english flah English
Bejelentkezés

A JavaScript letiltása miatt az oldal funkcionalitása korlátozott!

Reduced site functionality due to JavaScript being blocked!

Oktatás
Képzések

Mechatronikai mérnöki alapszak

Tájékoztató anyag

 

Specializáció felelős: Dr. Kiss Rita Mária

További információ: Dr. Orlovits Zsanett

Specializáció célja:

 • A megszerzett gépészeti, elektronikai, elektrotechnikai és számítógépes irányítási ismereteknek a különböző analitikus, numerikus és szimulációs módszerekkel történő ötvözése. 
 • A mechatronikai eszközök kritikus elemzéséhez szükséges matematikai módszerek elméleti hátterének és gyakorlati  alkalmazhatóságának elsajátítása. 
 • A robotmechanizmusok elemzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati tudás megszerzése. 

 A specializációba történő belépés előzetes feltétele az alábbi négy tárgyból legalább három teljesítése: 

 • Matematika szigorlat (BMETE94BG04) 
 • Mechatronika szigorlat (BMEGEMIBMMS) 
 • Dinamika (BMEGEMMBXM3) 
 • Grafikus felületek programozása (BMEGEMIBMGP) 

 Specializáció tárgyak: 

 • 5. szemeszter (9 kredit) 
  • Áramlástan (BMEGEÁTBM21) 
  • Mértékelmélet és komplex függvénytan (BMEGEMIBMMK) 
 • 6. szemeszter (21 kredit) 
  • Végeselem módszer alapjai (BMEGEMMBXVM) 
  • Végeselem gyakorlat (BMEGEMIBMVG) 
  • Valószínűségszámítás és statisztika (BMEGEMIBMVS) 
  • Analitikus módszerek és alkalmazásaik (BMEGEMIBMAM) 
  • Robotmechanizmusok dinamikája (BMEGEMMBMRO) 
 • 7. szemeszter (10 kredit) 
  • Differenciálgeometria és numerikus módszerei (BMETE94AX27) 
  • Mesterséges intelligencia alapjai (BMEGEGTBX01) 
  • Mérnöki funkcionálanalízis (BEMGEMIBMMF) 

Ajánlott szabadon választható tárgyak:

 • Elméleti mérnöki fizika (BMEGEMIBVMF) 
 • Operációkutatás műszaki menedzsereknek (BMETE90MX47) 
 • Parciális differenciálegyenletek (BMETE93BG35) 
 • Elektromechanika (BMEVIAUA039) 
 • Dinamikai modellek a biológiában (BMETE93AM08)

 Szakdolgozati témák:

 • Idősorok klaszterezése, osztályozási algoritmusok 
 • A bayesi hipotézisvizsgálat gyakorlati alkalmazásai 
 • Markov láncok a mechatronikában 
 • Modern statisztikai módszerek mechatronikai alkalmazása 
 • Gépi tanulás alapú analízis módszerek a mechatronikában 
 • Interpolációs módszerek gyakorlati alkalmazása 
 • Extrémérték-elmélet és a sportrekordok kapcsolata 
 • SVD felbontás alkalmazása a jelfeldolgozásban 
 • Optimalizálás a 3D nyomtatásban