english flah English
Bejelentkezés

A JavaScript letiltása miatt az oldal funkcionalitása korlátozott!

Reduced site functionality due to JavaScript being blocked!

Oktatás
Szakdolgozat és diplomamunka

A szakdolgozat és diplomamunka készítés tárgy legfontosabb teendői a félév elején

Szakdolgozat/diplomamunka készítése a tanszéken

A szakdolgozat és diplomamunka témák a https://mogi.bme.hu/temak.php honlapon láthatók. A kiválasztott témához tartozó témavezetőt keressék meg, a végleges kiírást a témavezetővel és a konzulenssel közösen kell elkészíteni. Ha speciális témát szeretnének készíteni, akkor kérem a tématerülethez értő tanszéki oktatót keressenek fel, és a témakiírást egyeztessék és készítsék el közösen.

A tavaszi félévben is elektronikus formában kell a hallgatóknak feltölteni a szakdolgozat, valamint diplomamunka feladatkiírásokat. A feladatkiírások kezelésére az alábbi elektronikus megoldás áll rendelkezésre:

Szakdolgozat: https://mogi.bme.hu/szakdolgozat.php

Diplomamunka: https://mogi.bme.hu/diploma.php

Szakdolgozat/diplomamunka készítése cégnél

Ha cégnél írják szakdolgozatukat, diplomamunkájukat, akkor is a tanszéki oktatók közül témavezetőt kell választani. A szakdolgozat és a diplomamunka végleges kiírást a témavezetővel egyeztetni kell. Nagyon fontos, hogy a szakdolgozat/diplomamunka készítés helyét, valamint a konzulens adatait pontosan adják meg a honlapon. A végleges kiírást a fent megadott oldalra szintén fel kell tölteni.

Szakdolgozat/diplomamunka feladatkiírások feltöltési határideje: 2023. szeptember 25. 23:59 óra.

Amennyiben a szakdolgozat/diplomamunka készítésnek helyet adó gazdálkodó szervezet a kiadott feladattal kapcsolatban igényli a zárt kezelést (titkosítást), - maximum 5 évre lehetséges - alapos indokolással, kérelmeznie kell a dolgozat és a védés nyilvánosságának korlátozását, zárt kezelését. Az engedélyezésről a Kar Dékáni Hivatala dönt. Kérjük, hogy csak valóban indokolt esetben nyújtsák be a kérelmet! Akik élnének ezzel a lehetőséggel, kérem jelezze mihamarabb, de legkésőbb péntekig (2023.09.08. 12:00) jelezzék!

Szakdolgozat/diplomamunka készítése más tanszéken

Főszabály szerint a hallgatók szakdolgozatukat, diplomamunkájukat a specializációs tanszéken készítik. Szakmailag indokolt esetben azonban más tanszéket is választhatnak. Kérem a specializáció felelőssel ezeket a kéréseket előre egyeztessék. Ennek szabályzati háttere a következő:

https://gpk.bme.hu/downloads/hu/dokumentumok/Szabalyzatok_utasitasok/GPK_SZD&DM&ZV&SZGY_Szabalyzat_v3.1.pdf

(2) 18. § A hallgató a specializációját gondozó tanszék vezetője és a specializációfelelős együttes engedélye alapján más tanszéken is készítheti a feladatot, amennyiben ehhez az adott [befogadó] tanszék vezetője hozzájárul.

(3) A Szakdolgozat-, illetve a Diplomamunka-készítés című tantárgyat azon a tanszéken kell felvennie a hallgatónak, amely tanszék a feladatot kiadta.

A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy

  • kinek a részére szól (hallgató neve, azonosítója, szakja, specializációja),
  • melyik tantárgyra (Szakdolgozat, Diplomamunka-készítés A, B vagy mindkettő),
  • egyértelmű kinyilvánítása a hozzájárulásnak, hogy más tanszéken készítse a dolgozatot,
  • dátum, aláírások (befogadó tanszék és elengedő tanszék vezetőjének aláírása, ahol a specializáció felelős szignója is szükséges)..