english flah English
Bejelentkezés

A JavaScript letiltása miatt az oldal funkcionalitása korlátozott!

Reduced site functionality due to JavaScript being blocked!

Oktatás
Szakmai Gyakorlat

Tájékoztató a SZAKMAI GYAKORLATRÓL (BSc) 2024 nyár

Minden BSc szakos hallgató számára kötelező a képzés ideje alatt szakmai gyakorlaton részt venni.

Alapkövetelmény, hogy a szakmai gyakorlatot olyan kis-, közép vagy nagyvállalatnál, felsőoktatási intézménynél, közoktatási intézménynél, önkormányzati szervnél, kutatóintézetnél, non-profit szervezetnél, stb. kell lefolytatni, ahol mérnöki színvonalú feladat kiadása és szakmai konzultációja lehetséges, továbbá az adott képzési szak területének megfelel. Célszerű úgy választani gyakorló helyet, hogy a gyakorlaton megkezdett munka akár szakdolgozatként vagy tudományos diákköri munkaként folytatható, illetve a téma aktuális legyen. A szakmai gyakorlat előzetes engedéllyel külföldön is végezhető (a kérelmet a gyakorlat megkezdése előtt legalább 25 nappal kell benyújtani).

Előtanulmány: a specializációt gondozó (vagy a szakmai gyakorlatot szervező) tanszéken lehet jelentkezni a mintatanterv szerinti 6. félév után. Ettől eltérő esetben a hallgatónak rendelkeznie kell legalább 130 megszerzett kreditponttal, valamint érvényes specializáció hozzárendeléssel a gyakorlat megkezdése előtt.

Szakmai gyakorlati időszak: A szakmai gyakorlat ideje legalább 6 hét (240 munkaóra), amelyet lehetőség szerint nyáron kell elvégezni (2024. július-augusztus), de indokolt esetben ettől el lehet térni. 

Megjegyzés: A szakmai gyakorlatot leghamarabb 2024. május 27-én lehet elkezdeni, ekkor egy külön kérvényt kérünk leadni a dokumentumok mellé, amelyben rövid indokolja a hallgató, hogy miért nem a hivatalos időszakban van a szakmai gyakorlat kezdete.

Tantárgy felvétele: A teljesítés esetén a mintatanterv szerinti 7. félévében kell felvenni a Szakmai gyakorlat (BMEGEMIBKSZ) nevű tantárgyat a Neptun rendszerben.

Szakmai gyakorlat tanszéki felelőse: Pálya Zsófia (palya.zsofia@mogi.bme.hu)

A szakmai gyakorlat teljesítésének lépései:

1.) Gyakorlati hely kiválasztása
Fontos, hogy a céget a hallgatónak kell felkeresnie, ahol a gyakorlatát szeretné elvégezni.

2.) Jelentkezés

 • A jelentkezési szándékot kérjük jelezzék  2024. június 28. 23:00-ig (vizsgaidőszak végéig), a MOGI honlapon (https://mogi.bme.hu/szakmai_gyakorlat.php).  
 • Amennyiben megvan a gyakorlati hely, elsőként a 12. számú mellékletet (Jelentkezési lap) kérjük kitöltve és aláírva DIGITÁLIS** formátumban leadni a tanszéki felelősnek.
 • A szakmai gyakorlatra való jelentkezés elfogadásának feltétele, hogy a gyakorlóhely a 13. melléklettel (Befogadó nyilatkozat) a hallgató jelentkezését elfogadja. Legkésőbb a gyakorlat megkezdéséig ezt a mellékletet is aláírva kérjük DIGITÁLIS** formátumban leadni a tanszéki felelősnek. A gyakorlat megkezdése előtt a választott gyakorlóhely adatait a MOGI honlapon is meg kell adni (az aláírás feltétele). Amennyiben a hallgató a szakmai gyakorlatát a BME-n végzi, a Befogadó nyilatkozat NEM kell.

 ** A nyomtatványokat digitálisan e-mailben kérjük elküldeni a tanszéki felelősnek.

 

3.) Együttműködési megállapodás

a, A Kar a szakmai gyakorlóhellyel Együttműködési megállapodást (11. számú melléklet) köt.
(A korábbi tájékoztatással ellentétben, az adminisztráció menete ebben a félévben még változatlan marad. Köszönjük a türelmet!)

b, Amennyiben a gyakorlóhely és a Gépészmérnöki Kar között korábban már köttetett ilyen megállapodás, akkor csak a dokumentum utolsó oldalát képező, 11. számú melléklet/1. melléklet kell kitölteni és a gyakorlati hely által jóváhagyott eredeti példányt kell benyújtani (digitális másolat nem elegendő).

c, A szakmai gyakorlat iskolaszövetkezet közvetítésével is végezhető. Amennyiben a gyakorlat teljesítésének igazolása iskolaszövetkezetten keresztül történik, minden esetben szükséges a háromoldalú együttműködési szerződés (11. számú melléklet: háromoldalú megállapodás) 3 nyomtatott példányban.

MEGJEGYZÉS: Az Együttműködési megállapodás meglétéről a cégnél és a tanszéki felelősnél lehet érdeklődni. Amennyiben a hallgató a szakmai gyakorlatát a BME-n végzi, az Együttműködési nyilatkozat NEM kell. Az Együttműködési szerződést lehetőség szerint kérjük a gyakorlat megkezdéséig leadni. A szerződést az adatok kitöltése után először a gyakorlóhely képviselője (és háromoldalú együttműködése estén az iskolaszövetkezet és a gykorlóhely képviselője) majd az egyetem részéről az oktatási dékánhelyettes írja alá. Az együttműködési megállapodást nincs lehetőség digitális formában leadni!  Ezt személyesen kell leadni a tanszéki adminisztráción (jelenleg: D ép. 417-es iroda), vagy a D407-es iroda mellett elhelyezett postaládában. 

A 11. 12. 13.-as mellékleteket a szakmai gyakorlat kezdetéig vagy legkésőbb 2024. július 19. péntek 12:00-ig kérjük leadni!  

 

4.) Beszámoló


A gyakorlat során végzett tevékenységről a beszámoló (14. számú melléklet) készülhet munkanapló formátumban (naponta rögzíteni kell az elvégzett feladatokat), vagy szöveges összefoglaló formájában is (legalább 1500 karakter). A dokumentum (14. számú melléklet) a munka leírásán kívül tartalmazza a cégnél eltöltött idő hasznosságának értékelését is. A gyakorlat végeztével a dokumentumot a szakmai gyakorlóhely képviselőjével hitelesítettni is kell.
A beszámoló nyelve azonos a képzés nyelvével, függetlenül, hogy a hallgató a gyakorlatot belföldön vagy külföldön teljesítette. 

5.) Teljesítési igazolás és értékelés


A gyakorlat lehetőség szerint összefüggő 6 hét alatt végzendő el, de több részletben is teljesíthető. Ilyenkor viszont az egyes részidők legalább 1 hét hosszúságúak kell legyenek. A gyakorlat elvégzése után a szakmai gyakorlati hely Igazolást (15. számú melléklet) kell adjon az elvégzett tevékenységről és egyben értékeli a hallgató ott végzett munkáját. A dokumentumot a szakmai gyakorlóhely képviselőjének aláírással és céges bélyegzővel hitelesítenie is kell.
A beszámoló dokumentumait (14. és 15. számú mellékletek) DIGITÁLIS** formában kérjük leadni a tanszéki felelős részére a szakmai gyakorlatot követő félév 7. hetéig (2024. október 19.-ig). 

 A 14. és 15. számú melléklet leadására digitális formában is van lehetőség. Az aláírt dokumentumokat nem szükséges papír alapon benyújtani. A nyomtatványok digitális beküldésével kapcsolatosan előzetsen vegyék fel a kapcsolatot Pálya Zsófiával!

 

Ez a tájékoztató a szakmai gyakorlatok kari szabályzatával összhangban készült.

 

Budapest, 2024. június 24.

Szakály-Molnár Anikó és Pálya Zsófia

Ütemezés

Jelen időpontok azkora vonatkoznak, akik a 2024/25 őszi félévben vették fel a Szakmai gyakorlat c. tárgyat!

 • 2024. június 28. Jelentkezési szándék szakmai gyakorlatra a MOGI honlapon keresztül.
 • 2024. július 19. (vagy legkésőbb a gyakorlat megkezdésének időpontja): Jelentkezési lap (12. számú melléklet) leadása.
 • 2024. július 19. (vagy legkésőbb a gyakorlat megkezdésének időpontja): Befogadó nyilatkozat (13. számú melléklet) leadása. 
 • A gyakorlat megkezdéséig, de legkésőbb 2024. július 19.-ig: Együttműködési megállapodás 1. számú mellékletének leadása, vagy a teljes megállapodás aláíratása 3 példányban. Adatok megadása a tanszéki honlapon is!
 • 2024.  június-augusztus: Szakmai gyakorlat elvégzése.
 • 2024. október 19. (szorgalmi időszak 7. hete): Beszámoló illetve az Igazolás beadása (14. és 15. számú mellékletek). Adatok megadása a tanszéki honlapon is!
 • 2024. augusztus 31-ig: Szakmai gyakorlat (BMEGEMIBKSZ) c. tárgy felvétele a Neptunban.
 • 2024. december 6. (szorgalmi időszak vége): Aláírás bejegyzése a Neptunba.

Választható gyakorlóhelyek listája

Határozatlan idejű együttműködési megállapodással rendelkező cégek listája

A listában szereplő céges eseten nem szükséges a teljes Együttműködési megállapodást kitölteni, csak annak 1. szám mellékletét kell aláírva leadni. Fontos, hogy amennyiben a gyakorlat elvégzése valamilyen iskolaszövetkezeten keresztül kerül leigazolásra, a háromoldalú együttműködési szerződés (11. számú mellékélet, Háromoldalú megállapodás) minden esetben szükséges, így ezen cégnél is!