. Lengéscsillapítók
3. Futóművek általános feladatai, követelményrendszere
3.1. Erőhatások az út és a jármű között:
3.2. A kerekeket leszorító erő
3.3. Tapadási tényező
3.4. Lengéskényelem
3.5. A dinamikus tényező
3.6. Futóművek aktivitása, önszabályozása
4. A futóművek jellemzői paraméterei
4.1. Alapparaméterek
4.1.1. Kerékdőlés (γ)
4.1.2. Kerékösszetartás
4.1.3. Csapgeometria
4.2. Leszármaztatott paraméterek
4.2.1. Billenési momentán centrum
4.2.2. Billenési momentán tengely
4.2.3. Bólintási centrum
4.2.4. A kerékdőlés változás
4.2.5. Összetartás változás
4.2.6. Nyomtávváltozás
5. Futóművek korszerű jellemző típusai, azok analízise
5.1. Merevhidas futóművek
5.1.1. Laprugós merevhidas futóművek
5.1.2. Tekercsrugós merevhidas futóművek
5.1.3. Légrugós merevhidas hátsó futóművek
5.2. Csatolt hosszlengőkaros futóművek
5.3. Független kerékfelfüggesztésű futóművek
5.3.1. Hosszlengőkaros futóművek
5.3.2. Ferde tengelyű hosszlengőkaros futóművek
5.3.3. Háromszög – trapéz keresztlengőkaros futóművek
5.3.4. McPherson típusú futóművek
5.3.5. Wiessach típusú futóművek
5.3.6. Multilink futóművek
5.3.6.1. Duplacsuklós futóművek
5.3.6.2. Többlengőrudas futóművek
6. Futóművek fejlesztésének irányai, intelligens futóművek
6.1. A futóművek fejlesztésének általános kérdései
6.2. A gépjármű futóművek járműmozgás szabályzó funkciója
6.3. Intelligens kerék
6.3.1. Gumiabroncs nyomás közvetett ellenőrzése
6.3.2. Gumiabroncs nyomás közvetlen mérése
6.4. Intelligens felfüggesztés
6.4.1. Felfüggesztés önszabályozással
6.4.1.1. Elmozdulás szabályozás
6.4.1.2. Erőszabályozás
6.4.1.3. Integrált szabályozás
6.4.2. Felfüggesztés külső szabályozással
6.4.2.1. Tengelycsonk külső szabályozása
6.4.2.2. Tengely külső szabályozása
6.5. Rugózás intelligens szabályozása
6.5.1. Hordrúgó szabályozás
6.5.1.1. Hidropneumatikus rugózás
6.5.1.2. Elektropneumatikus rugózás
6.6. Lengéscsillapító intelligens szabályozásai
6.6.1. A felépítmény mozgásszabályozása
6.6.2. ABC rendszer légrugózással
6.7. Intelligens stabilizátorok
6.7.1. Félaktív stabilizátor
6.7.2. Aktív stabilizátorok
7. Közúti járművek kormányzásának járműdinamikai követelményei, előírásai
7.1. Járművek kormányzásával szembeni általános követelmények
7.2. A járművek kormányzására kanyarodására vonatkozó elírások
7.2.1. Kanyarodási folyosószélesség
7.2.2. Farseprés szélessége
7.2.3. Kettős sávváltás tesztje
7.2.4. Állandó sebességű, állandó sugarú körpályás teszt
8. Különböző kormányzási rendszerek geometriai, dinamikai elemzése
8.1. A közúti járművek kormányzási rendszereinek altípusai, általános geometriai jellemzők
8.2. Különböző kormányzási rendszerek elemzése
8.2.1. Tengelykormányzás
8.2.2. Alvázkormányzás
8.2.3. Tengelycsonk kormányzás
8.2.4. Többtengelyes járművek kormányzása
9. Közúti járművek kényszerkormányzási és sajátkormányzási tulajdonságai
9.1. A különböző kormányzási tulajdonságok elemzése
9.2. A rugalmas gumiabroncs ferdefutása, jellemző paraméterek
9.3. A kanyarodó jármű dinamikus mozgásviszonyai
10. Kormányrendszerek jellemző szerkezeti egységeinek elemzése
10.1. A kormányrendszer szerkezeti felépítése, jellemző típusok
10.2. A kormányrendszer geometriai jellemzői
10.2.1. Kormánytrapéz geometriája
10.2.2. Kormányzási hibagörbe, hibakarakterisztika
10.2.3. A kormányrendszer kinematikai áttétele
10.2.4. A kormánymechanizmus póluspontja
10.3. A kormányrendszer jellemző szerkezeti elemei
10.3.1. Kormánykerék, kormánykerék tengely és alkotórészei
10.3.2. Kormánygépek
10.3.2.1. Fogasléces kormánygépek
10.3.2.2. Globoid csigás kormánygépek
10.3.2.3. Golyósoros csavarorsós kormánygép
10.3.2.4. Hidraulikus szervós kormánygépek
10.3.3. Kormánymechanizmus rudazatai és csuklói.
11. Intelligens kormányrendszerek és szerkezeti elemeinek analízise
11.1. Az intelligens kormányrendszerek általános funkciói
11.2. Az intelligens kormányrendszerek jellemző típusai
11.2.1. Összkerék kormányzású rendszerek
11.2.2. Additív kormányzás
11.2.3. Autonóm kormányzás
11.3. Az intelligens kormányrendszerek új műszaki megoldásai
11.3.1. Elektromechanikus félaktív szervókormányok
11.3.2. Elektromechanikus aktív kormányzás
11.3.3. Elektromechanikus hullámhajtóműves hátsókerék kormányzás
12. Közúti járművek fékezése, hazai és nemzetközi előírások, követelmények
12.1. A gépjárművek fékezésére vonatkozó hazai és nemzetközi előírások és követelmények
12.1.1. Alapfogalmak és a hazai fékezési előírások
12.1.2. A gépkocsik fékezési folyamatát befolyásoló tényezők
12.1.3. A fékrendszerekre vonatkozó nemzetközi előírások
12.1.4. A járművek fékvizsgálatára vonatkozófontosabb tudnivalók
12.1.5. A kétkörös fékrendszer
12.1.6. A fékrendszerrel szemben támasztott követelmények
12.1.7. Erők és nyomatékok fékezés közben
12.1.8. A fékrendszer működtetésének lehetőségei
13. Fékrendszer járműdinamikai elemzése
13.1. A fékezés folyamata
13.1.1. Reakció idő (tr)
13.1.2. Fékkésedelmi idő (t1)
13.1.3. A felnövekedési idő (t2)
13.1.4. A hatásos fékezés ideje (t3)
13.2. A fékrendszer minősítése
13.3. A gumiabroncs tapadása és a tapadás kihasználása
13.4. A fékezett kerék mozgásegyenlete
13.5. Fékerő felosztás
13.6. Ideális és effektív fajlagos fékerő eloszlás
13.7. Fékezési stabilitás
14. Korszerű hidraulikus fékrendszerek szerkezeti és működési analízise
14.1. A hidraulikus fékrendszer részegységei
14.2. Vákuumos fékrásegítők
14.2.1. Beépítése és működése
14.2.2. Két membrános tandem vákuumos fékrásegítő
14.2.3. A fékasszisztens feladatát ellátó aktív vákuumos fékrásegítő
14.3. Vákuumszivattyúk a vákuumos fékrásegítők működtetéséhez
14.3.1. Dugattyús vákuumszivattyú
14.3.2. Forgólapátos vákuumszivattyú
14.3.3. Membrános vákuumszivattyú
14.3.4. Villanymotorral hajtott vákuumszivattyúk
14.4. Hidraulikus fékrásegítő
14.4.1. Ate H31 hidraulikus fékrásegítő
14.4.2. Hidraulikus fékrásegítő, Toyota
14.5. „iBooster” az elektromechanikus fékrásegítő
14.6. Főfékhenger
14.7. A hidraulikus fékrendszer munkaközege a fékfolyadék
14.8. Fékerő módosítók
14.8.1. Tengelyterhelés függő, átkapcsoló pontú nyomásarány tartó fékerő módosító
14.8.2. Nyomásfüggő átkapcsoló pontú, nyomásarány tartó fékerő módosító
14.8.3. Lassulásfüggő, átkapcsoló pontú nyomásarány tartó fékerő módosító
14.8.4. Elektronikus fékerő felosztás
14.9. Fék munkahengerek
14.10. Hidraulikus működtetésű dobfékek
14.10.1. Szimplex dobfék
14.10.2. Duplex dobfék
14.10.3. Duo-duplex dobfék
14.10.4. Szervofék
14.10.5. Duo-szervo dobfék
14.10.6. A dobfékek részegységei
14.10.7. A fékpofák utánállítása
14.11. Hidraulikus működtetésű tárcsafékek
14.11.1. A tárcsafékek csoportosítása
14.11.2. Négy dugattyús fix nyerges tárcsafék
14.11.3. Úszónyerges tárcsafékek
14.11.4. Úszó keretes nyerges tárcsafék
14.11.5. Úszó ökölnyerges tárcsafék
14.11.6. Kombinált ököl és keretes nyerges tárcsafék
14.11.7. Különleges tárcsafékek
14.12. Korszerű mechanikus és elektromechanikus rögzítő fékek szerkezeti-, és működési analízise
14.12.1. Hagyományos, mechanikus működtetésű rögzítőfékek
14.12.2. Az elektromechanikus rögzítő fék EPB (Elektrische Park Bremse)
14.12.2.1. Féknyeregre szerelt elektromechanikus rögzítő fék (EPB-Ci)
14.12.2.2. A tárcsafékbe szerelt duo-szervo dobfék, mint elektromechanikus rögzítő fék EPB-DS
15. Korszerű légfékrendszerek szerkezeti és működési analízise
15.1. A haszonjárművek fékezésének sajátosságai
15.2. Egy haszonjármű légfékrendszerének részei:
15.3. A fékrendszerekre vonatkozó ECE13 nemzetközi előírás rövid összefoglalása
15.4. Sűrített levegő rásegítésű, hidraulikus fékrendszer
15.5. Sűrített levegővel működtetett hidraulikus fékrendszer
15.6. Sűrített levegő ellátó és tároló rendszer
15.6.1. Kompresszorok
15.6.2. A kompresszor után beszerelt hőcserélő
15.6.3. Olaj- és kondenzátum leválasztó
15.6.4. Légszárító
15.6.5. Air Processing Unit (APU)
15.6.6. Elektronikus sűrített levegő előkészítő egység (EAC)
15.6.7. Többkörös védőszelep
15.6.8. Légtartályok
15.6.9. Kiegészítő szerelvények
15.7. Haszonjárművek üzemi fék rendszere
15.7.1. Pedálszelep
15.7.2. A haszonjárművek fékezési sajátosságainak figyelembe vétele
15.7.3. . Fékerő módosító laprugós gépkocsikhoz:
15.7.3.1. Differenciál dugattyús, tengelyterhelés függő fékerő módosító
15.7.3.2. Relé hatású fékerő módosító laprugós futóműhöz
15.7.4. Fékerő módosító légrugós gépkocsihoz
15.7.5. Fékkamrák, fék munkahengerek
15.7.5.1. Dugattyús fék munkahengerek
15.7.5.2. Membrános fékkamrák
15.7.5.3. Rugóerő tárolós kombinált fék munkahenger:
15.8. Rögzítő fék rendszer
15.8.1. A rögzítő fék rendszer részei:
15.8.2. Rögzítő fék szelep
15.8.3. Relé szelep
15.8.4. Elektromechanikus rögzítő fék haszonjárművekhez
15.9. A pótkocsi fékvezérlése
15.9.1. A pótkocsi fékvezérlő szelep
15.9.2. A kapcsolófejek és a csőszűrő
15.10. A pótkocsi légfékrendszer
15.10.1. Pótkocsi fékező szelep
15.10.2. Kettős oldó (kapcsoló) szelep (park/shunt valve)
15.10.3. A pótkocsik speciális fékerő módosítója
15.10.4. A Vontató és pótkocsi fékezési kompatibilitás
15.10.5. Kompatibilitási vizsgálat
15.11. Haszonjárművek kerékfékszerkezetei
15.11.1. Dobfékek
15.11.1.1. A dobfék részei
15.11.1.2. Féktartó lemez
15.11.1.3. Fékdob
15.11.1.4. Fékpofák
15.11.1.5. A fékpofák szétfeszítése
15.11.1.6. A dobfék típusváltozatai
15.11.1.7. Fékkulcsos szimplex dobfék
15.11.1.8. Ékes szimplex dobfék
15.11.1.9. Ékes szétfeszítésű duo-szervo dobfék
15.11.1.10. A fékkarba beépített automatikus utánállítók
15.11.2. Tárcsafék
15.11.2.1. A haszonjárművek sűrített levegővel működtetett féknyergeinek kialakítása
15.11.2.2. A haszonjárművek tárcsafék működtetése
15.11.2.2.1. Csavarorsós tárcsafék működtetés
15.11.2.2.2. Ékes fékműködtetés
15.11.2.2.3. Emelőpályás fékműködtetés
15.11.2.2.4. A féknyergen belüli emelőkarral működő tárcsafék
15.11.2.2.5. Perrot emelőpályás tárcsafék
15.11.2.3. A sűrített levegővel működtetett tárcsafékek előnyös tulajdonságai
15.11.2.4. Knorr-Bremse sűrített levegővel működtetett úszónyerges tárcsafék
15.11.2.5. A féknyereg megvezetése
15.11.2.6. A tárcsafék nyomótagjainak tömítései
15.11.2.7. A fékkamra és tömítései
15.11.2.8. Automatikus és kézi utánállító
15.11.2.9. Az intelligens kerékfék modul
15.11.2.10. Villanymotorral működtetett tárcsafék
15.11.2.11. Haldex „ModulX” tárcsafék típuscsalád
15.11.2.12. Wabco PAN sorozatú tárcsafék
16. Intelligens fékrendszerek szerkezeti elemeinek analízise
16.1. Haszonjárművek blokkolásgátló rendszerei
16.1.1. ABS-re vonatkozó alapismeretek
16.1.2. ABS szabályzási módok
16.1.3. Kiegészítő ABS működések
16.1.4. Vontató gépkocsi ABS rendszerének részegységei
16.1.4.1. A Knorr-Bremse ABS 6 típusa ESP rendszerré bővíthető
16.1.5. Pótkocsi ABS rendszer
16.1.5.1. KB 91-A pótkocsi ABS rendszere
16.1.5.2. Pótkocsi ABS relészelep
16.1.5.3. Pótkocsi ABS modul TABS
16.2. Haszonjárművek elektronikus légfékrendszerei
16.2.1. Az EBS rendszer előnyei
16.2.2. Elektronikus légfékrendszerek adatátvitele a CAN hálózaton
16.2.3. A motoros (vontató) gépkocsik EBS rendszere
16.2.4. Az EBS rendszer működésmódjai
16.2.4.1. Alapműködés
16.2.4.2. Járműstabilitást és dinamikát támogató funkciók
16.2.4.3. Fékbetét kopást csökkentő, illetve összehangoló működésmódok
16.2.4.4. Fék állapotára figyelmeztető működések
16.2.4.5. Kiegészítő működések
16.2.5. ABS szabályozás
16.2.6. ASR szabályozás
16.2.6.1. Differenciális fékezés
16.2.6.2. Motor nyomaték szabályozás (DTC)
16.2.6.3. ASR kapcsoló
16.2.7. Fékbetét kopás kiegyenlítés
16.2.8. Kerékfék állapot megfigyelése
16.2.9. Kapcsolóponti erőszabályozás
16.2.10. Kiegészítő EBS működések
16.2.10.1. Fék-asszisztens
16.2.10.2. Az előre borulás megakadályozása (Tilt Prevention)
16.2.10.3. Automatikus befékezve tartás lejtőn (Hill Start Assistance)
16.2.10.4. Automatikus befékezés nyitott ajtónál (Door Brake)
16.2.10.5. Borulás elleni védelem (Roll Stability Program - RSP)
16.2.10.6. Külső fékezési igény (XBR)
16.2.11. Az EBS rendszer részei
16.2.11.1. EBS központi elektronika
16.2.11.2. Az EBS rendszer ellenőrzőlámpái
16.2.11.3. Terhelés érzékelő
16.2.11.4. Fékpedál modul a fékezési jeladóval
16.2.11.5. Egy csatornás nyomásmodul
16.2.11.6. Kétcsatornás nyomásmodul
16.2.11.7. Pótkocsi fék vezérlő modul (TCM)
16.2.12. Elektronikus stabilitás program (ESP)
16.2.12.1. Az ESP (elektronikus stabilitás program) alkalmazása és működése
16.2.12.2. ESP beavatkozás túlkormányzott gépkocsinál
16.2.12.3. ESP beavatkozás alulkormányzott gépkocsinál
16.2.12.4. Az ESP rendszer különleges érzékelői:
16.2.12.5. Az ESP rendszer öndiagnosztikája
16.2.13. Pótkocsik elektronikus légfék rendszere
16.2.13.1. A TEBS felépítés és működése
16.2.13.2. Kiegészítő működések
16.2.13.3. Az elektronikus pótkocsi fékrendszer részegységei
16.2.13.4. Pótkocsi EBS modul
16.2.13.5. Diagnosztikai lehetőségek a pótkocsik elektronikus fékrendszerénél
16.2.13.6. Pótkocsi ABS relészelep
16.2.13.7. Konténer-kapcsoló szelep
16.2.13.8. Elektronikusan vezérelhető liftestengely-vezérlő szelep
16.2.14. A TEBS második generációja
16.2.14.1. A második generációs TEBS G2 modul
16.2.14.2. TEBS G2 működése
16.2.14.3. Az elektronikus pótkocsi fék rendszer TEBS diagnosztikája
16.3. Wabco EBS rendszerek
16.3.1. Az EBS előnyös tulajdonságai
16.3.2. Fékezési jeladó (pedálszelep)
16.3.3. EBS központi elektronika
16.3.4. Arányos működésű relé szelep
16.3.5. Redundancia szelep
16.3.6. Tengelymodulátor
16.3.7. Pótkocsi fékvezérlő szelep
16.3.8. Pótkocsik elektronikus fékrendszere
Az ábrák listája
1.1. a közúti járművek felosztása.
1.2. Karl Benz találmánya – 1886.
1.3. Gottlieb Daimler találmánya – 1886.
1.4. Orrmotor – hátsókerékhajtás (BMW, Mercedes)
1.5. Farmotor – hátsókerékhajtás  (VW Bogár, Skoda, Porsche)
1.6. Középmotoros hátsókerékhajtás (versenyautók).
1.7. Orrmotoros elsőkerékhajtás (Audi).
1.8. Keresztmotoros elsőkerékhajtás.
1.9. Keresztmotoros összkerékhajtás.
2.1. A McPherson típusú futómű beépítési ábrája a hordrugókkal és lengéscsillapítókkal
2.2. A kormányzott kerék beépítése lengőkarral, hordrugókkal és a csillapítóval
2.3. Korszerű gumiabroncs szerkezeti felépítése.
2.4. Gumiabroncs kialakítások
2.5. A diagonál gumiabroncs szerkezete
2.6. Radiál abroncs betét.
2.7. Diagonál abroncs öv.
2.8. A radiál gumiabroncs szerkezete
2.9. Gumiabroncsok geometriai méreteinek variációi.
2.10. Korszerű gumiabroncsok haszonjárművekhez. K – 110 km/h; L – 120 km/h; M – 130 km/h sebességhatár
2.11. A gumiabroncs futófelületének jellemző kopásai
2.12. A keréktárcsa alkatrészei és jellemző méretei
2.13. Kerületén osztott (Trilex) keréktárcsa.
2.14. Gyűrűsen osztott kerékpántok: a – kétrészes; b – háromrészes; c – négyrészes
2.15. Kúp vagy gömbfelületen tájolt keréktárcsák szabvány szerinti csavarkötése.
2.16. A kerékagy peremén tájolt keréktárcsák szabvány szerinti csavarkötés.
2.17. Szabadon futó kerékagy, csapágy és tengelycsonk formája.
2.18. Dácia személygépkocsi első generációs csapágyazású szerelt tengelycsonkja.
2.19. Teljesen tehermentesített hajtótengelyes csapágyazás sémája
2.20. Teljesen tehermentesített hajtótengelyes futómű, második generációs csapágyazással.
2.21. Lada gépkocsik nem tehermentesített hajtótengelyes hátsó futóműve.
2.22. Félig tehermentesített hajtótengely.
2.23. Az Ikarus autóbuszok mellső futóművének elsőgenerációs csapágyazása.
2.24. SKF gyártmányú harmadik generációs csapágyazás pótkocsikhoz.
2.25. Opel Astra személygépkocsi harmadik generációs csapágyazású hátsó kerékagya.
2.26. Negyedik generációs csapágyazású integrált hajtott kerékagy.
2.27. A kerékfelfüggesztés elemei
2.28. Háromszög alakú, süllyesztékben kovácsolt könnyűfém lengőkar
2.29. Lengőkar csapágyazása két kúpgörgős csapággyal
2.30. BMW 3 első futómű, könnyűfém alsó lengőkar, a csatlakozó szilentblokkal és gömbcsuklóval
2.31. BMW 5 első futómű, könnyűfém felső lengőkar
2.32. Mercedes 180, 190 öt-lengőkaros, független kerék felfüggesztésű hajtott hátsó futómű lengőrúdja
2.33. Haszonjárműveknél alkalmazott lengőrudak
2.34. A hengeres szárú gömbcsuklók biztosítását a horonyhoz illeszkedő rögzítő csavar végzi
2.35. Kúpos szárú gömbcsukló, melynél a rögzítő csavarok számára kialakított ovális nyílások lehetővé teszik a kerékgeometria beállítását
2.36. Álló gömbcsukló. (Terhelés iránya lefelé mutat.)
2.37. Függő gömbcsukló. (Terhelés iránya lefelé mutat.)
2.38. Alumínium-magnézium összetételű lengőrúd a Mercedes 123 gépkocsihoz.
2.39. A gömbcsuklók kinyomatásához szükséges célszerszámok
2.40. A kúpos szárú gömbcsuklóknál alkalmazott lelapolások és belső kulcsnyílás teszi lehetővé a rögzítő anya meghúzását
2.41. Húzott anyagból forgácsolással gyártott kéregedzésű (bal oldalt) és süllyesztékben kovácsolt gömbcsukló, melynél elmaradt az edzés
2.42. A szilentblokk szerkezete és deformációs lehetőségek
2.43. Axiális erő felvételére alkalmas szilentblokk és a karakterisztikák
2.44. Különleges, nyomkövetés korrigált szilentblokk és az egymásra merőleges erőátviteli karakterisztikák
2.45. Rögzítő csavar középvonal irányú állítása C alátéttel
2.46. Állítás ovális furattal
2.47. Állítás menetes végű lengőrudaknál
2.48. Állítás excenteres kényszerpályás alátéttel
2.49. Állítási lehetőségek toronycsapágynál
2.50. A gépjármű három tömegű, négy-szabadságfokú lengéstani modellje.
2.51. Rugókarakterisztika
2.52. Különböző jellegű rugókarakterisztikák.
2.53. Különböző típusú lengéscsillapító karakterisztikák
2.54. Járművezető ülés átviteli karakterisztikája.
2.55. Optimális rugókarakterisztika.
2.56. Egyszerű laprugóköteg
2.57. A kötegelt laprugó szerkesztése.
2.58. Különböző rugószem kialakítások és rugólap bekötések.
2.59. Laprugó köteg segédrugóval.
2.60. A rugólapok közötti súrlódás csökkentése betétlappal, vagy betételemekkel.
2.61. laprugó karakterisztikák
2.62. Parabolikus keresztmetszetű laprugók.
2.63. A tekercsrugó menetemelkedésének, vagy tekercselési átmérőjének variálása
2.64. A tekercsrugó huzalátmérőjének variálása:
2.65. A Miniblock rugó és beépítése Opel gépkocsi hátsó futóművébe.
2.66. VW Golf gépkocsi integrált hátsó rugóstagja és karakterisztikája.
2.67. Torziós rugós beépítve a futóműbe.
2.68. A Citröen hidropneumatikus gázrugós rendszerének sémája.
2.69. Hidropneumatikus gáztöltésű rugóstag
2.70. A hidropneumatikus gáztöltésű rugóstag lengéscsillapító eleme.
2.71. Gördülőmembrános légrugó szerkezete és tömlője.
2.72. Gyűrűs légrugó szerkezete és tömlője.
2.73. Légrugó és szintszabályzó szelep beépítése autóbusz hátsó futóművébe.
2.74. Mechanikus szintszabályzó szelep felépítése és működése.
2.75. Szintszabályzás légrugó karakterisztika mezője.
2.76. Mercedes Travego autóbusz légrugózásának levegőellátó rendszere magasságállítóval.
2.77. Hydrolastic rugózás rugóstagja és beépítése az gépkocsiba.
2.78. Gumiszalagos és torziós gumiperselyes gumirugók.
2.79. VW Golf személygépkocsik hátsó rugóstagjához kifejlesztett poliuretán segédrugó.
2.80. A Ford-ba beépített kiegészítő rugó gyártója az Elastogan vállalat. Cellás poliuretán elasztomerből készül. Hidegben is rugalmas -40 ˚C-ig. A begörbülős felfekvő ajak lágy kezdeti rugóállandót eredményez, mint az ábrán is látható. A tekercsrugó belsejébe szerelik be.
2.81. Gépkocsi futómű egyfunkciós keresztstabilizátorral.
2.82. A Mercedes 123 gépkocsi első futóművének kétfunkciós stabilizátora.
2.83. Kétcsöves fenékszelepes, illetve fenékszelep nélküli hidraulikus lengéscsillapító elvi sémája.
2.84. Egycsöves gáztöltésű tömlős, ill. szabaddugattyús lengéscsillapító sémája.
2.85. Az Ikarus légrugós autóbuszokon is alkalmazott Girling FX kétcsöves lengéscsillapító.
2.86. Girling FX lengéscsillapító aszimmetrikus degresszív karakterisztikája
2.87. Sachs egycsöves gáztöltésű lengéscsillapító
2.88. Sachs kétcsöves rugóláb McPherson-típusú futóművekhez
2.89. Az Opel patronos lengéscsillapítós rugólába
2.90. Sachs gyártmányú PSD lengéscsillapító szerkezete és karakterisztikájának kördiagramja
3.1. Kerék talppontjában ébredő erők.
3.2. Kereszt- és hosszirányú átterhelődések gépjárműveknél.
3.3. Hossz- és keresztirányú tapadási tényező és szlip kapcsolata.
3.4. Dinamikus igénybevétel az alkatrészek élettartama során.
3.5. Elmozdulás szabályozás geometriai alapjai.
3.6. Fő és mellékmozgás összefüggése: z – főmozgás, y – mellékmozgás.
3.7. Erőszabályozás futóműveknél.
3.8. BMW kettős-csuklós elmozdulás szabályzás.
3.9. Első futómű integrált szabályozással.
3.10. Hátsó futómű integrált szabályozással.
4.1. Kerékdőlés értelmezése.
4.2. A külső kerék által felvehető oldalerő a kerékdőlési szög függvényében. A gumiabroncs 165 R13 méretű, a kerékterhelés 400 kg.
4.3. Oldalerő kialakulása a pozitív kerékdőlés hatására.
4.4. Oldalerő kialakulása a negatív kerékdőlés hatására
4.5. Kerékösszetartás értelmezése, ahol:
4.6. Kerékösszetartás dinamikai hatása.
4.7. Kerékösszetartás dinamikai hatása az elkormányzási sugár, és hajtásrendszertől függően.
4.8. Merevhidas első futómű (Ikarus) elkormányozási tengelye
4.9. Háromszög-trapéz keresztlengőkaros futómű (Lada) - elkormányozási tengelye.
4.10. McPherson-típusú első futómű (Audi 80) - elkormányozási tengelye.
4.11. Audi A4 első futómű.
4.12. Duplacsuklós futóművek virtuális momentán elkormányzási tengelye.
4.13. Csapgeometria
4.14. Hagyományos és korszerű, valamint semleges csapgeometria.
4.15. Az elkormányzási sugár hatása a jármű menetstabilitására egyenlőtlen fékerők vagy gördülési ellenállások esetén
4.16. Csapterpesztés dinamikai hatása a kerék elkormányzásakor, ahol ΔH0 a felépítmény felemelkedése a kerék felett.
4.17. Csaphátradőlés és utánfutás hatása.
4.18. Billenési momentán centrum.
4.19. McPherson futómű momentán centruma
4.20. Háromszög - trapéz keresztlengőkaros futómű momentán centruma
4.21. Jellemző futómű típusok momentán centrumának szerkesztése.
4.22. Ferde tengelyű hosszlengőkaros futómű momentán centruma.
4.23. Négy-lengőrudas merevtengelyes futómű momentán centruma
4.24. Csatolt hosszlengőkaros futómű momentán centruma
4.25. A jármű billenési momentán tengelye
4.26. Momentán centrum és nyomváltozás kapcsolata.
4.27. Mitschke-féle diagram.
4.28. Bólintási momentán centrum szerkesztése.
4.29. Elől teleszkópos – hátul lengővillás motorkerékpár bólintási centruma
4.30. Elől – hátul lengővillás motorkerékpár bólintási centruma
4.31. BMW R 1100 motorkerékpár bólintási centruma
4.32. Különböző motorkerékpárok bólintási centruma
4.33. Kerékdőlés változás az elkormányzási szögek függvényében, paraméter a csaphátradőlés
4.34. Jellemző kerékösszetartás változási karakterisztikák
4.35. Az Audi A4 személygépkocsi kerékdőlés és összetartás változási karakterisztikái
4.36. A nyomtávváltozási karakterisztikák jellemző formái
4.37. A kerekek gördülésének nyomvonala ki-berugózáskor
4.38. A nyomtávváltozás és oldalerő összefüggése
5.1. Gépjármű koordinátarendszerek.
5.2. Ikarus 200 típusú autóbusz merevhidas első futóműve. (elölnézet)
5.3. Ikarus 200 típusú autóbusz merevhidas első futóműve. (felülnézet)
5.4. VW laprugós merevhidas futómű
5.5. Tengelyterhelés elosztás többtengelyes merevhidas, laprugós futóműveknél.
5.6. Mitsubishi Pajero tekercsrugós merevhidas futómű
5.7. Suzuki Ignis tekercsrugós hátsó futóműve
5.8. Suzuki Ignis hátsó futómű. (oldalnézet, hátulnézet)
5.9. Mercedes A osztály hátsó futóműve.
5.10. Mercedes A osztály (W 169) futóműve.
5.11. Lada gépkocsi hátsó merevhidas futóműve
5.12. Ikarus 415 légrugós hátsó futómű π-kerettel
5.13. ZF C-keretes légrugós hátsó híd
5.14. MAN H-keretes légrugós hátsó futómű
5.15. Daimler-Benz ikertengelyes hátsó futómű.
5.16. Mercedes Travego autóbusz futóműve. (oldalnézet, felülnézet)
5.17. SAF légrugós félpótkocsi futómű.
5.18. Opel Astra hátsó futóműve
5.19. Renault Megane hosszlengőkaros futóműve
5.20. Fiat Tempra hátsó futóműve
5.21. Subaru E12 hátsó futómű
5.22. BMW hátsó futómű
5.23. Alfa Romeo 147. első futóműve.
5.24. Formula 1 versenyautó aktív futóművel.
5.25. VAN HOOL T9 típusú autóbusz első futóműve.
5.26. A Peugeot 407 típusú személygépkocsi kéttagú, kéttengelyű tengelycsonkos háromszög-trapéz keresztlengőkaros futóműve
5.27. Peugeot első futómű
5.28. Ford Focus C-MAX első futóműve
5.29. Mercedes A (W 169)
5.30. Suzuki Ignis mellső felfüggesztés
5.31. Mercedes C240 hátsó futómű
5.32. Elsőgenerációs Audi TT Weissach típusú hátsó futóműve
5.33. Mitsubishi Eclipse (Crysler Laser) Weissach típusú hátsó futóműve
5.34. Duplacsuklós futóművek alsó csuklópont vándorlása elkormányzás hatására.
5.35. BMW 5 integrált szabályzású első futóműve.
5.36. BMW 5 duplacsuklós első futóműve
5.37. Mercedes C240 típusú gépkocsi duplacsuklós McPherson futóműve
5.38. Mercedes CL típusú gépkocsi duplacsuklós háromszög lengőkaros futóműve
5.39. Audi DGP futómű
5.40. Lancia Thesis DGP futómű
5.41. Zomotor Ádám féle multilink futómű
5.42. BMW 5. széria integrált hátsó futómű
5.43. Golf V gépkocsi hátsó futóműve
5.44. Honda Civic gépkocsi hátsó futóműve
5.45. Ford Focus hátsó futóműve
6.1. Intelligens futómű szabályozások.
6.2. A guminyomás ellenőrzés közvetett módszerének sémája.
6.3. A guminyomás mérés közvetlen módszerének sémája
6.4. A guminyomás mérés közvetlen módszerének eszközei
6.5. Intelligens guminyomás-érzékelők a szelepre vagy a gumiabronccsal szerelve
6.6. Alfa Romeo 156 első futóműve.
6.7. Golf I (bal oldal) és Golf II (jobb oldal) hátsó futóművének rögzítése
6.8. Honda Accord hátsó felfüggesztés
6.9. Integrált szabályozás szemléltetése a Honda Accord futóművén
6.10. Integrált felfüggesztés szabályozású a BMW 5 hátsó futóműve
6.11. Tengelycsonk helyzetének szabályozása hidraulikus aktuátorokkal
6.12. Hullámhajtóműves elektromechanikus aktuátor multilink hátsó futóműben (BMW)
6.13. Tengely intelligens szabályzása hidraulikus aktuátorokkal.
6.14. Hordrugó szabályozás
6.15. Citröen hidraktiv rugózás
6.16. A hidraktiv rugózás nitrogén-gáz gömbjei
6.17. Légrugós és lengéscsillapítós rugóstag
6.18. Integrált levegőellátó rendszer
6.19. CDC lengéscsillapító
6.20. Az Audi TT lengéscsillapítási karakterisztika változtatása
6.21. A magneto rheológiai lengéscsillapító
6.22. ABC rendszerű aktív felfüggesztés „rugólábja” acél tekercsrugóval és hidraulikus állítóművel (Mercedes)
6.23. Az ABC futómű elvi felépítése
6.24. A Mercedes ABC futómű rendszere
6.25. Mercedes ABC futómű hidraulika rendszere
6.26. Aktív rugózás légrugókkal és szabályozott lengéscsillapítókkal (Mercedes Airmatic rendszer)
6.27. A stabilizátor felek közötti hidraulikus kapcsolat
6.28. Az első és a hátsó futómű stabilizátorai közötti hidraulikus összeköttetés hidraulikus kapcsolat
6.29. Az aktív stabilizátor hatása a felépítmény billenésére
6.30. A hidraulikus aktív stabilizátor konstrukciója
6.31. Hidraulikus lengőmotor beépítése és működése BMW Dynamic Drive (DD), hátsó futómű.
6.32. Elektromechanikus aktív stabilizátor beépítése (Lexus LS 660H/GS 450h)
6.33. Az elektromechanikus aktív stabilizátor aktuátora: BLDC villanymotorral hajtott hullámhajtómű
7.1. Kanyarodási folyosó szélesség geometria jellemzői.
7.2. A farseprés vizsgálatának sémája.
7.3. Farseprés szélesség jelölése.
7.4. A kettős sávváltás vizsgálati folyosója. (ISO TR 3888-1975 (E))
7.5. Az állandó sebességű, állandó sugarú körpályás teszt alaprajza.
7.6. Sajátkormányzási karakterisztika.
8.1. A tengelykormányzás geometriája.
8.2. Alvázkormányzás kinematikai sémája.
8.3. A tengelycsonk kormányzás geometriája.
8.4. Háromtengelyes teherautó kormányzása.
8.5. Mercedes Tourismo autóbusz hátsókerék-kormányzással.
8.6. Négytengelyes teherautók kormányzása.
8.7. Háromtengelyes félpótkocsi hátsókerék-kormányzással.
8.8. BPW légrugós talajkormányzott pótkocsi futómű.
8.9. Hátsókerék-hajtású tolócsuklós autóbusz kormányzása.
8.10. Csuklós autóbusz hátsókerék-kormányzással.
9.1. A kényszerkormányzás folyamatábrája kéttengelyes járműveknél.
9.2. A kényszerkormányzás folyamatábrája hátsókerék kormányzású csuklósbusznál.
9.3. A sajátkormányzás hatása a kanyarodási folyamatra.
9.4. járművek önkormányzási folyamata.
9.5. A gépjárműkerék gördülése oldalerő nélkül és oldalerővel
9.6. Az oldalerő, a kerékterhelés, a sebesség, és a ferdefutási szög összefüggései
9.7. A visszatérítő nyomaték, a kerékterhelés, a sebesség és a ferdefutási szög összefüggései.
9.8. Az oldalerő, a kerékterhelés, a visszatérítő nyomaték, a gumiabroncs utánfutása és a ferdefutási szög összefüggései. Ez a Gough-féle diagram
9.9. A rugalmas gumiabroncs hatása a jármű kanyarodási folyamatára.
10.1. Merevhidas futóművel felszerelt jármű kormányrendszere.
10.2. Független kerékfelfüggesztésű futóművel szerelt jármű kormányrendszere.
10.3. Városi autóbusz merevhidas futóműve és kormányrendszere (ZF).
10.4. Távolsági autóbusz független felfüggesztésű futóműve és kormányrendszere (ZF).
10.5. Mercedes Travego autóbusz kormányrendszere
10.6. Merevhidas futómű kormánytrapéz mechanizmusa.
10.7. Kormánytrapéz kialakítása fogasléces kormánygéppel.
10.8. Egylengőkaros kormánygéppel működtetett mechanizmus kormánynégyszög és kormánytrapéz rudazattal.
10.9. A kormánytrapéz Causant szerkesztése.
10.10. Kormányzási hibagörbe szerkesztése.
10.11. Kormányzási hibagörbe szerkesztésének igazolása.
10.12. Fogasléces kormánymechanizmus mozgásviszonyai.
10.13. Golyósoros csavarorsós egylengőkaros kormánygép kinematikai sémája.
10.14. Merevhidas futómű kormányrendszerének kinematikai vázlata.
10.15. Független felfüggesztésű futómű fogasléces kormánygépes mechanizmusának póluspontja (T).
10.16. Háromszög-trapéz keresztlengőkaros futómű kormányzási póluspontja.
10.17. McPherson-féle futómű kormányzási póluspontjának szerkesztése.
10.18. A VAZ-2108 Lada Samara kormánymechanizmusa.
10.19. Az Opel típusú gépkocsik bordás biztonsági kormánytengelye.
10.20. A Mercedes gépjárművek acél gégecsöves kormánytengelye, a légzsák és a deformálódó kormánykerék együttesen veszik fel az ütközés energiáját.
10.21. A Volvo gépkocsikhoz rendszeresített kéttagú csőtengely. A felső tag (2) csőrészei egymásba csúszhatnak, az alsó tag (1) gégecsöves, bordás tengelye maradandóan összenyomódhat.
10.22. Acél lemezből készült kardáncsukló hasított bordás szorító hüvellyel.
10.23. Ötvözött alumíniumból osztott kardáncsukló, tűgörgős csapágyazással hasított bordás szorító hüvellyel.
10.24. Ople Corsa gépkocsi fogasléces kormánygépe, a nyomtávrudak a fogasléc végéhez kapcsolódnak.
10.25. Jaguár – S típusú gépkocsi kormánygépének az áttételét a változó fogferdeségű fogasléc változtatja.
10.26. A LADA gépkocsik globoidcsigás kormánygépe.
10.27. Globoidcsigás kormánygép háromrészes görgővel.
10.28. Golyósoros kormánygép, biztonsági okokból két egymástól független golyósorral.
10.29. Fogasléces hidraulikus szervókormány rendszer vázlata.
10.30. A ZF golyósoros hidraulikus kormánygépe és a szervókormányrendszer sémája
10.31. Kormánymechanizmusok szerkezeti sémája különböző kormánygépek alkalmazásakor.
10.32. McPherson futóműves Mercedes személygépkocsi kormánymechanizmusa kormánynégyszöggel.
10.33. Kormánymechanizmus gömbcsuklója (Lemförder Fahrwerktechnik)
10.34. Állítható nyomtávrúd jobb-bal menetes gömbcsuklókkal (Lemförder Fahrwerktechnik)
11.1. Intelligens kormányrendszerek
11.2. Aktív kormányzás hidraulikus szervókormányzással összekapcsolva (BMW).
11.3. Hátsókerekek kormányzása az első kerekekkel ellentétes irányba.
11.4. Az első és hátsó kerekek azonos irányú kormányzása.
11.5. Mechanikus rendszerű összkerék kormányzás (Honda).
11.6. A mechanikus összkerék kormányzás kinematikai karakterisztikája
11.7. Számítógéppel vezérelt (második generációs) összkerék kormányzás
11.8. Elektromechanikus fogasléces szervókormányok.
11.9. Elektromechanikus szervókormányok alkalmazási területe.
11.10. Párhuzamos elrendezésű elektromechanikus szervókormányok.
11.11. Párhuzamos elrendezésű (DP) elektromechanikus szervókormány szerkezeti elemei.
11.12. Párhuzamos elrendezésű (APA) elektromechanikus szervókormány.
11.13. ESP funkció aktív kormányzási rendszerben.
11.14. A BMW adaptív kormányrendszere hidraulikus szervókormánnyal integrálva.
11.15. Az aktív kormányzás bolygóműves állítóegységének kinematikai vázlata (BMW).
11.16. Az aktív kormányzás állítóművének és arretáló szerkezetének konstrukciója (BMW).
11.17. Aktív kormányzás hidraulikus szervókormánnyal és hullámhajtóműves állítóművel (Audi-Active Front Steering – AFS)
11.18. A hullámhajtóműves állító egység szerkezeti kialakítása (Audi – AFS)
11.19. Aktív kormányzás elektromechanikus szervókormánnyal és hullámhajtóműves állító egységgel (Toyota, Lexus)
11.20. Nyomaték érzékelő és hullámhajtóműves állító egység a Toyota és Lexus gépjárművekben.
11.21. Csatolt hosszlengőkaros hátsó futómű elektromechanikus hullámhajtóműves aktuátorral (Renault Laguna GT).
11.22. A korrekciós összkerék kormányzás állítóművének rögzítése, rudazatai, tengelykapcsolata (Renault Laguna GT).
12.1. A fékrendszerre vonatkozó hazai és nemzetközi előírások
12.2. A fékkörök felosztása a DIN 7400 szabvány szerint
13.1. A fékezési folyamat.
13.2. Egy fékezés lassulás diagramja
13.3. Fékezett gépkocsi egyszerűsített foronómiai görbéi
13.4. Az MFDD értelmezése
13.5. A gumiabroncs fékezés irányú tapadási tényezője
13.6. A fékezett kerékre ható erők és nyomatékok
13.7. A gumiabroncs fékezés és oldal irányú tapadási tényezője
13.8. Kéttengelyes gépkocsi adhéziós diagramja
13.9. Fékezett kéttengelyes gépkocsira ható erők a légellenállás figyelmen kívül hagyásával
13.10. Az ideális fajlagos fék és vonóerő diagram
13.11. Az ideális és a fékerő módosító nélküli fékerő felosztások diagramja
13.12. Az ideális és a fékerő módosítóval szerelt effektív fékerő felosztások diagramja
13.13. Az ideális és az effektív fékerő karakterisztikák illesztése fékerőszabályozó nélkül és terhelés függő fékerőszabályozóval
13.14. A merev, kétkerekű gépkocsi modell.
13.15. Az „üres” és a „terhelt” gépkocsi perdülési gyorsulása d2β/dt2 a hidraulikus nyomás phydr függvényében.
14.1. A hidraulikus fékrendszer áttekintése.
14.2. Vákuumos fékrásegítő a pedálokkal.
14.3. Alumínium ötvözetből készült vákuumos fékrásegítő metszetben.
14.4. Vákuumos fékrásegítő fékoldási helyzetben. A gumimembrán mindkét oldalán vákuum van (piros szín)
14.5. Vákuumos fékrásegítő részfékezési helyzetben.
14.6. Vákuumos fékrásegítő teljes fékezési helyzetben.
14.7. Vákuumos fékrásegítő működési diagramja és a konstrukciós jellemzők hatása
14.8. Két membrános vákuumos fékrásegítő a főfékhengerrel, fékfolyadék tartállyal és az elektromos szintérzékelővel.
14.9. Aktív vákuumos fékrásegítő.
14.10. A fékasszisztensek (aktív vákuumos fékrásegítők) különböző változatai.
14.11. A fékasszisztensnél elektronika és elmozdulás érzékelő egészíti ki a vákuumos fékrásegítőt.
14.12. A Continental Teves aktív, két membrános vákuumos fékrásegítője, mint fékasszisztens.
14.13. A vákuumos fékrásegítő normál működése és pirossal megrajzolva, amikor fékasszisztensként működik.
14.14. Continental Teves mechanikus fékasszisztens.
14.15. Continental Teves mechanikus fékasszisztensnél lecsökken a pedálerő és dinamikus lesz a fékező nyomás kivezérlés.
14.16. A TRW mechanikus fékasszisztens metszete
14.17. A TRW mechanikus fékasszisztens szétszerelve
14.18. EVA, hidromechanikus fékasszisztens (Robert Bosch GmbH) és működési diagramja.
14.19. Kettős működésű dugattyús vákuumszivattyú (Pierburg).
14.20. Kettős működésű dugattyús vákuumszivattyú metszeti ábrája (Pierburg).
14.21. Forgólapátos vákuumszivattyú (Pierburg).
14.22. Forgólapátos vákuumszivattyú felszerelve a motorra.
14.23. Forgólapátos vákuumszivattyú metszeti ábrája.
14.24. Membrános vákuumszivattyú
14.25. Villanymotoros vákuumszivattyú.
14.26. Villanymotoros vákuumszivattyú belső szerkezete
14.27. Vezérléssel működő villanymotoros vákuumszivattyú
14.28. Szabályozással működő villanymotoros vákuumszivattyú
14.29. Ate H31 hidraulikus fékrásegítő
14.30. Ate H31 hidraulikus fékrásegítőnél alkalmazott nyomástároló.
14.31. A Toyota Prius III hidraulikus rásegítős fékrendszer az ECB III egysége (1)
14.32. A Toyota Prius III hidraulikus rásegítős fékrendszer az ECB III egysége (2)
14.33. A Toyota Prius III hidraulikus rásegítős fékrendszer áttekintő vázlata.
14.34. iBooster az elektromechanikus fékrásegítő (1)
14.35. iBooster az elektromechanikus fékrásegítő (2)
14.36. ”Rövid”kivitelű, két körös tandem főfékhenger
14.37. Fékezéskor és a fékoldás kezdetén a tömítő karmantyú.
14.38. A fenékszelep két egymással szembe fordított visszacsapó szelep, mely a „visszamaradó nyomást" tartja.
14.39. Kétkörös tandem főfékhenger központi szeleppel.
14.40. A főfékhenger központi szelepe nyitott és zárt helyzetben.
14.41. A fékfolyadék tartály a záró sapkával és a szint érzékelővel.
14.42. Glikol alapanyagból készült fékfolyadékok.
14.43. A fékfolyadék tartály zárósapkáján feltüntetett fékfolyadék fajta.
14.44. A fékfolyadék forráspont változása a víztartalom függvényében.
14.45. Kétkörös tengelyterhelés függő fékerő módosító.
14.46. A kétkörös tengelyterhelés függő fékerő módosító működési diagramja.
14.47. nyomásfüggő fékerő módosító (becsavarható kivitel).
14.48. A nyomásfüggő fékerő módosító működési diagramja.
14.49. Lassulásfüggő fékerő módosító a hátsó futómű közelében.
14.50. Lassulásfüggő fékerő módosító a főfékhenger közelében a motortérben.
14.51. Lassulásfüggő fékerő módosító működési diagramja.
14.52. Lassulásfüggő fékerő módosító metszeti ábrája.
14.53. Lassulásfüggő fékerő módosító szétszerelt állapotban.
14.54. A blokkolásgátlóval megvalósított elektronikus fékerő felosztás.
14.55. Egyszeres működésű, automatikus utánállítóval ellátott fék munkahenger.
14.56. Kettős működésű fék munkahenger.
14.57. Kettős működésű, fék munkahenger szimplex dobfékhez. A dugattyú belsejébe súrlódó gyűrűs automatikus utánállítót szereltek.
14.58. Kettős működésű, fék munkahenger dugattyújába szerelt nyomásfüggő fékerő módosító metszeti ábrája.
14.59. A fék munkahenger dugattyújába szerelt nyomásfüggő fékerő módosító szétszerelve.
14.60. Könnyűszerkezetes szimplex dobfék alumínium ötvözetből készült fékdobbal és fék munkahengerrel.
14.61. A fékdob és a kerékagyközös egységet alkot.
14.62. A kerékagy peremén kialakított fogazat az ABS kerékfordulatszám érzékelő póluskereke.
14.63. Szimplex dobféknél a fel- és a lefutó fékpofák, továbbá a rögzítő fék működtető rudazata.
14.64. A szimplex dobfék fel-, és lefutó fékpofáin ébredő erők.
14.65. A dobfékek különböző típusainak belső áttétele.
14.66. A dobfékek csoportosítása.
14.67. A dobfék fékpofáira a súrlódó betéteket felragasztják. A súrlódó betét anyagát az oldalsó szélén tüntetik fel.
14.68. A Szimplex dobfék fékpofái, a rögzítő fék működtető karja, visszahúzó rugók és alumínium ötvözetből készült hidraulikus munkahenger.
14.69. Fékpofák közötti csavarmenetes kézi utánállító
14.70. Súrlódó tárcsás (FIAT rendszerű) automatikus utánállító
14.71. Kilincsműves, menetes automatikus utánállító
14.72. Teljes és részleges tárcsafék
14.73. A tárcsafékek csoportosítása
14.74. A tárcsafékek próbapadi vizsgálata során a felmelegedés
14.75. A féktárcsa hőmérséklet eloszlása és a hő okozta deformációja a vékony fehér vonallal megrajzolt hideg állapothoz képest
14.76. Négy dugattyús fix nyerges Ate tárcsafék
14.77. Kalapácsfejű fékbetét úszónyerges tárcsafékhez
14.78. Kis felfekvő felületű kalapácsfejű fékbetét úszónyerges tárcsafékhez
14.79. Keretes úszónyerges fékszerkezet
14.80. Úszó, keretes nyerges, Ate tárcsafék
14.81. Úszó, ökölnyerges, Ate tárcsafék vezető csapokkal
14.82. VW Lupo úszó, ökölnyerges tárcsafék.
14.83. Úszó, ökölnyerges tárcsafék rögzítő fékműködtető mechanikával és automatikus utánállítóval.
14.84. Úszó ökölnyerges tárcsaféknél a rögzítőfék-működtető bowden és a mechanikus áttételek kialakítása.
14.85. Az ököl és a keretes nyeregkombinációja
14.86. Könnyűszerkezetes féktárcsa (BMW 6)
14.87. Kerámia féktárcsa, nyolc dugattyús, fix féknyereggel, speciális fékbetéttel.
14.88. A mechanikus működtetésű fékberendezések alkalmazása.
14.89. Bowden huzallal működtetett, hátsó kerekekre ható rögzítő fék.
14.90. Bowdenes rögzítő fék karos működtetése dobfék belsejében.
14.91. A féknyeregre szerelt ollós feszítő szerkezettel működtetett, külön fékpofákkal ellátott rögzítő fék.
14.92. A féknyeregre szerelt mechanikus rögzítő fék működtető egység.
14.93. A féktárcsa kiöblösödő részében kialakított duo-szervo dobfék, mely a rögzítő fék feladatát látja el.
14.94. A féktárcsa kiöblösödő részében helyet kapó duo-szervo dobfék, mint rögzítő fék.
14.95. Az elektromechanikus, bowdennel működtetett rögzítő fék Lucas szabadalma.
14.96. Az elektromechanikus rögzítő fék kapcsolója a műszerfal bal oldalán gyermek biztonsági nyomógombbal is ellátva (Renault).
14.97. Az elektromechanikus rögzítő fék kapcsolója a sebességváltókar közelében elhelyezve (Ford).
14.98. Continental Teves EPB-Ci elektromechanikus rögzítő fék rendszer felépítése.
14.99. Continental Teves úszónyerges kerékfék szerkezetre szerelt EPB-Ci elektromechanikus rögzítő fék beavatkozó egysége.
14.100. A Continental Teves EPB-Ci elektromechanikus rögzítő fék beavatkozó egység metszeti ábrája.
14.101. A Continental Teves EPB-DS elektromechanikus rögzítő fék rendszer.
14.102. A Continental Teves EPB-DS a féktartó lemezre szerelt villanymotoros működtető egység.
14.103. A Continental Teves EPB-DS működtető egység.
14.104. Az EPB-DS feszítő egysége a tányérrugókkal.
15.1. Pótkocsis szerelvény légfékrendszerének vázlata.
15.2. A fékrendszer részműködéseire vonatkozó hatósági előírások összefoglalása.
15.3. Sűrített levegős rásegítő hidraulikus fékhez.
15.4. Egykörös sűrített levegős rásegítő kétkörös hidraulikus fékhez.
15.5. Sűrített levegővel működtetett hidraulikus fék.
15.6. Sűrített levegővel működtetett hidraulikus fék 2x1 körös kivitel, a plató alatt az alváz segédtartójára szerelve (Iveco).
15.7. A jármű kompresszorok csoportosítása
15.8. Egy hengeres, „talpas” rögzítésű, Knorr-Bremse kompresszor, léghűtéses henger és vízhűtéses hengerfej. A henger leszerelhető a forgattyúsházról
15.9. A motorra felszerelt, ékszíjjal hajtott kompresszor a kenőolaj csatlakozással, a nagyobb átmérőjű visszafolyó csővel és a hűtőfolyadék csatlakozással.
15.10. Tengelykapcsolón keresztül hajtott kompresszor (Knorr-Bremse)
15.11. Az EAC vezérli a tengelykapcsolót (Knorr-Bremse)
15.12. A hajtórúd deformációja növeli az olajfelhordást.
15.13. WABCO e-comp™ a villanymotoros hajtású kompresszor
15.14. Magna villanymotor hajtású kompresszor hibrid haszonjárműre szerelve
15.15. Knorr-Bremse sűrített levegő ellátó és tároló egység hibrid járművekhez
15.16. A Knorr-Bremse szuper hűtésű kompresszornál kiegészítő hűtőcsatornákat alakítanak ki a hengerfejben
15.17. Knorr-Bremse energiatakarékos (ESS) kompresszor egyhengeres változata. Normál- és ESS működésnél
15.18. Knorr-Bremse energiatakarékos ESS kompresszor kéthengeres változata energiatakarékos működés közben.
15.19. Két hengeres, Voith gyártmányú vízhűtéses, peremes csatlakozású, monoblokk kompresszor két fokozatú működéssel.
15.20. Három hengeres Voith gyártmányú két fokozatú sűrítéssel működő monoblokk kompresszor két fokozatú működéssel
15.21. Azonos szilárdsági jellemzők mellett a süllyesztékben kovácsolt, alumínium hajtórúd könnyebb
15.22. A kompresszor működési jellemzői.
15.23. Feltöltési idők az ellennyomástól és a feltöltési térfogattól függően (maximális fordulatszámon).
15.24. A kompresszorból kilépő sűrített levegő hűtésére beszerelt hőcserélők különböző típusú haszonjárműveknél.
15.25. Automatikus működésű Haldex kondenzátum és olajleválasztó
15.26. A szerelvény belsejében található műanyag áramlás         terelő vastag olajkoksz lerakódása és a hő hatására bekövetkezett repedése
15.27. Sűrített levegővel működő automatikus működésű olaj és kondenzátum leválasztó
15.28. Sűrített levegő ellátó és tároló rendszer a légszárítóval a DIN ISO 74253 szabvány szerinti jelképes ábrázolást alkalmazva.
15.29. A légszárító amikor a kompresszor tölti a légfék rendszert és az üzemi nyomást még nem érte el.
15.30. A légszárító amikor a kompresszor által szállított sűrített levegőt a szabadba engedi és a patron regenerálódik.
15.31. A légszárító működési diagramja
15.32. Ikerpatronos légszárító (Wabco).
15.33. Knorr-Bremse ZB 44 légszárító alsó része az olaj és kondenzátum leválasztó résszel és a négykörös védőszeleppel.
15.34. OSC patron
15.35. Knorr-Bremse Air Processing Unit (APU) Mercedes autóbusz alvázának végére szerelve.
15.36. Knorr-Bremse EAC (Electronic Air Control) Renault nyerges vontatón.
15.37. Knorr-Bremse EAC részegységek áttekintése.
15.38. Knorr-Bremse EAC 2.
15.39. Knorr-Bremse EAC 2.5 Renault-nak szállított változat
15.40. Knorr-Bremse EAC 2.5 részegységei
15.41. Több körös védőszelep beépítve a fékrendszerbe a DIN ISO 74253 szabvány szerinti jelképes ábrázolást alkalmazva.
15.42. Négykörös védőszelep.
15.43. Pótkocsi BPW futóműre szerelt műanyag légtartály.
15.44. Haszonjármű légfékrendszere (kiemelve a pedálszelep).
15.45. Laprugós gépkocsi fék adattáblája
15.46. Légrugós gépkocsi fék adattáblája
15.47. A pedálszelep fékoldási alaphelyzetben.
15.48. A pedálszelep befékezett helyzetben
15.49. A pedálszelep visszaengedve fékoldási helyzetben
15.50. Pedálszelep működési diagram
15.51. A tehergépkocsi tengelyterhelésének változása üres és terhelt állapotban.
15.52. Wabco 475 701 típusú, dinamikus tengelyterhelés függő fékerő módosító.
15.53. A fékerő módosító az alvázra szerelve a hátsó futómű közelében. Működtető rudazattal csatlakozik a futóműhöz
15.54. Laprugós gépkocsi fékerő módosítója a pedálszelep és a fékkamrák közé van bekötve
15.55. Differenciál membrános működésű fékerő módosító
15.56. Teljes fékezés üres és terhelt gépkocsinál
15.57. Fékerő módosító légrugós futóműhöz
15.58. A differenciáldugattyú membránját megtámasztó műanyag tárcsák a különböző légrugó nyomásoknak megfelelő helyzetekben.
15.59. Differenciál membrános fékerő módosító légrugós gépkocsihoz
15.60. A fékkamra elhelyezése a fékrendszerben
15.61. A membrán helyzete befolyásolja a működtető erő nagyságát
15.62. Dobféknél alkalmazott hagyományos fékkamra
15.63. Tárcsaféknél alkalmazott új „racionalizált” fékkamra
15.64. Rugóerő tárolós kombinált fék munkahenger a hátsó futóműre szerelve
15.65. Hagyományos kivitelű rugóerő tárolós munkahenger
15.66. Racionalizált kivitelű rugóerő tárolós munkahenger szükségoldó csavarral
15.67. A kombinált fék munkahenger működési diagramja
15.68. Rögzítő fék rendszer
15.69. Rögzítő fék szelep
15.70. Rögzítő fék szelep fékoldási helyzetben.
15.71. Rögzítő fék szelep befékezett helyzetben.
15.72. Rögzítő fék szelep a „kontrol” helyzetben.
15.73. Relé szelep
15.74. A relé szelep metszete
15.75. A relé szelep működési diagramja
15.76. Knorr-Bremse addíció-gátlós relé szelep.
15.77. Az elektromechanikus rögzítő fék kapcsolója a Volvo műszerfalán
15.78. A pótkocsi fékvezérlése
15.79. Két vezetékes pótkocsinál csatlakoztatva vannak a sűrített levegő csövek (piros - töltő vezeték, sárga - fékező vezeték), továbbá az elektromos és az ABS vezetékek (kábelcsatlakozók)
15.80. Knorr-Bremse pótkocsi fék vezérlő szelep metszete
15.81. Knorr-Bremse AB 2840 pótkocsi fékvezérlő szelep menet helyzetben
15.82. A kapcsolófejek metszeti és jelképes ábrázolása
15.83. Kapcsolófej összeépítve a csőszűrővel Knorr-Bremse szabadalom
15.84. Kéttengelyes, forgózsámolyos pótkocsi két vezetékes fékrendszere
15.85. Pótkocsi fékező szelep: menet helyzetben töltődik a légtartály
15.86. Pótkocsi fékező szelep: töltő vezeték sérült, automatikus befékeződés
15.87. Pótkocsi fékező szelep befékezett helyzetben
15.88. Kettős oldó szelep rugóerő tárolós rögzítő fékkel szerelt pótkocsihoz
15.89. Knorr-Bremse univerzális fékerő módosító pótkocsikhoz
15.90. Pótkocsis szerelvény stabilitása fékezés közben
15.91. Nyerges vontató és nyerges félpótkocsis kompatibilitási határ-egyenesei terhelt állapotban
15.92. Nyerges szerelvény kompatibilitási vizsgálat eredménye
15.93. Haszonjármű hátsó futómű dobfékkel
15.94. A fékpofákat szétfeszítő fékkulcs tengelyét a fékkar segítségével fordítja el a képen látható kombinált fék munkahenger
15.95. Felfutó és lefutó fékpofák fix csapos és önbeálló fékpofáknál.
15.96. A fékkulcs a fékpofákat görgők segítségével feszíti szét
15.97. Ékes szétfeszítésű duo-szervodobfék
15.98. A hagyományos kivitelű fogasléccel működtetett csigás utánállító a fékkarba szerelve
15.99. Fogaskerék áttétellel mozgatott csigás automatikus utánállító a fékkarba szerelve
15.100. Különféle féktárcsa és féknyereg konstrukciós megoldások
15.101. Ennél az úszónyerges konstrukciónál csavarorsó – csavaranya szorítja a fékpofákat a féktárcsára.
15.102. Ékes működtetésű úszónyerges tárcsafék
15.103. Emelőpályás úszónyerges tárcsafék
15.104. A féknyergen belüli karos működtetésű tárcsafék
15.105. Perrot úszónyerges emelőpályás működtetésű első tárcsafék képe
15.106. Perrot úszónyerges emelőpályás működtetésű első tárcsafék metszete
15.107. Az emelőpályás működtető mechanika az automatikus utánállítóval
15.108. KnorrBremse axiális elrendezésű sűrített levegővel működtetett tárcsafék. Elektromos fékbetét kopás jelzővel is ellátva.
15.109. KnorrBremse radiális elrendezésű sűrített levegővel működtetett tárcsafék Rába portál futóműre szerelve
15.110. KnorrBremse sűrített levegővel működtetett úszónyerges tárcsafék, monoblokk kivitel
15.111. A fékező nyomaték összehasonlítása a fékező nyomás függvényében dob, és a tárcsafék között
15.112. A fékezéskor a hiszterézis összehasonlítása dob és tárcsafék között
15.113. KnorrBremse sűrített levegővel működtetett úszónyerges tárcsafék metszete
15.114. A nyeregszerkezet megvezetése és az automatikus utánállító
15.115. Az automatikus utánállító és a fékbetét kopásjelző potenciométer
15.116. A fékbetét kopásmérő használata nyerges félpótkocsinál, melyet központi csatlakozóval elláttak
15.117. A nyomótagok és speciális tömítései (piros, illetve fehér)
15.118. Az utánállító működtetését az emelőkarra szerelt piros színű villa végzi
15.119. Intelligens tárcsafék modul
15.120. BPW fix nyerges villanymotorral működtetett tárcsafék
15.121. A Haldex „ModulX” tárcsafék családnál a működtető szerkezet külön is megrendelhető
15.122. Haldex „ModulX” tárcsafék szerelési egységei
15.123. Haldex úszónyerges tárcsafék működtető mechanikája
15.124. Haldex tárcsaféknél a vezetőcsapok és tömítései kettős védelmet kapnak
15.125. Wabco ”PAN19-1 plus” típusjelű tárcsafék
15.126. Wabco PAN 22-1 tárcsafék rugóerő tárolós rögzítő fékkel.
16.1. Egy blokkolóra fékezett kerék futófelületén az intenzív helyi kopás szükségessé teszi az abroncs cseréjét
16.2. A gumiabroncs tapadása különböző útfelületeken
16.3. Az egyik kerék fékező nyomás szabályozása az ABS működése közben
16.4. „gép állapot” szabályozás: a kerékcsúszás és a kerületi gyorsulás alapján működő úgynevezett kombinált szabályozás
16.5. Az ABS szabályozási filozófiák eredményei, a fékutak és a perdítő nyomatékok összehasonlítása
16.6. Az ABS terep fokozat kapcsolója és az ABS ellenőrző lámpák
16.7. ABS terep fokozatnál a keréksebesség változása
16.8. Kipörgésgátló beavatkozása differenciális fékezéskor nagyobb vonóerőt tesz lehetővé
16.9. Motor fékezőnyomaték szabályozás
16.10. Tehergépkocsi blokkolásgátló rendszere
16.11. ABS kerékfordulatszám érzékelő belső szerkezete
16.12. Hagyományos fogazással gyártott ABS kerékfordulatszám érzékelő póluskereke és az érzékelő rögzítési helye
16.13. Új kivitelű lemezből sajtolt ABS póluskerék a kerékagyra szerelve
16.14. Az ABS elektronika részegységei
16.15. Az ABS6 elektronika panelje
16.16. Az újabb elektronikáknál alkalmazott Tyco elektromos csatlakozók kihúzásához felül a középső biztosító fület le kell nyomni
16.17. Knorr-Bremse ABS nyomásszabályzó szelep (metszet)
16.18. ABS szelep menetállás
16.19. ABS szelep fékezéskor
16.20. ABS beavatkozás nyomástartás
16.21. ABS beavatkozás nyomáscsökkentés
16.22. ASR fékezőszelep
16.23. arányos működésű szelep
16.24. Állító munkahenger
16.25. Az ESP rendszerré bővítéshez alkalmazott elektromágneses relé szelep és az ABS szelepek előszerelhetők
16.26. ABS 6 bővítve ESP rendszerré
16.27. Pótkocsi ABS elektromos csatlakozó
16.28. Kéttengelyes, kétvezetékes pótkocsi fékrendszere ABS-szel szerelve
16.29. Pótkocsik blokkolásgátló rendszerei
16.30. Pótkocsi ABS relészelep metszet. Felül az elektromágnesek, alul a relészelep
16.31. ABS relészelep menetállás
16.32. ABS relészelep fékezés; mindkét elektromágnes árammentes
16.33. ABS relészelep nyomástartás a bal oldali elektromágnes kap gerjesztő áramot
16.34. ABS relészelep nyomáscsökkentés a jobb oldali elektromágnes kap gerjesztő áramot
16.35. Két egymással szembe fordított „iker kivitelű” pótkocsi ABS relészelep
16.36. KB4TA pótkocsi ABS modul
16.37. Háromtengelyes nyerges félpótkocsi KB4TA blokkolásgátló rendszere.
16.38. A hagyományos légfék rendszer és az elektronikus légfékrendszer működésének összehasonlítása
16.39. Elektronikus légfékrendszer
16.40. Az EBS rendszer CAN hálózatai
16.41. A CAN brake és a CAN powertrain hálózatok résztvevői.
16.42. Az EBS egyik üzemi fék csatornájának felépítése
16.43. EBS rendszer elemei egy kéttengelyes nyerges vontatón
16.44. Felfektetési nyomás kompenzáció
16.45. A baloldali képen a borulást a kitámasztó mankókerék a jobb oldalin az RSP akadályozta meg
16.46. EBS pedálmodul
16.47. EBS egycsatornás nyomásmodul
16.48. EBS kétcsatornás nyomásmodul
16.49. Pótkocsi fék vezérlő modul
16.50. Az ESP rendszer CAN hálózata
16.51. Az ESP rendszer elvi működési vázlata
16.52. ESP beavatkozás túlkormányozott gépkocsinál
16.53. ESP beavatkozás túlkormányozott gépkocsinál
16.54. Az elektromos és a sűrített levegő bekötése a nyerges félpótkocsinál
16.55. TEBS pótkocsi modul
16.56. Kombinált oldószelep
16.57. A borulás elleni védelem
16.58. TEBS G2 fékrendszer elektromos RTR – el és pneumatikus LAC – al
16.59. TEBS G2 modul gyorscsatlakozókkal
16.60. A Knorr-Bremse NEO zöld diagnosztikai berendezés bekötése
16.61. A Knorr-Bremse NEO kék diagnosztikai berendezés bekötése
16.62. Wabco EBS fékrendszer
16.63. Wabco EBS fékezési jeladó és pedálszelep csatlakoztatása (régi kivitel)
16.64. Wabco EBS fékezési jeladó és pedálszelep fénykép (régi kivitel)
16.65. Wabco EBS központi fékező egység (új kivitel)
16.66. Wabco EBS központi fékező egység (új kivitel) részfékezési helyzet
16.67. Wabco EBS központi elektronika és csatlakozása (első generációs kivitel)
16.68. Wabco EBS arányos működésű relé szelep
16.69. Wabco EBS redundancia szelep
16.70. Wabco EBS tengelymodulátor
16.71. Második generációs Wabco EBS tengelymodulátor részfékezési helyzetben
16.72. Vontató jármű fékerő felosztása üres és terhelt állapotban.
16.73. Wabco EBS pótkocsi fék vezérlő szelep
16.74. Légrugós kéttengelyes, vonóháromszöges pótkocsi Wabco EBS fékrendszerrel ellátva
16.75. Légrugós nyerges félpótkocsi Wabco EBS fékrendszerrel
16.76. Wabco pótkocsi EBS modulátor
16.77. Wabco pótkocsi EBS modulátor metszet
16.78. Nyerges félpótkocsi tengelyterhelés függő fékező nyomások
16.79. Vonóháromszöges pótkocsinál a fékerő felosztás
16.80. Nyerges vontatónál és vonóháromszöges pótkocsinál a fékerő felosztás
A táblázatok listája
2.1. Gumiabronccsal szemben támasztott követelmények és futófelület mintázata közötti kapcsolat
2.2. Terhelhetőségi jelzőszámok (index), megengedett maximális terhelés kerekenként (kg).
2.3. Keréktárcsa jelölések
2.4. Kerékpánt kialakítások
10.1. Kormányzási hibakarakterisztika.
12.1. Az RREG 71/320/EWG és az ECE R 13 szerinti jármű kategóriák
12.2. Az M és az N kategóriás gépkocsik üzemi fékrendszerének vizsgálatára vonatkozó előírások